Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

      ပုံမွန္အားျဖင့္ဆုိပါက ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္းမွ ကုိးကန္႔ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ ေနထုိင္ရာ ကုိးကန္႔ေဒသသည္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေလ့ မရွိေပ။ တရုတ္ျပည္မွ လာေသာ ပန္းသီးမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ သမားမ်ားက လက္တြန္းလွည္းမ်ားျဖင့္ ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ပုံမွန္ ေရာင္းခ်ေလ့ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသလုိ ကာစီႏုိ ေလာင္းကစားရုံမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းမွ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ ေလာင္းကစား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္ကုိလည္း ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ ပုံမွန္ အေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ ေအးေဆး ၿငိမ္သက္စြာ ရွိခဲ့ေသာ ကုိးကန္႔ေဒသမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လက စ၍ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

       ျမန္မာစစ္တပ္က ကုိးကန္႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအေပၚ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကုိးကန္႔တုိ႔ကလည္း အျခားေသာ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ျပန္လည္ ခုခံ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ ေနထုိင္ေသာ ျပည္သူ သုံးေသာင္းခန္႔မွာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ မရွိေသာ ေဒသကုိ စြန္႔ခြာၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံထဲသုိ႔ ထြက္ေျပး ဝင္ေရာက္ သြားခဲ့ၾကသည္။ ထုိကုိးကန္႔ျပည္သူမ်ား ဝင္ေရာက္လာေသာ ကိစၥေၾကာင့္ တရုတ္ အစိုးရမွာ ရတက္မေအးႏုိင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

      "ကုိးကန္႔ေတြအေပၚ သိပ္ၿပီး ဖိအားမေပးဖုိ႔ ျမန္မာအစုိးရကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတိ ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာတာကုိ နားမေထာင္ခဲ့ၾကဘူး" ဟု တရုတ္ အစိုးရ အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

      ကုိးကန္႔ ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ တမူ ထူးျခားခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေဒသသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး စစ္အစုိးရက အနည္းငယ္သာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ ျဖစ္ရာ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္သူမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္၍ ရသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ စစ္အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူနည္စုမ်ား အၾကား ထားရွိသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္မွာလည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပ်က္ျပားလ်က္ ရွိသည္။ အဆုိပါ ကိုးကန္႔ေဒသ စစ္ေရး ပဋိပကၡေၾကာင့္ နဂိုကပင္ နာမည္ပ်က္လ်က္ ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အက်ပ္အတည္းကုိ အဖတ္ ဆယ္မရေအာင္လည္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

      ျမန္မာစစ္တပ္က ကုိးကန္႔ လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ တုိက္ခုိက္ရုံ တင္သာမက ကုိးကန္႔ အရပ္ဘက္ျပည္သူမ်ား အေပၚကုိလည္း ဖိႏွိပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ေသာ Burma Border Coalition အဖြဲ႕၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ေဒသတစ္ခုတည္းမွာပင္ ျပည္တြင္း၌ ေျပာင္းေရႊ႕ ထြက္ေျပးေနရသူ ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း ၄၅၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။ ထုိဒုကၡသည္မ်ား အနက္ အမ်ားစုမွာ အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳ ခံစားေနရသည္။

      ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေျပးလႊားရင္း အခ်ိန္ကုန္လ်က္ ရွိသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားမွာလည္း ေတာတြင္း ေနရာမ်ားတြင္ ပုန္းခုိေနၾကရကာ ေတြ႕ရာ သစ္သီး သစ္ဥ သစ္ဖုမ်ားျဖင့္ ၿခိဳးၿခံေနရသည္ဟု ဆုိသည္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၏ ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကုိလည္း ျပင္းထန္စြာခံ 
စားၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေရာဂါႏွိပ္စက္၍ ေသဆုံးလ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားက ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လ်က္ ရွိရာ HIV ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈမွာလည္း တုိးျမင့္လ်က္ ရွိသည္။ အကယ္၍ စစ္ေရးတိုက္ခုိက္မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားဦးမည္ ဆုိပါက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ ေျခသလုံး အိမ္တုိင္ဘဝျဖင့္ ဒုကၡအတိ ေတြ႕ၾကရဦးမည္သာပင္ ျဖစ္သည္။

Washington Monthly မွ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News,19th May 2010

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္ကို သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္ဆိုင္းသြားေစခဲ့ေသာ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ စခန္း၏ အတားအဆီးမ်ားကို လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အျပင္းအထန္ အင္အားသံုး ဖယ္႐ွားခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ အညံ့ခံလိုက္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး လူ ၅ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားက " မည္သူ႔ကိုမွ် မေသေစလိုခဲ့ပါ '' ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုး အေလွ်ာ့ေပးမႈ မတိုင္ခင္ အထိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆႏၵျပသူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ အတြက္ တိုက္ပြဲကို လက္မေလ်ာ့ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ ယခုမူ တခါတရံ ဟိုတစ္စု ဒီတစ္စု ခုခံမႈ အခ်ိဳ႕သာက်န္႐ွိပါသည္။

