Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၀.၄.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အမတ္မင္းႏွင့္ မ်ဥ္းက်ား

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အမတ္မင္းႏွင့္ မ်ဥ္းက်ား

ဆာေသာ္ဒိုး

(Popular News အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁၂) တြင္မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္။)

ကမၻာႀကီးမွာ ရြာႀကီးတစ္ရြာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွခဲ့သည္မွာ ကာလတစ္ခု ရိွလာၿပီး သကာလ ‘လံုး’ရာမွ ‘ျပား’သြားသည္မွာလည္း အမ်ားသူငါ ကမၻာသားတုိ႔ ေျပာလို႔မဆံုးေသးဘဲ ျဖစ္ကာရိွ ပါေလ၏။ ၂ဝ ရာစု ကမၻာႏွင့္ ၂၁ ရာစုကမၻာမွာ အေတာ့္ကို ကြာျခားသြားၿပီျဖစ္ရကား ၁၉ ရာစုကမၻၻာႏွင့္သာ ယွဥ္ျငားက‘ဘာမွမဆုိင္’ေတာ့သည့္ ကာလအေျခအေနကုိ ေရာက္ရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါေလ၏။ကမၻာ႔အေရွ႕ဖ်ားက ႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အသံကေလး သဲ့သဲ့သည္… ကမာၻ႔အေနာက္ဖ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္းေရာက္လို႔သြားကာ ေတာင္ဖ်ားကမၻာ ေျမာက္ဖ်ားကမၻာတုိ႔တြင္လည္း အခ်ိန္မဆုိင္း ခ်က္ခ်င္းပဲ စကၠန္႔ အနည္း ငယ္ေလးအတြင္း ပ်ံ႕ႏွ႔ံခင္းက်င္းကာ ‘သတင္းလႊာ’ကုိ အတူတကြ သိရိွေနရၿပီျဖစ္ပါ၏။ အခ်ိန္အတားအဆီး ေနရာအတားအဆီး နံရံ အတား အဆီးတုိ႔ သည္ကား လံုးဝလံုးဝက်ဳံ႕ဝင္သြားကာ ‘ေျမေၾကာ႐ႈံ႕ပညာ’မွာ ယေန႔ကမၻာ၏ အ႒ာရသတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရိွေနၿပီျဖစ္ပါ၏။ သို႔ျဖင့္… အရင့္အရင္ ကာလမ်ားက ရိွရိွခဲ့သမွ် ႏုိင္ငံပုိင္းျခား အတားအဆီး တံတုိင္း မ်ားတုိ႔မွာ ထုတ္ခ်င္းေပါက္ ျဖစ္လာလ်က္ ‘အၾကည္လႊာ’ ကေလးသာ ကမၻာမွာ ရိွပါ ေလေတာ့ ၏။ သေဘာအားျဖင့္ ခေနာ္ခနဲ႔ ၿခံစည္း႐ိုးကေလးသာ ျခားသည့္ ဟိုဘက္အိမ္မွအသံသည္ ဒီဘက္အိမ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းလာမွန္ကာ သူ႕ထက္ေဝးကြာေသာ ရြာထိပ္ဘက္ အိမ္ပ်က္ႀကီးမွ ေညႇာ္နံ႔သည္လည္း ေလထဲေဝ့ကာ မိမိတို႔အိမ္ေဂဟာသို႔ ခ်က္ခ်င္းေရာက္လို႔ လာမည္ ျဖစ္ပါ ၏။ ၾကားခံအတားအဆီး ဟူသမွ် ေလ်ာ့ပါးပါးလ်သြားၿပီျဖစ္ကာ တစ္ေယာက္ႏွလံုးသားကို တစ္ေယာက္ထုတ္ခ်င္းေပါက္ ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္ပါ၏။ ‘ရြာႀကီး’ျဖစ္လာသည့္‘ ကမာၻ’မွာ… သူ႔ ေနရာႏွင့္သူတည္ထား ေနထိုင္ၾကရာ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဂဟာ တို႔ဆီမွာကိုပဲ ရင္းစဲြလိုက္သည့္အတုိင္း မိသားစုအပိုင္းမွာလည္းသိုင္းသိုင္းဝုိင္းဝုိင္း ရိွၾကကာ မိမိေနရာႏွင့္ မိမိ၊ မိမိတာဝန္ႏွင့္ မိမိ၊ ႏုိင္ရာတာဝန္အစုံအေစ့ရိွၾကၿပီးသကာလ ဘိုးဘြားမိဘႏွင့္ သားသမီးေျမးျမစ္တုိ႔မွာ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ၾကည္ျဖဴ သင့္မွ်စြာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ အစုစုရိွၾကရမည္ ျဖစ္ပါေပ၏။

