Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၅.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ တ႐ုတ္ေရတပ္နယ္ခ်ဲ႕မႈကို သီရိလကၤာကာကြယ္ေျပာဆို

(AFP News မွ 15 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "Sri lanka defends china's expansion in Indian Ocean"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ေဘးဒဏ္သင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေဒၚလာ တစ္သန္းကူညီရန္ အိႏၵိယေၾကညာ

(IANS News မွ 15 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "Delhi announces $1m for Myanmar's trobled state"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ တ႐ုတ္ေရတပ္နယ္ခ်ဲ႕မႈကို သီရိလကၤာကာကြယ္ေျပာဆို

(AFP News မွ 15 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "Sri lanka defends china's expansion in Indian Ocean"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ တ႐ုတ္ေရတပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈကိုသီရိလကၤာႏိုင္ငံကကာကြယ္ေျပာဆိုလိုက္ၿပီး၊ ေဒသတြင္းအင္အားႀကီးအိႏၵိယႏိုင္ငံအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္ပာူေသာ ေစာဒကတက္မႈမ်ားကို ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေသာၾကာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုသည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဂိုတာဘာယာ ရာဂ်ာပတ္စီက ေဒသတြင္း၌ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားႀကီးထြားလာျခင္းကို ကိုလံဘိုက နားလည္သေဘာေပါက္ ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ စီးပြားေရးသက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းကို သီရိလကႍာကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ကသတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကာသပေတးေန႔က သီပာုိကြ်န္းေတာင္ပိုင္း ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ ဂါလီ၌ျပဳလုပ္သည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရာဂ်ာပတ္စီက "အိႏၵိယသမုဒၵရာလံုျခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈသည္ တ႐ုတ္စြမ္းအင္လံုျခံဳေရးအတြက္ အေရးပါသည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုလာၿပီး၊ ေရတပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕လာျခင္းသည္ လံုးဝနားလည္ေပးႏိုင္စရာေကာင္းေသာ ကိစၥသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာ၊ ေမာ္လဒိုက္၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ သီရိလကၤာပာမ္ဘန္တိုတာ ဆိပ္ကမ္းတို႔တြင္ အဓိကအေျခခံအေဆာက္အဦး စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း" ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။

အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားကမူ ၎လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တ႐ုတ္တို႔၏ ပုလဲကံုးမပာာဗ်ဴပာာ(သို႔)အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒ၏ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ပာု မွတ္ခ်က္ေပးထားၾကသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ မိတၱဴေပးပို႔ေသာေၾကညာခ်က္တြင္ သမၼတ မာပာင္ဒရာ၏ညီျဖစ္သူ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ရာဂ်ာပတ္ဆီက "ပုလဲကံုးသီအိုရီ အယူအဆထဲကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပာမ္ဘန္တိုတာဆိပ္ကမ္းကို ဆြဲထည့္တာပာာ မမွန္ကန္ပါဘူး"ပာု ဆက္လက္ ျငင္းခ်က္ထုတ္သည္။

"ျမန္ဆန္တဲ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔အတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြာေရးၾသဇာတက္လာတာပာာ သဘာဝက်ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပာာ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကိုယံုၾကည္စြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံပါ။ ဒါ့အျပင္ သီရိလကႍာအပါအဝင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံ အမ်ားစုနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈခိုင္မာတဲ့ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္" ပာု ၎ကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ယခုသီတင္းပတ္အေစာပိုင္းတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသစ္ ဆာလမန္ခါရွစ္က "အိႏၵိယႏိုင္ငံပာာ မိမိရဲ႕အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္ေတြမွာ တ႐ုတ္ေတြေရာက္ရွိေနတဲ့ အမွန္တရားအသစ္ကို လက္သင့္ခံရမွာပါ"ပာု ေျပာၾကား၍ နယူးေဒလီ၏ ပိုမိုအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

                                        -----------------------------------------------------------------

ေဘးဒဏ္သင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေဒၚလာ တစ္သန္းကူညီရန္ အိႏၵိယေၾကညာ

(IANS News မွ 15 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "Delhi announces $1m for Myanmar's trobled state"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ ေဘးဒဏ္သင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ တစ္သန္းကူညီမည္ပာု အိႏၵိယႏိုင္ငံက မေန႔ကေၾကညာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ပထမဆံုး ျပည္ပခရီးထြက္လာသူ အိႏၵိယျပည္ပေရးရာဝန္ႀကီး ဆာလမြန္ခါရွစ္က ကယ္ဆယ္ေရးရန္ပံုေငြ ကူညီမႈကိုေၾကညာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေန႔အေစာပိုင္းကေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးခါရွစ္သည္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔လည္း သြားေရာက္ဂါဝရျပဳေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာအေနာက္ဖက္ ကမ္း႐ိုးတန္း စစ္ေတြၿမိဳ႕၌လည္း ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုးဖြင့္လွစ္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္လုပ္ငန္း စ တင္လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ တန္ စစ္ေတြေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ပါဝင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ၎ ဆိပ္ကမ္းသည္ အိႏၵိယကုန္းတြင္းပိတ္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္မွ ကုန္သေဘၤာမ်ားကို ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ႏွင့္ ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္လက လူေပါင္း ၃၅,၀၀၀ ခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး၊ ဇြန္လ ေနာက္ပိုင္း အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္ ၁၁၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ယင္းကဲ့သို႔ ရန္ပံုေငြလွဴဒါန္းကူညီျခင္းျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခါရွစ္သည္ ယခင္လက အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သြားခဲ့သူ ျမန္မာဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ ဆံုမည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုဦးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဆာလမန္ခါရွစ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံကိုလည္း ယေန႔တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ အိႏၵိယဝန္ႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ပရဂုဏ္ရွိ ဉာဏ္ေတာ္ ၁၅ ေပျမင့္ေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကိုလည္း သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အဆိုပါ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုပာန္ဆင္းက ယခုႏွစ္ ေမလ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ လက္ေဆာင္ အျဖစ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၁၅.၁၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ရာတြင္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

  1. စစ္သံုးရဟတ္ယာဥ္အပါအဝင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေကအိုင္အိဌာနခ်ဳပ္နားအထိထိုးစစ္ဆင္
  2. တိုင္းရင္းသားမ်ားစုေပါင္း၍ အင္အားႀကီးပါတီႏွစ္ခုအား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ယူမည္
  3. RCSS/SSA မွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအနာဂါတ္ ရည္မွန္းခ်က္ငါးခ်က္ထုတ္ျပန္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ရာတြင္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကားပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သမၼတ႐ံုး ဝန္းႀကီးဦးစိုးသိန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ေရး စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေၾကာင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ေန႔တြင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္းကို ယေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

                အဆိုပါအဖြဲ႔သည္လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးၾကပ္မႈ႕ မူၾကမ္းတရပ္ေရးဆြဲရန္၊   စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တြင္းထြက္ သံယံဇာတ တူးေဖာ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ (EITI) Extractive Industry Transparency Initiative ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုသိရွိ ေအာင္တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ရန္၊ EITI တြင္ျမန္မာ ႏိုင္ငံကိုအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္အတြင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတာ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ လက္ရွိအက်ိဳးစီးပြားသာမက ေရရွည္တည္တံ မည့္အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ သက္မွတ္ေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယခုလ ၃၁ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္  ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန(၃) မွ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန တို႔မွဝန္ႀကီး မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္မွ အတြင္းေရးမႈး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းသိရသည္။

YC

***********************************************************************************

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

စစ္သံုးရဟတ္ယာဥ္အပါအဝင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေကအိုင္အိဌာနခ်ဳပ္နားအထိထိုးစစ္ဆင္

ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သံုးရဟတ္ယာဥ္မ်ား ႏွင့္လက္နက္ႀကီးအပါအဝင္ခမရ ၃၈၈ႏွင့္ ၃၈၃ အဖြဲ၊ ခလရ ၄၀ ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္း စစ္ေၾကာင္းသည္ နံနက္ ငါးနာရီခြဲမွ စတင္ကာ ညေန ငါးနာရီဝန္းက်င္အထိ လြိဳင္ဇာၿမိဳ႕ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ေကအိုင္အို စစ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္အနီးနားတိုင္ေအာင္ အင္အားသံုးထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေကအိုင္ေအမွ ဦးလာနန္း ကေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

လဂ်ားယန္း ဘက္သို႔ ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္ မနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ေန႔လည္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္လာေရာက္ ပစ္ခတ္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ဖုန္းျပင္ထန္းေတာင္စခန္းႏွင့္ လဂ်ားဘက္သို႔ ၁၀၅ မမ၊ ၁၂၀ မမလက္နက္ႀကီး မ်ားျဖင့္အႀကိမ္ တစ္ရာခန္႔ ပစ္ခတ္ေၾကာင္း၊ ပန္ဝါေဒသႏွင့္ ေဆႏိုင္ဘက္မ်ားတြင္ပါ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ေကအိုင္ေအဘက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ DKBA မွပူးေပါင္း တိုက္ခိုက္ ေနေၾကာင္းကို ၎က ဆက္လက္ေျပားၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသိုတိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားဆီသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ လအတြင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္အၾကား တြင္တိုက္ပြဲေပါင္း ရွစ္ဆယ္ခန္ ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေလေၾကာင္းကူ ပစ္ခတ္မႈမ်ားသည္ ေျခာက္ႀကိမ္ခန္႔ ရွိေၾကာင္းသိရ သည္။

                YC

-------------------------------------------------------

တိုင္းရင္းသားမ်ားစုေပါင္း၍ အင္အားႀကီးပါတီႏွစ္ခုအား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ယူမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွစုေပါင္း၍ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္အားႀကီးပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီတို႔အား အႏိုင္ယူႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒ဦးဇိုဇမ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရ သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွစုေပါင္း၍ တိုင္းရင္းသာညီေနာင္ပါတီ ဖက္ဒေရးရွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး လာမည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားတြင္ဗမာပါတီႀံကီးႏွစ္ခု ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ဖက္ဒေရးရွင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ရွာေဖြ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ လာမည့္တစ္ႏိုင္ငံလုံုးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္    ေနာင္တစ္ ခ်ိန္ပါတီတည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ဗမာအင္အားႀကီးပါတီႏွစ္ခုႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ စည္းလံုးညီညႊတ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ရန္သူမပာုတ္ မိတ္ေဆြျဖစ္သည့္ ဗမာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ယႇဥ္တြဲေနထိုင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။    

YC

---------------------------------------------------------

RCSS/SSA မွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအနာဂါတ္ ရည္မွန္းခ်က္ငါးခ်က္ထုတ္ျပန္

              ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရရွိထားသည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ(RCSS/SSA)မွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအနာဂါတ္ ရည္မွန္းခ်က္ငါးရပ္ကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈတစ္ႏွစ္ျပည့္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

RCSS/SSA ၏ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ငါးရပ္မွာ ျပည္သူလူထုအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ရွမ္းျပည္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သြားရန္၊ ျပည္သူလူထုအားလံုး ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို နားလည္ေစေရးအတြက္ တိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အစိုးရမွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ေခ်းမႈန္းတိုက္ဖ်က္ရန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ စစ္ေရးအရေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေနာက္ဆံုးက်ပ္တည္းသည့္ မလႊဲမေရွာင္သာအဆင့္တြင္သာ အသံုးျပဳရန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပႆနာရွိပါက ေဆြးေႏြးျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္၊ အစိုးရအျမင္မွားျခင္းမရွိဘဲ ေဒသအႏွံ႕ရွိ ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ရွိလာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း မ်ားကို ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္ျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာႏိုင္ရန္၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ ေကာင္းစားေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရႏွင့္ RCSS/SSA တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ RCSS/SSA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားစတင္ တိုက္ခိုက္သည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္မည္ကို မလိုလားသည့္ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ျပန္လည္ခုခံကာကြယ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ RCSS/SSA တို႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ေမလ ၁၉ ရက္ေ&#