Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆုံးတန္းဖုိးကုိ ကေလးမ်ားေပးဆပ္ေနရ

( trust.org မွ 5 Aug 2013 ရက္စြဲပါ “ Children paying highest price for conflict in Myanmar” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ၾကမ္းတမ္းလာေသာအခါ

(6 August 2013 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Charu Lata Hogg ေရးသားေသာ When Buddhist  turn nasty ကိုဘာသာျပန္သည္)

  1. ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအၾကား ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္မႈ ျမန္မာခြင့္ျပဳ

(Reuters မွ 6 Aug 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar allows forextrade between local banks” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1.  ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ ပိတ္ပင္မႈ အေမရိကန္ သက္တမ္းတိုးဦးမည္

(Associated Press မွ 6 Augest  2013  ရက္စြဲပါ “Aides: US to extend Myanmar gems ban” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ၿဗိတိသွ်ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေၾကးက႑ျမင့္တင္ရာတြင္ ကူညီမည္

(6 August 2013 ရက္စြဲပါ The Telegraph မွ Justin Harper ေရးသားေသာ British companies to help boost Burma’s financial sectorကုိ ဘာသာျပန္သည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆုံးတန္းဖုိးကုိ ကေလးမ်ားေပးဆပ္ေနရ

( trust.org မွ 5 Aug 2013 ရက္စြဲပါ “ Children paying highest price for conflict in Myanmar” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားက တန္ဖုိးႀကီးႀကီးေပးဆပ္ေနရေၾကာင္း လူမႈရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ Plan Internationalက အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကေလးအမ်ားစု အပါအဝင္ ရြာသူရြာသား သန္းဝက္ေက်ာ္(ငါးသိန္းေက်ာ္) ခန္႔ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။

၎ေဒသမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ႐ုံျပည့္႐ုံလွ်ံစာသင္ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ ဗုံးမ်ား၊ မုိင္းမ်ားျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေနရာမ်ားကုိ ျဖတ္၍ ၆မုိင္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားရသည္ဟု ဆုိသည္။

ကေလးမ်ားစြာမွာ ထိခုိက္ဒဏ္ရျခင္း၊ မိဘမ်ားသဆုံးမႈ(သုိ႔) အျခားစခန္းမ်ားသုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ခုိးကုိးရာမဲ့ ျဖစ္ကာ ကုိယ့္ဘဝကုိယ္ရပ္တည္ရျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ရၿပီး၊ အေရအတြက္ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ကေလးမ်ားစြာမွာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့လ်က္ရွိသည္။

“ဒီပဋိပကၡမွာ ကေလးေတြက တန္းဖိုးအႀကီးမားဆုံးေပးဆပ္ ေနရပါတယ္။ ေျမျမႇပ္မုိင္းေတြေၾကာင့္ အိမ္အျပင္ဘက္၊ စခန္းအျပင္ဘက္ကုိ ကေလးေတြထြက္သြားမွာကုိ ေၾကာက္ေနရာတာ ၾကာပါၿပီ”ဟု Plan International၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဌာေနဒါ႐ုိက္တာ ဂၽြန္မက္ဒုိးနတ္က ေျပာၾကားသည္။

“ေက်ာင္းသြားဖုိ႔အတြက္ ကေလးေတြ အေဝးႀကီးလမ္းေလွ်ာက္ရတာဟာ အထူးသျဖင့္မိန္းကေလးေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးက်ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ကေလးသူငယ္အမ်ားစုဟာ စစ္ပြဲရဲ႕အနိ႒ါ႐ုံေတြ ဒုကၡသည္စခန္းေတြက ခက္ခဲတဲ့ဘဝေတြေၾကာင့္ စိတ္ပုိငး္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈေတြရွိေနပါတယ္”ဟု မက္ဒုိးနတ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

Plan International သည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားစြာကုိ ကူညီရန္အတြက္ ေပါင္စတာလင္ ၂.၂သန္းကုန္က်မည့္ ကုန္က်မည့္ ကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ ယခုလမွ ၂၀၁၄ဧၿပီလ အထိ ေဆာင္ရြက္မည့္ အေရးေပၚ  တုံ.ၿပန္ကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္အတြက္ ရန္ပုံေငြ ေပါင္စတာလင္ ၁၄၀၀,၀၀၀ ကုိေထာက္ပ႔ံေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