ယေန႔အခါ ကမၻာမွာ တရားဝင္ေက်းပိုင္ကြၽန္ပိုင္ရွင္ေခတ္၊ ေျမရွင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၊ ကိုလိုနီစနစ္၊ ဖက္ဆစ္စနစ္တုိ႔မွာ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ ဆုိေသာ္ျငား ပိုက္စိတ္တုိက္ ဆန္ခါခ်ၾကည့္ သြားမည္ဆုိပါက … ဆန္ခါေပၚမွာ အထက္ပါစနစ္တို႔မွ အပိုင္းအစ အတံုးအခဲတို႔မွာ အနည္းငယ္တင္ရိွေနလိမ့္ ဦးမည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ထို႔နည္းတူစြာပင္ ‘အာဏာရွင္စနစ္’ ဆုိ သည့္ ဆုိးရြားသည့္ စနစ္တစ္ခုသည္လည္း ဟိုနားနည္းနည္းသည္ နားနည္းနည္းဆုိသလို အလွ်ဳိအလွ်ဳိ ထိုထိုဤဤ က်န္ရိွေနလိမ့္ဦးမည္သာျဖစ္ပါေပ၏။ သို႔ေလေသာ္ျငား ‘အာရပ္ေႏြဦး’ကား ယေန႔ ကမၻာသားတုိ႔အတြက္ ‘ေႏြဦးေတးသံ’ သာျဖစ္ လ်က္ လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ ‘အာဏာစက္’ ကို ပယ္ဖ်က္႐ိုက္ခ်ဳိးခဲ့သည့္ ‘ေရာ့ခ္’ အမ်ဳိးအစား မာေက်ာပီျပင္သည့္ ‘ဂႏၳဝင္ေတးသြား’သာ ျဖစ္ပါေပေတာ့၏။ ကမၻာ ရြာႀကီး၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္း…အလြန္တရာမွ စိမ္းလန္းစုိျပည္လွပသည့္ ေနခ်င့္ စဖြယ္ေနရာမွာ တည္ရိွေနပါေသာ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အိမ္ေဂဟာမွာလည္း အျခားရြာသူရြာသား အေပါင္းတုိ႔၏   ေစာင္းငဲ့ၾကည့္႐ႈ ျခင္းကို  ခံယူေနရသည့္ ကာလျဖစ္ေပရာ… အလြန္တရာမွ ‘အခ်ိန္က်ေနသည့္ကာလ’ ျဖစ္ပါေပ၏။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အိမ္ၿခံဝင္းထဲမွာ ခူးယူစားသံုးဖို႔ရာ ‘ပေဒသာပင္ငယ္ကေလးမ်ား’အရြက္ တဖားဖားျဖင့္ ဟိုနားတစ္ပင္ သည္နားတစ္ပင္ ေပါက္ေရာက္ရွင္ သန္ေန ၿပီးသကာလ ေရတြင္းေရကန္မ်ားမွ ထြက္သမွ် ေရခ်ဳိတို႔မွာလည္း ေသာက္ခ်ဳိးလို႔မွ မကုန္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ၿပီး… အလုပ္ ေကာင္းစြာလုပ္ႏိုင္သည့္ မိသားစုဝင္ မ်ားမွာလည္း သူ႕အေပၚ ငါ…ငါ့အေပၚသူ ‘ေက်ာ္’သည္ဟူ၍ မရိွၾကေတာ့ဘဲ ေလးစားခ်စ္ခင္ရင္းစဲြ ‘စိတ္ခဲြတမ္း’ ကိုယ္စီရိွၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဘက္ဘက္မွ ျပည့္စံုလွပေနေပရာ ‘တစ္ခ်က္ကေလး’ အားစိုက္လုိက္သည္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အိမ္ေဂဟာမွာ ‘ဘံုခုနစ္ဆင့္’ ျမင့္သြားမည္သာ ျဖစ္ပါေတာ့ ၏။ ၾကားသိရသည့္ သတင္းမ်ားအရ..ေကာင္းျမတ္မႈအဝဝ’ တုိ႔မွာ အိမ္ေဂဟာသုိ႔ ၾကြလာေတာ့ မည့္လကၡဏာပါေပ။ မိသားစုေတြ အားလံုးညီညြတ္ကာ ‘ဤ’ ကို ‘ဤ’ လို႔ဖတ္ခ်ိန္ ေရာက္ရိွေတာ့မွာကုိ ျမင္ေယာင္ယူဆကာ ပီတိျဖစ္ခ်င္ပါ၏။ အေရးႀကီးသည္မွာ မိ သားစုဝင္ အားလံုးၿပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ပ်ရိွၾကကာ မိမိ တာဝန္မ်ားကုိ မိမိေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရင္း အခ်င္းခ်င္း အမ်က္ေဒါသ မထြက္ၾကမူဘဲ ေရရွည္လက္တဲြကာ ‘စံျပေဂဟာ’ တစ္ခုအျဖစ္ ကမၻာ႔သမုိင္း တြင္ ရစ္ေစေအာင္ ႀကံေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါ၏။ လြတ္လပ္ပြင့္လင္း အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ မိသားစုဘဝကို ထူေထာင္ၾကကာ ေဘးအိမ္မ်ားႏွင့္ပါ သင့္ျမတ္စြာ ေနထိုင္ႏုိင္ေအာင္ အားထည့္ႀကံေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါ၏။ အမ်က္ေဒါသ ခဝါခ်ကာ ပီယဝါစာ ခ်စ္ဖြယ္ရာ အေခၚအေျပာတုိ႔ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ေဖးမကာ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါလွ်င္ကား အျခားရြာသူရြာသားမ်ား အားလံုးတုိ႔ကလည္း စဲြမက္ခ်စ္ခင္ ၾကည္လင္ ရႊင္ပ် ႏႈတ္ဆက္ေခၚေျပာၾကေပလိမ့္မည္ ျဖစ္ ပါ၏။ သည့္အတြက္ မိမိတို႔မိသားစုမွာ စည္းကမ္းရိွရမည္၊ ညီညြတ္ရမည္၊ မွ်တရမည္၊ ေလးစားရမည္၊ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရ မည္။ တကယ့္ ရင္တြင္း ႏွလံုးသားမ်ားအား ျဖဴစင္ေအာင္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ထား ၾကရမည္။  ‘ေသြးသား’ ဟူသည္ ခဲြျခား၍ မရစ ေကာင္းသည့္ ဆက္စပ္မႈတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါ၏။ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မွာ မိသားစုဝင္တုိင္း မိသားစုဝင္တုိင္း သတ္မွတ္ေျပာဆိုထားရာ ‘မိသားစုစည္းကမ္း’မ်ားကုိ အသီးသီး လူတုိင္းေစ့ လိုက္နာ ၾကဖို႔ရာျဖစ္ပါ၏။ အႏွီ မိသားစု၏ စည္းကမ္းအထက္မွာ ဘယ္သူဘယ္ဝါမွ မရိွၾကပါဟု အဓိ႒ာန္ျပဳထားၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါ ၏။ စည္းကမ္းကလနား လိုက္နာမႈ အားနည္းသည့္ အိမ္မွာ ကာလရွည္ၾကာ ကမၻာရြာမွာ မ်က္ႏွာပ်က္အရွက္ရကာ အမ်ား သူငါကအဖက္လုပ္ၾကေတာ့မွာမဟုတ္ပါေပ။

