Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (1)

-

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၁)

(Bangkok Post မွ 25 Sept 2013 ရက္စဲြပါ “Myanmar ties remain flawed” ေခါင္းႀကီးပိုင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(24 Sept 2013 ရက္စြဲပါ Reuters မွ World Bank approves $ 140 million for Myanmar electricity ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ျမန္မာတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေရး ျပစ္ခ်က္မကင္းႏိုင္ေသး

(Bangkok Post မွ 25 Sept 2013 ရက္စဲြပါ “Myanmar ties remain flawed” ေခါင္းႀကီးပိုင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Myanmar (သို႔) Burma ႏွင့္ Thailand (သို႔) Siam တို႔ အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထက္ ပိုမို ဆိုးဝါးခဲ့ဖူးသလို ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

စစ္ပြဲမ်ားသည္ လက္ရွိ ဒစ္ပလိုေမစီ ဆက္ဆံေရးထက္ အေသအခ်ာ ပိုမိုဆိုး႐ြားခဲ့ရာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္သြားေရာက္ၾကျခင္းက ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္းထက္ အမွန္တကယ္ ပိုေကာင္းပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္အႀကီးအကဲက ထိုင္းျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေႏြးေထြးဆံုးဟု ေျပာ ခဲ့ျခင္းမွာမူ ေကာင္းေကာင္းႀကီး အဓိပၸာယ္ေကာက္လဲြသြားႏုိင္တယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါေသာ တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးမစ္ရွင္ စစ္စစ္အေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ မွ မႏွစ္ကအထိ ျမန္မာစစ္ဖက္ အႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ ခရီးစဥ္သည္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥသာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

အစိမ္းေရာင္ဝတ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကို သိမ္းပိုက္ကာ စစ္တပ္၏အကိ်ဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ အက်ဥ္းစခန္းတစ္ခုသဖြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုေတာ့ ဤစနစ္အဆံုးသတ္သြားၿပီ။ သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္ (သို႔) စစ္တပ္ကို ဗိုလ္က်စိုးမိုးေသာေနရာမွ ဖယ္ရွားရန္ (သို႔) သံပတ္ေလွ်ာ့ရန္အတြက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အခ်ိန္ယူရဦးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီပံုစံမွာမူ တစ္ျဖည္းျဖည္းပံုေပၚလာေနသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ မွာမူ ထိုင္းစစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ စစ္ဖက္ေရးရာကိစၥ စစ္စစ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္သာ ထုိင္း ႏုိင္ငံသို႔ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကမာၻေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားမွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ ထင္ရွားေသာ အေထာက္အထားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ထိုင္း-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းအက်ဥ္း သာ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ မ်ား က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရး အားနည္းခ်က္ အနာအဆာမ်ားကို ဖယ္ရွားမႈ (သို႔) ေျဖရွင္းမႈ အနည္းငယ္ သာရွိသည္။

ပထမဦးဆံုးႏွင့္အေရးႀကီးဆံုးမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံအပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ား အဆက္မျပတ္စီးဝင္ေနျခင္းပင္  ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ အပတ္က ျမန္မာစစ္ဖက္ အႀကီးအကဲ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနဆဲအခိုက္မွာပင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က သုဝဏၰဘူမိေလဆိပ္ ကားရပ္နားသည့္ေနရာတြင္ မီသိုင္းအင္ဖက္ တာမင္း (သို႔) ယာဘေဆးျပား ၄ သိန္းခန္႔ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေျခရာခံကာ အယုဓၵယတြင္ ေနာက္ထပ္ယာဘ ေဆးျပား ၁၆၈ ၀၀၀ ႏွင့္ သံသယရွိတရားခံေလးဦးကို ဆက္လက္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ အျခားစစ္ဖက္အရာရွိမ်ားကဲ့သို႔ မူးယစ္ေဆးဝါးဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ျခင္း မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေနေသာ ဂိုဏ္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း မည္သည့္ဖိအား သက္ ေရာက္မႈမွ မရွိပါ။ ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ ဘိန္းႏွင့္ ဟီ႐ိုးအင္း ႀကီစိုးခဲ့ေသာ ကာလအား ျပည္ဖံုးကားခ်မည့္ အစီအစဥ္ကို ကတိျပဳ ေရးဆဲြခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ကို ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစေသာ ကုေဋၾကြယ္ ယာဘေဆးျပား ကုန္သည္မ်ားအေပၚ ႏွိမ္ႏွင္းၿဖိဳခဲြေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါ။

ေနာက္ကိစၥတစ္ခုမွာ လူေမွာင္ခိုကူးသည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတို႔၏ စကား အတိုင္း သူတို႔ကို မလိုလားေသာ ႏိုင္ငံတြင္ အႏွိမ္ခံရမႈေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပး လ်က္ရွိသည္။ ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ အိမ္မဲ့၊ ယာမဲ့၊ ႏိုင္ငံမဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မည္မွ်ရွိသည္ကို မည္သူမွ် အတိအက် မသိႏုိင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြာလာကာ ထိုင္းႏိုင္ငံအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာေသာ ၎တို႔၏ အေရအတြက္မွာ တစ္သန္း (သို႔) ထို႔ထက္ပိုမ်ားႏို္င္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ လက္ထက္ ထိုင္း-ျမန္မာစစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကို မသက္မသာလက္သင့္ခံေပး ရသည့္တိုင္ေအာင္ အမႊန္းတင္စကားဆိုလာျခင္းကိုမူ ရွိပါေစဟုသာ သေဘာေပါက္ထားလိုက္ပါ။ ၿပီးခဲ့ေသာ စေနေန႔ ကပင္ ျမန္မာေရတပ္သည္ ၎တို႔ပုိင္နက္သို႔ ထိုင္းငါးဖမ္းစက္ေလွတစ္စင္းဝင္လာသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာ၌ နယ္စပ္က်ဴးေက်ာ္မႈ (သို႔) တရားမဝင္ဝင္ေရာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည့္  အထဲတြင္ လက္နက္မဲ့အရပ္သားမ်ားကို ပစ္ခတ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွ မရွိပါ။ အကယ္၍ ျမန္မာတို႔၏ နည္းလမ္း အတိုင္း ထိုင္းႏုိင္ငံက လိုက္ပါက်င့္သံုးမည္ဆိုပါက ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္တြင္ ထိုင္း ႏုိင္ငံသုိ႔ ခိုးဝင္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္သန္းေက်ာ္တို႔၏ အေလာင္းမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းသြားေပလိမ့္မည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရေသာ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး) မ်ားက ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသည္ဆိုေသာ အခ်က္အေပၚ သံသယအနည္းငယ္သာရွိပါ သည္။ ဤေနရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာသည့္အတိုင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (သို႔) စစ္တပ္လည္း ပါဝင္ပံု ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္အထည္မေပၚေသးေသာ (သို႔) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲ အဆင့္၌သာ ရွိေနၿပီး၊ မိမိ ဖာသာ မိမိ အမႊန္းတင္စကားမဆိုမွီ မ်ားစြာပိုေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ရဦးမည္ (သို႔) လုပ္ဖို႔လိုေသးသည္ဟု သံုးသပ္ ေရးသား လိုက္ပါသည္။


ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈအတြက္  ေဒၚလာသန္း(၁၄၀) ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ ရန္ အတည္ ျပဳ