Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၅၇၇ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ငါးႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း သတင္းဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္က ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္း-ျမန္မာ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖုိးမွာ ၁ ဒႆမ ၅၉၃ ဘီလီယံ ေဒၚလာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အသင္း (UMFCCI) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ကုိးကားၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္က ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္း စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ပုံမွန္ ကုန္သြယ္ေရး နည္းတူ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွာလည္း ၿပီးခဲသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမင့္တက္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း UMFCCI ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးထြန္းေအာင္၏ အဆုိအရ သိရသည္။ တာခ်ီလိတ္၊ ျမဝတီ၊ က်ိဳင္းတုံ ႏွင့္ ၿမိတ္ ေဒသ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး တန္ဖုိးမွာ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ေဒၚလာ ၁၉၉ သန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၀၉-၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၂၉၅ သန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုံမွန္ ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဖက္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထုိင္းသည္ ထိပ္ဆုံးေနရာမွ ရပ္တည္လ်က္ ရွိၿပီး ထုိင္းၿပီးလွ်င္ စင္ကာပူ၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ တရုတ္ (ေဟာင္ေကာင္)၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဖက္တြင္ ထုိင္းသည္ ဒုတိယ ေနရာတြင္သာ ရွိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံက ျမန္မာသုိ႔ အထည္အလိပ္၊ ဖိနပ္၊ ေဆးဝါး ထုတ္ကုန္၊ ဆန္၊ ရာဘာ၊ ေက်ာက္မ်က္၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္းတုိ႔ တင္ပုိ႔ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုိင္းသုိ႔ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေရထြက္ကုန္မ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ား ႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား တင္ပုိ႔လ်က္ ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထုိင္းသည္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ စင္ကာပူတုိ႔ ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၁ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ၇ ဒႆမ ၄၁ ဘီလီယံ အထိ ရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါ ပမာဏထဲမွ ၈၁ ဒႆမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္၊ ၈ ဒႆမ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ၃ ဒႆမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းတုိ႔တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Xinhua သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ႏုိင္ငံတြင္း ေရလႊမ္းမုိးမႈႏွင့္ တုိက္ဖြန္ မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပါတီ၏ က်င္းပေလ့ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည့္ အစည္းအေဝးႀကီးကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းထားေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား သတင္းဌာနမ်ားက စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။ အဆုိပါ အစည္းအေဝးႀကီးသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲကုိ ဆုံးျဖတ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုဟုလည္း သတ္မွတ္ ေျပာဆုိျခင္း ခံေနရသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြန္ဖရင့္ဟု ေခါင္းစဥ္ ေပးထားသည့္ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ တာ ကာလအတြင္း ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံေရးအတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

မူလက အဆုိပါ အစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္ ေလာက္တြင္ က်င္းပမည္ဟု လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ အရိပ္အေယာင္ မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား အရာရွိႀကီးမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ မုန္တုိင္း တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အပ်က္အစီးမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း၊ ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို ေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္ဟု ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားက ႏုိင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း Yonhap သတင္းဌာနက ကိုးကား ေဖာ္ျပသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြန္ဖရင့္ႀကီး က်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေရေဘးဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား အေပၚ မထီမဲ့ျမင္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သြားမည္ကုိ ၿပံဳယမ္း အာဏာပိုင္မ်ားက စုိးရိမ္လ်က္ ရွိသည္ဟု Yonhap သတင္းဌာနက ဆုိသည္။ အစည္းအေဝးႀကီး မည္သည့္အခ်ိန္ က်င္းပမည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို မသိရွိရေသးဟု ယင္းသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ေတာင္ကုိရီးယား လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Good Friends (မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား) အဆုိအရ ေရလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ခရီးသြားလာရန္ အခက္အခဲ ေတြ႕ႀကံဳေနရျခင္းေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေရႊ႕ဆုိင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ အေနအထားတြင္ အစည္းအေဝးႀကီး က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ကုိ မသတ္မွတ္ရ ေသးေသာ္လည္း လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ မတုိင္မီ ကာလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