‘စည္းကမ္းရိွ ပါ…ညီညြတ္ၾကပါ’..’စည္းကမ္းရိွပါ…ညီညြတ္ၾကပါ’ ဟူသည့္ အားမာန္ျပည့္ဝ အဓိပၸာယ္ပါလွသည့္ စကားဝါက်တစ္ခုကို ကြၽႏ္ုပ္ လူပ်ဳိ လူရြယ္ဘဝ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ကာလက ေရႊတိဂုံအေနာက္ဘက္မုခ္ဝမွာ ၾကားနာခဲ့ရရာ ၾကက္သီးေမြးညႇင္းမ်ားပင္ တဖြားဖြားထလ်က္ တကယ့္ ကို စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြကာ ဤစိတ္မဟာျဖင့္သာ ယခုအထိ ေနလာခဲ့ပါေပ၏။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၏ တနဂၤေႏြတစ္ရက္ ကြၽႏ္ုပ္ၿမိဳ႕ထဲဘက္သို႔ ထြက္လာရာမွာ ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာ ၃၄- လမ္းထိပ္အေရာက္ ေနာက္မွအဆဲြခံရ၍ လွည့္ၾကည့္လိုက္ရာ ကြၽႏု္ပ္မိတ္ေဆြ ‘ကိုခုိင္ေမာင္ ရည္’ကို ဘြားခနဲ ေတြ႕လိုက္ရ ပါေတာ့၏။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔လည္းဝမ္းသာအားရရိွၾကကာ အေနာ္ရထာလမ္းမတစ္ဖက္မွာ ရိွေနပါေသာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တြင္ထိုင္ကာ စကားေျပာ ၾကဖို႔ရာ ေလွ်ာက္လာၾကပါ၏။ ကြၽႏု္ပ္လည္း လမ္းမႀကီးေပၚ ယာဥ္အသြားအလာ ရွင္းေနသည္ကို ေတြ႕ေပရာလမ္းမကို ေဒါင္လိုက္ျဖတ္ခ်ကာ ကူးသြားလိုက္ ပါ၏။ ‘ကိုခုိင္ေမာင္ရည္’ကား ေနာက္နားက ကပ္ပါမလာ။ ၾကည့္လိုက္ ပါေလေသာ္..ဟိုးခပ္လွမ္းလွမ္းရိွ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း (ဘားလမ္း) လူကူးမ်ဥ္းၾကား အထိသြားကာ ဒီဘက္ကိုကူးလာပါေပ၏။ ၿပီးေတာ့မွ ကြၽႏု္ပ္ကိုၿပံဳးျပကာ စကားတစ္ခြန္းေျပာလာပါ၏။ ‘ဆာေသာ္ဒိုးေရ … ကြၽန္ေတာ္က ‘ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အမတ္’ ျဖစ္ေနၿပီေလခင္ဗ်’။

