Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Weekly Business Roundup.com, 24th July 2010

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္မ်ားကိ္ု ျငင္းပယ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ အရ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀ တန္ဖုိး႐ွိ ဆန္မ်ား ဝယ္ယူမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိုင္ငံ၏ ဆန္ပို႔ကုန္ ယခုႏွစ္ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္ ၾကားမွ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္သို႔ ဗီယက္နမ္ ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ သြားေရာက္စဥ္ အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ ရ႐ွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္သည္ အေရးေပၚ ဆန္သိုေလွာင္ ထား႐ွိ္မႈ ေလွ်ာ့နည္းလာျခင္းကို ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အေနျဖင့္ အိႏိၵယထံမွ ဆန္ဝယ္ယူမႈကိုလည္း တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံပိုင္ ဗီယက္နမ္ ေတာင္ပိုင္း စားနပ္ရိကၡာ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း ထံမွ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀,၀၀၀ ဝယ္ယူရန္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္က သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ဒက္ကား မီဒီယာက ယခု အပတ္ သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ပို႔ေဆာင္မႈ စရိတ္ အပို ကုန္က်သည့္ၾကားမွ ျမန္မာ့ဆန္ကို ေက်ာ္၍ ဗီယက္နမ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္ ဆိုျခင္းကို မသိရေသးပါ။

ျမန္မာ့ ဆန္ပို႔ကုန္သည္ ယခုႏွစ္ ပထမ ေျခာက္လပတ္ အတြင္း က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ပထမ ႏွစ္ဝက္က တင္ပို႔ခဲ့သည္။ ပမာဏ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသာ တင္ပုိ႔ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္းက ယခုလ ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ သိ႐ွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခု ဇန္နဝါရီမွ ဇြန္လ အထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၇၆,၁၈၀ သာ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ အလားတူ ကာလက ဆန္တန္ခ်ိန္ ၇၅၀၁၀၀ တင္ပို႔ုႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အသင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အံ့ၾသစရာ ေကာင္းသည္မွာ ဗီယက္နမ္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈကို လတ္တေလာကပင္ တိုးျမင့္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Bangkok Post, 25th July 2010 ပုဂၢ

ထိုင္းႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏွင့္ နယ္စပ္ ခ်င္း႐ိုင္႐ွိ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ထူေထာင္မႈကို အၿပီးသတ္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္း ခံေနရသည္။

အစိုးရ အရာ႐ွိမ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ခ်င္း႐ိုင္ ခ႐ိုင္ မယ္ဆိုင္တြင္ ယခင္ အပတ္က စုေဝးခဲ့ၾကၿပီး စိမံကိန္း ျပန္လည္ စတင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔သည္ ေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္ ျပည္နယ္မ်ား အတြက္ ၂၀၁၀-၂၀၁၂ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အနီးတဝိုက္ ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဖေရ၊ နန္ႏွင့္ ေဖယို ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးကို တြန္းအားေပး လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အထူး စီးပြားေရး ဇုန္ကို ဖန္တီးရန္ အဆိုပါ အုပ္စုက အစိုးရအား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ခ်င္း႐ုိင္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဗီ႐ြန္းကမ္ပီ႐ုိက "အစိုးရ အေနျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လႈပ္႐ွားေနၾကသည့္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ႐ွပ္နီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္အကၽြံ စိုုးရိမ္ ပူပန္ေနျခင္းထက္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး က႑မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း အေပၚတြင္သာ အာ႐ုံစိုက္သင့္သည္'' ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"ဘယ္ျပည္နယ္က အဝါလဲ၊ ဘယ္ျပည္နယ္က အနီလဲလို႔ စဥ္းစားေနတာကို အစိုးရ အေနနဲ႔ ရပ္ဖို႔ အခ်ိန္ ေရာက္ပါၿပီ'' ဟု ၎က ဆိုသည္။

"ေဒသခံ ျပည္သူေတြ လိုအပ္သမွ်၊ ေတာင္းဆိုသမွ်ကို အစိုးရက အျမန္ဆံုး လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ လူတိုင္း မွ်တတဲ႔ အခြင့္အေရး ရေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီကိစၥက ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ လမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆပါတယ္'' ဟု ဗီ႐ြန္းက ေျပာဆိုသည္။

"စီးပြားေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိုးရရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈေတြဟာ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈေပၚမွာ မူတည္ပါလိမ့္မယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္။

ခ်င္း႐ုိင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒က ေဒသတြင္း အျခား ျပည္နယ္မ်ားမွ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအား ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ခရီးသြား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုတည္းေပၚတြင္ မွီခိုျခင္း မျပဳၾကရန္ သတိေပးလိုက္သည္။

ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားက ခရီးသြား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို ႐ုိက္ခ်ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး က႑မွာမူ ႀကီးမားစြာ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရ႐ွိခဲ့သည္ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ထူေထာင္ ၿပီးစီး လည္ပတ္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ခ်င္း႐ုိင္သည္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာတို႔ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မဟာမဲေခါင္ အထက္ပိုင္း ေဒသခြဲ အတြင္း႐ွိ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ေအာက္မွ "စီးပြားေရး စတုဂံ နယ္ေျမ" သို႔ အဓိက ကုန္သြယ္ေရး ဝင္ေပါက္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

ခ်င္း႐ုိင္သည္ ေျမာက္ပိုင္း ေဒသတြင္ ပို႔ကုန္ မ႑ိဳင္ ျဖစ္ေနသည့္ တိုင္ေအာင္ ဗီ႐ြန္းက "ထိုင္းႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အထူး စီးပြားေရး ဇုန္ ထူေထာင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနပါက စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးလိမ့္မည္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"လာအိုက ဆဗန္နာခက္ ျပည္နယ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မွာ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ေတြ ထူေထာင္ခဲ့တာ ႏွစ္ ေတာ္ေတာ္ ၾကာခဲ့ေပမဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံကေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး" ဟု ဗီ႐ြန္းက ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဗဲ့ဂ်ာဂ်ီဗား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာမည့္ လတြင္ သြားရန္ စီစဥ္ ထားေသာ္လည္း ယခု ဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

ဗီ႐ြန္းက ၎အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးေစလိုသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"စီးပြားေရး စတုဂံ နယ္ေျမထဲက အိမ္နီးခ်င္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ တပန္းသာေနပါတယ္။ အခုအခ်ိန္က ထိုင္းအစုိးရ အေနနဲ႔ သူရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပဖို႔ အခြင့္ေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္'' ဟု ဗီ႐ြန္းက သံုးသပ္လိုက္သည္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 24th July 2010

ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ ယခုအပတ္ အေမရိကန္-ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္တပ္ ပူးတြဲ စစ္ေရးျပပြဲကို တုန္႔ျပန္ေသာ အားျဖင့္ မွတ္ေလာက္ သားေလာက္ေအာင္ ႏ်ဴကလီယာ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပံဳးယမ္း အေနျဖင့္ လက္တုန္႔ျပန္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ စစ္ပြဲ တစ္ခုအား အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အစိုးရပိုင္ ကိုးရီးယား ဗဟိို သတင္း ေအဂ်င္စီ္ (KCNA) က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝါ႐ွင္တန္ႏွင့္ ဆိုးလ္ကမူ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ က်ဴးေက်ာ္ ရန္လိုမႈ တားဆီးရန္ ျဖစ္သည္ဟုေျပာသည္။

မတ္လသည္ ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ၿပီးကတည္းက ကိုးရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား တင္းမာမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈက သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈမွာ ေျမာက္ကိုးရီးယား ေတာ္ပီဒိုေၾကာင့္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၿပံဳးယမ္းကမူ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ဆိုးလ္႐ွိ BBC သတင္းေထာက္ John Sudworth က ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သတိေပးမႈမ်ိဳးကို ေျမာက္ကိုးရီးယားက ယခုမွ ပထမအႀကိမ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ သတိေပးမႈကို ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ရန္ သံတမန္ ေရးအရ အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ မူဝါဒ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု တင္းမာမႈ ပိုမိုလာျခင္းမွာမူ ေဒသတြင္း အစိုးရမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။

စကားလံုး စစ္ပြဲ

ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ ပါဝါ႐ွိေသာ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး ေကာ္မ႐ွင္က ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု စစ္တပ္ သ႐ုပ္ျပပြဲမ်ားသည္ ဘာမွ်မဟုတ္ ဆိုေသာ္လည္း၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားအား လက္နက္ အင္အား ျပၿပီး ရပ္တန္႔ရန္ ရန္စျခင္း ျဖစ္သည္ဟု KCNA က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

"DPRK စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ လိုအပ္ပါက အခ်ိန္မေ႐ြး ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ အသံုးျပဳ၍ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ လက္တုန္႔ျပန္ စစ္ပြဲတစ္ခု စတင္ႏိုင္သည္။ စစ္ျဖစ္ရန္ အေျခအေနသို႔ တမင္ တြန္းပို႔ေနေသာ အေမရိကန္ ေရတပ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယား ရုပ္ေသး တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္ လိုသည္'' ဟု KCNA က ေဖာ္ျပထားသည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ ကလည္း မိမိတို႔သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ စကားလံုး စစ္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္မဝင္စားေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ႒ာန ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ PJ Crowley က ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ၿပံဳးယမ္းထံမွ ရန္စေသာ စကားလံုးမ်ား နည္းၿပီး အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ပိုမို အလို႐ွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔က ဗီယက္နမ္ တြင္ က်င္းပေသာ အာ႐ွေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ ဖိုရမ္တြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယားက စစ္တပ္ သ႐ုပ္ျပပြဲကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တုန္႔ျပန္မႈ ျပဳလုပ္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

အာဆီယံ ေဒသတြင္း ဖိုရမ္၌ ေျမာက္ကိုးရီးယား ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု စစ္တပ္ သရုပ္ျပပြဲသည္ ၁၉ ရာစုက အေျမာက္တင္ ႐ြက္သေဘၤာ ဆက္ဆံေရး (gunboat diplomacy) ၏ ဥပမာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ဒါဟာ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ကို တင္မက အာ႐ွေဒသ တစ္ခုလံုးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

အာဆီယံ ဖိုရမ္တြင္ ကိုးရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡက လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။

စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ သ႐ုပ္ျပပြဲကို တနဂၤေႏြေန႔တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ရာ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ USS George Washington ႏွင့္ အျခား သေဘၤာႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာ အစင္း(၂၀)၊ တိုက္ေလယာဥ္ အစီး (၁၀၀) ႏွင့္ စစ္သား (၈၀၀၀) ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို တ႐ုတ္က ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း တင္းမာမႈကို ပုိမို ဆိုး႐ြားေစမည့္ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ စစ္တပ္မွ ေလ့လာသူ ေလးဦးအား စစ္ေရး ေလ့က်င့္ သ႐ုပ္ျပပြဲသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ရာ၊ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ႐ွင္းလင္္းသည့္ ျပသမႈ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က အေမရိကန္က ေျမာက္ကိုးရီးယားကို အေရးယူမႈ အသစ္မ်ား ခ်မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ရာ၊ ႏ်ဴကလီယာ ျပန္႔ပြားေရးကို ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ဇိမ္ခံ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ရည္႐ြယ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.