Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၈.၉.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. အီးယူက ျမန္မာကို အထူးကုန္သြယ္ခြင့္ ေပးရန္စီစဥ္

(Europan Voiceမွ 17Sept,2012 ရက္စြဲပါ “EU to ease trade for Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ၿဂိဳလ္တုလႊတ္တင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္

(Bernama သတင္းဌာနမွ 13 September 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar, Japan to HoldWorkshop on Satellite Launching ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၀ ခန္႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈျဖင့္ လြတ္ေျမာက္

(Channel News Asia မွ 18 September 2012 ရက္စြဲပါ About 60 political prisoners freed in Myanmar amnesty ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***********************************************************

အီးယူက ျမန္မာကို အထူးကုန္သြယ္ခြင့္ ေပးရန္စီစဥ္

(Europan Voiceမွ 17Sept,2012 ရက္စြဲပါ “EU to ease trade for Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ တိုးတက္မႈ လကၡဏာအျဖစ္ ဥေရာပေကာ္မရွင္က ျမန္မာႏိုင္ငံအား အီးယူေစ်းကြက္မ်ားသို႔ အကန္႔အသတ္မရွိ ဝင္ခြင့္ေပးရန္ အဆိုျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုသို႔၁၉၉၇ ေနာက္ပိုင္းပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အီးယူေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အထူးအခြင့္အေရး ကုန္သြယ္ခြင့္ေပးရန္ အဆိုျပဳလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏို္္င္ငံႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးသို႔ ဦးတည္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု ကို အီးယူက ယေန႔ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ျမန္မာအစိုးရသည္ အဓမၼ လုပ္သားခိုင္းေစမႈ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို စနစ္တက်ခ်ိဳးေဖာက္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အီးယူႏွင့္ အထူးကုန္သြယ္ခြင့္ကို လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ ျပည္လံုးကၽြတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လက္ခံရန္ တပ္မေတာ္အစိုးရက ျငင္းဆန္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း အီးယူက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ တားျမစ္မႈ၊ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားထဲတြင္ အဆိုပါ အထူးကုန္သြယ္ခြင့္ ပိတ္ပင္မႈ ပါဝင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လာသည့္ အတြက္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ sanction မ်ားေျဖေလွ်ာ့ဖ်က္သိမ္းေပးကာ အသိအမွတ္ျပဳတုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

အီးယူက ေျဖေလွ်ာ့ေပးေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။

ဥေရာပ ေကာ္မရွင္၏ ယခုေနာက္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ာတြင္ လက္နက္ခဲယမ္းမွလြဲ၍ ျမန္မာလုပ္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကိုေရာင္းဝယ္ ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ အီးယူေစ်းကြက္မ်ားသို႔ အခြန္ကင္းလြတ္ကုန္သြယ္ခြင့္ ျပဳရန္စီစဥ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဓမၼလုပ္သားခိုင္းေစမႈကို အဆံုးသတ္ေရးကိစၥတြင္ သိသိသာသာတိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း ILOကဇြန္လတြင အကဲျဖတ္ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမာၻဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုးဟု ကုလသမဂၢက သတ္မွတ္ထားေသာ ၄၈ႏိုင္ငံသာလွ်င္ အီးယူ၏ “လက္နက္ကလြဲရင္ အားလံုးလာခဲ့” မူဝါဒႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ယခုလက္ရွိ အဆိုျပဳခ်က္ကို အီးယူအဖြ႔ဲဝင္ ၂၇ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပပါလီမန္က အတည္ျပဳေပးရန္လို အပ္သည္။ လတ္တေလာ အီးယူသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုန္သြယ္ခြင့္ရွိေသာ ပစၥည္းမွာ အဝတ္အစား(အထည္ခ်ဳပ္ထြက္ကုန္) ျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အတိုက္အခံမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား (ဥေရာပလုပ္)ဝယ္ယူခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ၿဂိဳလ္တုလႊတ္တင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္

