Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Telegraph.co.uk, By Simon Scott Plummer,  2nd Sept 2010

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ အမွားမ်ားကို ပိုမို ထုတ္ေဖာ္ ျပသေစသလို ျဖစ္ေနသည္ကို ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။ ႐ု႐ွားႏုိင္ငံတြင္ မီးသတ္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား မျပည့္စံုမႈကို အူေၾကာင္ေၾကာင္ စတန္႔မ်ား လူေ႐ွ႕တြင္ လုပ္ျပကာ အာ႐ုံလႊဲရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံတြင္လည္း မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ အိ္ႏၵဳျမစ္ေရ ႀကီးမႈသည္ အာဏာပိုင္မ်ားကို မ်ားစြာ အလုပ္႐ႈပ္ေစသည္။

အဆိုပါ ေရႀကီးမႈ၊ မီးေလာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြးထင္ထားသလို ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား စိတ္မသက္သာဖြယ္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမလ နာဂစ္ ဆိုက္ကလံုး တိုက္ခတ္စဥ္က ျမန္မာ အစုိးရ၏ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကလည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္ပင္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္အတြင္း စစ္အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္ကို ဆင္းရဲ မြဲေတေအာင္ လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ၎အား ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ေခ်မႈန္းပစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီ အႏိုင္ရခဲ့မႈအား လစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။

ထိုကိစၥသည္ အစိုးရကို အမည္းစက္ ျဖစ္ေစၿပီး ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား အထီးက်န္ ျဖစ္ေစၿပီး ၎တို႔၏ အာဏာစြန္႔ရမည္ကို ေၾကာက္စိတ္မွာ ပိုမို ေပၚလြင္လာသည္။ နာဂစ္ ဆိုက္ကလံုး တိုက္ခတ္စဥ္ကလည္း ၎တို႔၏ တုန္႔ျပန္မႈမွာ ထိုသေဘာအတိုင္း ၎တို႔ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မဆံုး႐ႈံးေရးကို ဦးတည္ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစ ပထမတြင္ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီ ေပးေရး လုပ္သားမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္မႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ထဲ႐ွိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္တြင္သာ ေနေစသည္။

အာဏာ႐ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ထိုဆိုးဝါးေသာ အျဖစ္အပ်က္ အတြက္ လူေ႐ွ႕ ထြက္ျပရန္ အခ်ိန္ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ ယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမစ္တြယ္ေအာင္ ေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံ ဥပေဒကို ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေတာက္ခံမဲ ၉၀ % ေက်ာ္ရခဲ့သည္ဟု ေနာက္ပိုင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ အက်ည္းတန္ေသာ လုပ္ရပ္မွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္ နာဂစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားရခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ နာဂစ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း ငါးသိန္းခန္႔ အသက္ ဆံုး႐ႈံးရၿပီး တိုင္းျပည္၏ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈ ၆၅ % ႏွင့္ ငါးထုတ္လုပ္မႈ ၈၀ % ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံမွာ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ဘဝ ဆက္လက္ ႐ွင္သန္ေနေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Bernard Kouchner ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ဆႏၵမွာ အကူအညီမ်ား အတင္းအၾကပ္ ပို႔ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးရန္ နားခ်ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရက လူမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေသေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ွိရာ လူအမ်ား၏ အသက္ကို ကယ္သင့္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

Emma Larkin သည္ ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ အေမရိကန္ စာေရးဆရာမ၏ ကေလာင္အမည္ ျဖစ္ၿပီး သူမသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တိုးရစ္ဗီဇာျဖင့္ မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ နာမည္ရင္းကို မသိစိမ့္ေသာငွာ အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ နာမည္ဝွက္ျဖင့္ ဗ်ဴးေလ့ ႐ွိသည္။

၂၀၀၈ နာဂစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမ၏ ေရးသားခ်က္မ်ားမွာ အေသးစိတ္ က်ၿပီး ႐ွင္းလင္းလွသည္။ သူမသည္ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ၾကည့္၍ အစိုးရ၏ အာဏာ႐ူးေသာ သဘာဝကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ထူးထူးဆန္းဆန္း ေဗဒင္၊ ယႏၲရားမ်ားကုိ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ေရးသားခဲ့သည္။

