Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၉.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝရန္စိုင္းျပင္

(Channel News Asia မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Private newspapers in Myanmar gearing up for the daily grind"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္က ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္

(Al Jazeera News မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Myanmar continues assault on Kachin rebel"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဂ်ပန္ဘီယာကုမၸဏီ Kirin ေလ့လာေန

(The Nation News မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Kirin eyes opportunities in Myanmar"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တုိင္းရင္းသား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာ

(VOA သတင္းဌာနမွ 8 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Ethnic Violence Escalates in Burma ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝရန္စိုင္းျပင္

(Channel News Asia မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Private newspapers in Myanmar gearing up for the daily grind"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဧၿပီလတြင္ သတင္းစာထုတ္ေဝခြင့္ လိုင္စင္မ်ားခ်ေပးေတာ့မည္ပာု ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ေၾကညာၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပုဂၢလိက သတင္းစာေစာင္မ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝရန္ စိုင္းျပင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားသာ ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝခြင့္ရွိၿပီး၊ ပုဂၢလိက သတင္းစာေစာင္မ်ားကို တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္သာ ထုတ္ေဝရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လိမ့္မည္ပာု အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက သတိ ေပးထားသည္။

ယခင္ကမူ ပုဂၢလိက သတင္းစာေစာင္မ်ားအေနျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳမီွ အစိုးရဆင္ဆာဘုတ္သို႔ ဦးစြာတင္ျပစစ္ေဆးခံရသည့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာၾသဂုတ္လတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက မီဒီယာအေပၚ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို စတင္ေျပာင္းလဲ ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေျခအေန ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။

ယခုအခါ အစိုးရက ပုဂၢလိကသတင္းစာလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို အေစာဆံုးေနာက္လတြင္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ မီဒီယာက႑ကိုဆက္လက္ ေျဖေလ်ာ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာတိုင္းမ္စာေစာင္မွ အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာ Geoffrey Goddard က "ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနတဲ့ အရာကေတာ့ ေန႔စဥ္သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္ပါပဲ။ ဒါပာာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက သတင္းစာေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုပါ"ပာု ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ က်န္တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ျဖစ္ေနသည့္အတိုင္း ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားသည္ အြန္လိုင္းမီဒီယာ၏ ႀကီးမားေသာ အင္အားကို ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ရေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္စနစ္မွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ေနာက္က် က်န္ေနခဲ့ေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမွီ ျမန္ဆန္လာလိမ့္ မည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေဝေနေသာ အပတ္စဥ္စာေစာင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာ စာေစာင္မွာမူ ၅ ေစာင္ပင္မရွိပာု သိရွိ ရသည္။

ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ အက်ိဳးအျမတ္ကို အမ်ားစုကေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး နိမ့္က်ေနမႈေၾကာင့္ ပုဂၢလိကေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းကုိ အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက သံသယရွိေနၾကသည္။

Success International Distributor မွဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ိဳးေအာင္က "အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေၾကာျငာဘတ္ဂ်က္က သိပ္မႀကီးပါဘူး။ အမ်ားစုက ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ေတြျဖစ္ၿပီး မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာေတြမွာ ေၾကာ္ျငာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ခြင့္ျပဳေတာ့မွာဆိုေတာ့၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာ စီးပြားေရးက႑ပာာလည္း မၾကာမီေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္"ပာု ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာအစိုးသည္ ျပည္တြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကိုလည္း ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာသံုးေစာင္က ေန႔စဥ္ေစာင္ေရ ၂.၅ သန္းျဖင့္ထုတ္ေဝ လည္ပတ္ေနေသာ ေန႔စဥ္သတင္းစာေလာကသည္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကေတာ့မည့္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားအတြက္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။

         *****************************************************

ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္က ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္

(Al Jazeera News မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Myanmar continues assault on Kachin rebel"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ တိုက္ပြဲကိုရပ္ဆိုင္း၍သည္းခံၾကရန္ ႏိုင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း အစိုးရက ေလေၾကာင္းႏွင့္ေျမျပင္ ထိုးစစ္မ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနသည္ပာု ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

Al Jazeera သတင္းဌာနမွ ရရွိထားေသာ သတင္းဗီဒီယို တစ္ခုတြင္ KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမသို႔ အစိုးရတပ္က ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ေနသည္ ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။

လိုင္ဇာအနီးမွ လတ္တေလာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ မၾကာမီွအေတာအတြင္း အရွိန္ေလ်ာ့သြားမည့္ လကၡဏာမရွိပာု Al Jazeera မွ ဝိန္းေမားက ေျပာၾကားသည္။

"လိုင္ဇာကို ျမန္မာစစ္တပ္က ရေအာင္ႀကိဳးစားေနတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေငြ႕အသက္ေတြ ရေနပါတယ္။ ဒါပာာ KIA အတြက္ ဆိုးဝါးတဲ့ ထိုးႏွက္ခ်က္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္"ပာု ၎ကဆိုပါသည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီးမွ လိုင္ဇာသည္ အစိုးရစစ္တပ္စခန္းႏွင့္လည္း နီးကပ္ေနေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ေနရာစလံုးသို႔သြားရန္ ကားလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု တည္းကိုသာ အသံုးျပဳၾကရသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္တြင္ "လဂ်ားယန္တပ္မေတာ္ စခန္းအနီးတြင္ ေလတပ္ကတိုက္ခိုက္မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာလမ်ားအတြင္း လဂ်ားယန္တပ္မေတာ္စခန္းကို KIA က လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေတာင္ကုန္းမ်ားကို ယခု စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ရွင္းလင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ လိုင္ဇာကိုသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိေၾကာင္း၊ လဂ်ားယန္တြင္ တပ္စြဲထားေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ခုခံကာကြယ္ေပးသည့္ တိုက္ခိုက္မႈသာျဖစ္ေၾကာင္း" ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။

KIA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ &#