Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

DVB News, 28th July 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ တနသၤာရီ အေနာက္ဖက္ ကမ္း႐ိုးတမ္းရွိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တန္ဖိုး ျမင့္မားသည့္ ဆိပ္ကမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ ထိုင္းစက္မႈ က႑၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား တိုးျမင့္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ကို လတ္တေလာ ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ံုးေနသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကလည္း စိတ္ဝင္စားေသာ မ်က္လံုးျဖင့္ ေလ့လာေနသည္။

ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းအၾကား မွ်ေဝ ပိုင္ဆိုင္ၾကေသာ ကမ္း႐ိုးတန္း ကုန္းတန္းတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ အန္ဒမန္ ပင္လယ္ႏွင့္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕ကို ပိုင္းျခားထားသည္။ အဆိုပါ ဆိပ္ကမ္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုး အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္သလို အာဆီယံ-အိႏၵိယ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး႐ံုး သေဘာ တူညီမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ တိုးတက္မႈ ရေနသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေစ်းကြက္သို႔ ပိုမို လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံက တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ စကၤာပူ ေအာက္ဖက္ရွိ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ေကြ႕စိုက္ ျဖတ္သန္းျခင္း မရွိဘဲ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀,၀၀၀ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းမွ တဆင့္ ၎၏ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္း ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားသို႔ အျမန္လမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ကိစၥကိုလည္း ေလ့လာလ်က္ ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ ပတ္ဘာရာႏွင့္ ေဆာင္ခလာ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို အတည္ မျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္အတြက္ ဖိအား ပိုမို ႀကီးမားသည့္ ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္း အဆိုျပဳလႊာ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Bangkok Post က သံုးသပ္သည္။

အကယ္၍သာ ထားဝယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက ထိုင္းႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ထားဝယ္ႏွင့္ ကန္ခ်နာဘူရီ အၾကား ကီလိုမီတာ ၁၆၀ အဓိက အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထားဝယ္ စီမံကိန္းတြင္ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရနံဓာတု စက္႐ံုမ်ားအတြက္ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၃၂၀ က်ယ္ဝန္းေသာ ေျမေပၚတြင္လည္း အဓိက စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ရဦးမည္ဟု Bangkok Post က ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ စိတ္ခ် ယံုၾကည္ရျခင္း မရွိေသာ နယ္ေျမခံ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ေဝမႈကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အတြက္ အနီးအနားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ံု တည္ေဆာက္မည့္ အဆိုျပဳခ်က္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းကို အိႏၵိယထံ လက္လႊတ္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ အလွမ္းမက်ယ္ေသာ စစ္ေတြ ဆိပ္ကမ္းကို နယူးေဒလီက ပိုမို စိတ္ဝင္စားေနျခင္းေၾကာင့္ အတန္ငယ္ ေလ်ာ့ပါးသြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရပ္လိုက္ ျပန္စလိုက္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ သတင္းေမႊးေနသည့္ ထမံသီ ေရေလွာင္တမံ ကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ခ်ရျခင္း မရွိသည့္ အိႏိၵယ အဆိုျပဳ အေျခခံ အေဆာက္အဦ စီမံကိန္းမ်ား၏ သာဓက ေၾကာင့္လည္း ပိုမို စိတ္သက္သာရာ ရေစပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းမ်ားမွသည္ အၾကမ္းဖက္ တန္ျပန္ ႏွိမ္နင္းေရး ကိစၥမ်ားအထိ ပါဝင္ေသာ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမႈမ်ား လက္မွတ္ ထိုးရန္အတြက္ လတ္တေလာ နယူးေဒလီသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္သာ ထိုင္းအစီရင္ခံစာမ်ား၏ အခ်ိန္ကိုက္မႈကို ေျပာၾကားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ရာတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ပတ္လည္မွ ႏိုင္ငံမ်ားအား စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ စုစည္းထားသည့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ BIMSTEC တြင္ အိႏၵိယမ်ားက ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ေနရာ အိႏိၵယ လက္ရွိ အေနအထား အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆြဲေဆာင္ စည္းရံုးရာတြင္ အကူအညီ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျမဝတီ မဲေဆာက္ အဓိက ကုန္သြယ္ေရး ဝင္ေပါက္ကုိ ျမန္မာဖက္က ပိတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္ျခား ေသာင္ရင္းျမစ္ တစ္ေလ်ာက္ ထိုင္းဘက္ျခမ္းတြင္ ကြန္ကရစ္ ကမ္းပါး  တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ ေရတိုက္စားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ျမန္မာဘက္က ကန္႔ကြက္ထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သာမန္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ထိုင္း ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွာ တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ၅၅ % တိုးတက္ေနကာ ၿပီးခဲ့ေသာ ၉ လအတြင္း ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၇ ဘီလီယံခန္႔ ရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ အကယ္၍ နယ္စပ္ကို ဆက္ပိတ္ထားပါက ကုန္သြယ္ေရး နစ္နာ ဆံုးရံႈးမႈ တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁ သန္း ရွိႏိုင္သည္ဟု The Nation သတင္းစာက ယေန႔ သတိေပးထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