အခင္းျဖစ္ေနရာမွ သတင္းေပးပို႔မႈ အရ အဓိက ဆႏၵျပ နယ္ေျမမွာ ႐ွင္းလင္းသြားၿပီ ဟု သိ႐ွိရသည္။

သို႔ရာတြင္ အဓိက ဆႏၵျပ စခန္း၏ ေတာင္ဖက္ အဓိက က်ေသာေနရာတြင္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနေသာ ဆႏၵျပအုပ္စုမ်ား႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆႏၵျပသူ အားလံုးက ေထာက္ခံျခင္း ႐ွိ၊ မ႐ွိ မသဲကြဲ ေသးပါ။

ဂ်ာတူပြန္ ပ႐ြန္ပန္က အေဝးသို႔ မထြက္ခြာမီ "ကၽြန္ေတာ္ အားလံုးကို ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ အသက္ေတြ မဆံုး႐ႈံးေစခ်င္ေတာ့ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ပ်က္ ဝမ္းနည္းမိပါတယ္'' ဟု စင္ျမင့္ေပၚမွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႐ုိက္တာ သတင္း႒ာနက သတင္းေပးပို႔ပါသည္။

အျခားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ နာတာဝပ္ဆိုင္ကူးကလည္း ဆႏၵျပေထာက္ခံသူမ်ားအား အေလွ်ာ့ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

စစ္တပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆန္ဆန္းေကြကမ္နတ္ က၎တို႔အား အၾကမ္းဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဟု သတ္မွတ္လိုက္သည္။

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဆႏၵျပ နယ္ေျမ မွ ထြက္ခြာေနၾကသည္ ဟု စစ္တပ္ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားစြာမွာ ေက်းလက္ေတာပို္င္းမွ လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္၍ ၎တို႔အိမ္ျပန္ရာတြင္ အကူအညီ ရလိမ့္မည္ ဟု ထို ရဲ အရာ႐ွိက ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ား အညံ့ခံလိုက္ေသာ္လည္း ေဒါသထြက္ေနေသာ ဆႏၵျပ လူအုပ္ႀကီးက ေစ်းဝယ္ကုန္တုိက္ကို မီး႐ိႈ႕ခဲ့သျဖင့္ အေသးစား ခိုးယူမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အနီးအနား၌ လက္ပစ္ဗံုးမ်ား ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ စစ္သား ၂ဦးႏွင့္ သတင္းေထာက္ တစ္ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာ ဗုဒၶဟူးေန႔ အေစာပိုင္းတြင္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားက ေကာင္းကင္တြင္ ပတ္၍ ပ်ံဝဲခဲ့ၾကၿပီး ဆႏၵျပစခန္း၏ အတားအဆီးမ်ားကို စစ္သားမ်ားက သံခ်ပ္ကာကားမ်ားျဖင့္ အဓမၼ ဝင္ေရာက္ ႐ွင္းလင္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္က အင္အားသံုး ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ ၿဖိဳခြဲမႈ စစ္ဆင္ေရး စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားမွ တဆင့္ သတိေပးခဲ့သည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားထဲတြင္ အီတလီ ဓါတ္ပံု သတင္းေထာက္ တစ္ဦးလည္း ပါဝင္သည္။

ဒီေန႔ေတာ့  ဒီေဒး (D-Day) ပဲဟု ထိုင္းစစ္သား တစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းကို AP သတင္း႒ာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

M-16 ရိုင္ဖယ္ ေသနတ္မ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿမိဳ႕လယ္ စီးပြားေရး ဇံု အတြင္း ခ်ီတက္ေနရာယူခဲ့ၾကၿပီး တာယာပံုမ်ား မီးေလာင္ရာမွ ထြက္လာေသာ မီးခိုးလံုးႀကီးမ်ားသည္ မိုးေမွ်ာ္တုိက္မ်ားကို ဖံုးလႊမ္းသြားပါသည္။

စစ္တပ္အင္အားသံုး၍ အဓမၼ ႐ွင္းလင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား ထြက္ေျပး ဆုတ္ခြာ သြားေသာ လမ္ပီနီ ရပ္ကြက္ တဝိုက္တြင္ တေငြ႕ေငြ႕ေလာင္ေနေသာ မီးပံုမ်ား၊ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ဖိနပ္မ်ား ေျပာင္းျပန္လွန္ေနေသာ ကုလားထိုင္မ်ားျဖင့္ ပြစာက်ဲလ်က္႐ွိပါသည္။