AFP သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 16th Sept 2010

ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ေျမာက္ကိုးရီးယားက အဆိုျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔က သတင္း ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ တင္းမာမႈမ်ား ေျပေလ်ာ့လာသည့္ ေနာက္ထပ္ ထင္း႐ွားေသာ လကၡဏာ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ပန္မြန္ဂ်ဳံေက်း႐ြာတြင္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယားက အဆိုျပဳခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္ဖက္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာၾကားမႈကို ကိုးကား၍ ယြန္ဟတ္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယားက ႏုိင္ငံစံု စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕၏ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကို ကိုးကား၍ ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာကို ေျမာက္ကိုးရီးယားက တိုဗီဒိုျဖင့္ ပတ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလတြင္ စြပ္စြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ေအးစက္ တင္းမာလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မတ္လအတြင္းက ေရတပ္သား ၄၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ ၎တို႔ ပတ္သက္မႈ မ႐ွိဟု ေျမာက္ကိုးရီးယားက ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ ၿပံဳယမ္းကို သတိေပးသည့္ အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားကိုလည္း လက္တုန္႔ျပန္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခု လအတြင္း ေျမာက္ကိုးရီးယားက ၎တို႔ ဖမ္းဆီးထားေသာ ေတာင္ကိုးရီးယား သေဘၤာမွ သေဘၤာသား အဖြဲ႕ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သလို ႏွစ္ျခမ္းကြဲ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္မွ ကြဲကြာေနေသာ မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ ေတြ႕ဆံုေရးအတြက္ အသစ္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ဆိုးလ္ထံမွ ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီမ်ားကိုလည္း လက္ခံခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Indiana University Media Relations, 15th Sept 2010

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရအား လြပ္လပ္မွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပေစရန္ တိုက္တြန္း အားေပးေရး အေပၚ အာ႐ုံစိုက္ေနမည္ ဆိုပါက အမွားအယြင္း လုပ္မသြားလိမ့္မည္ဟု တိုင္းရင္းသား အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားအား အႀကံဥာဏ္ ေပးသူ Indiana University  မွ ဥပေဒ ပါေမာကၡက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

Indiana University Maurer School of law မွ ဥပေဒ ပါေမာကၡ ႏွင့္ Center for Constitutional Democracy ဒါ႐ုိက္တာ ျဖစ္သူ David Willians က "ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကို ေဘးဖယ္ထားလုိက္ပါဦး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒက ဖံုးကြယ္တတ္တဲ့ အာဏာ႐ွင္ စစ္ဖက္ အစိုးရ အာဏာဆက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ အာမခံခ်က္ ေပးထားၿပီးသားပါ'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အဓိက အာ႐ုံစိုက္ရမယ့္ ကိစၥက လြတ္လပ္ မွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီကိစၥ အစား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီး အာဏာကို အမွန္တကယ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမယ့္ တပ္မေတာ္ရယ္၊ အရပ္ဖက္ အစိုးရရယ္ ၂ ဖြဲ႕စလံုးကို တိုင္းျပည္ရဲ႕ Stakeholders ေတြ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုေတြနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဒိုင္ယာေလာ့  ျပဳလုပ္ေအာင္ တိုက္တြန္း အားေပးဖို႔ နည္းလမ္းေတြကို ႀကိဳးစား ႐ွာေဖြရမွာပါ'' ဟု Willians က ဆိုသည္။

ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ရာစုႏွစ္ဝက္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ဖြာလန္က်ဲ စုတ္ျပတ္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ မွစ၍ စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၉ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံဟု တရားဝင္ အမည္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီဟု ေခၚေသာ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အႏုိင္ရ ေစရန္အတြက္ ေစ်းႀကီးလြန္းေသာ မွတ္ပံုတင္ေၾကးမ်ား၊ တိုေတာင္းလြန္းေသာ ေနာက္ဆံုးရက္သတ္မွတ္မႈမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္ ႐ွိသူကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား အပါအဝင္ အတိုက္အခံမ်ား အေပၚ ပိတ္ပင္တားဆီး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု Willians က ေျပာၾကားသည္။

မမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD  ပါတီကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ထားသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ အရပ္ဖက္အစိုးရ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒက တပ္မေတာ္ကို လိုအပ္လွ်င္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခြင့္ ေပးထားျပန္သည္။ ၎အေရးေပၚ အေျခအေန ဆိုသည္မွာ အစိုးရကို ဖ်က္သိမ္းကာ တပ္မေတာ္က တရားဝင္ အာဏာ သိမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အရပ္ဖက္ အစိုးရတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမွန္တကယ္ ႐ွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ကြဲျပားေနသည့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ား အေရးကို ေျဖ႐ွင္းႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းမွာ လက္႐ွိ အစိုးရ၊ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတြက္ တိုက္ပြဲ ဝင္ေနေသာ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား အၾကား ျပဳလုပ္ရမည့္ ၃ ပြင့္ဆိုင္ ဒိုင္ယာေလာ့သာ ျဖစ္သည္ဟု Willians က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အာဏာႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပံ့ပိုးမႈအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အရပ္ဖက္ ႏုိင္ငံေရး သမား အုပ္စုအသစ္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ဖန္တီး ေမြးထုတ္လိမ့္မည္ဟု Willians ဆိုသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခား ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ ေနမည့္အစား အရပ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ရမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္မူ အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနအထား ပိုမို ေပ်ာ့ေျပာင္းလာမည္ ဆိုပါက ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အာဏာ ခြဲေဝမႈကို ရည္မွန္းခ်က္ ထားကာ ဒိုင္ယာေလာ့ကို အားေပး ျမႇင့္တင္ရန္ ၾသဇာ သံုးႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

