Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(AFP သတင္းဌာနမွ 3 February 2011 ရက္စြဲပါ "US says no to easing pressure in Myanmar" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အေပၚ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ မ်ားအေပၚ ေျဖေလ်ာ့ ေပးရန္ အခ်ိန္ မက်ေသးဟု အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္း ျပင္ဆင္ေနေသာ ျမန္မာ အစိုးရကို ပိုမို မွန္ကန္ ခိုင္မာေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္း လိုက္သည္။

အေရွ႕အာရွ ပစိဖိတ္ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell က အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ညႇိႏႈိင္းရန္ ခရီး လွည့္လည္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ "အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ ျဖစ္ရေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံု ညႇိႏႈိင္းမႈကိုမူ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ သြားမည္" ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

"အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက အေရးယူမႈ အစီအစဥ္ေတြကို ရုတ္သိမ္းဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ထုတ္ေျပာလာပါတယ္၊ အခ်ိန္ မက်ေသးတာကို ထင္သာ ျမင္သာ ေတြ႕ေနရတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူဆတဲ့ အေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္" ဟု Campbell က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

"သူတို႔က ကိစၥမ်ိဳးစံုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစိုးရသစ္ မူဝါဒကို ပံုေဖာ္ေနတာ ျဖစ္လို႔ ဒီအစိုးရသစ္က မွန္ကန္ ခိုင္မာတဲ့ ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္လာတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္" ဟု ယင္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကမၻာတြင္ Burma ဟုသာ လူသိမ်ားသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ယခု သီတင္းပတ္၌ တပ္မေတာ္ ဩဇာခံ လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူ စည္းေဝးလ်က္ ရွိရာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းညႊန္ ေျမပံုဟု ေခၚေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးႀကီးဆံုး အဆင့္ဟု ျမန္မာ အစိုးရက ေျပာဆိုေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အတိုက္ အခံ အုပ္စုမ်ားက "ဒိုင္ညစ္သည္" ဟု ဝိုင္းဝန္း ေဝဖန္ ခဲ့ၾကသည့္ ယခင္ႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ေဘးဖယ္ ထုတ္ရန္ ႀကံစည္ လွည့္ျဖား ထားေသာ သိကၡာမဲ့ ညစ္ညမ္းမႈ အျဖစ္ စြပ္စြဲ အျပစ္ တင္ခဲ့ၾကသည္။

"လက္ရွိ အစိုးရ အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ ႀကံစည္မႈမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားရန္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာင္းဆိုထားျခင္းကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ပံ့ပိုး ရပ္တည္သြားမည္" ဟု Campbell က ဆိုသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အသိ အမွတ္ျပဳ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ႏိုဘယ္ ဆုရွင္ လူထု ေခါင္းေဆာင္ကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္း ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အစိုးရက လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီး တစ္ပတ္ၾကာမွသာ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ ညႇိႏႈိင္းရန္ သမၼတ အိုဘားမား အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Campbell က ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းမႈကို စတင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

"ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလံုးကို အေျခခံ က်က် သံုးသပ္ရမယ္ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ ျဖစ္ရပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ Kurt Campbell က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္ကို ပိုမို ေစ်းေခၚရန္ လံုးဝ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္း မရွိဟု အခိုင္အမာ ေျပာလိုက္သည္။

"ဒီကိစၥမွာ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ အတိုင္းအတာ ဒီဂရီဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေကာင္းဆံုး စိတ္ကူးေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဒသတြင္း မူဝါဒေတြကို လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္" ဟု Campbell က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Hindustan Times သတင္းဌာနမွ 2 February 2011 ရက္စြဲပါ "Mizoram Anticipating Security Problems Post-Kaladan" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နယ္ေျမ (Island of Peace) မီဇိုရမ္သည္ ကုလားတန္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ဘက္စံုသံုး စီမံကိန္း စတင္ လည္ပတ္သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ လံုၿခံဳေရး ျပႆနာကို စိုးရိမ္ လာရသည္။

နယူးေဒလီႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက အိႏၵိယ အစိုးရက ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မည့္ ေဒၚလာသန္း ၁၂၀ တန္ ကုလားတန္ စီမံကိန္း အတြက္ သေဘာ တူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ကုလားတန္ ျမစ္တေလွ်ာက္ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ကုလားတန္ ျမစ္သည္ မီဇိုရမ္မွ စတင္ စီးဆင္းၿပီး ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္သို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စစ္ေတြတြင္ စီးဝင္သည္။ စစ္ေတြတြင္ ဆိပ္ကမ္း ေဆာက္လုပ္ ျခင္းအား အိႏၵိယမွ ကူညီလ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ မီဇိုရမ္ႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ထိေနေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ စက္ပစ္ျပင္ (Setpyitpyin) အထိ ေရေၾကာင္းမွ သြားလာႏိုင္ၿပီး ထုိေဒသအထိ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုန္းလမ္းမွ သယ္ပို႔ႏိုင္သည္။

"လိုအပ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေတြနဲ႔ အတူ မလိုလားတဲ့ အရာေတြလည္း ဝင္လာမွာ၊ ထြက္သြားမွာကို ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါတယ္၊ ဒီေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အရာေတြကို လက္ခံ ကိုင္တြယ္ဖို႔ ထိေရာက္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ တျဖည္းျဖည္း ခ်မွတ္ဖို႔ အခ်ိန္ ေရာက္ေနပါၿပီ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကာကြယ္ျခင္းက ကုသျခင္းထက္ ပိုေကာင္းပါတယ္" ဟု မီဇိုရမ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Lal Thanhawla က နယူးေဒလီတြင္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ကြန္ဖရင့္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကား ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ား လံုၿခံဳေရး အသံုး စရိတ္ အတြက္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနေသာ လိုအပ္ခ်က္ အရသာ ေရြးခ်ယ္၍ ဗဟိုမွ ေထာက္ပံ့ေသာ စနစ္ကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ သင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ "မီဇိုရမ္ ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေႏွာင့္ အယွက္ေတြ ရွိရာကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္ရလာၿပီ ျဖစ္ေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ထိန္းသိမ္း ထားရပါမယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရၿပီ ဆိုၿပီး အျခား ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ခြဲျခား ဆက္ဆံဖို႔ မသင့္ပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ေရး အတြက္ မက္လံုး ေပးသည့္ အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္း စရိတ္ ကာမိေအာင္ ဗဟိုက အေထာက္ အပံ့ ေပးသင့္ေၾကာင္း Thanhawla က ေျပာသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ တန္ဖိုး ႀကီးႀကီး ေပးခဲ့ရၿပီးပါၿပီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း တန္ဖိုး တစ္ခု ေပးရမွာပဲ" ဟု ၎က ဆိုသည္။

မီဇိုရမ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရး ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ေရး အတြက္ လူမ်ိဳးစုမ်ား ရွိရာ အရပ္တြင္ ရိုးရာ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္ေရး လိုအပ္ခ်က္ကို အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ဥပမာ အားျဖင့္ မီဇိုရမ္မွာ ေက်းရြာ ေကာင္စီ ဒါမွ မဟုတ္ နာဂေျမမွာ ေက်းရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ ေတြဟာ ကိုယ့္ ေဒသမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းရာမွာ ထိေရာက္တဲ့ က႑က ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပား ေစမယ့္ ျပင္ပက လႈပ္ရွားမႈေတြကို ကာကြယ္ တားဆီးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းက ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနအား ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ အဆိုပါ ကိစၥအား အမ်ိဳးသား အဆင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲရန္ တိုက္တြန္း ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(AFP သတင္းဌာနမွ 3 February 2011 ရက္စြဲပါ "Moderate 5.6 Quate Hits off India's Andamans" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အိႏၵိယ အန္ဒမန္ ကၽြန္းစုမ်ား၏ ကမ္းရိုးတန္းတြင္ အဂၤါေန႔က အင္အား ၅.၆ မဂၢနီက်ဳရွိ ငလ်င္ တစ္ခု လႈပ္သြားသည္ဟု အေမရိကန္ ဘူမိေဗဒ တိုင္းတာေရး ဌာန (USGS) က ေျပာၾကား ေသာ္လည္း လတ္တေလာ ပ်က္စီးမႈ သတင္းမ်ားႏွင့္ ဆူနာမီ သတိ ေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိဟု သိရသည္။

အန္ဒမန္ ကၽြန္းစု ပို႔ဘလဲ ဆိပ္ကမ္း၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁၉၂ ကီလိုမီတာ အကြာ ေရေအာက္ အနက္ ၂၅ ကီလိုမီတာတြင္ ပင္လယ္ ေရေအာက္ ငလ်င္ လႈပ္သြားေသာ ေနရာသည္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တြင္ တည္ရွိၿပီး အခ်ိန္မွာ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ည ၇:၃၉ တြင္ ျဖစ္သည္ဟု USGS က ေျပာၾကားသည္။

