Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(Asia Times မွ Stanley A. Wiss ၏ "Counter point on Myanmar's transition" ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

တူးနစ္၊ က္ိုင္႐ို မွသည္ ထရီ ပိုလီ အထိ လႈပ္႐ွား ခဲ့ၾကေသာ ဆႏၵ ျပသူ မ်ားသည္ အကယ္ ၍သာ သူတို႔၏ ေတာ္လွန္ ေရးမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ မွာမူ ေတာ္လွန္ေရး ပ်က္ျပားကာ ေၾကာ္ျငာ ပိုစတာ ကပ္သည့္ ကေလး အဆင့္တြင္ က်န္ေန ခဲ့သည္ ဆိုပါက အံ့အားသင့္ သြားၾက ရပါ လိမ့္မည္။

ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံ လူဦးေရႏွင့္ ညီမွ်ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ရက္ ဝင္ေငြ ၂ ေဒၚလာ (၂၀၀၀ က်ပ္) ပင္ မျပည့္သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ မွစ၍ စစ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးက ေပးေသာ ဒုကၡမ်ားကို ခံစား ခဲ့ရသည္။

တူနီး႐ွား၊ အီဂ်စ္ႏွင့္ လစ္ဗ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ ရမႈမ်ား (ကမာၻ တစ္လႊား ျမင္ေတြ႕ ၾကရသည့္ ပံုရိပ္ မ်ားကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ မေဖာ္ျပရန္ ဆင္ဆာ ပိတ္ထားသည္) ႏွင့္ အလားတူ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူ မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏို္ုင္ငံတြင္မူ အကာ အကြယ္မဲ့ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား မ်ားအား စစ္သား မ်ားက ေျဗာင္က်က် ပစ္ခတ္မႈ မ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ပထမဆံုး လူထု လႈပ္႐ွားမႈတြင္ ခန္႔မွန္းေခ် ၆၀၀၀ ခန္႔ ေသဆံုး ခဲ့ရၿပီး ကမာၻ တစ္လႊားက ေ႐ႊဝါေရာင္ လႈပ္႐ွားမႈဟု သိ႐ွိ ထားၾကေသာ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ လႈပ္႐ွားမႈတြင္ ရာႏွင့္ ခ်ီ၍ ေသဆံုးကာ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ၾကရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ လြတ္လပ္ျခင္း မ႐ွိ၊ မွ်တျခင္း မ႐ွိ ဟူေသာ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား၏ စကား အတိုင္း စစ္အစိုးရ ပံ့ပိုးေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား အလြယ္ တကူ အႏိုင္ ရ႐ွိ သြားခဲ့သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဆယ္စု ၂စုတြင္း ပထမဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ားကို ႏိုင္ငံ တကာ အသိုင္း အဝိုင္းက ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် ကန္႔ကြက္ လိုက္ေသာ အခါ အံ့အား သင့္စရာ မ႐ွိ ေတာ့ပါဟု ဆိုရ ပါမည္။ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္က အာဏာ လႊဲေျပာင္း ယူရန္ ယခုလ အတြင္း ျပင္ဆင္ ေနသည့္ အတြက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ဘာကိုစဥ္းစားေနသလဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ ေျပာင္းလဲ မႈကို အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား မည္သို႔ နားလည္ သေဘာ ေပါက္သလဲ ဆိုသည္ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျဖ မရ ေသးေသာ ေမးခြန္းမ်ား ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယခု ေဆာင္းပါး ႐ွင္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ ႏွစ္ အတန္ၾကာ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ အေတြး အျမင္ မ်ားထဲမွ ခိုင္မာေသာ အယူ အဆ ၃ ခု ေပၚထြက္ လာခဲ့သည္။