ဆႏၵျပ လူတန္းမ်ား၏ ေနာက္တြင္ အထူးေလ့က်င့္ ေပးထားပံုရေသာ ဝတ္စံုနက္ဝတ္ ေသနတ္သမားကို ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္ဟု ဘန္ေကာက္မွ BBC သတင္းေထာက္ Rachel Hervey ကေျပာၾကားပါသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားက ဆက္လက္ခုခံျခင္း ျပဳ၊ မျပဳမွာမူ အေသအခ်ာ မသိရေသးပါ။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္ တစ္ဝိုက္ အထူးသျဖင့္ လမ္ပီနီ ရပ္ကြက္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ လံုၿခံဳေရး စီမံခ်က္ ေအာင္ျမင္တယ္ လို႔ ထိုင္း ဘုရင့္အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ဖို႔ ႐ွိပါတယ္ဟု အစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိသူ ပါနီတန္ ဝါတာနာယာဇြန္ က ေျပာၾကားပါသည္။

အစိုးရက ၿမိဳ႕လယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အတြက္ အင္အားသံုး ၿဖိဳခြဲမႈကို စတင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပ စခန္း တဝိုက္ ၆ရက္ၾကာ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွ စီစဥ္ေနသူ " ဘက္ေျပာင္း ပူးေပါင္းသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦး '' ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။

ယခင္ အပတ္မွစ၍ ေသဆံုးခဲ့သူ ၄၀ခန္႔ ႐ွိေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ဘန္ေကာက္တြင္ မတ္လ ၁၄ရက္မွစ၍ ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ႐ွပ္နီမ်ားက ၿမိဳ႕လယ္ ေစ်းဝယ္ ရပ္ကြက္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဟိုတယ္မ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား ပိတ္ထားခဲ့ရပါသည္။

႐ွပ္နီအုပ္စုသည္ လက္ဝဲယိမ္း ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္႐ွားသူမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ေက်းလက္တလႊားမွ သက္ဆင္ေထာက္ခံသူမ်ား စုစည္းထားေသာ မဟာမိတ္ အင္အားစု ျဖစ္ၿပီး အစိုးရဖက္မွ ရပ္တည္ေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ားက ႐ွပ္နီမ်ားကို ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ စုစည္းထားေသာ အင္အားစု အျဖစ္ သိကၡာခ် ေရးသား လ်က္႐ွိပါသည္။

လက္႐ွိ အစိုးရသည္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္း မဟုတ္ပဲ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေပးအယူ လုပ္၍ အာဏာရလာေသာ အစိုးရ ျဖစ္သျဖင့္ တရားမဝင္ဟု ႐ွပ္နီမ်ားက စြပ္စြဲထားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အသစ္ က်င္းပရန္ ေတာင္းဆို ေနၾကပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News,19th May 2010

ေတာင္ကိုးရီးယား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက ေတာင္ကိုးရီးယား ေရတပ္ သေဘၤာအား ေျမာက္ကိုးရီးယားက ႏွစ္ျမႇဳပ္ပစ္ခဲ့သည္မွ ထင္႐ွားေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Yu  Myung-hwan က အဆိုပါ ကိစၥအား ကုလသမဂၢသို႔ တင္ျပရန္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားး႐ွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာ Cheonan သည္ အျငင္းပြားေနေသာ ကိုးရီးယား ေရပိုင္နက္ နယ္စပ္ အနီးတြင္ မတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔က နစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး သေဘၤာသား (၄၆) ဦးေသဆံုး ခဲ့ရပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕က အဆိုပါ နစ္ျမဳပ္မႈအား စစ္ေဆး၍ ေတြ႕႐ွိခ်က္ကို ေၾကညာရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ Yu ၏ မွတ္ခ်က္ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္ကိုးရီးယား၏ ေျမာက္ကိုးရီးယား အေပၚ အျပစ္တင္မႈမွာ ႐ွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ ေျပာဆိုလိုက္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားက အဆိုပါ ကိစၥအတြက္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား တင္းမာမႈ ပိုမိုတိုးပြားေစခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP News, 18th May 2010

      တ႐ုတ္ သမၼတ ဝမ္က်ားေပါင္သည္ ဘီဂ်င္း အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၏ တရားဝင္ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ၃ ရက္ၾကာ လာေရာက္ လည္ပတ္မည္ဟု ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

