Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

RTT News, 12th March 2010

          ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရေသာ္လည္း ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ခ်မွတ္ထားမည္ဟု ဆိုသည္။

ယခင္ႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာ အစိုးရအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို သက္တမ္းတိုးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံ တားျမစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ တားျမစ္မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ပို႔ကုန္မ်ားကို ၃ ႏွစ္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး ျမန္မာ ေက်ာက္မ်က္မ်ား အေမရိကန္တြင္ ေရာင္းခ်ျခင္းကိုလည္း တားျမစ္ထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားရာ၌ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ အလြန္ပင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မိၿပီး စိုးရိမ္မိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးကို အားေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ေဆြးေႏြးစရာ မ်ားစြာ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္ အေပၚ မေက်နပ္မႈကို Campbell က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျပည္သူတို႔ ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ျမန္မာစစ္ဖက္ အစိုးရက ယခု ရက္သတၱပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္ က်င္းပမည္ဟု ၎တို႔ ကတိေပးထားေသာ မဲေရြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟုလည္း ဆက္လက္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဥပေဒသစ္အရ အထိန္းသိမ္းခံ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ မဆက္ႏြယ္ရန္ တားျမစ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္ကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္လိုက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေလွာင္ေျပာင္ေသာ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ႀကီးႀကီးမားမား စနစ္တက် ခ်ဳိးေဖာက္ က်ဴးလြန္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကုလသမဂၢက စြပ္စြဲ ေျပာဆိုလုိက္သည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးအရာရွိ Tomas Ojea Quintana က ကုလသမဂၢသို႔ တနလၤာေန႔တြင္ တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ "ထိုႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ အေျခခံ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ စားစရာ၊ ေနစရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာသင္ခြင့္ စသည္တို႔ကို ပိတ္ပင္ခံေနရသည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၎အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားကိုလည္း ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ထားသည္။

ၾကာသပေတးေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ႏွစ္ပတ္လည္ လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ အဆိုးဝါးဆံုး ျပစ္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ကိုးကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အတုိက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ဖိႏွိပ္ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း စသည္တို႔ကို ဆက္လက္၍ ျပဳလုပ္ေနသည့္အျပင္ ရွမ္း၊ ကရင္ စေသာ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေနသည့္ အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By Kyaw Thein Kha, 13th March 2010

          အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕ ခုႏွစ္ဖဲြ႕ခန္႔သည္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ရန္ ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ေရးကုိ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိအထဲတြင္ ဖဲြ႕စည္းထားၿပီးေသာ အစုိးရ လုိလားေသာ ပါတီတစ္ခုလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း အဆုိပါ အဖဲြ႕မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အဆုိအရ သိရွိရသည္။

          "ကၽြန္ေတာ္သိရသေလာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ခုႏွစ္ခုဟာ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္မွာ မွတ္ပံုတင္ဖုိ႔ လုပ္ေနၾကပါတယ္" ဟု အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္အဖဲြ႕ (National Political Alliance) မွ ေခါင္းေဆာင္ ဦးၾကည္ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ပါတီသည္ အစုိးရ လုိလားေသာ အဖဲြ႕ငယ္ ကုိးဖဲြ႕ကုိ စုေပါင္းထားေသာ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ပါတီ ျဖစ္သည္။

          တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ပါတီ (National Unity Party)၊ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး အင္အားစု (Union of Myanmar National Political Force)၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား (88 Generation Students Union of Myanmar) တုိ႔သည္ ရက္ပုိင္းအတြင္း မွတ္ပံုတင္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၾကည္ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          NUP သည္ ယခင္က အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္း လက္ထက္ကတည္းက ဖဲြ႕စည္းထားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြက တပ္မေတာ္အစုိးရ ေထာက္ခံခဲ့သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။

          ထုိ႔အျပင္ စစ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (USDA)၊ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ ဦးေရႊအုန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး မဟာမိတ္ တုိ႔သည္လည္း မွတ္ပံုတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။

          ရန္ကုန္မွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ USDA သည္ ပါတီသံုးဖြဲ႕ခန္႔ ခဲြ၍ မွတ္ပံုတင္ကာ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

          "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားတာက USDA ဟာ ပါတီသံုးခု ဖဲြ႕စည္းမယ္လုိ႔ ၾကားပါတယ္။ အခုထိေတာ့ NUP လုိ မဲဆြယ္တာေတာ့ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ NUP ကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ လကတည္းက လွည္းကူးဘက္မွာ စၿပီး မဲဆြယ္ေနပါတယ္" ဟု သတင္းတစ္ရပ္က ဧရာဝတီသုိ႔ ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