ပထမ တစ္ခ်က္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ားသည္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားက နားလည္ ထားသည္ထက္ ပို၍ အေရးႀကီး၊ အေရးပါ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ "အေနာက္ ႏုိင္ငံေတြ သတိ မျပဳမိတဲ့ အခ်က္ ကေတာ့ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေတြက္ို မ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အသြင္ ေျပာင္းလဲမႈ အတိုင္း အတာ ထဲမွာ ျပဳလုပ္ ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ" ဟု ေျပာၾကားသူမွာ ကုလ သမဂၢ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ဦးသန္႔၏ ေျမးျဖစ္သူ ျမန္မာ လူမ်ိဳး သမိုင္း ပညာ႐ွင္ ဦးသန္႔ျမင့္ဦး ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရ တစ္ဖြဲ႕လံုး နီးပါး စစ္ဖက္ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ ခဲ့ၾကတယ္။ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ ခဲ့ၾကၿပီး သူတို႔ထဲက တခ်ိဳ႕က အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္မွာ ပါဝင္ လာၾကပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မ်ိဳးဆက္သစ္ တစ္ခုလံုးကုိ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ က႑ထဲကို တြန္းတင္ ထားပါတယ္။ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ရဲ႕ ေနာက္မွာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အားလံုးဟာ သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ တို႔နဲ႔ အတူ အဓိက ႏိုင္ငံေရး သ႐ုပ္ေဆာင္ ၃ ေယာက္ ထဲမွာ ပါဝင္ လာပါလိမ့္မယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ခ်ိန္က အစိုးရ၏ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပး ခံခဲ့ရေသာ ကာလ ႐ွည္ၾကာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္႐ွားသူ တစ္ဦးက ဆက္လက္ ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားရာတြင္ "ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္သြားတဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ (USDP) ကို တပ္မေတာ္ အစိုးရက စဖြဲ႕တဲ့ အခ်ိန္မွာ သူတို႔ ပါတီ အတြက္ အမတ္ေလာင္း အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ ခံရသူ ေတြဟာ ၿမိဳ႕ငယ္ ေလးေတြက ဆရာဝန္ေတြ၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္ ေတြပါ။ သူ႔အသိုင္း အဝုိင္းနဲ႔ သူ လူသိမ်ား၊ ထင္႐ွား ၿပီးသား ပုဂၢိဳလ္ ေတြပါ။ အႏိုင္ရ သြားတဲ့ အမတ္ေလာင္း စာရင္းကို ၾကည့္ရင္ သူတို႔ နာမည္ ေတြကို ေတြ႕ရ ပါလိမ့္မယ္။ အေနာက္ ႏိုင္ငံေတြ သတိ မမူမိတဲ့ အခ်က္ တစ္ခုက သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္ဟာ စာရိတၱပိုင္း သန္႔႐ွင္း သလို သူ႔ရဲ႕ သားသမီးေတြ ကလည္း စာရိတၱ အစြန္း အထင္း မ႐ွိဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ အဂတိ လိုက္စားမႈ နာမည္ပ်က္ မ႐ွိပါဘူး။ ဒါက "စတင္ တာထြက္မႈ တစ္ခုပါ"ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ အေရးကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေလ့လာခဲ့သူ ပညာ႐ွင္ ေရာဘတ္ ေတလာ ကလည္း "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ စစ္ယူနီေဖာင္း ကေန အရပ္ဝတ္ ေျပာင္းဝတ္ တယ္လို႔ အေပၚယံ အားျဖင့္ ထင္ရ ေပမယ့္ အတြင္း သ႑ာန္ သဘာဝ မွာလည္း ပိုမို ႀကီးမားတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ႐ွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ကလည္း သူတို႔ တစ္ဦးထဲ အၿမဲတမ္း အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ မရဘူး ဆိုတာကို သိ႐ွိ နားလည္ ထားတဲ့ အတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး စတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ေတြနဲ႔ သေဘာထား ကိုက္ညီမယ့္ သူေတြကို ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္နဲ႔ အခြင့္ အလမ္းေတြ ဖြင့္လွစ္ ေပးဖို႔ ဆႏၵ ရွိေန ပါတယ္" ဟု သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ဆက္လက္၍ "ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္ ခဲ့တဲ့ ဒါဇင္နဲ႔ ခ်ီတဲ့ ပါတီ အမ်ားစုဟာ တပ္မေတာ္ အစိုးရနဲ႔ လံုးဝ ကင္း႐ွင္းမႈ ႐ွိတယ္ ဆိုတာကို မေမ့ၾကဖို႔ပါ။ ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျပည္သူေတြ သန္းႏွင့္ ခ်ီၿပီး မဲေပး ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္တဲ့ အဆင့္ တစ္ခုလား ဆိုတာ ကိုေတာ့ အခ်ိန္ ကသာ ေျပာျပ သြားမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ဗ်ာ၊ ကိုယ္ေတြ႕ ႀကံဳရင္ေတာင္ ဘယ္လို အေရးႀကီးတဲ့ အဆင့္ေတြက ဒီမိုကေရစီကို ေနာက္ဆံုးမွာ ဦးတည္ သြားေစသလဲ ဆိုတာကို ဘယ္သူက ေျပာႏုိင္ပါလဲ၊ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ ေတာင္ကိုရီးယား ဒါမွမဟုတ္ အင္ဒိုနီး႐ွား လိုေပါ့" ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ တစ္ခ်က္မွာ ေျမာက္မ်ား စြာေသာ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားက အေနာက္ ႏုိုင္ငံမ်ားကို စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ ျဖစ္ေန ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ ႏိုင္ငံေတြ အေပၚ လံုးဝ မယံုၾကည္ေတာ့ပဲ စိတ္ပ်က္ ေနတာဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ၾကားမွာသာ မကပါဘူး၊ တစ္တိုင္းျပည္လံုး လိုလို ပါပဲဟု ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ႏိုင္ငံေရး လႈပ္႐ွားသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။ "စုိးရိမ္စိတ္နဲ႔ ေၾကာက္႐ြံ႕ ေနသူေတြ၊ ေျခဗလာနဲ႔ ဗြက္ထဲ ႐ုန္းေန ရသူေတြ အျဖစ္ အေနာက္ သတင္းစာေတြ ထဲမွာ ကိုယ္စား ျပဳေနရ တာနဲ႔တင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမာေန ပါၿပီ။ ဒါဟာ ေစာ္ကား ခံရရုံ သက္သက္ ပါပဲ။ တ႐ုတ္ လႊမ္းမိုးမႈ ႀကီးထြား ေနတယ္လို႔ အခု အေမရိကန္က ေျပာေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ ဒီလို ျဖစ္ဖို႔ နီးကပ္ ေနပါၿပီ။ ေနာက္ဆံုး က်ေတာ့ အေမရိကန္ အစိုးရက ေျမပံု ဖတ္ေနတာပါ" ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ ေပးသည္။

အမည္ မေဖာ္ရန္ ေတာင္းဆိုသူ ျပည္ေျပး တစ္ဦး ကလည္း "အခု ဒီေနရာမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အတြက္ သိပ္ေနာက္က် သြားပါၿပီ။ အေနာက္ ႏုိင္ငံေတြ ဝင္လာဖို႔ လိုအပ္ တယ္လို႔ စဥ္းစားဖို႔ အတြက္ မာန တစ္ခြဲသားနဲ႔ အခ်ိန္ ယူတာ မ်ားသြား ပါတယ္။ မရေတာ့ပါဘူး၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ အဓိက စီးပြားေရး စႀကႍလမ္းကို ဖြဲ႕စည္း ေနပါၿပီ။ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြလည္း အမ်ားႀကီး စီးဝင္ ေနပါၿပီ။ ေျပာရတာ အားနာ ေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီမ်ိဳးဆက္ကို ဆံုး႐ႈံး သြားၿပီလို႔ ေျပာပါရေစ" ဟု ပြင့္လင္းစြာ သံုးသပ္သည္။

တတိယ အခ်က္မွာ အေနာက္ႏုိင္ငံ sanctions မ်ားသည္ အသံုးမဝင္႐ုံ သာမကပဲ၊ အတိုက္ အခံမ်ား အားနည္း ေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရကို အမွန္တကယ္ အားေကာင္း ေတာင့္တင္း သြားေစ ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံသား ခံယူ ထားသူ တစ္ဦးက "အေနာက္ ႏုိင္ငံေတြ သေဘာ မေပါက္တဲ့ အခ်က္က ဘာလဲ ဆိုရင္ (အေမရိကန္ ဦးေဆာင္တဲ့) ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္း အဝိုင္းရဲ႕ sanctions ေတြဟာ မေအာင္ျမင္႐ုံ သာမကပဲ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အဝိုင္း ကိုယ္တိုင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ေလးစားမႈကို ရေအာင္ မယူ ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့ ကိုေတာင္ မလုပ္ ႏိုင္တဲ့ အထိ ျဖစ္သြားပါတယ္" ဟု မွတ္ခ်က္ ခ်သည္။

ထိုအခ်က္ကို ဦးသန္႔ျမင့္ဦး ကလည္း သေဘာတူသည္။ "အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အခ်ိန္ ေတာ္ေတာ္ ၾကာေအာင္ ခ်မွတ္ ထားခဲ့တဲ့ မူဝါဒဟာ လံုးလံုး လ်ားလ်ား မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း အရာ ေပၚမွာ အေျခခံ ထားခဲ့ တာပါ။ ဒါဟာ ဘာလဲ ဆိုရင္ အတိုက္ အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႔ တပ္မေတာ္ အစိုးရ အၾကားက ဒိုင္ယာေလာ့ဟာ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္း အလဲကို ျဖစ္ေပၚ ေစမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ ဒိုင္ယာေလာ့ကို တြန္းအား ေပးဖို႔ ခ်မွတ္ ထားတဲ့ အေနာက္ ႏုိင္ငံ sanctions ေတြဟာ အစိုးရ မြဲသြားေအာင္ မလုပ္ ႏုိင္သလို၊ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္လာ ေအာင္လည္း ဖိအား မေပး ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔ (sanctions ေတြ) လုပ္ႏုိင္ ခဲ့တာ ကေတာ့ ျမန္မာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း တစ္ခုလံုး မွီခို ေနရတဲ့ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္ ေတြနဲ႔ လူလတ္ တန္းစား အလႊာရဲ႕ အေန အထားကို ဆိုးဆိုး ဝါးဝါး အားနည္း သြားေစခဲ့ တာပါ" ဟု ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ႐ွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို စြန္႕ခြာ လာခဲ့ေသာ ျပည္ေျပး တစ္ဦးက ဆက္လက္၍ "ျမန္မာ အစိုးရမွာ sanctions ေတြ ႐ုတ္သိမ္း ေပးေစ ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း ရင္းလည္း မ႐ွိဘူး၊ မက္ေမာမႈလည္း မ႐ွိဘူး၊ သူတို႔ဖက္က အေလွ်ာ့ေပး ညိႇႏႈိင္း ရမယ္ ဆိုရင္ NGO ေတြလည္း မလိုခ်င္ဘူး၊ ကုလ သမဂၢလည္း မလိုခ်င္ဘူး၊ ILO လည္း မလိုခ်င္ဘူး" ဟု သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

"ႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ ေပါ့ဗ်ာ" ဟု စကား ပလႅင္ ခံလိုက္ေသာ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက တူနီး႐ွား၊ အီဂ်စ္ႏွင့္ လစ္ဗ်ား တို႔ကို ေထာက္ျပကာ "ကမာၻ တစ္လႊားက လမ္းတစ္ဝက္ ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈကို အေနာက္ ႏုိင္ငံေတြက ဆံုးျဖတ္ ေပးႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ အထိ ေရာက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကာၾကာ ေနရမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံ ရမွာပါ" ဟု ဆိုသည္။

အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ စိတ္မေကာင္း စရာမွာ ဤျပႆနာသည္ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္ ေတာ္လွန္ေရး တစ္ခု ျဖစ္ဖြယ္ ႐ွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Reuters သတင္းမွ 20 Mar 2011 ရက္စဲြပါ Thai PM Keeps his hold on power သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

          ၄ ရက္ၾကာ ခါးခါး သီးသီး ျငင္းခုန္မႈ အၿပီး စေနေန႔တြင္ ပါလီမန္၌ အယံု အၾကည္ မရွိ အဆုိ မဲခဲြ ဆံုးျဖတ္မႈကုိ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ဗဲ့ ဂ်ာဂ်ီးဗားႏွင့္ သူ၏ ဝန္ႀကီး အဖဲြ႕က အလြယ္တကူ ေက်ာ္လႊား ႏုိင္ခဲ့ ၾကသည္။

          ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အယံု အၾကည္ မရွိ အဆုိေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္ရသည့္ အစုိးရ တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အထက္ပါ ရလဒ္ကုိ ႀကိဳတင္ မွန္းဆ ႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီး အာဏာရ ညႊန္႔ေပါင္း အစုိးရက အတူတကြ ေက်ာခ်င္း ကပ္ကာ လုိအပ္ေသာ မဲအေရ အတြက္ကုိ ရရွိ ခဲ့ၾကသည္။

