Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ယခုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ ပါတီ (NLD) သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ပါတီ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ေသာ ခေမာက္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း NLD မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ NDF သည္ NLD ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ထားသည့္ ပါတီသစ္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ပါတီ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ခေမာက္ပုံကုိ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ NLD ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။

NLD သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ ရရွိစဥ္ ခေမာက္ပုံ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ပါတီ၏ သကၤတအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ဖူးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားကလည္း စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ တုိက္ဖ်က္ရာ၌ ျမန္မာ လယ္သမားတုိ႔ ဝတ္ဆင္ေသာ ခေမာက္ကုိ ေဆာင္းခဲ့ၾကရာ ယင္းခေမာက္သည္ NLD ၏ မူပုိင္ အမွတ္အသား တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

စစ္အစုိးရက ယခုႏွစ္ အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဟု ကတိေပး ထားသည့္တုိင္ NLD ပါတီက ဥပေဒမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေအာင္ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထားသည့္အတြက္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳဘဲ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ NLD သည္ ယခုအခါ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္မွ ပယ္ပ်က္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ NLD ပါတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သေဘာထားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္မႈ မရွိေသာ ပါတီဝင္ အခ်ိဳ႕က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး NDF ပါတီကုိ ထူေထာင္ကာ ခေမာက္ပုံကုိ ပါတီ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

"အဲဒီ ဝါးခေမာက္ပုံကုိ အသုံးျပဳတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ NLD က ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ ကန္႔ကြက္စာ ေပးေပုိ႔မွာပါ" ဟု NLD ပါတီမွ စီနီယာ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ရုိက္တာ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားသည္။

က်င္းပမည့္ေန႔ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိသည့္တုိင္ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာမွ် အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ သက္ဆုိးရွည္ေအာင္ ဖန္တီးမႈ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူအမ်ားစုက ရႈျမင္ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ NLD မွခြဲထြက္ၿပီး NDF ပါတီကုိ ထူေထာင္ခဲ့သူမ်ားတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ခေမာက္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD ပါတီဝင္မ်ား၏ ေျပာဆုိ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

"ဒီအမွတ္ တံဆိပ္က NLD နဲ႔ပဲ သက္ဆုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ NLD ဟာ ခေမာက္ တံဆိပ္အတြက္ မူပုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားတာ မရွိခဲ့ပါဘူး" ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဆုိသည္။ ယခု NDF ၏ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ေသာ ဝါးခေမာက္ပုံသည္ NLD ပါတီ၏ ဝါးခေမာက္ပုံႏွင့္ ကြဲျပား ျခားနားေၾကာင္း၊ NDF ၏ ဝါးခေမာက္ အေပၚဘက္တြင္ ၾကယ္ပြင့္ ႏွစ္ပြင့္ ပါရွိေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိသည္။ "ခေမာက္ ႏွစ္ခုက လုံးဝ မတူပါဘူး" ဟုလည္း ၎ကပင္ ဆက္လက္ ေျပာဆုိ လိုက္သည္။

Reuters သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Huffington Post, 29th June 2010