"တကယ္လို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ လြတ္လပ္မွ်တမႈ ႐ွိမယ္ဆိုရင္ ဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အေျခခံ ဥပေဒအရ စစ္တပ္က ဆက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မွာ ျဖစ္သလို တုိင္းရင္းသား အုပ္စုေတြကလည္း အႏၲရာယ္႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ မျပဳလုပ္ခင္ အခုအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလြန္ လေတြ၊ ႏွစ္ေတြ အေပၚမွာ အာ႐ုံစိုက္ထားသင့္ပါတယ္၊ အေၾကာင္းကေတာ့ တကယ့္ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ဖို႔ ေစာလြန္းေနလို႔ပါ'' ဟု Willians က သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Monsters and Critics, 15th Sept 2010

အၿငိမ္းစား ယူထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သံုးဦးသည္ အစိုးရ ေထာက္ခံေသာ အဓိက ႏုိင္ငံေရး ပါတီမွ ေန၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္၊ ေ႐ႊမန္း ႏွင့္ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး တို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လက  စစ္တပ္ ရာထူးမွ အၿငိမ္းစားယူ၍ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (USDP) မွ ေန၍ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကသည္။

"သူတို႔ အမည္ေတြကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္က အတည္ျပဳၿပီး သြားပါၿပီး'' ဟု အမည္ မေဖာ္လိုသူ တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ စစ္တပ္တြင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ၎တို႔သည္ ရာထူးမွ အၿငိမ္းစား ယူခဲ့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ရန္ အတြက္ အရပ္သား ျဖစ္ရပ္ လိုအပ္သည္။

"ဒီထိပ္တန္း ပုဂၢိဳလ္ သံုးဦးဟာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တျခား ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြက ေနျပည္ေတာ္မွာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ စာရင္းသြင္း မထားလို႔ပါပဲ"  ဟု ေနျပည္ေတာ္မွ တာဝန္႐ွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ပါတီ (NUP) သည္လည္း စစ္အစိုးရ ေထာက္ခံေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပါတီေပါင္း (၃၇) ခုမွ မွတ္ပံု တင္ထားရာ၊ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ပါတီမ်ား ျဖစ္ေသာ USDP ႏွင့္ NUP တို႔ကသာ အထက္၊ ေအာက္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ပါလီမန္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျပည့္ ပါဝင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မွတ္ပံုတင္ေၾကးသည္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ႐ွိရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖို႔ အေတာ္အတန္ မ်ားသည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦး၏ တစ္ႏွစ္ ဝင္ေငြသည္ ေဒၚလာ (၆၀၀) ထက္ နည္းသည္။

အႀကီးဆံုး အတိုက္အခံ ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ( NDF) သည္ ရန္ပံုေငြ လံုေလာက္မႈ မ႐ွိ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၆၀) သာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ ဥပေဒသစ္သည္ ပါလီမန္ အသစ္ စတင္သည္ႏွင့္ အသက္ဝင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္တပ္သည္ ေအာက္ႏွင့္ အထက္ ပါလီမန္မ်ားတြင္ ေလးပံုတစ္ပံုေသာ အမတ္ေနရာကို ယူထားရာ ဥပေဒအားလံုး အတြက္  ဗီတိုအာဏာ ေပးထားသလို ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုး အႀကိမ္ ပါလီမန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေ႐ႊမန္းႏွင့္ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔အား သမၼတ အျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းလိမ့္မည္ဟု အမ်ားက ယူဆေနၾကသည္။

လက္႐ွိ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊသည္လည္း သမၼတ အျဖစ္ အမည္စာရင္း သြင္းဖြယ္႐ွိေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

အေျခခံ ဥပေဒ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လာမည့္ သမၼတသည္ "စစ္ေရး အေတြ႕အႀကံဳ ႐ွိရမည္" ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ရန္ မလိုအပ္ေပ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

UN News Center, 15th Sept 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ (၁၀) ခုအား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းသည္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားအား ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အားလံုး အျပည့္အဝ ပါဝင္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လက ဘန္ကီမြန္းက ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ေရး အတြက္ က်န္႐ွိေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဘန္ကီမြန္းသည္ ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးကို လႊတ္ေပးရန္ ထပ္ခါ တလဲလဲ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳေသာ NLD ႏွင့္ အျခား ပါတီေလးခု အပါအဝင္၊ ပါတီဆယ္ခုအား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္က ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းအား ဘန္ကီမြန္း အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Martin Nesirky က သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ယေန႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ယခု တစ္ႀကိမ္တြင္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္ေတြကို ထပ္မံ တိုက္တြန္းပါတယ္'' ဟု Nesirky က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ ပါဝင္ေသာ  ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ မိတ္ေဆြမ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕ႀကီး တစ္ခုသည္ နယူးေယာက္တြင္ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ကုလသမဂၢ၏ ႐ုံးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘန္ကီမြန္း အေနျဖင့္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ေက်နပ္မႈ မ႐ွိမႈမ်ားအား ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု ၎က ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.