Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၈.၆.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အတြက္ လုိအပ္ေနေသာမဟာဗ်ဴဟာ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အတြက္ လုိအပ္ေနေသာမဟာဗ်ဴဟာ

ေက်ာ္ဇာနည္

(8 June 2012)

(ဤေဆာင္းပါးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLDကိုေသြးခြဲေရးအပုပ္ခ် ေဆာင္းပါးမဟုတ္ပါ။ စာေရးသူ၏ ဓမၼဓိ႒ာန္ က်သည္ဟု ယူဆရေသာ အၾကံျပဳေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ။)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ သို႔ သြားေရာက္ခဲ့မႈသည္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္းတြင္ သူမသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ World Economic Forum for East Asia သို႔ တက္ေရာက္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုခရီးစဥ္အေပၚ ျပည္တြင္းသာမက တစ္ကမၻာလံုးမွ စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ သူမဘန္ေကာက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ပင္ မဟာခ်ိဳင္ရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ရာ ေသာင္းေသာင္ျဖျဖ ႀကိဳဆိုသည့္သတင္းႏွင့္ နယူးေယာက္တိုင္း သတင္းစာတြင္ သူမ၏ ခရီးစဥ္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလိုအပ္ပံုေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး႒ာန စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရပံုကို ေဖာ္ျပလာသည္။ ေနာက္တဖန္ စီးပြါးေရး ဖိုရမ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာ သူမက မည္မွ်ေကာင္းမြန္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒရွိေစကာမူ တရားစီရင္ေရးစနစ္ မေကာင္းမြန္ပါက အသံုးမဝင္ေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စဥ္းစားေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မဆင္မျခင္ အေကာင္းျမင္ေနမႈကို သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမည္ေဟာင္း “Burma” ဟုပင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ပါလာခဲ့ သည္။ အဆိုပါသတင္းမ်ားႏွင့္အတူ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္လာခဲ့ရာ နယူးေယာက္တိုင္းမ္ သတင္းစာပါ  ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အရ ဖိုရမ္တက္ေရာက္ လာသူအခ်ိဳ႕က သူမ၏ေျပာၾကားခ်က္အခ်ိဳ႕ကို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု ထင္ျမင္ၾကၿပီး၊ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ စီးပြါးေရးပညာရွင္ Joseph Stiglitz ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အဆက္မျပတ္ အဆိုးျမင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

ထိုေနာက္တစ္ရက္တြင္ သူမသည္ မယ္လစခန္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ားက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအခ်ိဳ႕ ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ဗုဒၶဟူးေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ခရီးစဥ္၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ဖိုရမ္တြင္ သူမ၏ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ မ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ ကနဦးက အဆိုပါဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီးမွ၊ မသြားေရာက္ျဖစ္ေတာ့ဘဲ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔သြားမည့္ ခရီးစဥ္ကို ရက္ေရႊ႕ခဲ့ၿပီး တဖန္ အဆိုပါရက္ခရီးစဥ္ကိုလည္း ထပ္မံဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထိုင္းသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလတ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္သူသို႔ ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရိွရသည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ အထက္ကေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထိုင္းခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပဲ့တင္သံမ်ားကို ေရးသားရျခင္းမွာ အေကာင္းအဆိုး ေဝဖန္လို၍မဟုတ္ဘဲ ထိုခရီးစဥ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD တို႔အေၾကာင္း စဥ္းစားမိသည္မ်ား ေဖၚျပလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤခရီးစဥ္၏ ထင္ဟပ္ခ်က္မ်ားသည္ NLD ႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးတြင္ မ်ားစြာ တာသြားေသာေၾကာင့္ ေဖၚျပရျခင္းျဖစ္သည္္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD သည္ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ ျပရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာရာတြင္ အခ်က္ႏွစ္ခုကို ေၾကြးေၾကာ္၍ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ခု မွာ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မညီေသာ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိစၥတို႔ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား စည္း႐ံုးရမည္ဟု NLDက ဆိုပါသည္။ ဤတြင္ စာေရးသူစဥ္းစားမိသည့္ အခ်က္ကို ေျပာလိုပါ သည္။ NLDက တပ္မေတာ္အား စည္း႐ံုးမည္ဟုဆိုရာတြင္ စာေရးသူတစ္ဦးတည္းအျမင္ ေျပာရလွ်င္ NLD ၏ ယခုအေနအထားျဖင့္ စည္း႐ံုး၍မရႏုိင္ဟု ဆိုခ်င္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ စာေရးသူအၾကံျပဳခ်င္သည္မွာ စည္း႐ံုးမည့္အ စား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး (Mutual Trust) ကို လုပ္ေစလိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္၍ ရသည့္အခ်ိန္သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္း လံုးေရး (National Reconcilation)အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေပမည္။

ဖက္ႏွစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ အျခားတစ္ဖက္မွာ မိမိလိုခ်င္သည့္ပံုစံ ျပဳျပင္ရန္ မလြယ္ကူျခင္းေၾကာင့္ ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမွာ မိမိကိုယ္မိမိ ဦးစြာ ျပင္ယူရန္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ပညာသေဘာအရ လူသည္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကိုထက္ သူတစ္ပါးကိုသာ ဦးစြာ လက္ ညိွဳးထိုးသည့္အေလ့ ရွိသည္။ ပထမ မိမိ၏အျပစ္ကို အရင္ရွာ၍ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္သင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ မိမိဘက္က ဦးစြာ႐ိုးသားမႈကို ျပရမည္။ သေဘာထားႀကီးေၾကာင္း ျပရမည္။ ရင့္က်က္မႈ ရွိေၾကာင္း ျပရမည္။ အေလ်ာ့ေပးခုိင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဤသံုးခ်က္ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးၾကည့္ေစလိုသည္။ ဤအခ်က္သံုးခုကို တစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္ျပ႐ံုျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