သူမ၏ စာအုပ္ အဆံုးပိုင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ရန္ကုန္အနီး႐ွိ ေ႐ွးေဟာင္း ဓႏုတ္ေစတီ ၿပိဳက်မႈကို ေရးသားထားရာ သန္းေ႐ႊ၏ ဇနီးက အခမ္းအနားျဖင့္ ထီးတင္အၿပီး မၾကာမီ ၿပိဳက်ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎မွာ အစိုးရအတြက္ ေၾကာက္စရာ ေျခာက္လွန္႔မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း မျမင္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုး႐ွင္မ်ားက လက္႐ွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို မေက်နပ္ေၾကာင္း ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူမက ေရးသားထားသည္။

မျမင္ႏုိင္ေသာ တန္ခိုး႐ွင္မ်ားက စိတ္ဆိုးသည္ဟုဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္၌က သည္းခံႏိုင္မႈ မ်ားေနေလသလား။ Larkin က စစ္အစိုးရ၏ သဘာဝကို မခၽြင္းမခ်န္ ေရးသားခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၎၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား အေပၚ ေရးသားရန္ လိုအပ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာ႐ွင္ စနစ္ ႐ွိေနေစရန္သာ ပိုမို ႏွစ္သက္သည့္ အေလ်ာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ ၿပိဳင္ဖက္ အိႏိၵယကလည္း ေနာက္က် က်န္ခဲ့မည္ကို မလိုလားေပ။ အာဆီယံ အသင္းႀကီးကလည္း ျမန္မာ အစိုးရ၏  အက်ည္းတန္လွေသာ လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ရပ္မ်ားကို မွန္မွန္ ထိုးႏွက္လ်က္ ႐ွိသည္။

တစ္ခုမွာ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ကဲ့သို႔ပင္ ေ႐ြးစရာ သိပ္မ႐ွိေသာ သံတမန္ နည္းလမ္း အခ်ိဳ႕အနက္မွ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်တတ္ၾကသည္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသတြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရထက္ ဆုိးဝါးလြန္းေသာ အာဏာရွင္ အစုိးရမ်ိဳး ရွိလာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်လြန္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးမွ အက်ိဳးအျမတ္ မွန္သမွ်ကုိ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ လုယူခဲ့ၾကရုံ သာမက ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အေပၚတြင္လည္း ႏုိင္ထက္စီးနင္း ျပဳမူကာ ဆုိးဝါးေသာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ တစ္ရပ္ကုိ တစ္ကမာၻလုံး သိေအာင္ ျပသခဲ့သည္။

ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား လတ္တေလာ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ဆုိးးရြားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ရန္ လြန္စြာပင္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ ယခု ဆုိလွ်င္ ၎တုိ႔က အႀကံအဖန္ လုပ္ထားေသာ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ စြဲကုိင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္အား ဗန္းျပသေဘာမ်ိဳး ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ ရာသက္ပန္ တည္တံ့ေအာင္ လုပ္ကုိင္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ လုပ္ကုိင္ေနမႈ မွန္သမွ်ကုိ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ဒီမုိကေရစီ အေလ့အက်င့္ တစ္ခုဟုပင္ သံေကာင္း ဟစ္ျပေနေသးသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ (ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆုံးပုိင္း) တြင္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ စစ္တပ္အတြင္း ရာထူးေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈႀကီးသည္လည္း အေရးကိစၥ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရက ၎၏ လုပ္ကုိင္မႈ မွန္သမွ်ကုိ မည္သည့္ အခါကမွ သတင္း ထုတ္ျပန္စရာ မလုိအပ္ဟု ယူဆခဲ့သူ ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ရာထူးေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ အေသးစိတ္ကုိလည္း မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ သိမည္ မဟုတ္ေပ။ ယခု ေနာက္ဆုံး လုပ္ရပ္တြင္ စစ္တပ္ထဲမွ စီနီယာ အရာရွိႀကီး ၇၀ ဦးခန္႔ ရာထူး ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အမွန္တြင္ ယခုကိစၥကုိ ရာထူးေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈဟုပင္ မေခၚဆုိအပ္ေပ။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္မူ စစ္တပ္တြင္း ရာထူးေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ ခန္႔အပ္မႈမ်ား ရွိသည္။ စစ္ဘက္ အရာရွိအျဖစ္မွ အနားယူကာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္းျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မွာ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ျဖစ္ၿပီး အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စစ္အစိုးရက ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ရာ လြတ္လပ္မႈေရာ တရား မွ်တမႈပါ ရွိလာမည္ မဟုတ္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္း ေပၚထြက္လာမည့္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ဘက္က အလုိအေလ်ာက္ အမတ္ ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုဆုိလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အကြက္ ခ်ထားေသာ အဆိုပါ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေဝစု ရယူမည့္ စစ္ဘက္ အရာရွိႀကီးမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ေရြးထုတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ စစ္ဘက္ အရာရွိႀကီးမ်ားကုိမူ စစ္ဘက္ မဟုတ္ေသာ အရပ္သား အမတ္ေနရာမ်ား အတြက္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရာထူးမွ အၿငိမ္းစား ယူခုိင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ လြတ္လပ္ မွ်တမႈ ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳး က်င္းပ ေပးခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ေနာက္ဆုံးအႀကိိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္တပ္က မွ်တစြာ က်င္းပေပးခဲ့သည့္ပြဲ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိစဥ္က စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲခဲ့ရသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ႏွင့္ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကေတာ့သည့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားက ဒီမုိကေရစီ လုိလားေသာ အရပ္သား ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ တစ္ခဲနက္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ၎တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ိဳး မရရွိေသာအခါ အႏုိင္ ရရွိသည့္ ပါတီကို အာဏာ လႊဲေျပာင္း မေပးေတာ့ဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ တာမွ် ဖိႏွိပ္သည့္ နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး ေဆာ္ၾသသူ မ်ားစြာကုိ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ဟူေသာ ကိစၥကုိ အသံမွ်ပင္ မဟႏုိင္ေအာင္ လုပ္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခု တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္အစုိးရ အလုိရွိသမွ်ကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီ အခ်ိဳ႕ကုိ စစ္အစိုးရက ေငြေၾကး အပါအဝင္ အျခားေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပၚေပၚ ထင္ထင္ပင္ ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ရန္ကုန္လုိ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား မွအစ ေက်းရြာငယ္ေလးမ်ား တြင္ပါ ေနထုိင္သူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မိမိတုိ႔ ဘာလုပ္ရမည္၊ ဘာကို ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ စစ္အစုိးရက ညႊန္ၾကားထားၿပီးသား ျဖစ္သည္။

ယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတုိက္အခံ ဘက္မွ အင္အား အႀကီးဆုံး ျဖစ္သည့္ ပါတီမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု (NDF) ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္း ထြက္ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္ႀကီး သုံးရပ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အမတ္ေနရာ ၁၂၀၀ ခန္႔တြင္ NDF မွ ကုိယ္စားလွယ္ အမတ္ေလာင္း ၂၀၀ ခန္႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိကာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရသည္။ သူမ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလုံးတြင္ ပါဝင္ခြင့္ မရရွိေအာင္ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ခံထားရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏုိင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္ အနက္ တစ္ခုမွာ သူမသည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်ခံထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ျပစ္ဒဏ္ကုိလည္း စစ္အစုိးရ လုိရာ ႀကိဳးဆြဲခံရသည့္ တရားရုံးက ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္အစုိးရက တစ္ဖက္သတ္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ ခဲ့ဖူးသူမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ခြင့္ မရေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦး (ယခုအခါ ကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္သည္) ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ဖူးသူ မုဆုိးမတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသမွ် အားလုံးမွာ စစ္တပ္ အလုိက် တစ္ဖက္သတ္ ခ်ည္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည့္သူ အမတ္ အမ်ားစုမွာလည္း စစ္အစုိးရကုိ သစၥာခံမည့္၊ စစ္အစိုးရက အတည္ျပဳခ်က္ ရထားသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကုိ တုိက္တြန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သူမည္ဝါ အတြက္ဟု ႀကိဳတင္ ဆုံးျဖတ္ ေပးထားႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေသာ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ ဆုလာဘ္မ်ိဳးမွ ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပင္ပတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း စစ္အစုိးရ၏ အရွက္ မရွိေသာ အာဏာ လုပြဲကုိ ေျပာင္းျပန္ လွန္ပစ္ရန္ မည္သုိ႔မွ တတ္စြမ္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အစုိးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ကမာၻသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္၍ ရႏုိင္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ထုိင္းအစုိးရ အပါအဝင္ ေဒသတြင္းမွ အျခားေသာ အစုိးရ အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ၏ အႀကံအဖန္ ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္လမ္းကုိ ေထာက္ခံ အားေပးမႈ မျပဳရန္သာ ရွိေတာ့သည္။

Bangkok Post သတင္းစာမွ Editorial ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