ယခင္ကမႈ လုံၿခဳံေရး အႏၱာရာယ္ႏွင့္ တားျမစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းနယ္ေျမမ်ားသုိ႔ မသြားေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ အေျခအေနကုိ အျပည့္အဝ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ Plan International ၏ အဖြဲ႔မ်ားကုိ ေစလႊတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။


 

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ၾကမ္းတမ္းလာေသာအခါ

(6 August 2013 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Charu Lata Hogg ေရးသားေသာ When Buddhist  turn nasty ကိုဘာသာျပန္သည္)

ဗုဒၶဘာသာသည္ ဘာသာတရားတစ္ခုအေနျဖင့္ ေမတၱာဂရုဏာထားၿပီး အၾကမ္းမဖက္ေသာတရားျဖစ္၍ ဘဝကိုသိမ္ေမြ႔ေသာနည္းျဖင့္ က်င့္ႀကံေသာတရားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သီရိလကၤာတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားမွာ စဥ္းစားရသည္ကို ရူပ္ေထြးေစသည္။ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿပီးေနာက္ တျဖည္းျဖည္းေျဖေလ်ာ့လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ခုနွစ္ ႏွစ္လယ္ခန္႔မွစ၍ စိတ္ရိုင္းဝင္ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ မူဆလင္ ၂၀၀ေက်ာ္ကိုသတ္ျဖတ္ၿပီး (၁၀၀၀၀၀) ေက်ာ္အား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မိုင္ေပါင္း(၁၀၀)ခန္႔ေဝးေသာ သီရိလကၤာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာေလးႏွစ္က အစိုးရႏွင့္ တမီးလ္က်ားသူပုန္မ်ား (၂၆)ႏွစ္ၾကာ ပဋိပကၡကိုဝမ္းနည္းဖြယ္ လူေသဆံုးမႈမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္ႀကီးသည္ မူဆလင္မ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာဆိုင္မ်ားကို မီးရွူိ႕ခဲ့ပါသည္။ Bodu Bala Sena (ဗုဒၶဘာသာတပ္ႀကီး) ဟုေခၚေသာ စစ္ေသြးၾကြအုပ္စုႀကီးသည္ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေအာ္ဟစ္လ်က္ခ်ီတက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အစၥလမ္စစ္ေသြးၾကြၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားဟု ယူဆရသူမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ အာရွတစ္ခြင္တြင္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စဥ္းစားရခက္ေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ အထက္ပါႏိုင္ငံႏွစ္ခုတြင္ ရက္ဒီကယ္မူဆလင္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သီရိလကၤာႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မူဆလင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ေနၾကေသာ လူနည္းစုျဖစ္ၿပီး အဓိကအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမွ ဖယ္ရွားခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရခိုင္ျပည္နယ္တြင္  ေဒသခံဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚေသာ ႏိုင္ငံမဲ့မူဆလင္တစ္သန္းခန္႔အေပၚ အျမင္ၾကည္လင္မႈမရွိေပ။ ၄င္းတို႔က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လကတည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ရန္ပြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာအသိုင္းအဝိုင္း၏စိတ္ကို ဆြေပးသလိုျဖစ္ကာ ေနာက္ပိုင္းအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ က႑တစ္ခုမွ ပါဝင္လာခဲ့ၾကပါသည္။

သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရနွင့္တမီးလ္က်ားသူပုန္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ တိုင္းျပည္မွ မူဆလင္မ်ားသည္ တမီးလ္ဘာသာစကားကို ေျပာၾကေသာ္လည္း အစိုးရဖက္မွသာ ေထာက္ခံရပ္တည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းက တမီးလ္က်ားမ်ားက မူဆလင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို Jaffna မွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းမွာ အထက္ပါအေၾကာင္းေၾကာင့္ တစိတ္တပုိင္းပါဝင္ပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္တေလ်ာက္လံုးတြင္ အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္မွမူဆလင္မ်ား၏ ေထ)