ဟာဝိုင္ယီ အေျခစိုက္ ပစိဖိတ္ ဆူနာမီ သတိေပး စင္တာကမူ မည္သည့္ အေၾကာင္း ၾကားမႈမွ် မရရွိခဲ့ဟု ဆိုသည္။

အန္ဒမန္ ကၽြန္းစုမ်ား၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၂၅၀၀ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ နယူးေဒလီတို႔ တည္ရွိသည္။

အင္ဒိုနီးရွား ဆူမားၾတား ကၽြန္းစု ငလ်င္မွ အစျပဳ လုိက္ေသာ ပင္လယ္ ေရလိႈင္းႀကီးမ်ားက အိႏိၵယ သမုဒၵရာ ပတ္လည္ ႏိုင္ငံမ်ားကို တိုက္ခ် သြားခဲ့သည့္ ၂၀၀၄ အာရွ ဆူနာမီေၾကာင့္ အန္ဒမန္ ကၽြန္းစုတြင္ ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ ပ်က္စီးခဲ့ဖူးသည္။

အန္ဒမန္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အိႏၵိယ ေျမလႊာႏွင့္ ျမန္မာ ေျမလႊာငယ္တို႔ ဆံုေတြ႕မႈ ေၾကာင့္ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေသာ ေျမငလ်င္မ်ားကို အန္ဒမန္ ပင္လယ္ တဝိုက္တြင္ အၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ ေနရသည္ဟု သိရွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(AFP သတင္းဌာနမွ 1 February 2011 ရက္စြဲပါ "Military Calls Egyptian People's Demand Legitimate"ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အီဂ်စ္ ျပည္သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ တရားဝင္ေၾကာင္း အီဂ်စ္ ဩဇာႀကီး တပ္မေတာ္က တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး အဂၤါေန႔တြင္ စီစဥ္ ထားၾကေသာ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵ ျပပြဲႀကီးမ်ားကို ႏွိမ္နင္းမည္ မဟုတ္ဟု အခိုင္ အမာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"ႀကီးျမတ္ေသာ အီဂ်စ္ ျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ာ၊ သင္တို႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ တရားဝင္ အခြင့္အေရးေတြကို အသိအမွတ္ ျပဳပါတယ္၊ အီဂ်စ္ ျပည္သူ ေတြ အေပၚ အင္အား သံုးၿပီး ႏွိမ္နင္း ခဲ့ျခင္း မရွိ သလို ေနာင္ကိုလည္း အင္အား သံုးမွာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု အီဂ်စ္ တပ္မေတာ္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

"ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို လူတိုင္း အတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည္" ဟု တပ္မေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အတိုင္း အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံပိုင္ ရုပ္သံႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ MENA သတင္း ဌာနက ထုတ္လႊင့္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

သမၼတ ေဟာ့စနီ မူဘာရက္၏ အႏွစ္ သံုးဆယ္ အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အေပၚ မႀကံဳစဖူး ႀကီးမားစြာ စိန္ေခၚခဲ့သည့္ ဆႏၵ ျပပြဲမ်ားသည္ တနလၤာေန႔တြင္ ၇ ရက္ ေျမာက္ အျဖစ္ ကိုင္ရို ၿမိဳ႕တြင္း ျပည့္လွ်ံ သြားခဲ့ၿပီး မူဘာရက္ လက္ေအာက္မွ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

အနည္းဆံုး ၁၂၅ ဦး ေသဆံုးကာ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၾကေသာ တစ္ပတ္ၾကာ ဆႏၵျပ ေတာ္လွန္မႈ အၿပီး အဂၤါေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုင္ရို၌ လူေပါင္း တစ္သန္း ခ်ီတက္ ဆႏၵ ျပမည္ဟု စည္းရံုး လႈပ္ရွား သူမ်ားက ကတိ ျပဳထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Associated Press မွ 1 February 2011 ရက္စြဲပါ "Last Internet Provider in Egypt Goes Dark" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိက အင္တာနက္ Service Providers မ်ား အနက္မွ ေနာက္ဆံုး က်န္ေနေသာ Noor Group အေမွာင္ က်သြားၿပ&