(Bernama သတင္းဌာနမွ 13 September 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar, Japan to Hold Workshop on Satellite Launching ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လာမည့္ေအာက္တုိဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကုိ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ ပူးေပါင္းက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာက ေဖာ္ျပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အင္ေဖာ္ေမး ရွင္းအခန္းက႑၏ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ အဆုိပါၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ သည္ဟု Xinhuaသတင္းဌာနက ဆုိသည္။

ယင္းသုိ႔ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဂ်ပန္အေျခစုိက္ မာရူဘီနီ အာကာသ ေလေၾကာင္း ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ မန္ေနးဂ်င္း ဒါရုိက္တာ Hiroshi Ikunoတုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း The New Light of Myanmar သတင္းစာက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေသးစား ကမာၻေျမေလ့လာေရး ၿဂိဳလ္တုလႊတ္တင္ေရး ကိစၥကုိ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြး ၾကမည္ျဖစ္သည္။ မုိးေလဝသ ခန္႔မွန္းမႈမ်ား၊ေလေၾကာင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရေၾကာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သစ္ေတာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယင္းၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အာကာသ မွတ္တမ္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ အာကာသႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ေရးဆြဲေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသုိလ္မ်ားတြင္

အာကာသဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသြားမည္ဟုဆုိသည္။ ၿဂိဳလ္တုလႊတ္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦးပါဝင္ေသာ ဗဟုိေကာ္မတီ တစ္ရပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၇ဦးပါေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကုိ တည္ေထာင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေစာပုိင္း သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားက ဆုိ သည္။

လတ္တေလာ အေနအထားတြင္ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရရန္ရွိသည့္ ေၾကြးၿမီယန္းေငြ ၃၀၀ဘီလီယံကုိ ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ယန္းေငြ ၁၉၈ဒႆမ ၉ဘီလီယံကုိ ေခ်းေငြအျဖစ္ ထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္ထားသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၀ခန္႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈျဖင့္ လြတ္ေျမာက္

(Channel News Asia မွ 18 September 2012 ရက္စြဲပါ About 60 political prisoners freed in Myanmar amnesty ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာအစိုးရက အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၆၀ေက်ာ္ခန္႔ လြတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕(NLD) မွ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက AFPသို႔ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳမႈသည္ ႏုိဗယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္မႈ ရွိသလုိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာမည့္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ သမုိင္းဝင္ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္ႏွင့္လည္း တုိက္ဆုိင္ ေနသည္။

"လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္အရ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား၆၀ေလာက္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာရွိတဲ့ စာရင္းေတြအရ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၀၀ေလာက္ ေထာင္ေတြအသီးသီးမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရပါတယ္"ဟု NLDပါတီဝင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။ NLDအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ဦးေရကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆုိ သည္။

NLD မွ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စာရင္းသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး (AAPP)မွ ကိန္းဂ ဏန္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာတူညီမႈ ရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက AFPသတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၅၁၄ဦးကုိ လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရရွိသြားသူ အမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္သည္။

"ႏုိင္ငံျခားသား အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၃၉၉ ဦးကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အစီအစဥ္အရ မေန႔က လႊတ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားေတြဟာ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထုိင္း နဲ႔ လာအုိ စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎ကဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္လက္က်န္ရွိေနျခင္း ရွိ၊ မရွိဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ေျပာဆုိမႈ မျပဳေပ။

ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆိုအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲသုိ႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရေသာ ထုိင္း ႏုိင္ငံသား ၈၃ဦးလည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳလုိက္ရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးျမွင့္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ လႊတ္ေပး ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၃၀၀ခန္႔ ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ယခု ေနာက္ဆုံး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မေၾကညာမီ ရက္သတၱပတ္အထိ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၈.၉.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝါရွင္တန္တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္

(AP သတင္းဌာနမွ 18 September 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar's Suu Kyi meets Clinton in Washington ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. တ႐ုတ္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ရေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာေစ်းက်

(18 September 2012ရက္စြဲ BBC News မွ China protests: Shares of affected Japanese firm fallကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ တိမ္တိုက္မ်ားထဲမွ ထိုးထြက္မႈပံုရိပ္(သို႔) ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း

