Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ကုလသမဂၢက သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္အား ျမွင့္တင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းကုိ ကုလသမဂၢက အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑ကုိလည္း အကူအညီေပး ျမွင့္တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢက ဆုိသည္။ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ မွ လက္ေထာက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး Ajay Chhibber က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ငါးရက္တာ ခရီးစဥ္အတြင္း ယင္းသုိ႔ အကူအညီမ်ား ေပးမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္တြင္ ကုလသမဂၢမွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား လုိက္ပါခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ကုလသမဂၢက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္(UNDP) က ထုတ္ျပန္ေသာ လူသား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ စာရင္း (၂၀၀၇-၀၈) အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၇ ႏုိင္ငံအနက္ ၁၃၂ အဆင့္တြင္ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဝင္ေငြမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ေဒၚလာ ၂၂၀ ခန္႔သာ ရွိသည္။

ယခု ျမန္မာခရီးစဥ္အတြင္း UNDP ၏ လက္ေထာက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွဴး မစၥတာ Chhibber က ျမန္မာျပည္ အလယ္ပုိင္းရွိ ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔လည္း သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ မစၥတာ Chhibber သြားေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ UNDP က အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

"UNDP က ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးတဲ့ ေနရာ ေဒသေတြမွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ေတြ အားလုံးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးပါတယ္။ အခုလုိ လုပ္ေပးေနရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဆင္းရဲ မြဲေတတဲ့ လူေတြကုိ ဆင္းရဲတြင္းကေန ဆြဲထုတ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ဘဝေတြကုိ ျမွင့္တင္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အညာေဒသႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ရွိေသာ အိမ္ေျခ သုံးသိန္းခြဲခန္႔မွာ UNDP က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ဆုိသည္။ UNDP ၏ မုိက္ခရုိေငြေၾကး အစီအစဥ္မွ ယင္းသုိ႔ အျမတ္အစြန္း မ်ားစြာ ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

"အဲဒီ မုိက္ခရုိေငြေၾကး အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔ အတုိးႏႈန္း သက္သက္သာသာနဲ႔  ပုိက္ဆံေခ်းခြင့္ ရတယ္။  အဲဒီေတာ့ မိမိ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ စီးပြားေရး အေသးစားေလးေတြ လုပ္ကိုင္ၿပီး ဝင္ေငြ ေကာင္းလာၾကတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္" ဟု မစၥတာ Chhibber က ေျပာသည္။

"အခုလုိ ဆင္းရဲတဲ့ မိသားစုေတြက  အမ်ိဳးသမီးေတြ ေငြေခ်းၿပီး ကုိယ္ပုိင္ဝင္ေငြ ရွာေနၾကတာကို ေတြ႕ရတာ ကၽြန္ေတာ္ အရမ္းကို ဝမ္းသာပါတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ နာဂစ္မုန္တုိင္း ဝင္ေရာက္ တုိက္ခတ္သြားၿပီး ေနာက္ပုိင္း ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရာတြင္ UNDP သည္ လြန္စြာ အခရာ က်ေသာ ေနရာမွ လုပ္ကုိင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Mizzima News,8 - Dec - 2009

          ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပ္သားသစ္အျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းကို တားဆီးရန္ ျမန္မာအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေလ့က်င့္ ပညာေပး အစီအစဥ္သည္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ကိစၥကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ လံုေလာက္မႈ မရွိေသးဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

          ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္း ကေလးသူငယ္ စစ္သားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို တားဆီးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားအား တတိယအႀကိမ္ ပညာေပး ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္ စတင္ေနသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ HRW ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

          ကေလးသူငယ္ စစ္သား စုေဆာင္းမႈ တားဆီးေရး သင္တန္းတြင္ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္မွ အရာရွိ (၃၃) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရ အာေဘာ္ New Light of Myanmar သတင္းစာက အဂၤါေန႔တြင္ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

          တနလၤာေန႔က စတင္ေသာ အဆိုပါသင္တန္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေငြသိန္း ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္တြင္း အသက္မျပည့္ေသးေသာ လူငယ္မ်ား စုေဆာင္းမႈ တားဆီးေရးဆိုင္ရာ တပ္မေတာ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNICEF) တို႔ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ ေဖၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

          လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သူ HRW မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း သုေတသနျပဳေနသူ David Mathieson က "ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာတြင္းမွ အဆင့္တဆင့္မွ်သာ ရွိေသးသည္" ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

          ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္ စစ္သားမ်ား၏ စာရင္းဇယားက အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစသည့္ အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္တြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား ဆက္လက္ စုေဆာင္းေနသည့္ ပံုစံ နည္းလမ္းမ်ားက ပို၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္ဟု Mathieson က ေျပာပါသည္။

          ျမန္မာတပ္မေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္တြင္ မွန္ကန္ တိက်ေသာ ဥပေဒမ်ား ထပ္မံက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ အရာရွိမ်ားကို တိက်ျပင္းထန္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေရွ႕တန္းသို႔ ပို႔ျခင္းမွ ေရွာင္ရွား႐ံုသာမကပဲ တပ္မေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုက႑အားလံုးတြင္ ကေလးမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းကို တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္သည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

          လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း စစ္မႈထမ္းေနေသာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္ စစ္သား (၇) ေသာင္းခန္႔ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

          လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သူ HRW ၏ အဆိုအရ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ဘတ္စကား၊ ဘူတာ႐ံုႏွင့္ လမ္းေပၚတြင္ သြားေနေသာ (၁၁) ႏွစ္ အရြယ္ခန္႔ လူငယ္မ်ားကို အဓမၼ ေခၚေဆာင္ကာ စစ္သားသစ္ အျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ စုေဆာင္း သိမ္းသြင္းသည္ဟု သိရပါသည္။

          ယခု ျပႆနာက အလြန္ ႀကီးမားပါသည္။ အကယ္၍ အစိုးရက အမွန္တကယ္ အေလးအနက္ ထားသည္ဆိုပါက ယခု သင္တန္းအစီအစဥ္သည္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္တစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အနည္းငယ္ေသာ အဆင့္တခ်ဳိ႕ကို ေဆာင္ရြက္႐ံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမ်ား အမ်ားႀကီး ရွိေနပါေသးသည္ဟု Mathieson က သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Mizzima,Mungpi,7 Dec 2009

          ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ေနာ္ေဝးရွိ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢအား ျမန္မာစစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေပၚ နဂို အေနအထားအတိုင္း ဆက္လက္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အားျဖည့္ရန္ တိုက္တြန္း ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ အဆင့္ျမင့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လည္ပတ္ေရးအတြက္ အထူးခၽြင္းခ်က္မ်ား မေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္သည္ အဂၤါေန႔က ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေရး ကြန္ဖရင့္ တက္ေရာက္ရန္ ကိုပင္ေဟဂင္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက အထက္ပါအတိုင္း ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

          မိမိတုိ႔သည္ ဥေရာပသမဂၢအား ၎၏ အေနအထား (Common Position) ကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုရျခင္းမွာ အကယ္၍ ဥေရာပတြင္ က်င္းပေသာ ကုလသမဂၢ ကြန္ဖရင့္မ်ားကို တက္ေရာက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အေနအထားသည္ ဘာမွ် သက္ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ကိုပင္ေဟဂင္တြင္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူ ျမင့္ေဝက မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ (၅၀) ခန္႔သည္ အဂၤါေန႔က ကိုပင္ေဟဂင္ Bella Centre ေရွ႕တြင္ စု႐ံုး၍ ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ဆန္႔က်င္သည့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ေရးသားထားသည့္ ဘုတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ ဆႏၵျပၾကပါသည္။

          ေနာ္ေဝးမွ လႈပ္ရွားသူမ်ားလည္း မိမိတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာၾကေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵျပရျခင္းမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ တရားဝင္ အစိုးရမဟုတ္ေၾကာင္း ကမာၻက သိေစလိုၿပီး၊ ၎တို႔ အတြက္ ယခုညီလာခံတြင္ ေနရာမရွိေၾကာင္း ျပသလို၍ ျဖစ္သည္ဟု ျမင့္ေဝက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားပါသည္။ ျမင့္ေဝသည္ Forum of Burmese in Europe (FBE) ၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

          ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားရာ၊ စစ္တပ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား ျပည္ဝင္ဗီဇာ ပိတ္ျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။

          ဒိန္းမတ္သည္ EU အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သတ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ (Common Position) မ်ားကို လိုက္နာသင့္သည္ဟု ျမင့္ေဝက ေျပာပါသည္။

          ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေပါင္းစည္းမႈကို ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ စတင္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ဖ်က္ဆီးလ်က္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတုအေပၚ ႀကီးမားေသာ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

          ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ မရွိဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည့္ ေရရွည္ မူဝါဒမ်ား မရႏိုင္ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာပါသည္။

          ျမင့္ေဝက ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးၿပီး သူမႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

          ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေဝး၊ ဂ်ာမနီ၊ ၿဗိတိန္၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ခ်က္တို႔တြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း ခံရေသာ ျမန္မာမ်ား စုေပါင္း၍ Forum of Burmese in Europe (FBE) ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔ အိပ္မက္ မက္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားေနၾကပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Bussinessmirror.com ,By Estrella Torres,8 Dec 2009

          စီးပြားေရး အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္လာေနၿပီ ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတုိ႔က ျမန္မာအစုိးရအား အားေကာင္းစြာ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ေထာက္ပံ့ထားျခင္းသည္ အာဆီယံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈအေပၚ လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။

          ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံကုိ စီးပြားေရး အစုအဖဲြ႕ႀကီး အျဖစ္ စုစည္းရာတြင္ အဓိက ျပႆနာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာက္တံုးသဖြယ္ ပိတ္ဆုိ႔ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း Singapore Institute of International Affairs မွ သုေတသန ဒါ႐ုိက္တာ ပါေမာကၡ Hank Lim က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဆီယံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းသည္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ ေထာက္ပံ့ ေပးထားေသာ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး နည္းလမ္း ေျပာင္းသင့္သည္ဟု Lim က ေျပာပါသည္။ အဆုိပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ထိေရာက္ေသာ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ ေကာင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Lim က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ အာဆီယံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လမ္းဖြင့္ေပးေရးအတြက္ ဘာမွ် လုပ္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္လည္း အာဆီယံ၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ် အေရးတယူ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎အား ပစ္ပယ္ထားျခင္း ထက္စာလွ်င္ ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ေၾကာင္း Lim က သတင္းစာ ဆရာမ်ားအား အာဆီယံ စီးပြားေရးအဖဲြ႕အစည္း စုစည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္