Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(24 Jan 2011 ရက္စြဲပါ Japan Today မွ Jananese National Dies in Accident in Myanmar ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ကား မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး အျခား ဂ်ပန္ တစ္ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း  မ်က္ျမင္ သက္ေသ မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ သတင္းမ်ားက တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္ (၄၀) ေက်ာ္ အရြယ္ သြားဆရာဝန္ Hideki Hasegawa မွာ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အမည္ မေဖာ္ရေသးေသာ ဂ်ပန္ တစ္ဦး ဒဏ္ရာ ရခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္ အေဝးေျပးလမ္း ကီလို (၁၇၀) ခန္႔တြင္ စေနေန႔ည သန္းေခါင္ယံက ၎တို႔၏ ကားတိမ္းေမွာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ယင္းတုိ႔သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကားေပၚတြင္ ပါဝင္သူ ျမန္မာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးလည္း ေသဆံုးေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဒဏ္ရာရ ဂ်ပန္ တစ္ဦးႏွင့္ အျခား ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးကို ေတာင္ငူရွိ ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(AFP သတင္းဌာနမွ 23 Jan 2011 ရက္စြဲပါ "Rachel O'Brien ၏ Pressure grows for end to Myanmar Sactions"ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ  အစီအစဥ္မ်ား အဆံုးသတ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ႀကီးထြားလာေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ား မ႐ွိပဲ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲရန္ အလားအလာ မ႐ွိဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီး ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းက ျမန္မာအစိုးရ၏  လူ႔အခြင့္အေရး ညႇင္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား အေပၚ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢက တုန္႔ျပန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူမႈ အစီအစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းခံုမႈကို ျပန္လည္ အစပ်ိဳးေပးခဲ့သည္။

မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား (အစိုးရမ်ား) အၾကား အတြင္းႀကိတ္ ျငင္းခုံမႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနကာ ယခင္က ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ ကာလ႐ွည္ ေထာက္ခံမႈ ရ႐ွိခဲ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ပ်က္ယြင္းေတာ့မည္ဟု ယူဆမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ဟု ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ အေနာက္တိုင္း သံတမန္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

သယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ အာ႐ွ-ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ အေနာက္ ႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ထြက္သြားေအာင္ ႀကီးမားစြာ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ အဆိုပါ ကမာၻ အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့သည္ဟု မူဝါဒ ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္လ်က္ ႐ွိသည့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားက အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းျခင္း မျပဳမီ ေခါင္းမာ လြန္းေသာ ျမန္မာ အစိုးရ အေနျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္သို႔ ဦးတည္သည့္ အဆင့္တစ္ခု၊ အေရးႀကီးသည္ဟု သတ္မွတ္ ႏိုင္သည့္ တစံုတခုကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရဦးမည္ဟု ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသည္ ့ အဓိက ပါတီ ၂ ခုက ျပည္သူ အမ်ားစုကို အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း မ႐ွိသည့္ အေရးယူမႈ အစီအစဥ္ အားလံုးကို ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္သည့္ အေ႐ွ႕ေတာင ္အာ႐ွ ႏုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ (အာဆီယံ) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိုင္ငံ၏ အဓိက တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား အုပ္စုတို႔ကလည္း ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ လႊတ္ေတာ္သစ္ ဖြင့္လွစ္မႈ မတိုင္မီ အေရးယူမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

"ဒီလို မူဝါဒ ေျပာင္းလဲဖို႔ ေတာင္းဆိုထားမႈ အားလံုးကို လစ္လ်ဴ႐ႈဖို႔ ဆိုတာ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္" ဟု အမည္ မေဖာ္လိုသူ သံတမန္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ အေနျဖင့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးလိုသည္ဟု ယခင္လက AFP ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈေတြဟာ အေလွ်ာ့အတင္း ညိႇႏႈိင္းတဲ့ ကိရိယာ တစ္ခုလို႔ ကၽြန္မ မယူဆပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေနအထားကို တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခု အျဖစ္ ႐ႈျမင္ပါတယ္" ဟု သူမက ဆိုသည္။

"အလြယ္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အေနာက္ ကမာၻမွာ ျမန္မာ့ ၾသဇာႀကီး ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အားေပး ေထာက္ခံမႈဟာ အေရးယူမႈ အစီအစဥ္ေတြ အဆံုးသတ္ဖို႔ အတြက္ အေရးပါတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္မႈ မပါပဲနဲ႔ အီးယူနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အေရးယူမႈေတြကို ႐ုတ္သိမ္းႏုိင္လိမ့္မယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာလို႔ မရပါဘူး" ဟု London School of Economics မွ ျမန္မာ သုေတသန ေက်ာင္းသား ေမာင္ဇာနည္က ေျပာၾကားသည္။

"သူမရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြဟာ လူထုရဲ႕ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ေနတယ္လို႔ သတ္မွတ္ ယူဆ ႏုိင္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၁ႏွစ္ အတြင္း ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာ (၁၃) ရက္တြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမွန္ တကယ္တြင္ စစ္ဖက္အစိုးရႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ား အားနည္း သြားေစရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ အေရးယူမႈ အစီအစဥ္မ်ားထက္ အႏွစ္ ၅၀ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္မွ အလြဲလြဲ အမွားမွား စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ား အတြက္ အျပစ္တင္ရမည္ဟု အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တားျမစ္ ထားသည့္အျပင္ ၎ကုမၸဏီတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေပးမည့္ ႏုိင္ငံတကာ ေခ်းေငြမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း တို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ဥေရာပ သမဂၢ ကလည္း ျမန္မာအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ၎တို႔၏ ဥေရာပ ခရီးသြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း စေသာ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ထားေသာ္လည္း ေရနံကဲ့သို႔ေသာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခ်ိဳ႕ကိုမူ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

အီးယူ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒဆိုင္ရာ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ႐ွိသူ Catherine Ashton က ေျပာၾကားရာတြင္ ဥေရာပ သမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေနအထားကို ထက္ခ်ပ္မကြာ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ႐ွိၿပီး အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ အစိုးရ ဘာလုပ္မလဲ ဆိုသည္ကို သိ႐ွိလိုသည္ဟု ဆိုသည္။

ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း အေနာက္ႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ တားျမစ္မႈမ်ား ႐ွိေနေသာ္လည္း အာ႐ွ ကုမၸဏီမ်ား အထူးသျဖင့္ တ႐ုုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္းႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားမွ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေပါၾကြယ္ေသာ သဘာဝ သယံဇာတ က႑တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ညႇင္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ႐ွိၾကသည္။

အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား လက္လႊတ္ရသည္ဟု ခံစားေနရသူ အေနာက္ ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းရန္ အမွန္တကယ္ တြန္းအားေပးမႈ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ေဝဖန္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ေျပာဆိုသကဲ့သို႔ သံုးႏႈန္း တင္ျပထားသည္ဟု ေမာင္ဇာနည္က ဆိုသည္။

"အထူးသျဖင့္ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ႕၊ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးနဲ႔ ကၽြန္းသစ္လို သဘာဝ သယံဇာတ ႐ွာေဖြ က႑မွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက သူတို႔ ေျပးဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရၿပီဆိုတာနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ ရေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကမယ္ ဆိုတာကို သိေနၾကပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ အလုပ္ မျဖစ္သနည္း ဆိုသည္ကို အတိအက် ေျပာရလွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္စည္း မထားပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုသည့္ အျခား အာ႐ွႏုိင္ငံမ်ား၏ အလို ဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ပစ္မွတ္ထား ေငြေၾကးက႑ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ သြင္းကုန္ႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားစြာကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးရမည့္ ဖိအားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ရန္ အလားအလာ ႐ွိသည္ဟု ျမန္မာ့ စီးပြား ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ Sean Turnell က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးမႈကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေစလိုကာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၂၀၀ ကို လႊတ္ေပး ေစလိုျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Sean Turnell က ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေ႐ွ႕တန္း နယ္ပယ္ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ခိုင္မာေသာ ပိုမို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚထြက္လာသည္ ကိုလည္း အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားက ေတြ႕ျမင္လိုၾကသည္ဟု Macquarie University in Australia မွ ပါေမာကၡ Sean Turnell က ေျပာၾကားသည္။

"ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာ သမာသမတ္ က်ၿပီး ပိုမို လြတ္လပ္တဲ့ စီးပြားေရး မူဝါဒေတြ ေပၚထြက္လာဖို႔ ျပည္သူ အမ်ားစု ဆႏၵ ျပင္းျပစြာ ေမွ်ာ္လင့္ ထားခဲ့ၾကေပမယ့္ အခုထိ ဘာမွ ျဖစ္မလာ ေသးပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Assiciated Press မွ 23 Jan 2011 ရက္စြဲပါ Malaysia Holds 7 Somali Pirates After Saving Ship ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

မေလးရွား ေခါင္းေဆာင္က ၎၏ ႏိုင္ငံ ေရတပ္သည္ ေအဒင္ ပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ဓာတု ပစၥည္းတင္ သေဘၤာ တစ္စင္းအား ျပန္ေပးဆြဲရန္ ႀကိဳးစားမႈကို ဟန္႔တား ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆိုမာလီ ပင္လယ္ ဓားျပ အနည္းဆံုး ၇ ဦးကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ထားသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားက ပင္လယ္ ဓားျပ ၃ ဦးကို ဒဏ္ရာ ရေစခဲ့ၿပီး မေလးရွားပိုင္ MT Bunga Laurel သေဘၤာမွ သေဘၤာသား ၂၃ ဦးကို ကယ္ဆယ္ခဲ့သည္ဟု မေလးရွား ေတာ္ဝင္ ေရတပ္က ၾကာသပေတးေန႔ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပင္လယ္ ဓားျပမ်ားက မေလးရွား သေဘၤာကို ပစၥတို ေသနတ္မ်ား၊ ေခ်မႈန္းေရး ရိုင္ဖယ္မ်ားျဖင့္ တက္ေရာက္ စီးနင္းၿပီး ႏွစ္နာရီ မျပည့္ခင္မွာပင္ ကယ္ဆယ္မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မေလးရွား ေရတပ္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သေဘၤာ အဖြဲ႕သားမ်ားက လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရေသာ အခန္းတစ္ခုထဲတြင္ ကိုယ္တိုင္ ေသာ့ပိတ္ ပုန္းေအာင္း ခဲ့ၾကကာ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

ပင္လယ္ ဓားျပမ်ားကို မေလးရွားသို႔ ေခၚေဆာင္ကာ ျပန္ေပးဆြဲရန္ ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ တရား စြဲဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ေရးကို အာဏာပိုင္မ်ားက စဥ္းစား သံုးသပ္ေနသည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ ရာဇာတ္က ေသာၾကာေန႔ ညပိုင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(24 ဇန္နဝါရီ 2011 ရက္စြဲပါ Yahoo News မွ AFP ၏ N.Korean Leader meets Egypt telecoms chief ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီသည္ ၎၏ ဆင္းရဲေသာ ကြန္ျမဴနစ္ တိုင္းျပည္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း လုပ္ေဆာက္လ်က္ ႐ွိေသာ အီဂ်စ္ ကုမၸဏီမွ အႀကီးအကဲႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာက တနလၤာေန႔က သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Orascom Telecom Holding မွ ဥကၠ႒ႏွင့္ CEO ျဖစ္သူ Naguib Sawiris သည္ ေသာၾကာေန႔ ကတည္းက ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ေရာက္႐ွိေနခဲ့သည္။ ၎၏ ကုမၸဏီသည္ ၂၀၀၈ ေႏွာင္းပိုင္းမွ စ၍ ေျမာက္ကိုရီးယား ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးတြဲ၍ မိုဘိုင္းဖုန္း လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လ်က္ ႐ွိသည္။

ကင္ဂ်ဳံအီက ယခုကဲ့သို႔ Orascom ၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ DPRK တြင္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး အပါအဝင္ အျခား နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွိေနခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္း အတြက္ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံပိုင္ KCNA သတင္းဌာနက ေျပာခဲ့သည္။

ကင္သည္ Sawiris ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ စကားေျပာခဲ့ၿပီး ညစာ တည္ခင္းခဲ့သည္ဟု သတင္းဌာနက ေျပာသည္။