(The Seattle Timesမွ 14 Sept,2012 ရက္စြဲပါ “Bagan Myanmar; Capital rises above clouds of opression”ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝါရွင္တန္တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္

(AP သတင္းဌာနမွ 18 September 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar's Suu Kyi meets Clinton in Washington ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာအတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ယခုအခါ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ သူမ၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည့္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ပထမဆုံး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္ စတင္သည့္ေန႔ စက္တင္ဘာလ ၁၈ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခာေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က သူမအား ႀကိဳဆုိေတြ႕ဆုံမည္ ျဖစ္သည္။

ဟီလာရီ ကလင္တန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၉ လခန္႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အင္လ်ားကန္ေဘး ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္မူ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦး အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဆက္လက္ထားရွိေနသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား အပါအ ဝင္ အေရးႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ ဝါရွင္တန္သုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ရွိလာၿပီး နာရီပုိင္းအၾကာတြင္ ျမန္မာအစုိးရက အက်ဥ္းသား ၅၀၀ေက်ာ္ကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ အဆုိပါ အက်ဥ္းသားမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Victoria Nulandက ျမန္မာျပည္တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရသူမ်ားကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ စုံစမ္းမႈ မျပဳလုပ္ရေသးေၾကာင္း ေျပာဆုိၿပီး သြင္းကုန္ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား အျမန္ဆုံး ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ျခင္း ရွိ၊မရွိဟူသည့္ ကိစၥကုိ ထင္ျမင္သုံးသပ္ မႈ မျပဳေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးသမားဘဝမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဘဝသုိ႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ သူမအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာခြင့္ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သ လုိ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ သြားေရာက္မည္ ဆုိပါကလည္း တုိင္းျပည္သုိ႔ အဟန္႔အတားမရွိ ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးလတာကာလအတြင္း အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပေဒသသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ရာ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အခ်ိန္ေပး ႀကိဳဆုိမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ယခု အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္တြင္လည္း အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ဒီမုိကရက္မ်ားႏွင့္ ရီပတ္ဘလီကန္တုိ႔၏ ႀကိဳဆုိမႈကုိ က်ိန္းေသရရွိ မည္ ျဖစ္သည္။ ၁၇ရက္မွ် ၾကာျမင့္မည့္ အဆုိပါ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္တြင္ ကြန္ဂရက္၏ အျမင့္ဆုံး ဂုဏ္ျပဳဆုကုိ လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္သလုိ အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ လည္ပတ္ရန္လည္း ဖိတ္ၾကားခံရဖြယ္ ရွိေနသည္။

ယခင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ အပယ္ခံျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခုမွ် ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အင္အားႀကီးမား ထူးျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ လက္သင့္ခံမႈကုိ ျပန္လည္ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ သမၼတ အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားကုိ ေရွ႕ဆုံးမွ လုပ္ကုိင္ျပခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဟီလာရီ ကလင္တန္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေစလႊတ္ျခင္း၊ ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျမန္မာျပည္၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳျခင္း အစရွိသည္ တုိ႔ကုိလည္း လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ေတာ့ ယခု အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုခရီးစဥ္မွာ ကြန္ဂရက္ ေရႊတံဆိပ္ဆုရယူမယ္၊ သူမဘက္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္တည္ေပးခဲ့တဲ့ သူေတြျဖစ္တဲ့ Activistေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ဂုဏ္ျပဳမႈေတြ ျပဳလုပ္လိမ့္မယ္"ဟု Amnesty International USA(AIUSA) မွ အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္ တာ Suzanne Nosselက ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သူမႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ဂုဏ္ျပဳပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ Activist မ်ားထြက္ေပၚလာေအာင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း AI USA ကေျပာၾကားသည္။

သံတမန္ေရးရာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွ်သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာသမၼတရုံးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းသည္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္မင္းသည္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အေရးပါေသာ လက္ေထာက္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္၌ က်င္းပျပ