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ကမာၻ႔ အရက္စက္ဆံုး အစိုးရမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာမွာ ၎ႏိုင္ငံအေပၚ ေကာင္းစြာ နားလည္ရန္လည္း မလြယ္ကူလွျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံေနၿပီး တာလီဘန္ေခတ္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံနီးပါး အထီးက်န္စြာ ေနထိုင္သည္။ ၎ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားမွာလည္း က်ယ္ျပန္႔၊ ႀကီးထြားလာသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ကမာၻ႔ အဆိုးဝါးဆံုး ပံုရိပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ၎ႏွင့္ ရင္းနီးေသာ မိတ္ေဆြလည္း အလြန္နည္းပါးကာ ၎၏ မဟာမိတ္ ေဒသတြင္း အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယသည္ပင္ ကိုယ္ေပါင္းစိတ္ခြာ ဆက္ဆံၾကျခင္းေၾကာင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထားမ်ားကို ဖမ္းဆုပ္ႏုိင္ျခင္း မ႐ွိၾကပါ။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အတြင္း လူထုလႈပ္႐ွားမႈ အျမင့္ဆံုးကို ေရာက္႐ွိေစခဲ့ေသာ၊ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ အၾကမ္း မဖက္ေသာ ေ႐ႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး မေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္ အုပ္စိုးမႈ အဆံုးသတ္ သြားေစေရး အလွမ္းေဝးေနေသးေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ေက်ာင္းသား လႈပ္႐ွားမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ "ဆက္ရန္'' လႈပ္႐ွားမႈမ်ားမွာ က်န္႐ွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ရဲရင့္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားက ၎တို႔၏ ဘဝႏွင့္ ရင္းကာ ေန႔စဥ္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပသို႔ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ေနၾကျခင္းမွာ ဇာခန္းစီးေနာက္ကြယ္မွ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အျဖစ္မွန္မ်ားကို ကမာၻ႔ျပည္သူမ်ားထံ တင္ျပႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ယခုႏွစ္ အတြင္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ (သံသယ မ်ားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္း၊ ေဗဒင္ယၾတာ၊ သဘာဝလြန္ အတတ္ဆန္းမ်ား အေပၚ အစြဲႀကီးမႈႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္၊ ၁၀.၁၀.၁၀ ျဖစ္ေစမည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္ ျဖစ္ဖြယ္ ႐ွိသည္ဟု မွန္းဆေနၾကသည္)။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ ၈၁ % အႏိုင္ ရ႐ွိခဲ့ေသာ NLD ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ယခု အခ်ိန္အထိ ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါႏုိင္ေအာင္ အစိုးရက တားဆီးထားသည္။ ဤသည္ကို ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ NLD က ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ လိုက္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို၊ ဖြဲ႕စည္း၊ လႈပ္႐ွားခြင့္ျပဳေသာ ပြင့္လင္းသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ပင္ ျဖစ္ႏုိင္ခဲသည့္ စြမ္းေဆာင္မႈ ျဖစ္ေသာ၊ လာမည့္ ၃ လ အတြင္း အတိုက္အခံ အင္အားစု တစ္စု စည္း႐ုံး ဖြဲ႕စည္းေရးကို ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီသမားမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မ႐ွိပါက လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ သေဘာ ကြဲလြဲခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ဟူေသာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ အဓိပၸာယ္မွာ ျပည္သူ႔တို႔အတြက္ အလြန္ နည္းပါးသြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အစိုးရကသာ အႏိုင္ရၿပီး ၎တို႔၏ အာဏာကို ေတာင့္တင္း ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု သမာ႐ုိးက် ႐ႈျမင္ရန္သာ ႐ွိေတာ့သည္။ ဤသည္မွာ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈႏွင့္ အာဏာမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားစု၌ နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ မွားယြင္းစြာ ယံုၾကည္မႈ အေပၚတြင္ အေျခခံေသာ အႏၲရာယ္ ႀကီးမားသည့္ ယူဆမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရန္ ေသခ်ာသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါႏိုင္ေအာင္ ႐ုိက္ႏွက္၊ သတ္ျဖတ္၊ ေထာင္ခ်၊ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အႀကံအဖန္ လုပ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရလဒ္မ်ားမွာ တရားဝင္ လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အစိုးရ၏ အာဏာကို ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ အစိုးရတြင္ အာဏာ အစစ္အမွန္ ႐ွိသည္ဟု လိမ္ညာေနမႈကိုသာ ထင္႐ွား ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးအရ တရားဝင္မႈ ဆိုသည္မွာ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ၿပိဳင္ဘက္ အင္အားစုမ်ားကို ဖယ္႐ွားထားကာ ရပ္တည္ေနရဆဲ အေနအထား တစ္ရပ္ ဟု ဆိုပါက နားလည္လြယ္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍သာ ျမန္မာ စစ္ဖက္အစိုးရက လြတ္လပ္မွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ခြင့္ျပဳလုိက္ပါက ၎တို႔ ႐ႈံးနိမ့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ႀကီးမားေသာ ႀကံစည္မႈ ဟုဆိုရမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လွည့္စားမႈ တစ္ခုထက္ မပိုပါ၊ ႀကီးထြားလာေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ကန္႔ကြက္မႈကို ၎တို႔ တရားဝင္ေၾကာင္း ျပသကာ လွည့္စား ေျဖေဖ်ာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ ေရးဆြဲထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤ ျမန္မာ အာဏာ႐ွင္မ်ားသည္ ကမာၻေပၚ႐ွိ ၎တို႔ႏွင့္ အဆင့္တူ မ်ိဳးတူ၊ အာဏာ႐ွင္မ်ားထက္ပင္ ပို၍ အမွန္တရားမွ ဖယ္ထုတ္ စဥ္းစားရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အစိုးရ၏ ဆႏၵ အသာရမႈ မ်ားျပားမည့္ လကၡဏာ ႐ွိေနသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဆႏၵမဲ ၁၀ % ေက်ာ္ အသာ ရ႐ွိေရးမွာ ျဖစ္ႏိုင္ခဲလွသည္။ အမ်ိဳးသား ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လက္႐ွိ အာဏာရပါတီ (သို႔) အစိုးရက ၇၀ % ေက်ာ္ အႏိုင္ ရ႐ွိသည္ ဆိုပါက အႀကံအဖန္ လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မဲလိမ္ျခင္း က်ဴးလြန္ထားသည္ဟု ရည္ညႊန္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ -

(၁) အေကာင္းဆံုး လူမႈ ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ဆန္းစစ္ရန္

(၂) ဥပေဒ ျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ အာဏာကို တရားဝင္ အပ္ႏွင္းရန္  -   ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍သာ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကိဳးကိုင္ ျခယ္လွယ္ခံရပါက အထက္ပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား တစ္ခုမွ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပါ။ ရလဒ္မွာလည္း အဓိပၸာယ္ ႐ွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်က္ကို နားလည္ပါက တရားဝင္ ခြင့္ျပဳေသာ မီဒီယာ အကဲခတ္မ်ားက ဤရယ္႐ႊင္ဖြယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးလိမ့္မည္ ဟု စဥ္းစားျခင္းမွာ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းေသာ္လည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အဆိုးဆံုး အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ ၎တို႔၏ ျပည္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ႏုိင္ေနဆဲ ဟူေသာ ရင္နာဖြယ္ တင္ျပမႈမ်ားမွာမူ ကမာၻသို႔ ျပန္႔ႏွ႔႔ံသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ား အေပၚ ရက္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ အစိုးရမွာ ျပည္သူတို႔အေပၚ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ လႊမ္းမိုးေရး ေနာက္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ရၿပီ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မဲ့ေသာ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး အရ တရားဝင္ေရး ေနာက္ဆံုး ေကာက္႐ုိးမွ်င္ အေငြ႕ပ်ံသြားသည့္ အေထာက္အထားပင္ ျဖစ္သည္။ ပ်က္စီး ယိုယြင္းေနသည့္ စနစ္တစ္ခု၏ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ ျဖစ္ေသာ မလြဲမေ႐ွာင္သာ ေအာင္ပြဲကို အနည္းဆံုး အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ တာဝန္႐ွိေနသည္။ စိတ္မေကာင္းစရာမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၎တို႔ တစ္ကိုယ္တည္း ဆင္းသြားရန္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္း မ႐ွိ ဟုျပသခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ နာက်င္မႈ ဒုကၡမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေဝးေဝးျပန္႔ေအာင္ ၎တို႔က ႀကဲျဖန္႔ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ရက္စက္မႈတိုင္းက ၎တို႔ကို ဆန္႔က်င္ ခုခံမည့္ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵကို စုစည္းေပးသလို ျဖစ္ေနသည္။ ယခုအခါ စစ္အစိုးရက ၎တို႔၏ သက္တမ္းကို ထပ္မံ ဆြဲဆန္႔ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၎တို႔၏ အစ နိဒါန္းဟု သာမက ၎တို႔ က်ဆံုးျခင္း၏ အစဟုလည္း ႐ႈျမင္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရေပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

English.chosun.com, 5th July 2010

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္သေဘၤာ Cheonan နစ္ျမဳပ္မွႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကိုရီးယားအား တိုက္႐ိုက္ လက္ညႇိဳးထိုး ေျပာၾကားမႈမ်ားအား သိသာစြာ ပိတ္ဆို႔ အကာအကြယ္ ေပးလ်က္ ရွိသည္။