­Daily Times, 1st Sep 2010

စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တ႐ုတ္ သေဘၤာ ႏွစ္စင္း ႐ွား႐ွားပါးပါး ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ အေပၚ သာမန္ စိတ္ဝင္စားမႈထက္ ပိုမိုေၾကာင္း တ႐ုတ္က ျပသလ်က္ ႐ွိသည္ဟု အိႏိၵယ ႏုိင္ငံက အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သီရိလကၤာနွင့္ ပါကစၥတန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ ႀကီးမားစြာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ေဒသတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္မႈ ႀကီးထြားလာျခင္းကို အိႏိၵယႏုိင္ငံက သတိေပး ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ တ႐ုတ္ စစ္သေဘၤာ ၂ စင္း ရန္ကုန္ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းသို႔ တနဂၤေႏြေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ဆိုက္ကပ္ ရပ္နားခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ေရတပ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု Ximhua သတင္း႒ာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

"တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အိႏိၵယ သမုဒၵရာ ကိစၥေတြမွာ ပံုမွန္ စိတ္ဝင္စား သင့္တာထက္ ပိုေနတာကို အိႏိၵယက သတိထားမိခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က တ႐ုတ္ စစ္သေဘၤာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ရည္ညႊန္းျခင္း မ႐ွိေသာ္လည္း ၁၉၆၂ က စ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္ဖက္ အစိုးရ၏ အဓိက မဟာမိတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ဖက္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကၽြန္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဝယ္ယူလ်က္ ႐ွိကာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ကုလသမဂၢ၏ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကိုလည္း ကုလ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ဗီတိုအာဏာ သံုးစြဲကာ ကာကြယ္ေပးေနသည္။

အိႏိၵယ ႏုိင္ငံသည္လည္း ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ တင္သြင္းရန္ အလားအလာ မ်ားအတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို လိုလားလ်က္ ႐ွိၿပီး ဇြန္လတြင္းက နယူးေဒလီသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ စစ္အာဏာ႐ွင္ ေခါင္းေဆာင္အား ႏုိင္ငံေတာ္ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ လက္ခံ ႀကိဳဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား၏ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈကို ခံေနရသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယအၾကား ကုန္သြယ္ေရး တိုးတက္ ႀကီးထြားလာခဲ့ေသာ္လည္း အာ႐ွ အင္အားႀကီး ၂ ႏုိင္ငံ အၾကားတြင္ မယံုၾကည္မႈမ်ား ေႏွာင္ဖြဲ႕လ်က္ ႐ွိသည္။

ကက္႐ွ္မီးယားႏွင့္ အိႏိၵယ အေ႐ွ႕ေျမာက္ အ႐ူနာခ်ယ္ပရာဒက္႐ွ္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ နယ္စပ္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း၊ တိဘက္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဒလိုင္လားမား အိႏိၵယတြင္ ေနထိုင္ေနျခင္း စေသာ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားက သံသယ နယ္ပယ္ ဝန္းက်င္ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Daily Times, 2nd Sept 2010

စြမ္းအင္ လံုေလာက္မႈ မ႐ွိေသာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏုိင္ငံသို႔ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ၅၇၄ မဂၢါဝပ္ခန္႔ တင္ပို႔ရန္ ရည္႐ြယ္ကာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၂ ခု တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာက သေဘာ တူခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ထိပ္တန္း တာဝန္႐ွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ျခင္း ခံရသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ နယ္စပ္ျဖတ္ကူး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ သေဘာ တူညီမႈကို ရ႐ွိခဲ့သည္ဟု စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီး႒ာန ထိပ္တန္း တာဝန္႐ွိသူက ေျပာၾကားသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ၂ ႏိုင္ငံ အၾကား လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ဒါကာသို႔ မၾကာမီ လာေရာက္လိမ့္မည္ ဟု၎ကဆိုသည္။

ယခင္ တစ္ပတ္ ျမန္မာခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ တာဝန္ ႐ွိသူက ေျပာၾကားရာ၌ "ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ေနာက္ဆံုး စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ မထိုးမီ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ထံမွ ေငြေပးေခ်မႈ အာမခံခ်က္ကို ေတာင္းခံလိမ့္မည'္' ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တြင္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီး႒ာနႏွင့္ စြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ထိပ္တန္း တာဝန္႐ွိသူမ်ား ပါဝင္ၾကသည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း  ၅၀၀ မဂၢါဝပ္ႏွင့္ ၇၅ မဂၢါဝပ္ အသီးသီး ႐ွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ေကာ့ဘဇား ခ႐ိုင္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း မိေက်ာင္းႏွင့္ လင္မ႐ို ေဒသမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္သို႔ ဓါတ္အား ေရာင္းခ်မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေ႐ႊေတာင္ ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ တစ္ခုတို႔ သေဘာ တူညီမႈ ရ႐ွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေျမငွားရမ္းမႈ လုပ္ငန္းမွာလည္း ၿပီးစီးသြားၿပီဟု သိ႐ွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.