Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (2)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

နယ္စပ္ေဒသ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျမွင့္တင္ရန္ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာစီစဥ္

(Bernama သတင္းဌာန၏ 22 Sept 2013 ရက္စြဲပါ Neighbours plan border health control ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ သုံးႏွစ္တာ ပူးတြဲစီမံခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရတုိ႔ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး Pradit Sintawanarong ႏွင့္ ျမန္မာက်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဦးေဖသက္ခင္တုိ႔ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္  ထုိင္း-ျမန္မာ က်န္းမာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဆုိပါက်န္းမာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ တစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၅ ပူးတြဲစီမံခ်က္ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အဆုိပါပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္တြင္ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အလွအပပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းေဆးဝါး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိ႔ပါဝင္သည္။

ယခုအစီအစဥ္အရ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ေရာဂါေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတုိ႔ကုိ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု Dr Pradit Sintawanarong ကေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သုေတသနဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီထားၾကသည္။

“နယ္ပယ္ေတြအားလုံးဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးအတြက္ ဦးစားေပးရမယ့္ကိစၥေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေျမာက္လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြအတူပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာ ၾကားသည္။

ထုိင္းအလုပ္အကုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းမ်ားအရ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္သန္းခန္႔မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္း လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိၿပီး ၁ ဒသမ ၆ သန္းခန္႔မွာ နယ္စပ္ေဒသတြင္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအၾကား HIV ႏွင့္ ေဆးယဥ္ေနသည့္ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး နယ္စပ္ေဒသ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမွာ ၈၃၆၇ မႈရွိေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနက ဆုိသည္။

ျမန္မာက်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဦးေဖသက္ခင္က နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေလာက္ ေကာင္းမြန္မႈမရွိေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာဆုိသည္။


                                                


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media (1)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (1)