Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

monster and critics.com, 21st September 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ လြတ္လပ္ေသာ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ားအား အဂၤါေန႔က တုိက္တြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ "မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ မဲေပးရာတြင္ သတၱိ႐ွိ႐ွိ စဥ္းစား သတၱိ႐ွိ႐ွိ ဆံုးျဖတ္ၾကရန္'' ထုတ္ေဖာ္ ႏႈိးေဆာ္လိုက္သည္။

တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔ အားလံုး၏ သေဘာထားကို သိ႐ွိေစရန္ အတြက္ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး လက္႐ွိ အာဏာရ စစ္ဖက္ အစိုးရေပၚ အတိုက္အခံ အျဖစ္ ရပ္တည္မည္ ျဖစ္ေသာ ၎တို႔၏ စုစည္း ညီညြတ္မႈကို ျပသခဲ့ၾကသည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို အားေပးရန္ လူထုအတြက္ အက်ိဳးျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေထာက္ခံ၍ ဒီမိုကေရစီ နည္းမက်ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဖယ္႐ွားပစ္ရန္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ညိႇႏႈိင္း ေပါင္းစည္းေရးကို ႀကိဳးစားရန္ စီးပြားေရးအတြက္ အဆင့္ ႐ွိသည့္ ကြင္းသစ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အထက္ပါ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားတြင္ တင္ေအး (ေနျပည္ေတာ္)၊ ေကာင္းျမတ္ထြဋ္၊ သန္႔ေဇာ္ဦး၊ ရန္ေက်ာ္၊ လွ႐ွိန္၊ ေစာႏုိင္ဝင္းႏွင့္ ကိုကိုဝင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားက လူဦးေရ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ မွ်တမႈ ႐ွိမည္ မဟုတ္ဟု အကဲခတ္မ်ားက ေဝဖန္ေနၾကေသာ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၃၇ ခုႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၄ ဦး ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရ႐ွိထားသည္။

အတိုက္အခံ ပါတီႀကီး ျဖစ္ေသာ NLD ႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာမူ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံ ေနရျခင္းေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ မရ႐ွိပါ။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္မွ ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို လံုၿခံဳေရးအရ စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ယခင္ အပတ္ စစ္အစိုးရက ေၾကညာခဲ့သည္။

အလားအလာ ႐ွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားစြာမွာလည္း ႀကီးျမင့္လွေသာ မွတ္ပံုတင္ေၾကး (တစ္ဦးလွ်င္ ၅ သိန္း)  ေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိၾကပါ။ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြမွာ ၆ သိန္းပင္ မျပည့္ေပ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 21st September 2010

ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာအတြင္း အႀကီးမားဆံုး ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ညီလာခံ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ အပယ္ခံ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံအား ႏ်ဴကလီယာ ဖ်က္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ျပန္လာမည့္ ဆႏၵ႐ွိပါက ထုတ္ေဖာ္ ျပသရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အဂၤါေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယား အေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္နွင့္ ႏ်ဴကလီယာ ကင္း႐ွင္းေသာ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ျဖစ္လာရန္ သေဘာတူ ထားခဲ့ေသာ ဝတၱရားကို လိုက္နာ ျဖည့္ဆည္းေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲဝိုင္းသို႔ ျပန္လာေရးမွာ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စြမ္းအားေပၚတြင္ တည္ေနသည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိသူ Robert Gibbs က ဆိုသည္။

ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က အဆိုပါ ေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီးက ၎၏ အငယ္ဆံုးသားအား အာဏာအေမြ ေပးလိမ့္မည္ဟု ေလ့လာသူမ်ား မွန္းဆေနၾကေသာ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပဖြယ္ ႐ွိသည့္ ပါတီ ညီလာခံတို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ မွတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပံဳယမ္း၏ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ညီလာခံ က်င္းပမႈ သက္သက္အေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ အေမရိကန္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ျငင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အပယ္ခံႏိုင္ငံ၏ အႀကီးအကဲ အေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီယာကို အစီအစဥ္ စြန္႔လႊတ္ရန္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ေပးခဲ့ေသာ ကတိကို လိုက္နာရမည့္ ကိစၥမွာ သီးသန္႔ကိစၥ တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ အေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကို ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိသူ Mark Toner က ေျဖၾကားရာတြင္ "ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏုိင္ငံ ေ႐ွ႕ဆက္ရမယ့္ လမ္းကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ကတိကဝတ္ေတြကိ္ု ေစာင့္ထိန္းဖို႔ပါပဲ'' ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"ေျခာက္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲကို သူတို႔ အမွန္တကယ္ ျပန္လာခ်င္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ လက္ခံႏုိင္မယ့္ လကၡဏာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တ္ို႔ ႐ွာေဖြေနဆဲပါ။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ ႀကိဳဆိုရမွာပါ'' ဟု Toner က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ႐ု႐ွား၊ ကိုးရီးယား ၂ ႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔ ပါဝင္သည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယားက လံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္ႏွင့္ အျပင္းအထန္ လိုအပ္ေနေသာ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီမ်ား ရ႐ွိရန္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ရန္လိုသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္စရန္ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ၎အား ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေ႐ွးဦးစြာ ဆက္ဆံရမည္ဟု အျပင္းအထန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယား အေပၚ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သည္းခံ စိတ္႐ွည္မႈကို က်င့္သံုးေနေသာ သမၼတ အိ္ုဘားမား အစိုးရက အကယ္၍ ေျမာက္ကိုးရီးယား ျပန္လည္ တက္ေရာက္လွ်င္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္ စတင္ရန္ အဆင္သင့္ ႐ွိေသာ္လည္း ဝါ႐ွင္တန္ အေနျဖင့္ မည္သည့္ အစီအစဥ္သစ္ကိုမွ် ကမ္းလွမ္းမည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဤအေတာအတြင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကို အ႐ွိန္ျမႇင့္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္လ်က္ ႐ွိသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာန၏ ေျပာၾကားမႈအရ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ လက္နက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ အႀကံေပး Robert Einhorn သည္ စက္တင္ဘာ ၂၈ မွ ၃၀ အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ကာ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္လည္း အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္မည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