စာေရးသူသည္ ျပည္ပတြင္ဤသံုးခ်က္က်င့္သံုးမႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ႏွစ္အတန္ၾကာေလ့လာမႈအရ မိမိဘက္က ႐ိုးသားမႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ ရင့္က်က္မႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပလာပါက တစ္ဖက္လူသည္ ၎၏သေဘာထား ျဖဴစင္ျခင္းမရွိေသးသည့္တိုင္ မိမိအေပၚမူ ပိုယံုၾကည္မႈရွိလာသည္ကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤသည္မွာ လူ႔စိတ္သဘာဝ၏ အေျခခံသေဘာတရားျဖစ္သည္။

အဆိုပါသေဘာတရားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အသံုးခ်မည္ဆိုပါက ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု စာေရးသူ မုခ်ေျပာရဲသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္႐ိုးသားမႈ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ ရင့္က်က္မႈကို ျပရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဟန္ေဆာင္ျပ၍ မရႏိုင္ပါ။

စာေရးသူေျပာလိုသည့္ တစ္ခ်က္မွာ NLD၏ ဧၿပီလၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကိစၥမ်ားသည္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသး ေသာေၾကာင့္ မည္သို႔မွ် ထင္ျမင္မေပးလိုေသာ္လည္း၊ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေနာက္ပိုင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ၾကည့္ပါက၊ ဤပံုျဖင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး မည္သို႔မွ် ရႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရဲရဲႀကီး ေျပာလိုသည္။

ဤႏွစ္လခန္႔အတြင္း မည္သည့္အခ်က္က မည္သုိ႔ဟု မေဝဖန္လိုပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပကပါ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ လွ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ အမွားအမွန္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစိတ္ရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ဘာလုပ္လုပ္ ေကာင္းသည္ဟု မ်က္စိမွိတ္ေအာ္ေနေသာ blind worshipper မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။) ဤေနရာတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔အေပၚ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ေဝဖန္ထားမႈမ်ားကို ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ျပည္သူအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ ရၿပီးဟု တလြဲမာနမရွိေစလိုပါ။ အမ်ားစုေထာက္ခံျခင္းမွာ ေဒၚစုႏွင့္ NLD အာဏာရလွ်င္ေတာ့ျဖင့္ မိမိတို႔ခံစားေနရသည့္ဒုကၡမ်ား ေျပႏိုင္ေကာင္းရဲ႕ဟု ေထာက္ခံမဲေပးထားၾကသည္ျဖစ္ရာ၊ ၎တို႔ဆႏၵကို ခ်က္ျခင္းမျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါက ေထာက္ခံမႈ အေတာ္မ်ားမ်ား ေလ်ာ့သြားႏိုင္သည္။ (လက္ရွိ အေျခအေနအရ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြါးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အသီးအပြင့္မ်ား ျပည္သူမ်ားခံစားရႏိုင္ရန္ ႏွစ္အတန္ၾကာ ေစာင့္ရဖြယ္ရွိသည္။)

ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ ေဒၚစုႏွင့္ NLD အေနျဖင့္ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳ မည္မဟုတ္ဘဲ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေရးရျခင္းအတြက္ စာေရးသူအား pro-military တစ္ဦးဟု မစြပ္စြဲေစလို ပါ။ စာေရးသူသည္ သာမန္ျမန္မာေသြးစပ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္ဦးသာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအရွိတရားကို ေဖာ္ျပေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္ခဲ့ရာ အနာဂါတ္တြင္လည္း ႏွစ္ အတန္ၾကာ တပ္မေတာ္ကို ေနရာတစ္ခုေပး၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမျပဳလွ်င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အနာဂါတ္မလွပႏိုင္ေပ။ ေဝးေဝးၾကည့္ရန္မလို။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို သင္္ခန္းစာယူႏိုင္လွ်င္ ရႏိုင္သည္။

တဖန္စာေရးသူ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တစ္ခုကို တင္ျပလိုပါေသးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ ႐ိုးသားမႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ ရင့္က်က္မႈ မ်ား အျပည့္အဝရွိသည္ဟု စာေရးသူယံုၾကည္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ NLD ဟဲဗီးဝိတ္ႀကီးမ်ားတြင္ အဆိုပါသံုးခ်က္၌ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု စာေရးသူ ရဲရဲႀကီးေျပာပါမည္။ အလ်ဥ္းသင့္ပါက သက္ေသျပရန္ အခ်က္မ်ားျပရန္ရွိေသာ္လည္း မလိုအပ္ဟု ထင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာလိုသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ NLDမွ ဟဲဗီးဝိတ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအနာဂါတ္အတြက္ ဆက္ဆံ ေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ပကတိတရားကို အေသအခ်ာလက္ခံ၍ အစြဲကင္းကင္းျဖင့္ ေရးဆြဲရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပလိုက္ရပါ သည္။

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၈.၆.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. KNU လူငယ္မ်ား လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိမည္
  2. ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးႏွစ္ခု ထပ္မံေျဖေလွ်ာ့
  3. ေမာင္ေတာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မာရွယ္ေလာထုတ္ျပန္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ထိုင္းခရီးစဥ္ ႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပခ်ိန္ ညႇိႏိႈင္း၍ သြားေရာက္မည္
  2. ၂၀၁၅ အတြက္ ေဒါတ္တာတူးဂ်ာ ပါတီသစ္ထူေထာင္မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား