Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၃၀.၈.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္း-၂

ယန္းေငြတန္ဖုိးျမင့္တက္မႈကုိ အဆုံးသတ္ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္သစ္ ဂ်ပန္အစုိးရထုတ္ေဖာ္

(The Wall Street ဂ်ာနယ္မွ သတင္းေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

ဂ်ပန္ယန္းေငြတန္ဖုိး အဆမတန္ျမင့္တက္ေနမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တုိက်ိဳအစုိးရက စီမံခ်က္သစ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသစ္မ်ား ခ်မွတ္ကာစတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း The Wall Street Journal က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ ယင္းစီမံခ်က္တြင္ ယန္းေငြျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ အရႈံးေပၚေနသည့္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ရည္ရြယ္သည့္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ရန္ပုံေငြစနစ္တစ္ခုဖန္တီးေရးလည္း ပါဝင္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ေသာ အဆုိပါ စီမံခ်က္သစ္မ်ားအရ အစုိးရသည္ အရန္ေငြေၾကးအျဖစ္ ထားရွိသည့္ ေဒၚလာ မ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိေခ်းေငြပံ့ပုိးမႈစနစ္(Credit Facility) တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္သည္ ေရေျမရပ္ျခား အက္ဆက္(Asset) မ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း(Raw Material)မ်ားဝယ္ယူမႈရာတြင္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ယန္းေငြတန္ဖုိးျမင့္တက္မႈမွ တစ္ဖန္ျပန္လည္အျမတ္ထြက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စြန္႔စားရမလုိျဖစ္ေနသည့္ကိစၥမွာ ဂ်ပန္ ေကာ္ပုိရိတ္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေဈးပုိေပးထားရသည့္ အိမ္ယာ ေျမအေဆာက္အအုံမ်ား သုိမီွးထားမႈမ်ား အဆုံးသတ္သြားႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ကာလကလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ မန္ဟက္တန္ရပ္ကြက္ရွိ Rockefeller Center ရွိ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ဂ်ပန္ေကာ္ပုိရိတ္ႀကီးမ်ားက အဆမတန္ဝယ္ယူခဲ့ဖူးသည္။

ဂ်ပန္အစုိးရကမူ ႏုိင္ငံတြင္အဓိကက်ေသာ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအၾကားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ေငြေၾကး ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကုိ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ဂ်ပန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ၎အေနျဖင့္ ယန္းေငြတန္ဖုိးျမင့္တက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကး ေဈးကြက္မ်ားအတြင္း ထပ္မံဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား မျပဳဘဲ လက္ေရွာင္ေနမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အရိပ္အျမြက္ျပ ေျပာဆုိထားသည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔၊ ေဒၚလာႏွင့္ ယန္းေငြေၾကး လဲလွယ္ေရးေဈးကြက္တြင္ ဂ်ပန္ယန္းေငြမွာ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ထုိေနာက္ပုိင္းတြင္ အတန္အသင့္မွ်သာ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ယန္းေငြအဆမတန္ျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေဈးကြက္မ်ားသို႔ ဂ်ပန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည့္ စရိတ္စက မ်ားျမင့္တက္ကာ ႏုိင္ငံမွ ဧရာမ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ အရႈံးျဖင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

"တကယ္လုိ႔ လုိအပ္မယ္ဆုိရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈေဈးကြက္မွာ ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ သြားမွာပါ" ဟု ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး Yoshihiko Noda ကေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားက ယန္းေငြတန္ဖုိးအေပၚ ရုတ္ခ်ည္းလႈတ္ခတ္မႈ အနည္းငယ္ရွိခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ယန္းေငြကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားက လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမည့္ ေငြေၾကးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ရန္ နည္းလမ္းရွာခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပဇုန္တြင္းမွ ေငြေၾကးမ်ားအေပၚ သံသယရွိခဲ့ၾက၍ျဖစ္သည္။ ယခုဂ်ပန္အစုိးရက လုပ္ေဆာင္မည့္စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေငြေၾကးေဈးကြက္ ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲသူမ်ားက ေရရွည္သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္းေျပာဆုိၾကသည္။