Orasacom မွ ေျပာၾကားရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲသူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာပင္ ေလးဆခန္႔ မ်ားလာေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္က (၆၉၂၆၁) သာ ႐ွိခဲ့ရာ ၂၀၁၀ စက္တင္ဘာ လကုန္တြင္ (၃၀၁၁၉၉) ထိ ႐ွိလာေၾကာင္း ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ တု္ိင္းျပည္ လူဦးေရႏွင့္ စာလွ်င္ မိုဘိုင္းဖုန္း ထိုးေဖာက္မႈမွာ ၁ % သာ ႐ွိေၾကာင္း၊ Orascom မွ ေျပာသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ GDP အရ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ ၁၇၀၀ ေဒၚလာ ႐ွိၿပီး၊ လူဦးေရ (၂၄) သန္း ႐ွိသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ျပင္ပမွ သတင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈအား တင္းက်ပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး၊ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကို တရားဝင္ သတင္းဌာနမ်ားသာ ဖမ္းယူရန္ ကန္႔သတ္ ထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ၂၀၀၂ ႏိုဝင္ဘာလက မိုဘိုင္းဖုန္း စနစ္ စတင္ခဲ့ၿပီး (၁၈) လ အၾကာတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ႐ွိပဲ ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ဖုန္းအခြံမ်ား ျပန္သိမ္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ 3G မိုဘိုင္း ဖုန္းစနစ္ကို အီဂ်စ္ ကုမၸဏီျဖင့္ ဖက္စပ္ ျပဳလုပ္၍ စတင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ အီဂ်စ္ အုပ္စုသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ေဒၚလာ (၁၁၅) သန္းတန္ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရခဲ့ၿပီး၊ ၿပံဳယမ္း ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အၿပီးသတ္ေနေသာ (၁၀၅) ထပ္႐ွိ Ryugyong ဟိုတယ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းတြင္လည္း ပါဝင္မႈ ႐ွိေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(AFP သတင္းဌာနမွ 23 Jan 2011 ရက္စြဲပါ "Philippines Navy eyeing purchase From US" သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ဖိလစ္ပိုင္ ေရတပ္က ၎၏ ေဟာင္းႏြမ္းလာေသာ သက္တမ္းရင့္ သေဘၤာအုပ္စုကို အဆင့္ျမင့္ရန္ အတြက္ တစ္ပတ္ရစ္ ကမ္းေျခေစာင့္ တိုက္ေရယာဥ္ တစ္စင္း ဝယ္ယူရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ွိသည္ဟု တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာၾကားသည္။

အမည္ မေဖာ္ျပျခင္း မ႐ွိေသာ ၃၈၀ ေပ (၁၁၅ မီတာ) အ႐ွည္ ဟာမီတန္ အမ်ိဳးအစား စစ္ေရယာဥ္သည္ မနီလာ၏ ကမ္းေျခ ေစာင့္ေရွာက္မႈ စြမ္းရည္ကို သိသိသာသာ ျမႇင့္တင္ ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေရတပ္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အလက္ဇန္းဒါးပါးမား ကဆိုသည္။

"ဟာမီတန္ အမ်ိဳးအစား စစ္သေဘၤာ ဝယ္ယူ ရ႐ွိႏုိင္မယ့္ အလားအလာကို အေမရိကန္ အစုိးရနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္အား ထက္သန္စြာ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သီးသန္႔ စီးပြားေရးဇံု လံုၿခံဳေရးကို ျမႇင့္တင္ဖိ္ု႔ အတြက္ ဒီသေဘၤာကို လိုအပ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အႀကီးစား ေရခဲခြဲ သေဘၤာမ်ားမွ လြဲလွ်င္ ဟာမီတန္ အမ်ိဳးအစားသည္ အေမရိကန္ ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕က အသံုးျပဳေနေသာ အႀကီးဆံုး သေဘၤာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပါးမားက ဆိုသည္။

အဆိုပါ သေဘၤာ ယခုႏွစ္ ပထမ ႏွစ္ဝက္တြင္ မနီလာသို႔ ေရာက္႐ွိ လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ကမာၻ႕ သက္တမ္း အရင့္ဆံုး Cannon အမ်ိဳးအစား ဖ်က္သေဘၤာ တစ္စင္း ျဖစ္သည့္ ေရတပ္ အလံတင္ သေဘၤာ BRP Raja Humabon ၏ ေနရာကို အစားထိုးမည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ ေရတပ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပန္လည္ ေခါက္သိမ္းႏုိင္ေသာ ေလယာဥ္႐ုံ၊ ရဟတ္ယာဥ္ ကုန္းပတ္၊ ဂက္စ္တာဘိုင္ အင္ဂ်င္ ႏွစ္လံုး တပ္ဆင္ထားသည့္ တာမီတန္ စစ္သေဘၤာသည္ ပတ္လည္ ပစ္ခတ္မႈ လက္နက္ စနစ္မ်ား ပါဝင္သည့္ စြမ္းရည္ျမင့္ သေဘၤာ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။ ေျမာက္ျမားစြာေသာ စီစဥ္ထားမႈမ်ား အနက္မွ ပထမဆံုး အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ ယခု ဝယ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိက်ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္း မျပဳႏိုင္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပါးမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္