Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (2)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

နယ္စပ္ေဒသ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျမွင့္တင္ရန္ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာစီစဥ္

(Bernama သတင္းဌာန၏ 22 Sept 2013 ရက္စြဲပါ Neighbours plan border health control ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ သုံးႏွစ္တာ ပူးတြဲစီမံခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရတုိ႔ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး Pradit Sintawanarong ႏွင့္ ျမန္မာက်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဦးေဖသက္ခင္တုိ႔ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္  ထုိင္း-ျမန္မာ က်န္းမာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဆုိပါက်န္းမာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ အတြက္ နာ