      ဝမ္က်ားေပါင္သည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဂ်ီဂ်ဴးကၽြန္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ထိပ္သီး ညီလာခံအၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ဂ်ပန္သို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ကာ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာတိုယာမ ႏွင့္ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဘုရင္မင္းျမတ္ အကီတို၊ မိဖုရားႀကီး မီခ်ီကိုတို႔ႏွင့္ ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုရန္ ရွိသည္။

      တ႐ုတ္ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္သည္ ၂၀၀၈ ေမလတြင္ တိုက်ဳိသို႔ ေနာက္ဆံုး သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဝမ္က်ားေပါင္က ထိုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖူကူအိုကာ၌ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ၃ ႏိုင္ငံ ထိပ္သီး ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာတိုယာမက ေအာက္တိုဘာတြင္ ဘီဂ်င္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သလို လာမည့္ ဇြန္လတြင္ ရွန္ဟိုင္း ကမာၻ႔ ကုန္စည္ျပပြဲသို႔ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

      ဝမ္က်ားေပါင္သည္ ဇြန္ ၃ ရက္ အထိ ၄ ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ မြန္ဂိုးလီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ား သို႔လည္း သြားေရာက္လိမ့္မည္ဟု က်ဳိနီ သတင္းဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

      ဝမ္၏ ျပည္ပခရီး အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

      ကမာၻ႔ စီးပြားေရး နံပါတ္ ၂ ႏွင့္ နံပါတ္ ၃ အျဖစ္ ေနရာယူထားေသာ အာရွ ဘီလူးႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ေႏြးေထြးမႈ ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔၏ စစ္ပြဲ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ သိုင္နက္၊ သံယံဇာတ တို႔အေပၚ အျငင္းပြားမႈ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ မၾကာခဏ တင္းမာမႈ ရွိေနသည္။

      ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက အာဏာရ လာခဲ့ေသာ လက္ဝဲယိမ္း ေခါင္းေဆာင္ ဟာတိုယာမသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေရွ႕အာရွ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအၾကား ရင္းႏွီး ခိုင္ၿမဲေသာ ဆက္ဆံေရးရေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ဥေရာပ သမဂၢ ပံုစံ အာရွႏိုင္ငံမ်ား အသိုင္းအဝုိင္းကို ဖြဲ႕စည္းရန္ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိသည္။

      ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကူဆူယာ အုိကာဒါက အဂၤါေန႔တြင္ ေၾကညာရာ၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ လာေရာက္ လည္ပတ္မည့္ ခရီးသည္မ်ား တိုးပြားေစရန္ ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ တ႐ုတ္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္မ်ား အတြက္ ျပည္ဝင္ႏွင့္ ဗီဇာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ယခု ေႏြရာသီမွ စ၍ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

      တိုးရစ္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားသည့္ တ႐ုတ္ ခရီးသည္မ်ား အတြက္ ဝင္ေငြအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေလွ်ာ့ေပးျခင္း အပါအဝင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ရလဒ္ အျဖစ္ လက္ရွိလာေရာက္ လည္ပတ္ေနေသာ အေရအတြက္ထက္ ၁၀ ဆ တိုးလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု အိုကာဒါက ေျပာၾကားသည္။

      သို႔ရာတြင္ တိုက်ဳိ ႏွင့္ ဘီဂ်င္း အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ လတ္တေလာ သီတင္းပတ္မ်ား အတြင္း ထပ္မံ ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းရင္းမွာ သံယံဇာတ ႂကြယ္ဝေသာ ေရျပင္ပိုင္နက္ႏွင့္ ကၽြန္းစုမ်ား အေရးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရရွည္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

      ယခု သီတင္းပတ္မ်ား အတြင္း အေရွ႕ တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ တ႐ုတ္ ေရတပ္ သေဘၤာစုမွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားက ၎တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ဂ်ပန္ ေရတပ္ သေဘၤာမ်ား အနီးသို႔ ၂ ႀကိမ္တိုင္ ပ်ံ႕ဝဲဲခဲ့သလို၊ တ႐ုတ္ေရျပင္ တိုင္းတာေရး သေဘၤာႏွင့္ ဂ်ပန္ ကမ္းေျခေစာင့္ သေဘၤာတို႔ ထိပ္တိုက္ 'ၿငိ' ခဲ့ၾကသည္။

      အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ စစ္ေရး တည္ေဆာက္မႈအေပၚ ပူပင္ ေသာကျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္က သံတမန္ေရးအရ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

      လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ အိုကာဒါက တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ယန္က်ားခ်ီအား ဘီဂ်င္း အေနျဖင့္ ၎၏ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ တည္ေဆာက္မႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ (သို႔) ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ထပ္မံ သိုေလွာင္ေနမႈကို ရပ္ဆိုင္းသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့မႈ ျဖစ္သည္။

      "ယန္က်ားခ်ီက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တာဝန္