"ဒီကိစၥကုိၾကည့္ရင္ အစုိးရဟာ ယန္းေငြတန္ဖုိးျမင့္တက္ေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ပူပန္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ထုတ္အသိေပး လုိက္တာပါပဲ" ဟု ကမာၻေက်ာ္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ UBS မွ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲသူ Shahab Jalinoos ကေျပာၾကားသည္။ "တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒါဟာ သူတုိ႔မွာ တျခားအုိင္ဒီယာေတြမ်ားမ်ားစားစားမရွိဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ျပလုိက္တာပဲလုိ႔ရႈျမင္ၾကပါလိမ့္မယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆုိၿပီး ေဈးကြက္မ်ား အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာႏွင့္မ်ားစြာပတ္သက္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖုိးမွာ အတန္ငယ္မွ်ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ လွ်င္ ၇၆ ဒႆမ ၆၇ ယန္းရွိခဲ့ရာမွ ထုိေန႔တြင္ ၇၆ ဒႆမ ၉၉ ယန္း ျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၇၆ ယန္းေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိကာ ေဒၚလာတန္ဖုိးမွာ စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းေနခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ ေပၚလစီေရးဆြဲသူမ်ားကမူ ယန္းေငြတန္ဖုိးအဆမတန္ျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ မတ္လ ၁၁ ရက္ ေျမငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီဒဏ္သင့္ခံထားရမႈ အား ပုိ႔ကုန္အသားေပးစီးပြားေရးျဖင့္ ျပန္လည္နာလန္ထူေအာင္ႀကိဳးစားေနရသည့္ ယုိင္နဲ႔နဲ႔ ဂ်ပန္ျပည္အား အေသသတ္ခံရသလုိျဖစ္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ ေသာက ေရာက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ယန္းေငြတန္ဖုိးျမင့္တက္မႈအားရပ္ဆုိင္းႏုိင္ရန္ ယန္းေငြ ၄ ဒႆမ ၆ ထရီလီယံ (ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလီယံ) သုံးစြဲခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔သုံးစြဲမႈမွာ အနည္းငယ္မွ်သာအလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာမီရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ ယန္းေငြတန္ဖုိးမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယေနာက္ဆုံးပတ္ခန္႔တြင္ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္သည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိ သြားသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေဒၚလာ ၄ ထရီလီယံမွ် လည္ပတ္ေနသည့္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကး ေဈးကြက္အား လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ထပ္မံရွာေဖြေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ေငြေၾကးေရာင္းဝယ္မႈမ်ားအား အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ အစိုးရအစီအစဥ္သစ္ အရ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ေငြေၾကးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ အစီရင္ခံ တင္ျပသြားရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ Yashihiko Noda ကမူ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပမႈကုိ စက္တင္ဘာ လကုန္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ဂ်ပန္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ အား အဆုိပါဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖင့္က်င့္သုံးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ အျခားေသာ ဂ်ပန္အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားကလည္း အဆုိပါ ဥပေဒသည္ အေရးပါသည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားအၾကား တစ္မူထူးျခားမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း တူညီစြာေျပာဆုိၾက သည္။

သုိ႔ေသာ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲသူမ်ားက အဆုိပါအစီအစဥ္သည္ ယန္းေငြတန္ဖုိး ျမင့္တက္မႈအေပၚ အနည္းငယ္မွ်သာ အက်ိဳး သက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ေျပာဆုိၾကသည္။ Nomura Japan မွ FX Strategy အႀကီးအကဲ Yunosake Ikdea က အကယ္၍ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံတင္ျပမႈမျပဳလုပ္သည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အျပစ္ေပးမႈတစ္စုံတရာမပါဝင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ ျပဳ ေျပာဆုိသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းကာလအတြင္း အလားတူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ကန္႔သတ္မႈရွိသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဟူသည္မွာလည္း လြန္စြာအရြယ္ အစား ေသးငယ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ပတ္သက္မႈနည္းပါေသာ ေဈးကြက္တြင္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက ေျပာဆုိသည္။ "ဒီဘဏ္ လုပ္ငန္းေတြမွာ သဘာဝက်က် ကစားေနတဲ့ အင္အားေတြအမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ဂ်ပန္ယန္းေငြျမင့္တက္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ဆုိတာ အလြန္အမင္းကုိ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္" ဟု စင္ကာပူအေျခစုိက္ Citigroup ၏ အာရွပစိဖတ္ေဒသဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ေရး အႀကီးအကဲ Adam Gilmour က သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံသုံးစြဲမည့္ ေခ်းေငြပံ့ပုိးမႈစနစ္သည္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ တန္ဖုိးျမင့္မားေနသည့္ ယန္းေငြကုိ အသုံးျပဳကာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားဝယ္ယူေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အက္ဆက္မ်ား အပါအဝင္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူေရး အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္လာေစရန္ ဦးတည္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ရန္ပုံေငြစနစ္ကုိ အစိုးရႏွင့္ပူးတြဲလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားကုိ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း၊

