Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C

 

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားေတြက ကုိယ့္ေနရာကုိယ့္ေဒသမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ရွာေဖြစားေသာက္ခ်င္တယ္။ ထမင္းဝုိင္းမွာ ကုိယ္မိသားစုနဲ႔ကုိယ္ ထမင္းလက္ဆုံစားခ်င္ပါတယ္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ အခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိးရင္ အခုခ်က္ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းဖြံ႔ၿဖဳိးခ်င္တယ္။ ေဆြးေႏြးေနရတာနဲ႔၊ တုိင္ပင္ေနရတာနဲ႔ တင္ အခ်ိန္ကုန္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့ ကိစၥျပန္စဥ္းစားရလိမ့္မယ္။”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Newsweek ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၂၊ အမွတ္ ၂၄၊ တြင္ပါရွိေသာ “ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးကုိ အားမရေၾကာင္း KNU/KNLA ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္မုိသီ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား”  သတင္းမွ KNU/KNLA ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္မုိသီေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ ေမး- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲမွာ အစုိးရသစ္ တက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွ ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ငယ္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ေျပာရာမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ႀကီးေတြရတဲ့ အခြင့္အေရးနဲ႔ တန္းတူရရွိေရးကုိ ေတာင္းဆုိေနတာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ ရွိတယ္ဆုိၿပီး MPC ကေျပာပါတယ္။ ဒါကုိ ေတာ္ေတာ္ညွိယူရဦးမယ္ ဆုိၿပီးေျပာတယ္။ ဒီစကားကုိ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ- ဒါက အာဏာပုိင္ေတြ ဘက္ကို ဘက္လုိက္ၿပီးေျပာတဲ့ စကားလုိ႔ပဲျမင္တယ္။ ဒါကုိ ရခုိင္တပ္မေတာ္ ႏုိင္ငံေရး အင္းအားစုက လက္ခံဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ANC အေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္သူေတြ ညီညြတ္ေရးကုိ အရင္ဆုံး တည္ေဆာက္ရမွာပါ။ ဒီ ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ၿပီးမွပဲ လက္နက္ကုိင္တပ္ကိစၥေတြကုိ ANCက စဥ္းစားႏုိင္မွာပါ။ အခုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ANC က အစုိးရနဲ႔ေျပာတဲ့အခါမွာ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ မကုိက္ညီေသး လုိ႔။  လက္မခံေသးေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာ အေျခကုတ္အေျခက်တဲ့ တစ္ေန႔မွာ ရခုိင္တပ္မေတာ္ကုိ လက္ခံ အသိအမွတ္ ျပဳေပးရမယ္လုိ႔ တင္ျပထားတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Venus News ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃၁၊ တြင္ ပါရွိေသာ “ရခုိင္အမ်ဳိသားေကာင္စီ (ANC) ဒုဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း” အင္တာဗ်ဴးမွ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) ဒုဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ ၏ ေျဖၾကားခ်က္အား  ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ႀကီးေလးတဲ့ တာဝန္ပုိင္းေတြမွာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ပါဝင္မႈအခ်ဳိးအစား အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ႔မွာဆုိရင္  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးနဲ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးအဆင့္ ခုႏွစ္ဦးပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ေနရတာရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာလည္း အမ်ဳိးသမီး ၅၃ ဦးေရြး ခ်ယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ အရည္အခ်င္းရွိတယ္ဆုိရင္ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုထက္မကတဲ့ အမ်ဳးိသမီး ဝန္ႀကီးေတြ အမ်ားႀကီးေပၚေပါက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သီးျခားအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးကုိသာ ခန္႔အပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ဥေပဒ ျပဌာန္းခ်က္မရွိလုိ႔ အမ်ဳိးသမီး ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု သတ္မွတ္ေပး ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။”

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ စံေတာ္ခ်ိန္ သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “အမ်ဳိးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန သီးျခားသတ္မွတ္မည္မဟုတ္ဟု သမၼတရုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္ေျဖ” သတင္းမွ သမၼတရုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


"တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရင္ တိုက္ပြဲေတြ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ RCSS/SSA ရဲ႕ နယ္ေျမေတြမွာ စစ္ဆင္ေရး ပိုမိုေဆာင္႐ြက္လာတာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆက္ဆံေရး႐ုံးေတြ ဖြင့္ထားတာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥရပ္ေတြ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔၊ အျပန္အလွန္ နားလည္ၾကၿပီး ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္မႈကို ဒီ႐ုံးေတြကေန တစ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ဖြင့္လွစ္ထား ခဲ့တာပါ"

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “မိုင္းပန္တြင္ SSA ဆက္ဆံေရး ႐ုံးသစ္ဖြင့္မည္” သတင္းမွ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႐ြက္ဆစ္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“လက္ရွိအတည္ျပဳထားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္စိစစ္မႈ မျပဳႏုိင္ သည့္အတြက္ ကာယကံရွင္ တစ္ဦးခ်င္းက မိမိဆႏၵအတုိင္း၊ မိမိခံယူလုိသည့္အတုိင္း ေျပာၾကားခြင့္ ရွိေနသည္ျဖစ္၍ မည္သည့္လူမ်ဳိးစု သည္ ေျမျပင္တြင္ အမွန္တကယ္ ရွိေနသည္၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးစုမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ မည္သည့္ လူမ်ဳိးစု အသစ္မ်ား ထပ္မံေတြ႕ရွိသည္ စသည္တုိ႔ကုိ သိရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၎အေပၚ မူတည္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳ ရန္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက စာရင္းေကာက္ယူ ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ဒုတိယအဆင့္အျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုံညီစြာ ေပါင္းစပ္၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ ညိွႏႈိင္းၿပီး၊ ျပင္ဆင္ သြားႏုိင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီး ခ်ိန္တြင္ လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးအား ျပင္ဆင္အတည္ျပဳရန္ ေတြ႕ရွိပါက လုိအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္” သတင္းမွ  ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


International media (1)(10).jpg


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International media (1)

Snapshot of the item below:
International media (1)