YAHOO News, By KWANG-TAE KIM13 March 2010

         ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ၎၏ ႏ်ဴကလီယာလက္နက္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ ရည္ရြယ္ က်င္းပေသာ ေျခာက္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ လာမည့္လ အေစာပုိင္းတြင္ ျပန္လာရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း စေနေန႔က သတင္း ေပးပုိ႔မႈမ်ားအရ သိရွိရသည္။

         ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ေျခာက္ႏုိင္ငံ အစည္းအေဝးမွ အကူအညီမ်ားကိစၥ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မႏွစ္က ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ ၎သည္ ပလူတုိနီယံ တပ္ဆင္ထားေသာ ဗံုးေျခာက္လံုးခန္႔ ပိုင္ဆုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

         ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ၁၉၅၀-၅၃ ကုိရီးယား စစ္ပဲြ ၿပီးဆံုးျခင္းကိစၥ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာရန္တုိ႔ကုိ ခြင့္ျပဳမွသာ ေျခာက္ႏုိင္ငံ အစည္းအေဝးသုိ႔ ျပန္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျခာက္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အေမရိကန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

          အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားတုိ႔က ေျမာက္ကုိရီးယားအား ေျခာက္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ အရင္ျပန္လာရန္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီယာ ဖ်က္သိမ္းေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တုိးတက္မႈ ရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ တံု႔ျပန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

          Beijing ရွိ အမည္မေဖာ္လုိသူ ေျမာက္ကုိရီးယား တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ၿပံဳးယမ္းသည္ ေျခာက္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ ဧၿပီလ အေစာပုိင္းတြင္ ျပန္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏ်ဴကလီယာ ဖ်က္သိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ၎၏ အႀကံအစည္မ်ားကုိ တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကုိရီးယားသတင္းစာ Joong Ang Ilbo က စေနေန႔က ေဖာ္ျပထားသည္။

          အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္က ၿပံဳးယမ္းသည္ အေမရိကန္တုိ႔ မည္သုိ႔ တံု႔ျပန္မည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းသည္ ဝါရွင္တန္အေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

          AP သတင္းဌာနက Beijing ရွိ ေျမာက္ကုိရီးယား သံတမန္တစ္ဦးအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ အဆုိပါ သတင္းကုိ မိမိ မၾကားမိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

          ႏ်ဴကလီယာ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ေတာင္ကုိရီးယား အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးကလည္း ၎အေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ျပန္လာမည့္ အစီအစဥ္သတင္းကုိိ မရရွိေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပဲြ မည္သည့္ အခ်ိန္ ျပန္စမည္ကုိလည္း မခန္႔မွန္းႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ ကိစၥသည္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ၎၏ အမည္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

          အဆုိပါ ႏ်ဴကလီယာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက Beijing တြင္ ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့သည္။

          ကုလသမဂၢ ႏ်ဴကလီယာ အႀကီးအကဲေဟာင္း Mohamed EL Baradei က ေျမာက္ကုိရီးယား ၏ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရပ္ဆုိင္းေရးအတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

          အဆုိပါ ကိစၥတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ မိမိကုိယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈ မရွိျခင္း၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ လုိအပ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာအေနျဖင့္ အထက္ပါ ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း El Baradei က Seoul ၌ ေသာၾကာေန႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Yonhap သတင္းဌာန၏ အဆုိအရ သိရွိရသည္။

          ၿပံဳးယမ္း၏ ေျခာက္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ ျပန္လာရန္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေရြ႕လ်ားမႈမ်ားၾကားတြင္ ထြက္ေပၚလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။

          ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ ယခုအခါ အသက္ ၆၈ ႏွစ္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီသည္ ၎၏ တတိယသား Kim Jong Un အား ၎ေနရာကို ဆက္ခံရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Straits Times, 13th March 2010

          စေနေန႔ အေစာပိုင္းက အင္အား ၅.၄ မဂၢနီက်ဴ ရွိေသာ အလယ္အလတ္ ျပင္းအားရွိ ငလ်င္တစ္ခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္သြားသည္ဟု ငလ်င္ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

          အဆိုပါ ငလ်င္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း မံုရြာၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ - အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ယြန္းယြန္းတြင္ ၁၁၅ ကီလိုမီတာ (၇၁ မိုင္) အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ စေနေန႔ မနက္ ၅း၄၉ တြင္ လႈပ္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ ဘူမိေဗဒ တိုင္းထြာေရးဌာနက ေျပာၾကားသည္။

          အဖ်က္အဆီး တစ္စံုတစ္ရာအေၾကာင္းမူ သတင္းထြက္ေပၚလာျ