          "ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ တျခား ဝန္ႀကီး ၉ ဦးကုိ အာဏာ ဆက္ယူဖုိ႔  ယံုၾကည္မႈ ရွိတယ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ မဲေပး ခဲ့ၾကပါတယ္" ဟု လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ခ်ဳိင္းခ်စ္ေခ်ာက စေနေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

          အဂတိ လုိက္စားမႈ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား၊ ယခင္ ႏွစ္က ရွပ္နီ ဆႏၵ ျပပဲြ မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈ မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ အစုိးရ အဖဲြ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး ၉ ဦးအား အယံု အၾကည္ မရွိေၾကာင္း အဆုိကုိ တင္သြင္း ခဲ့ရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္က ၂၄၉ မဲ၊ ၁၈၄ မဲျဖင့္ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ၿပီး အျခားဝန္ႀကီး ၉ ဦး သည္လည္း အဆုိပါ အေရ အတြက္ ျဖင့္ပင္ အႏုိင္ ရရွိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

          သုိ႔ေသာ္လည္း ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားမွ တုိက္႐ုိက္ ထုတ္လႊင့္ ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျငင္းခုန္မႈကုိ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္မႈ အတြက္ နမူနာ ပံုစံတူ တစ္ခု အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ႐ႈျမင္ သံုးသပ္ ခဲ့ၾကသည္။

          ျပည္တြင္း သတင္းစာ တစ္ေစာင္က "ခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြားမႈ"ဟု ေခၚေဝၚ သံုးႏႈန္း ေဖာ္ျပ ခဲ့သည့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားလံုးမ်ား အလြန္အကၽြံ စိတ္လႈပ္ရွား မႈမ်ားကုိ ပံုမွန္ သဘာဝ အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ ႀကံ့ခိုင္ေသာ မစၥတာ အဘီဆစ္ ထံမွပင္ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႕ရွိ ရသျဖင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ မဲဆြယ္မႈ မ်ားတြင္ ဆတ္ဆတ္ ထိမခံ အျပန္ အလွန္ ပုတ္ခတ္မႈမ်ား ရွိလာမည့္ လကၡဏာပင္ ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ထြက္ေပၚ လာခဲ့ သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(AFP သတင္းမွ 20 Mar 2011 ရက္စြဲပါ "Japan dectects abnormal radiation in food" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ဂ်ပန္ ႏုိုင္ငံမွ ထိ္ခိုက္ ပ်က္စီး သြားေသာ ႏ်ဴကလီယာ ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံ အနီးတဝိႈက္မွ ႏြားႏို႔ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္႐ြက္ မ်ားတြင္ ပံုမွန္ အဆင့္ မဟုတ္သည့္ ေရဒီယို သတၱိၾကြမႈကို စစ္ေဆး ေတြ႕႐ွိ ရေသာ္လည္း ၎အစား အေသာက္ မ်ားသည္ လူသားမ်ား အတြက္ လတ္တေလာ အႏၱရာယ္ မျဖစ္ႏိုင္ ပါဟု အစိုးရ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ႐ွိသူ ယူကီယို အီဒါႏိုက စေန ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အထက္ပါ ႏ်ဴကလီယာ ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံ အနီး တဝိုက္႐ွိ စီရင္စု ေဒသမ်ားႏွင့္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွ ဘံုဘိုင္ ေရတြင္ ေရဒီယို သတၱိၾကြ အိုင္အိုဒင္းကို သဲလြန္စ ေတြ႕႐ွိ ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အဆင့္သို႔ မေရာက္ ႐ွိပါဟု သိပၸံ ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ ႐ွိသူက ဆိုသည္။

တိုက်ိဳ အေ႐ွ႕ ေျမာက္ဖက္ ဖူကူ ႐ွီးမား အမွတ္ (၁) ႏ်ဴကလ္ီယာ ဓါတ္အား ေပး႐ုံ ဆိုးဆိုး ဝါးဝါး ပ်က္စီးကာ ေလထု ထဲသို႔ ေရဒီယုိ သတၱိၾကြ ပစၥည္းမ်ား ယိုစိမ့္မႈ ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့သည့္ ယခင္ အပတ္က ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား အေပၚ ျပည္သူ မ်ားက စိုးရိမ္ ေနျခင္းကို ယခု ေတြ႕႐ွိ ခ်က္ မ်ားက မီးေမာင္း ထိုးေပး သလို ျဖစ္ေန သည္။

