Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၈.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. အေမရိကန္အတြက္ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု

(2 Jan 2013 ရက္စဲြပါ The Gulf Today မွ Nehiginopao Kipgem ေရးသားေသာ A Winning hand for America ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျပည္လံုးကြ်တ္ညီလာခံက်င္းပရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီစီစဥ္ေန

(AFP News မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi Party Plans national conference”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

အေမရိကန္အတြက္ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု

(2 Jan 2013 ရက္စဲြပါ The Gulf Today မွ Nehiginopao Kipgem ေရးသားေသာ A Winning hand for America ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အိႏၵိယ၏ အဓိကက်ေသာ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာမႈမ်ားသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းႏွင့္စစ္အစိုးရက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္မႈမ်ားၿပီးသည့္ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သံတမန္ေရးရာ အရကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မႈ၏ရလဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ မုန္႔လည္းေဝ၊တုတ္လည္းေဝသည့္ လမ္းႏွစ္သြယ္ မူဝါဒ၏ ရလဒ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက စစ္အစိုးရပံုမွန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အိႏိၵယႏွင့္မတူပဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ     ဆက္ဆံေရးပံုမွန္ျဖစ္ရန္ အေျခခံအခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္၊ တိုင္းရင္းသား မ်ား၊ အတိုက္အခံပါတီမ်ား အားလံုး ပါဝင္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္၊ ကုလသမဂၢ၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လိုက္နာရန္၊ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ တရားမဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပိုမိုတာဝန္ယူရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚတိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္ မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္က ျမန္မာအစိုးရအား လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ကိုပါ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၆၅၁) ဦးလႊတ္ေပးခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ဒီမိုကေရစီဆႏၵျပပဲြေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔၊ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ခြန္ထြန္းဦးႏွင့္စိုင္းညြန္႔လြင္ တို႔ပါဝင္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္အားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္ မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ရာ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ယူနီယမ္ (KNU) ၊ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KPC)၊ နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCN_K)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ပအို႔ဝ္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (PNLA) ႏွင့္ ရွန္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ (SSA_North) တို႔ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

တတိယအခ်က္အားျဖင့္ အစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ဧၿပီလက ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ (၄၄) ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ (၄၃) ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ NLD ပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ပါဝင္လာျခင္းသည္ အစိုးရကလိုအပ္ေနေသာ တရားဝင္မႈႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာအစိုးရ၏ လမ္းညႊန္ေျမပံု (၇) ခ်က္ကို ပို၍အမွတ္ရေစပါ သည္။

အိုဘားမားအစိုးရသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မည္ဟု ကတိေပးထားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူဝါဒ ညွိႏႈိင္းေပးသူႏွင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Derek Mitchell အား အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးသစ္အျဖစ္ ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား ပိတ္ပင္ထားမႈအား ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္မ်ားပိတ္ပင္ ထားမႈကိုစက္တင္ ဘာ(၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ယာယီ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိတ္ပင္ထားျခင္း မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့ျခင္းသည္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၊ ကမာၻ႕ ဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ အပါအဝင္ေငြေၾကးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆက္အသြယ္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ စတင္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈေလးခုကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ အပယ္ခံအျဖစ္ထားရွိၿပီးမွ ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္ေအာင္ျမင္မႈကို သရုပ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ တရားမဝင္ဆက္ဆံမႈမျပဳရန္ အာမခံခ်က္ ေပးခဲ့ျခင္းကို ရရွိခဲ့ပါသည္။  အေမရိကန္သည္ ကမၻာတစ္လႊား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ ျပယုဂ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အေမရိကန္တည္ရွိရန္ခိုင္မာေသာ အုတ္ျမစ္ခ် ႏိုင္ခဲ့ပါသည္

ထို႔အျပင္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းလာျခင္းသည္ အေမရိကန္အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) ျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ UNDP ၏ ပံုမွန္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္ေငြေခ်းႏိုင္မႈကို ျဖစ္ေစ ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အေမရိကန္သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္ပိုမိုရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္းကၾကြင္းက်န္ေသာ အေမရိကန္မ်ားရွာေဖြေရး တြင္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး လမ္းခင္းေပးပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၎ကာလၾကာရွည္က လိုခ်င္ေနေသာ တရားဝင္ မႈကိုရရွိေစခဲ့ပါသည္။ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပ မတိုင္ကအထိ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္        ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို အမွန္တကယ္ကိုယ္စားမျပဳဟု မွတ္ယူထားခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ထပ္အဓိကက်ေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုမွာ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္း သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္၏ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ဒီပလိုေမစီ၏အဆံုးသတ္မွာ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔ က သမၼတအိုဘားမား Barack Obama သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္အေပၚ အခ်ိဳ႕လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ တြင္ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားရွိေနေသးျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ အဆင့္ျမင့္ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္မတိုင္ေသးေၾကာင္းေဝဖန္ခဲ့ ၾကပါသည္။ အိုဘားမားအစိုးရကမူ သမၼတ၏ ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္      ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အတြက္အားေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ မွတ္ခ်က္ျပဳရလွ်င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းခဲ့ျခင္းအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုးကိုခ်ီးက်ဴးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အဓိကက်ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္ရမႈမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ႏိုင္ငံေရး အရျပသႏိုင္မႈရွိ မရွိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ကခ်င္ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ မည္နည္း။ အျခားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ဦးတည္ႏိုင္မည္ေလာဟုျဖစ္ပါ သည္။

ထို႔ထက္ပို၍ လက္ရွိေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္ပဲ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅% အာမခံခ်က္ရရွိထားေသာ စစ္တပ္၏ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑ကို ဖယ္ရွား ရန္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ေလာဟူေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးႏုိင္မည္ေလာ။ အထက္ပါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား မျဖည့္ဆီးႏိုင္ပါက အေမရိကန္အစိုးရက မည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္ ဆိုသည္မွာလည္း မေသခ်ာ မေရရာရွိေနပါဆဲ ျဖစ္ပါသည္

ၿခံဳၾကည့္ရလွ်င္ ၂၀၁၂ သည္ သံတမန္ေရးအရျပန္လည္ခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ၏ကာလၾကာရွည္မႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မည္မွ်တိုးတက္မႈရွိသည္ဆိုသည့္အေပၚ တည္မွီေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

------------------------------------------------------------

ျပည္လံုးကြ်တ္ညီလာခံက်င္းပရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီစီစဥ္ေန

(AFP News မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi Party Plans national conference”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ အခ်က္အခ်ာေနရာရလာေသာ ပါတီ၏ေနာက္ဆံုးလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္လာမည့္         လတြင္ပထမဆံုး ျပည္လံုးကြ်တ္ညီလာခံက်င္းပရန္ စီစဥ္ေနသည္ပာု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အတိုက္အခံပါတီက တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခုလိုမ်ိဳး ျပည္လံုးကြ်တ္ညီလာခံက်င္းပဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္”NLD ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးအုန္းႀကိဳင္က သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာၾကားသည္။

အေရးႀကီးေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနသည့္ အေလ်ာက္ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈက႑ကို သံုးသပ္မည့္ စည္းေဝးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည္ပာု ၎ကဆိုသည္။

NLD ပါတီသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္