*****************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၀. ၄.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. သႀကၤန္ပိတ္ရက္အတြက္ လုပ္ခလစာအျပည့္ရရန္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆို
  2. သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လမ္းအခ်ိဳ႕အား တစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ က်င့္သံုးမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဘန္ကီမြန္းျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္
  2. ၾကားျဖတ္အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဧၿပီ ၂၃ လႊတ္ေတာ္ စတက္မည္
  3. ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းမည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

သႀကၤန္ပိတ္ရက္အတြက္ လုပ္ခလစာအျပည့္ရရန္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆို

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည္ သႀကၤန္ရံုးပိတ္ရက္ ၁၀ရက္အတြက္ လုပ္ခလစာမ်ား အျပည့္အဝရရွိေစရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဒုတိယသမၼတ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ဧၿပီလ ၅ရက္ေန႔ႏွင့္ ၆ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔လို စက္မႈဇုန္က အလုပ္သမားေတြက သႀကၤန္ပိတ္ရက္ ၁၀ရက္အတြက္ လုပ္ခလစာ အျပည့္မရဘဲ အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတြကက်ေတာ့ အဲဒီပိတ္ရက္ ၁၀ရက္အတြက္ လစာအျပည့္ရတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး အျပည့္မရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရက္မွန္ေၾကးတို႔နဲ႔ လစာတစ္ဝက္ေလာက္ ဆံုးရံႈးၿပီး ဒီလ အတြက္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အဲဒါေတြ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္တိုင္းအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုရတာ ျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႕ ဝင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမွ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ စက္မႈဇုန္ (၁၈)ခုအား ကိုယ္စားျပဳ၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၂၀၀၀ရွိသည္ဟု လည္း သိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လမ္းအခ်ိဳ႕အား တစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ က်င့္သံုးမည္

မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလျဖစ္သည့္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္ (အႀကိဳေန႔) မွ ၁၆ ရက္ေန႔ (အတက္ေန႔) အထိ နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလမ္းမ်ားအား တစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထိုသို႔ တစ္လမ္းေမာင့္စနစ္ က်င့္သံုးမည့္လမ္းမ်ားမွာ (က) ကမာၻေအးေစတီလမ္း။ ပါရမီလမ္းဆံုမွ စက္ မႈ(၁) လမ္းဆံုအထိ ေျမာက္မွေတာင္သို႔ တစ္လမ္းေမာင္းသတ္မွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး (ခ) စက္မႈ(၁) လမ္း။ ကမာၻေအးေစတီလမ္းဆံုမွ ဆရာစံလမ္းဆံုအထိ အေနာက္မွအေရွ႕သို႔ တစ္လမ္းေမာင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး (ဂ) တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္။ စက္မႈ (၁) လမ္းဆံုမွ ကုကၠိဳင္းလမ္းဆံုအထိ အေရွ႕မွအေနာက္သို႔ တစ္လမ္းေမာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ၿပီး (ဃ) ဆရာစံလမ္း။ စက္မႈ (၁) လမ္းဆံုမွ ကမာၻေအးေစတီလမ္းဆံုအထိ အေရွ႕မွအေနာက္သို႔ တစ္လမ္းေမာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး (င) ကန္ေတာ္ႀကီး ပတ္လမ္း။ ဦးေထာင္ဘုိအဝုိင္း၊ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ဘက္မွ ကန္ရိပ္သာလမ္းသို႔ အဝင္လမ္းသတ္မွတ္ၿပီး ကန္ရိပ္သာလမ္းအတုိင္း လက္ဝဲရစ္ေမာင္းႏွင္၍ ၎မွ နတ္ေမာက္လမ္း အတုိင္း ကမာၻေအးေစတီလမ္းဆံုသုိ႔ အထြက္သတ္မွတ္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ားအားလံုး ညာေကြ႕ၿပီး လက္ဝဲရစ္ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ (ကန္ေတာ္ ႀကီးပတ္လမ္းသို႔ ဝင္ေရာက္မည့္ အထက္ပန္းဆုိးတန္းလမ္းမွ ယာဥ္မ်ားသည္ ေဒၚလာတင္မီးပြိဳင့္မွ လည္းေကာင္း၊ သိမ္ျဖဴလမ္းမွ ယာဥ္မ်ားသည္ သိမ္ျဖဴ(၅)ခြဆံုမွလည္းေကာင္း လမ္းလႊဲ အတုိင္း သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

                ေဖာ္ျပပါ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ရပ္နားျခင္းမျပဳၾကရန္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းမ်ားမွ ေမာင္းႏွင္ၾကပါရန္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမဝတီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါ႐ွိသည္။

YC

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဘန္ကီမြန္းျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပသခဲ့သည့္အျပင္ ဧၿပီ ၁ ရက္ ေန႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို တရားမွ်တမႈရွိစြာ က်င္းပခ့ဲသည့္အတြက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခု က်င္းပခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ တရားမွ်တမႈရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနေတြကို ေလ့လာဖို႔လာေရာက္မွာလို႔ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသစ္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကလဲ ေက်နပ္အားရစရာပါပဲ။ ေနာက္ျပန္မလွည့္ေရးအတြက္ ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ရမယ္”ပာု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ ခရီးစဥ္တြင္ ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ရွိ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးရွိလူမ်ားမွ ေတြ႕ဆုံသြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္မွာ အဓိက စီးပြား/ကူးသန္းက တာဝန္ရွိသူေတြအျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီအဖြဲ႕ အစည္း အသီးသီးကလူေတြ ေတြ႕ဆံုဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ မၾကာမီကာလအတြင္း မွာလည္း အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူႏိုင္ငံေတြက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ ႐ုတ္သိမ္းလာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။”ပာု စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ နာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီးတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း သံုးႀကိမ္တိုင္ လာေရာက္ခဲ့ဘူးၿပီး ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ ၎ ခရီးစဥ္သည္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဧၿပီ ၂၃ တြင္လႊတ္ေတာ္ စတက္မည္

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္(၄၅) ေနရာျပန္္လည္ ျဖည့္ တင္းသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ ဧၿပီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အေၾကာင္း ၾကားလာေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီက ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးေတြ ျပန္စမယ့္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းၾကားလာပါတယ္။ တနလၤာေန႔မွာ အေရာက္သြားၿပီး သတင္းပို႔ရမွာပါ”ပာု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကိုသာ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ထားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တက္ေရာက္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုမူ အေၾကာင္း ၾကားထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အႏိုင္အမ်ားစုရရွိထားသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီမွ ဧၿပီ ၁၉ ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ၾကားျဖတ္အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္နည္း ဥပေဒႏွင့္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ အစည္းအေဝး ေခၚယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခ့ဲသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္(၄၅) ေနရာ အနက္ အမ်ိဳးသာ&