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသည့္  Japan Bank for International Cooperation(JBIC) က စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ JIBC အေနျဖင့္ ရန္ပုံေငြ၏ ၆၀ မွ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ရန္ပုံေငြကုိ အျပည့္အဝ အသုံးခ်မည္ဆုိပါက ပုဂၢလိက ရန္ပုံေငြ မ်ားမွ ယန္းေငြ ၄ ထရီလီယံခန္႔ကုိ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္မည္ဟု ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြပံ့ပုိးမႈစနစ္သစ္ကုိ ဂ်ပန္အစုိးရတြင္ရွိႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ မတည္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ "ဂ်ပန္ အစုိးရ က အသစ္ထူေထာင္လုိက္သည့္ ယင္းရန္ပုံေငြစနစ္သစ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က အမွတ္ျပည့္ေပးၿပီး ႀကိဳဆုိလုိက္ပါသည္" ဟု Mitsubishi ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စီးပြားေရးေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားကမူ ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္ မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ သံသယျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။

****************************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၃၀.၈.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ကုလႏိုင္ငံတကာခံု႐ံုးက ျမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရျပင္ပိုင္နက္ ျပႆနာကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ စတင္ ၾကားနာမည္

(Daily Star မွ 29 August 2011 ရက္စြဲပါ “UN hearing starts Sept.8” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. Norinco Internatinonal  က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာသန္း(700)တန္ စာခ်ဳပ္ရရွိ

(29 August 2011 ရက္စဲြပါ Capitallue မွ Norinco International wins $ 700 m contract in Myanmar ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္တြင္ လက္နက္ေမွာင္ခုိေရာင္းဝယ္မႈသည္ စုိးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္

(28 August 2011 ရက္စဲြပါ New Kerala မွ Arms Smuglengs Still a wncern for security forces ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွာရန္ တရုတ္သို႔သြား

(30 August 2011 ရက္စြဲပါ AP မွ Hrvoje Hranjski ေရးသားေသာ Philippine Lader visits China to seek investments ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

***********************************************************************************************************************

ကုလ ႏိုင္ငံတကာ ခံု႐ံုးက ျမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရျပင္ပိုင္နက္ ျပႆနာကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ စတင္ ၾကားနာမည္

(Daily Star မွ 29 August 2011 ရက္စြဲပါ “UN hearing starts Sept.8” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

              ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေရျပင္ပိုင္နက္ သူပိုင္ငါပိုင္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပႆနာအေပၚ လူသိရွင္ၾကား စစ္ေဆး ၾကားနာမႈကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဟမ္းဘတ္ ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္၌ စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

                ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေစာဒက တက္မႈမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္လႊာမ်ားကို 2009 ေအာက္တိုဘာ 8 ရက္တြင္ ကုလသမဂၢသို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ကာ တိုက္ႀကီးမ်ား ကုန္းေျမႏွင့္ ေရျပင္ဆိုင္ရာ သဘာ၀အေလ်ာက္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုပါ ၂ ႏိုင္ငံ စလံုးႏွင့္ မူလကပင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။

                ပင္လယ္ေအာ္အတြင္းရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရျပင္နယ္နိမိတ္ နယ္ပယ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းကို အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔က မမွ်မတ ျဖတ္ေတာက္ ယူထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၂ ႏိုင္ငံစလံုးသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အတြင&#