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား အေပၚ ၎၏ ေတာ္ပီဒို တုိက္ခိုက္မႈ အတြက္ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ရမည္ ဆိုသည္ကို အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စြပ္စြဲမႈသည္ ျပင္းထန္သည္ဟု မွတ္ယူၿပီး၊ သာမန္ မဟုတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု အျဖစ္သာ ၫႊန္းဆိုလိုဟန္ ရွိသည္။

ကုလသမဂၢရွိ ေတာင္ကိုရီးယား မစ္ရွင္၏ အဆိုအရ၊ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ၾကာသပေတးေန႔က အေျခအေနမွာ ေမွ်ာ္လင့္သည္ထက္ ပို၍ တင္းမာလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ သစၥာအရွိဆံုး မဟာမိတ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဗီတိုအာဏာ ရွိေသာ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရာ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ခိုင္မာစြာ ေျပာဆုိရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္လ်က္ ရွိသည္။

ကုလသမဂၢရွိ ေျမာက္ကိုရီးယား မစ္ရွင္က သာမန္ မဟုတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ (Incident) ဟူေသာ စကားလံုးကိုသာ တြင္တြင္ သံုးလ်က္ ရွိသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းေပၚတြင္ လြန္ဆြဲလ်က္ ရွိၿပီး၊ တ႐ုတ္ကလည္း အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္ကို အေရး မပါေအာင္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိသည္။

သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈ ကိစၥအား ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသို႔ တင္ျပခဲ့သည္မွာ တစ္လခန္႔ ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ ယခုတိုင္ေအာင္ မည္သည္ကိုမွ် လုပ္မေပးႏိုင္ေသးေပ။ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကိုရီးယား တို႔သည္ အဆိုပါ ကိစၥကို သီးျခားစီ ရွင္းလင္းခ်က္ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဝန္ခံေစလိုၿပီး၊ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈမွာ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္ သေဘာ တူညီခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး၊ ရန္စေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ကမူ ထိုကိစၥကို အကာအကြယ္ ေပးလ်က္ ရွိၿပီး၊ ထပ္မံ စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ရွိၾကရန္ တုိက္တြန္းလ်က္ ရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ညႇိႏႈိင္း၍ အေျဖထြက္ခဲ့သည့္တိုင္၊ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒၏ ေၾကညာခ်က္သည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ကုလသမဂၢရွိ ေတာင္ကိုရီးယား သံတမန္က ေျပာၾကားရာတြင္ ကုလသမဂၢထက္ စာလွ်င္ G-8 ေခါင္းေဆာင္မ်ားကပင္ ျပင္းထန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္က G-8 အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္၍သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ "လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွာကေတာ့ ျခားနားပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားက အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္ အေနနဲ႔ ေျမာက္ကုိရီးယား ဖက္က ရပ္တည္ေနပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ G-8 ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ လူ ၄၆ ဦး ေသဆံုးေသာ မတ္လ ၂၆ ရက္ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈအား ဆိုးရြားေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မွ ေျမာက္ကိုရီးယားအား တာဝန္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆုိပါ တိုက္ခိုက္မႈအား မိမိတို႔ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းရာတြင္ တ႐ုတ္သည္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရးကို အဓိက စိုးရိမ္ေနပံု ရေၾကာင္း ဆိုသည္။

ဆိုးလ္ကမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလာေအာင္ သံတမန္ နည္းလမ္းျဖင့္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ႏွင့္ ညီေသာ တာဝန္ယူမႈ တစ္ခုေတာ့ ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ ထိုသို႔ ထပ္မံ မက်ဴးလြန္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အေကာင္းဖက္ကေရာ၊ အဆိုးဖက္ကေရာ မျမင္ေသးပါဘူး။ လာမယ့္ အပတ္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈ ဆက္လုပ္တဲ့အခါ ဘယ္သူ႔ လႊမ္းမိုးမႈမွ မရွိေစရပါဘူး။ ညႇိႏႈိင္းမႈ ေအာင္ျမင္မွာပါ" ဟု ကုလသမဂၢ သံတမန္က ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ မွစ၍ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေနရာတြင္ မကၠဆ)