Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၉.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝရန္စိုင္းျပင္

(Channel News Asia မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Private newspapers in Myanmar gearing up for the daily grind"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္က ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္

(Al Jazeera News မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Myanmar continues assault on Kachin rebel"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဂ်ပန္ဘီယာကုမၸဏီ Kirin ေလ့လာေန

(The Nation News မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Kirin eyes opportunities in Myanmar"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တုိင္းရင္းသား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာ

(VOA သတင္းဌာနမွ 8 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Ethnic Violence Escalates in Burma ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝရန္စိုင္းျပင္

(Channel News Asia မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Private newspapers in Myanmar gearing up for the daily grind"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဧၿပီလတြင္ သတင္းစာထုတ္ေဝခြင့္ လိုင္စင္မ်ားခ်ေပးေတာ့မည္ပာု ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ေၾကညာၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပုဂၢလိက သတင္းစာေစာင္မ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝရန္ စိုင္းျပင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားသာ ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝခြင့္ရွိၿပီး၊ ပုဂၢလိက သတင္းစာေစာင္မ်ားကို တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္သာ ထုတ္ေဝရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လိမ့္မည္ပာု အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက သတိ ေပးထားသည္။

ယခင္ကမူ ပုဂၢလိက သတင္းစာေစာင္မ်ားအေနျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳမီွ အစိုးရဆင္ဆာဘုတ္သို႔ ဦးစြာတင္ျပစစ္ေဆးခံရသည့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာၾသဂုတ္လတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက မီဒီယာအေပၚ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို စတင္ေျပာင္းလဲ ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေျခအေန ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။

ယခုအခါ အစိုးရက ပုဂၢလိကသတင္းစာလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို အေစာဆံုးေနာက္လတြင္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ မီဒီယာက႑ကိုဆက္လက္ ေျဖေလ်ာ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာတိုင္းမ္စာေစာင္မွ အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာ Geoffrey Goddard က "ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနတဲ့ အရာကေတာ့ ေန႔စဥ္သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္ပါပဲ။ ဒါပာာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက သတင္းစာေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုပါ"ပာု ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ က်န္တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ျဖစ္ေနသည့္အတိုင္း ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားသည္ အြန္လိုင္းမီဒီယာ၏ ႀကီးမားေသာ အင္အားကို ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ရေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္စနစ္မွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ေနာက္က် က်န္ေနခဲ့ေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမွီ ျမန္ဆန္လာလိမ့္ မည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝေနေသာ အပတ္စဥ္စာေစာင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာ စာေစာင္မွာမူ ၅ ေစာင္ပင္မရွိပာု သိရွိ ရသည္။

ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ အက်ိဳးအျမတ္ကို အမ်ားစုကေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး နိမ့္က်ေနမႈေၾကာင့္ ပုဂၢလိကေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းကုိ အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက သံသယရွိေနၾကသည္။

Success International Distributor မွဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ိဳးေအာင္က "အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေၾကာျငာဘတ္ဂ်က္က သိပ္မႀကီးပါဘူး။ အမ်ားစုက ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ေတြျဖစ္ၿပီး မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာေတြမွာ ေၾကာ္ျငာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ခြင့္ျပဳေတာ့မွာဆိုေတာ့၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာ စီးပြားေရးက႑ပာာလည္း မၾကာမီေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္"ပာု ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာအစိုးသည္ ျပည္တြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကိုလည္း ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာသံုးေစာင္က ေန႔စဥ္ေစာင္ေရ ၂.၅ သန္းျဖင့္ထုတ္ေဝ လည္ပတ္ေနေသာ ေန႔စဥ္သတင္းစာေလာကသည္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကေတာ့မည့္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားအတြက္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။

         *****************************************************

ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္က ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္

(Al Jazeera News မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Myanmar continues assault on Kachin rebel"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ တိုက္ပြဲကိုရပ္ဆိုင္း၍သည္းခံၾကရန္ ႏိုင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း အစိုးရက ေလေၾကာင္းႏွင့္ေျမျပင္ ထိုးစစ္မ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနသည္ပာု ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

Al Jazeera သတင္းဌာနမွ ရရွိထားေသာ သတင္းဗီဒီယို တစ္ခုတြင္ KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမသို႔ အစိုးရတပ္က ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ေနသည္ ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။

လိုင္ဇာအနီးမွ လတ္တေလာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ မၾကာမီွအေတာအတြင္း အရွိန္ေလ်ာ့သြားမည့္ လကၡဏာမရွိပာု Al Jazeera မွ ဝိန္းေမားက ေျပာၾကားသည္။

"လိုင္ဇာကို ျမန္မာစစ္တပ္က ရေအာင္ႀကိဳးစားေနတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေငြ႕အသက္ေတြ ရေနပါတယ္။ ဒါပာာ KIA အတြက္ ဆိုးဝါးတဲ့ ထိုးႏွက္ခ်က္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္"ပာု ၎ကဆိုပါသည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီးမွ လိုင္ဇာသည္ အစိုးရစစ္တပ္စခန္းႏွင့္လည္း နီးကပ္ေနေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ေနရာစလံုးသို႔သြားရန္ ကားလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု တည္းကိုသာ အသံုးျပဳၾကရသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္တြင္ "လဂ်ားယန္တပ္မေတာ္ စခန္းအနီးတြင္ ေလတပ္ကတိုက္ခိုက္မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာလမ်ားအတြင္း လဂ်ားယန္တပ္မေတာ္စခန္းကို KIA က လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေတာင္ကုန္းမ်ားကို ယခု စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ရွင္းလင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ လိုင္ဇာကိုသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိေၾကာင္း၊ လဂ်ားယန္တြင္ တပ္စြဲထားေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ခုခံကာကြယ္ေပးသည့္ တိုက္ခိုက္မႈသာျဖစ္ေၾကာင္း" ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။

KIA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးလန္ကမူ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ရပာတ္ယာဥ္မ်ား အကူအညီျဖင့္ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနၿပီး အေရးႀကီးေသာ KIA ေတာင္ကုန္းစခန္းမ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္ သိမ္းယူေနျခင္းသည္ လိုင္ဇာကိုတိုက္ခိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ပာု တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ဖက္စလုံး အျပန္အလွန္ အျပစ္တင္ စြပ္စြဲေနၾကေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကိုရပ္ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသူမ်ားထဲတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔လည္း ပါဝင္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗစ္တိုးရီးယားႏူလန္က "ႏွစ္ဖက္စလံုး အပစ္ရပ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ယူဆပါတယ္"ပာု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                                                        *****************************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံမွအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဂ်ပန္ဘီယာကုမၸဏီ Kirin ေလ့လာေန

(The Nation News မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Kirin eyes opportunities in Myanmar"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဂ်ပန္ဘီယာထုတ္လုပ္သူ Kirin Holdings က ၎၏နာမည္ႀကီးတံဆိပ္ Ichiban shiloori ကို စတင္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာေစ်းကြက္သို႔ဝင္ရန္ စဥ္းစားေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားႀကီးထြားမည့္ အလားအလာႏွင့္အတူ ဘီယာေသာက္သံုးမႈသည္လည္း တိုးပြားလာမည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ ရေသာေၾကာင့္ ၎အခြင့္အလမ္းကို Kirin Holdings က ေလ့လာေနသည္ပာု သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္အတူ လူဦးေရ ၆၂ သန္းခန္႔ ရွိေနၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က တစ္ဦးခ်င္းဂ်ီဒီပီေဒၚလာ ၈၀၀ ခန္႔မွ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာမည္ပာု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ေစာ၍ စီးပြားေရးစတင္ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ပွ်မ္းမွ် ဘီယာေသာက္သံုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ ေနသည္ပာု သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးကရက္ႏွင့္ ဘီယာေစ်းကြက္ကို ယခင္က တစ္ဦးထဲ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမီတက္သည္ ယခုအခါ စီးကရက္၊ ဘီယာ၊ စားအုန္းဆီကဲ့သို႔ေသာ 'ခြင္အငယ္စား'မ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ကာ၊ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးက့ဲသို႔ေသာ အႀကီးစား ခြင္မ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းလဲေျခကုတ္ယူေနသည္ပာု ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

                                                        ******************************************************

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တုိင္းရင္းသား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာ

(VOA သတင္းဌာနမွ 8 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Ethnic Violence Escalates in Burma ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း စစ္မက္ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ လတ္တေလာ ကာလအတြင္း ပုိမုိျပင္းထန္ လာသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသအနီး၊  အဆုိပါျပည္နယ္ထဲမွ စခန္းမ်ားကုိ ေလေၾကာင္းမွ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္မွာ ပဋိပကၡျပင္းထန္မႈကို ေဖာ္က်ဴးလုိက္သည့္ သာဓကတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အခက္ ႀကံဳေနရၿပီး စစ္မက္ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ား အားလုံးအေနျဖင့္ အင္အားသုံးမႈမျပဳဘဲ ျပႆနာေျပလည္ေရးအတြက္ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္း ထားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ ေကအုိင္ေအတုိ႔အၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ခဲ့ၾကရသည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ ေကအုိင္ေအတုိ႔အၾကား ရရွိထားသည့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မွာလည္း ပယ္ပ်က္ခဲ့ရသည္။

ကခ်င္ႏွင့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားအတြင္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ႀကီးမားစြာရရွိရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အျခားေသာတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေကအုိင္ေအႏွင့္ ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ၾကရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက စုိးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္႐ိုက္ခတ္ခံရသူ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီအျဖစ္ ေဒၚလာသန္း ၃၀ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳျခင္း၊ မီဒီယာဆင္ဆာ တည္းျဖတ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းေပးျခင္း၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း အပါအဝင္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း စစ္မက္ပဋိပကၡမွာ စုိးရိမ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကမူ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းထားသည္။

*******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၉.၁.၂၀၁၃

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ရာသီေပၚအလုပ္သြားလုပ္သူမ်ားအတြက္ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္စီစဥ္
  2. ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသို႕ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းတိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ခြင့္ ဥပေဒထြက္ေပၚလာရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတာင္းဆို

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

  1. ဒုတိယသမၼတဦးေဆာင္၍ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း
  2. အင္ဂ်န္းယန္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ကခ်င္စစ္ပြဲအေရး  အေရးႀကီးအဆို တင္မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ရာသီေပၚအလုပ္သြားလုပ္သူမ်ားအတြက္ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္စီစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ရာသီေပၚအလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား သက္တမ္း (၃)လရွိေသာ ယာယီႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ သက္တမ္း(၃)လရွိေသာ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမႈမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ရာသီအလိုက္ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သားမ်ားအျပင္ ေန႕စဥ္နယ္စပ္ေဒသမွ