"ေရဒီယို သတၱိ ၾကြမႈဟာ ဂ်ပန္ ဥပေဒ အရ ကန္႔သတ္ အဆင့္ကို မေက်ာ္ ေသးဘူးလို႔ ေထာက္လွမ္း ေတြ႕႐ွိ ထားပါ တယ္" ဟု မစၥတာ အီဒါႏိုက သတင္းေထာက္ မ်ားကို ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေရဒီယို သတၱိသင့္ ႏြားႏို႔ကို ဖူကူ ႐ိုးမား စီရင္စုတြင္ ေတြ႕႐ွိျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေရဒီယို သတၱိသင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ ႐ြက္မ်ား ကိုမူ အနီး အနားမွ အီဘာရာကီ စီရင္စုတြင္ ေတြ႕႐ွိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မစၥတာ အီဒါႏိုက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ႏြားႏို႔ကို ေတြ႕႐ွိသည့္ ေနရာမွာ ဖူကူူ႐ိုးမား ႏ်ဳကလီယာ ဓါတ္အား ေပး႐ုံႏွင့္ ၃၀ ကီလို မီတာ အကြာ အစိုးရ ကန္႔သတ္႐ုံ၏ အျပင္ဖက္တြင္ ျဖစ္သည္ဟု သိ႐ွိ ရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Earth Times မွ 18 March 2011 ရက္စဲြပါ "Myanmar Donate Cash to Japan for Quake, tsunami victims" ကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

          ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ဆင္ဒိုင္း ေဒသမွ ငလ်င္ ႏွင့္ ဆူနာမီ ဒဏ္ခံ ျပည္သူ မ်ားအား စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ေဒၚလာ တစ္သိန္း လႉဒါန္းေၾကာင္း ေသာၾကာ ေန႔ မီဒီယာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

          ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေျမာက္ဘက္ ကီလို မီတာ ၃၅၀ အကြာရွိ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ၾကာသ ပေတး ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ အခမ္း အနား၌ ဂ်ပန္ သံအမတ္ ႀကီး တာကာရွီ ဆိုင္တိုအား ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းက အလႉေငြ ေပးအပ္ ခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ အစိုးရ အာေဘာ္ New Light of Myanmar သတင္းစာက ဆိုသည္။

၁၉၆၂ က စ၍ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္ က်ေရာက္ ခဲ့ရေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ကုလ သမဂၢက သတ္မွတ္ ထားေသာ ကမၻာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္ဆံုး တုိင္းျပည္မ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္။

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္းမွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အထိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အဓိက အလႉရွင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွ္ ဒီမိုကေရစီ ဆႏၵျပပြဲ မ်ားတြင္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္၏ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္း မႈေၾကာင့္ ျပည္သူ သံုးေထာင္ေက်ာ္ ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ အပါ အဝင္ ႏိုင္ငံ ေပါင္းစံု က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေပၚ အကူ အညီ ေပးမႈ မ်ားကို ရပ္ဆိုင္း ျဖတ္ေတာက္ လုိက္ၾကသည္။

ယခု သီတင္းပတ္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ အား အလႉေငြ ေပးအပ္ သည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ျမန္မာ သာမကပဲ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီ အလႉေငြကို လက္ခံ ေနဆဲ ျဖစ္သည့္ ကေမၻာ ဒီးယား ႏွင့္ လာအို ႏိုင္ငံ မ်ားကလည္း ေဒၚလာ တစ္သိန္း စီ လႉဒါန္းရန္ ကတိ ကဝတ္ ျပဳ ခဲ့ ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာ တို႔သည္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အရ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံ ေနေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အာဆီယံ အဖြဲ႕ တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(17 March 2011 ရက္စဲြႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ "IMF- Statement on the Conclusion on the 2010 Article IV Consultation with Myanmar" ကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

          ႏိုင္ငံ တကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕ (IMF) ၏ အမႈေဆာင္ ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ တိုင္ပင္ ညႇိႏႈိင္းမႈ ၂၀၁၀ အေျချပ အစီရင္ ခံစာ အပိုဒ္ (၄) ကို ၂၀၁၁ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္ ေကာက္ခ်က္ ခ်ခ&