CNN News,29th July2010

ေတာင္ကိုးရီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ႏုတ္ထြက္ရန္ အဆိုျပဳ တင္ျပခဲ့သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရ႐ုံးမ်ားကို ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျပင္ပတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေနရာ ခ်ထားျခင္းကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ေရး အတြက္ ပါလီမန္၏ အတည္ျပဳမႈ ရယူရန္ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ ထိုသို႔  ႏုတ္ထြက္ရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ Sejong ပေရာဂ်က္ကို ျပန္လွန္ သံုးသပ္ခဲ့ေပမဲ့ အၿပီး မသတ္ႏိုင္ျခင္း အတြက္ မ်ားစြာ ေနာင္တရပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သယံဇာတေတြ အလကား ျဖစ္မယ့္ အေရးနဲ႔ အစိုးရကို အစီအစဥ္ မက်မႈေတြ ျဖစ္ေစမယ့္ ဒီပေရာဂ်က္ကို မကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့လို႔ အျပစ္႐ွိသလို ခံစားရပါတယ္'' ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Chung Un-Chan က ၎၏  website ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ရာတြင္ သမၼတ Lee Myung-bak က ၎၏ ႏုတ္ထြက္စာကို လက္ခံ/ မခံ မသိ႐ွိရေသးေပ။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဇူလိုင္လ (၅) ရက္ေန႔က ႏႈတ္ျဖင့္  ႏုတ္ထြက္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း၊ သမၼတ Lee လက္ခံခဲ့ျခင္း မ႐ွိခဲ့ေပ။ အစိုးရ ႐ုံးမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရး ႀကိဳးစားမႈကို ရပ္တန္႔ရန္ ပါလီမန္၏ အတည္ျပဳမႈ မရ႐ွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ ႏုတ္ထြက္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ၎၏ ပါတီ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ က်ဆင္းေနသည့္ လကၡဏာ ျဖစ္သည္။

သမၼတ၏ Grand National Party သည္ မၾကာမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ သေဘၤာ Cheonan နစ္ျမဳပ္မႈကို ကုိင္တြယ္ျခင္း အေပၚ ျပည္သူ႔ ဆႏၵ သေဘာထား ထင္ဟပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အဆိုပါ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈ အတြက္ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ တင္းမာမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယား ေတာ္ပီဒိုက Cheonan သေဘၤာအား နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည္ ဆိုျခင္းကို ေျမာက္ကိုးရီးယားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Indonesian Embassy, 21st July 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရးႀကီးလွေသာ အခ်ိဳးအေကြ႕ကို ျဖတ္သန္း ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ ႐ွိသည္။ ျမန္မာ အစိုးရက အမ်ားလက္ခံမည့္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမည့္ ဒီမိုကေရစီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု ကတိျပဳထားရာ၊ မိမိတို႔ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း သစ္တြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းမႈအား ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ႐ွိသည္။

အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္သည့္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္သည္ လက္႐ွိအားျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးျပတ္မႈ မ႐ွိေသးသျဖင့္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ရက္ကို မသတ္မွတ္ရေသးေပ။ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးပါက၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို ေၾကညာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အားလံုး ပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္သည္။ အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟႏြိဳင္း႐ွိ National Convention Center တြင္ က်င္းပေသာ အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ အင္ဒိုနီး႐ွား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Marty Natalegawa က ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု အၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့စဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီး႐ွား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားရာတြင္ အားလံုး ပါဝင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အားလံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္း ေပးရမည္ဟု ဆိုလုိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို ေသခ်ာေစရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုမွသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးေကာက္ခံ ပိုင္ခြင့္၊ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရၾကမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အင္ဒိုနီး႐ွား အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမင္သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေျဖသို႔ ေရာက္႐ွိေရး လမ္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ "အင္ဒိုနီး႐ွားလည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနကို ႀကံဳခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ မျပည့္စံုခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ခု အတြက္ အေျခခံေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၄နဲ႔ ၂၀၀၉ မွ လုပ္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ အတြက္ အေကာင္းဆံုး အစ ပ်ိဳးေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးတာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပႆနာေတြ အားလံုး ေျပလည္ သြားလိမ့္မယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ၾကပါနဲ႔။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ ျပႆနာ ေျဖ႐ွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေလး တစ္ခုသာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ'' ဟု အင္ဒိုနီး႐ွား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿပီးခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရ႐ွိေသာ ပါတီႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံတိုင္း၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား အတားအဆီးမ်ား ႐ွိစၿမဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါ ပါတီအေနျဖင့္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အတုိင္း လိုက္လုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Bangkok Post, 29th July 2010

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေရနံ ဓါတ္ေငြ႕ ႐ွာေဖြေရး ကုမၸဏီ PTTEP သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ MOGE ေရနံ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဇာတိက (သို႔) M 9 လုပ္ကြက္မွ  သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ား ဝယ္ယူရန္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ေသာၾကာေန႔တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးမည္ဟု စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီး ဝါနရတ္ ခ်န္ႏူကူ က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ သက္ေသ အျဖစ္ ပါဝင္ရန္ မနက္ျဖန္ ျမန္မာသို႔ သြားမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

"တိုင္းျပည္ အတြက္ စြမ္းအင္ လံုၿခံဳမႈ ေသခ်ာေအာင္  PTTEP က ပင္လယ္ရပ္ျခား စြမ္းအင္ ရင္းျမစ္ေတြ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ွာေဖြႏုိင္ခဲ့တာဟာ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြက္ သတင္းေကာင္းပါပဲ'' ဟုဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

M9 လုပ္ကြက္တြင္ အရံ ဓါတ္ေငြ႕ သိုေလွာင္မႈ ပမာဏ ကုဗမီတာ ၁.၄ ထရီလ်ံ ႐ွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ MOGEက ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ တစ္ရက္လွ်င္ ကုဗမီတာ သန္း ၂၄၀ ႏႈန္းျဖင့္ ပို႔ေဆာင္မည္ ျဖစ္ကာ ေနာက္ထပ္ သန္း ၆၀ ကုဗမီတာကို ျပည္တြင္းတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးမည္ဟု ဆိုသည္။

ႏွစ္ ၃၀ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အရ MOGE က ၂၀၁၃ တြင္ ဓါတ္ေငြ႕ စတင္ ပို႔လႊတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခု ဓါတ္ေငြ႕ စာခ်ဳပ္သည္ ျပည္တြင္းလံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ သာမက ပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ပါ လံုေလာက္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ရ႐ွိမည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပို႔လႊတ္မည့္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ေရနံစိမ္း တင္သြင္းမႈ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂.၄ ဘီလ်ံ လီတာခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ေငြ ၄၀၀ ဘီလ်ံ သက္သာေစလိမ့္မည္ ဟုလည္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ယခု စာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ အာဆီယံ ျဖတ္သန္း ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္Ɵ