Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. ကုလသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ စိုးရိမ္ပာုဆို

(19 June 2013 ရက္စြဲပါ Nation Pakistan တြင္ပါရွိေသာ UN concerned over 140000 displaced in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ထားဝယ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသံုးစက္ရုံ ဓါတ္အားေပးစက္ရုံသစ္ တည္ေဆာင္ရန္  EGAT  အဆိုျပဳ

(Energy Business Review မွ  18 Jun 2013 “ EGAT Proposes New coal.fired Plant in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ကုလသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ စိုးရိမ္ပာုဆို

(19 June 2013 ရက္စြဲပါ Nation Pakistan တြင္ပါရွိေသာ UN concerned over 140000 displaced in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ လူ(၁၄၀၀၀၀)ခန္႔အတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိ ေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ၿပီးကတည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္က အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ရတဲ့လူေပါင္း (၁၄၀၀၀၀)ခန္႔ရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနပာာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္အေျခအေနမွာပဲ ရွိေနေသး ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ပါတယ္”ပာု ကုလသမဂၢလက္ေထာက္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Eduardo del Buey က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလ သမဂၢဌာနခ်ဳပ္တြင္ တနလၤာေန႔က သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီမွာ လစဥ္အေျခခံ၍ ပို႔ေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ ေမလတစ္ခုတည္းတြင္ တန္(၂၂၀၀) ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ပာုဆိုပါသည္။ လူေပါင္း(၇၁၀၀၀)ခန္႔မွာ ယာယီတဲမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း Del Buey ကေျပာပါသည္။

“လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို စားနပ္ရိကၡာ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈ၊ ေနစရာတဲမ်ားႏွင့္ အျခားအသက္ကယ္သည့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ျဖည္းဆည္းေပးခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒုကၡသည္စခန္း စီမံခန႔္ခြဲမႈနဲ႔ ညွိႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြမွာ ကြာပာခ်က္ေတြ ရွိ ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္”ပာု Buey ကေျပာပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္း စာနာေသာ အကူအညီေပးေရးအတြက္ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး Ashok Nigama ကရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ားၾကား ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ ျပန္လည္ရရွိေရး အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ အေျဖရွာေရးေတာင္းဆိုခဲ့သည္ပာု Buey ကပင္ေျပာပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ေႏွာင္းပိုင္းက ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းျပည္ကိုအေထာက္အကူျဖစ္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားအားလံုး ပါဝင္ေရးကို အသံုးျပဳမည္ပာုဆိုခဲ့ျခင္းကို ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။


ထားဝယ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသံုးစက္ရုံ ဓါတ္အားေပးစက္ရုံသစ္ တည္ေဆာင္ရန္  EGAT  အဆိုျပဳ

(Energy Business Review မွ  18 Jun 2013 “ EGAT Proposes New coal.fired Plant in Myanmar” သတင္း ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္းႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ( EGAT )  ကျမန္မာႏိုင္ငံ ထားဝယ္ေဒသတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရုံသစ္ တည္ေဆာင္ရန္ အဆိုျပဳထားပါသည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရုံႏွင့္ ဓါတ္အားလိုင္းကြန္ယက္ တည္ေဆာက္မႈသည္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ဘီလ်ံ ၁၀၀ ( ေဒၚလာ ၃. ၂ ဘီလ်ံ ) ကုန္ကုမည့္ဟု ခန္႕မွန္းထားသည္။

EGAT သည္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဓါတ္အားေပးစက္ရုံသစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ ေခ် ကနဥိီးေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၊ ၄င္းဓါတ္အားေပးစက္ရုံမွ  ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုးအ တြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ဟု အတည္ျပဳေျပာၾကားေၾကာင္း   Bernama  News က သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။

EGAT ၏ ကနဦးေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ထိုဓါတ္အားေပးစက္ရုံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၁၈၀၀ မဂၢါဝပ္ ထြက္ရွိလာမည့္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဓါတ္အားစနစ္သို႕ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ဓါတ္အားလိုင္း ကြန္ယက္ပါရွိမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပးစက္ရုံမွ ထြက္ရွိလာမည့္ မိုလ်ွံဓါတ္အားကို ဝယ္ယူသြား မည့္ျဖစ္ၿပိီး အကယ္၍ ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာပါက ဓါတ္အားစနစ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈလိုင္း မွတ ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ EGAT ဥကၠ႒ ဆူသာပါမာဆရီဝပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိီတာလ်ံ - ထိုင္းကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ေက်ာက္မိီးေသြး ေလာင္စာသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရုံ တည္ေဆာက္ရန္ ယခင္ကလည္း ထိုင္းဘက္က  အဆိုျပဳခဲ့ဘူးၿပီး သဘယဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ ထိုစဥ္က ျမန္မာဘက္က ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓါတ္အာားလိုအပ္မႈ ျပႆနာႀကီးထြားလာေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြးအပါအဝင္ ဓါတ္အားေပးနည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုစဥ္းစားရမည့္ဟု ျမန္မာတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက မၾကာေသးမိီက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ယခုကဲ့သို႕ ေနာက္တစ္ခ်ီ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္သည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. အိႏၵိယ-ျမန္မာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းက အခြင့္အေရးႏွင့္ စုိးရိမ္စရာမ်ားကုိ ဖန္တီးလ်က္ရွိ

(VOA သတင္းဌာန၏ 17 June 2013 ရက္စြဲပါ Burma-India Transport Project Raises Opportunities, Concerns ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)  

  1. ဘာသာမတူ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈတားျမစ္ေရးအဆိုျပဳခ်က္ကို ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆန္႔က်င္

(The Nation မွ 18 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar woman’s groups oppose interfaith marriage proposal ”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)


အိႏၵိယ-ျမန္မာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းက အခြင့္အေရးႏွင့္ စုိးရိမ္စရာမ်ားကုိ ဖန္တီးလ်က္ရွိ

(VOA သတင္းဌာန၏ 17 June 2013 ရက္စြဲပါ Burma-India Transport Project Raises Opportunities, Concerns ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)  

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္းကြန္ယက္ စီမံကိန္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စုိးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာေဝဖန္ခံေနရသည္။ ကုလားတန္ဟုအမည္ရေသာ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈနည္းပါးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပုိင္းေဒသႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမွင့္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမား မ်ား၏ သတိေပးခ်က္အရ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွအာဏာပုိင္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္မ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္မည့္ အေရးကုိ လစ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ယင္း ကုလားတန္စီမံကိန္းႀကီး ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းမီဇုိရမ္ျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္ကုိျဖတ္သန္းကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းရွိရာေဒသသုိ႔ အေဝးေျပးလမ္းႏွင့္ေရေၾကာင္း လမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကုလားတန္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကြန္ယက္က ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ၿပီး ဆက္သြယ္ရန္ခက္ခဲေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား အၾကား ကုန္သြယ္ေရးစီးဆင္းမႈကုိ အလြယ္တကူတုိးျမင့္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး လယ္သမားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြလည္းျမင့္တက္ေစ မည္ျဖစ္ကာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ေပၚထြန္းေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုံေလာက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိလည္း လစ္လ်ဴ႐ႈထားၾကေၾကာင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကဆုိသည္။

 

ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈ

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ခဲ့စဥ္က ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြအနစ္မ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ထုိသုိ႔ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕က်က်