Einhorn အေနျဖင့္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာကို ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အီရန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယား အေရးအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား အေလးထား ေဆြးေႏြးမည္ဟု Toner က ဆိုသည္။

Einhorn ၏ ခရီးစဥ္ကုိ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနက ယခင္က ေၾကညာခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ရက္အတိအက် မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။ ၎သည္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း ယခင္က သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အဂၤါေန႔ အေစာပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက "ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား တင္ေျမႇာက္ရန္အတြက္ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံကို စက္တင္ဘာ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည္'' ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၎ညီလာခံသည္ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္ဂ်ဳံအီးထံမွ သားငယ္ ကင္ဂ်ဳံအန္းအား အာဏာအေမြ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ လမ္းေဖာက္လိမ့္မည္ဟု အမ်ားစုက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာအစုိးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေသာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ရရွိသူမ်ား စာရင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နာမည္ ပါဝင္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ သူမသည္ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ လာေရာက္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ မရွိသူ အျဖစ္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ ခံလုိက္ရၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရရွိေအာင္ ဥပေဒ နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံျဖင့္ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အျခားေသာ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား စာရင္းကုိ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ အတုိင္းအတာျဖင့္ အႏုိင္ ရရွိခဲ့သည့္ ေနာက္ပုိင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ စစ္အစုိးရက အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၁ ႏွစ္တာ ၾကာမွ် အာဏာ ဆုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ ႏွစ္တာမွ် ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ရခဲ့သည့္ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ရပ္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရက စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ သစ္ကုိ လူထု ဆႏၵ သေဘာထား ေကာက္ယူပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆႏၵမဲ ေပးပုိင္ခြင့္ စာရင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နာမည္ ပါဝင္ခဲ့ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ် ခံထားရသူႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္က် ခံေနရသူမ်ား အေနျဖင့္ ဆႏၵမဲ ေပးပုိင္ခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ သူမအေနျဖင့္ မဲေပးႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ အဆုိပါ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ တမင္သက္သက္ ရည္ရြယ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈႏွင့္ တင္ပုိ႔မႈရာတြင္ အဓိက အသုံးျပဳရာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာ မလကၠာ ေရလက္ၾကား အတြင္း ေရေၾကာင္း သြားလာေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ အပါအဝင္ ျပႆနာ မ်ိဳးစုံ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ထုိင္းအစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထားဝယ္ ေရနံ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္း အျမန္ဆုံး စတင္ရန္ အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းသာ ၿပီးဆုံးသြားပါက ထုိင္းႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကုန္ပစၥည္္း ထားရွိမႈႏွင့္ လုပ္သား စရိတ္စက ဆုိင္ရာ ကုန္က်ေငြ မ်ားစြာ သက္သာသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္လည္း အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည့္ အျခား ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအား ထုိင္းအစုိးရက ေလ့လာ တုိင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အဆုိပါ ထားဝယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔က အဆုိျပဳ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း စတင္ရန္ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ (MoU) တစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။ အဆုိပါ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာအရ Italian-Thai Development ကုမၸဏီက ထားဝယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း၏ Site Operator အျဖစ္ တာဝန္ယူ လုပ္ကုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္တုိ႔လည္း MoU တစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းစီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ (JSCCIB) ဒုတိယ ဥကၠဌ Tanit Sorat က ေျပာၾကားသည္။

ဘတ္ေငြ ၃၅၀ ဘီလီယံ ကုန္က်ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည့္ အဆုိပါ ထားဝယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းကုိ JSCCIB က ႀကီးမွဴးၿပီး Westgate Landbridge အမည္ရ စီမံကိန္း လက္ေအာက္မွ ထုိင္းအစုိးရ ဌာနမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္သူမ်ား အၾကား က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာခဲ့သည္။ စီးမံကိန္းတြင္ အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ PTT၊ Nippon Steel၊ Egat ႏွင့္ Petroleum National Berhad(Petronas) တုိ႔ ပါဝင္သည္။

Landbridge စီမံကိန္းကုိ အပိုင္း ႏွစ္ပုိင္း ခြဲ၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။ ပထမ တစ္ပိုင္းမွာ ေလးလမ္းသြား လမ္းမႀကီး တစ္ခုကုိ လာမည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္း ကာလမွ စတင္ ေဖာက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ တစ္ပုိင္းမွာ ရွစ္လမ္းသြား လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ေရး ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ပုိင္းစလုံး လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆုံးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

Italian-Thai Development ကုမၸဏီမွ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ Surin Vichian က အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးမွာ ကခ်နာဘူရီ ျပည္နယ္ Phu Nam Ron ၿမိဳ႕မွ စတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ တနသၤာရီတုိင္း၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကီလုိမီတာ ၁၆၀ ရွည္လ်ားမည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ထားဝယ္မွ Phu Nam Ron အၾကား ကီလုိမီတာ ၁၀၀ အကြာအေဝး အထိ စီမံကိန္းအ