Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ကမာၻေပၚတြင္  ႏ်ဴကလီးယား မျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ကုလသမဂၢကဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဆုံျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းခ်မွတ္ရာၿမန္မာစစ္အစိုးရက မဲမေပးဘဲေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါဆုံးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကုိ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းပုိင္းက ကုလသမဂအေထြေထြညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏ်ဴလီးယားမျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ လက္နက္ တပ္ဆင္မႈမျပဳေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံ ၁၇၀ က အတည္ျပဳမဲ ေပးဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဆုိသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ အဆုိပါဆုံးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းကုိေထာက္ခံခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာနက အဆုိပါ ႏ်ဴကလီးယားမျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ သုံးသပ္ခ်က္ မ်ားမပါ၀င္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လတာမွ်ကတည္းက သိသိသာသာထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာဆက္ဆံေရးမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ကုလသမဂၢ၏အဆုိပါဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသာမက အိႏိၵယႏုိင္ငံကလည္း ကန္႔ကြက္ ကာပယ္ခ်လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားအေရး ကိစၥႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လက စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာကုိ ၾသစေၾတးလ်ပညာရွင္ ဒက္စ္မြန္ေဘာလ္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ ဖီလ္သြမ္တန္က ကျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ျပည္ေျပးစစ္အရာရွိႏွစ္ဦး ကုိေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး သက္ ေသအေထာက္အထားမ်ားရယူခဲ့သည္ ဟုဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အမွန္တရားရွာေဖြ သည့္ခရီးစဥ္ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္သြား ေရာက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္အႀကီးတန္း အရာရွိႀကီးမ်ားက င္းတုိ႔သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားကိစပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားမွ ကင္းေ၀းမည့္ နည္းလမ္း မ်ားကုိရွာေဖြမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားၿပီးျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေန အထားတြင္ ျမန္မာျပည္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားမေတြ႕ရေသးေသာ္လည္းအနာဂတ္ကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားကခန္႔မွန္း ေျပာဆုိသည္။

(ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ႏ်ဴကလီးယားကိစၥကို အိပ္မက္မက္ေနၾကတယ္။ လက္နက္ထုတ္ဖုိ႔လုပ္ၾကသလုိ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ သုေတသနလုပ္ဖုိ႔လည္းလုပ္ ၾကတာရွိပါတယ္။ ျမန္မာက အဲဒီႏ်ဴကလီးယားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကုလ ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မဲမေပးဘဲၾကားေနအျဖစ္ေနလုိက္တယ္ဆုိတဲ့သတင္းကုိကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သိပ္ၿပီးမအ့့့ံၾသပါဘူး) ဟု ျမန္ မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ကုိေအာင္ ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

(ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ဆန္ဆန္ေနခဲ့ရတဲ့ျမန္မာလုိႏုိင္ငံအေနနဲ႔ တျခား ႏုိင္ငံေတြကုိၾကည့္ၿပီး ဆူပါပါဝါႏုိင္ငံႀကီးေတြလုိ တစ္ေယာက္ရဲ႕ပုခုံးေပၚတစ္ ေယာက္တက္ရပ္ႏုိင္ေအာင္လုပ္မယ္။ ႏ်ဴကလီးယားပုိင္ဆုိင္လာႏုိင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားမွာပဲ)

ကုလသမဂ၏ အဆုိပါ ႏ်ဴကလီးယား ဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ တရုတ္၊ျပင္သစ္၊ အီရန္၊ အစၥေရး၊ ပါကစၥတန္၊ က်ဴးဘားႏွင့္ ဘူတန္ႏုိင္ငံတုိ႔ကလည္း မဲမေပးဘဲေနခဲ့ ၾကသည္။  မွတ္တမ္းမ်ားအရ တရုတ္ ႏွင့္ အစၥေရးတုိ႔သည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ လက္နက္ေထာက္ပံ့ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ကုိ မဲမေပးဘဲေနျခင္းသည္ အနာဂတ္ ကာလ ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ား တိုးၿမွင္႔ရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ကုိေအာင္ႏုိင္ဦးက သုံး သပ္ေျပာဆုိသည္။

( ျပည္တြင္းၿပနာေတြရွိတဲ့ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဴပ္အျခာအာဏာ ဆုိတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ နဲ႔ ျပနာေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ႀကိဳးစားေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ သူတုိ႔က ျပည္တြင္းေရး ကုိ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္က၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မွာကုိ မလုိလားၾကပါ ဘူး)ဟု ကုိေအာင္ႏုိင္ဦးကဆုိသည္။

 

Burma abstains from nuclear resolution ကုိဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။

 --
Posted By icypress to Sensible Rumour at 11/11/2009 07:15:00 AM

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ႔ေသာ ဂ်ပန္ႏွင္႔ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဂ်ပန္က မဲေခါင္ေဒသ ႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ေဒၚလာ . ဘီလီယံ ပမာဏ႐ွိ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရန္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ဟာတိုယာမ က ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ႔သည္။

မဲေခါင္ေဒသသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ အဓိက ဦးစားေပး ဧရိယာ ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝေသာ မဲေခါင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ျမႇင္႔တင္ရန္ ဂ်ပန္အေနျဖင္႔ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္က ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္အေနျဖင္႔ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္ေသာ မဲေခါင္ေဒသ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီ အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ . ဘီလီယံ (ယန္းေငြ ဘီလီယံ ၅ဝဝ) ေက်ာ္ကို ေနာက္လာမည့္ ႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေခ်းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မဲေခါင္ေဒသတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ အနာဂတ္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင္႔သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မဲေခါင္ေဒသ အျမင္႔ဆံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရ႐ွိရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူဦးေရ သန္း ၂၂ဝ ေက်ာ္ ေနထိုင္ေသာ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အာ႐ွ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏွင္႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔က အကူအညီမ်ား အၿပိဳင္ေပးလ်က္႐ွိၿပီး လႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ႐ွိသည္။

မဲေခါင္ေဒသတြင္ တ႐ုတ္၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္ အားနည္းသြားေစေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ မဲေခါင္ေဒသႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ႏွင္႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ပူးေပါင္း၍ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာတိုယာမ က ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္- တ႐ုတ္ႏွင္႔ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း၍ သံုးဦး သံုးဖလွယ္ အက်ိဳး႐ွိေအာင္ ဖန္တီးေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာတိုယာမက ေျပာၾကားသည္။

ကီလိုမီတာ ,၈ဝဝ (မိုင္ ၂၉၈ဝ) ႐ွည္လ်ားေသာ မဲေခါင္ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင္႔ သမိုင္းႏွင္႔ ခ်ီၿပီး အထီးက်န္လ်က္ ႐ွိၿပီး အျခား အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုဆင္းရဲလ်က္ ႐ွိသည္။

အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားကို ဥေရာပသမဂၢ ပံုစံေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵ႐ွိေသာ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ဟာတိုယာမသည္ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင္႔တင္လိုၿပီး အထူးသျဖင္႔ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားကို အကူအညီမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ယခုေခ်းမည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ . ဘီလီယံ ေခ်းေငြမ်ားထဲမွ ၈ဝ % မွာ အတိုးႏႈန္းနိမ္႔ ေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္ၿပီး ယင္းေခ်းေငြမ်ားကို ေဒသတြင္း အေဝးေျပးလမ္းမမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရကာတာမ်ား၊ ဆည္မ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင္႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္အစိုးရ တာဝန္႐ွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

မဲေခါင္