Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၃၁.၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ႏ်ဴကလီးယားရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာျငင္းဆုိ

(AFP သတင္းဌာနမွ 31 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar denies trying to obtain North Korean nukes ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. အဆိုးဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားဟု KNU ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

(monster and critic မွ 31 January 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar rebel leader says ‘prepare for the worst’ ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာတံခါးဖြင့္လာျခင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္

(Reuters သတင္းဌာနမွ 30 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Southeast Asia airlines to profit as Myanmar opens ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. တုိးရစ္ဝင္ေရာက္မႈ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္၍ ဟုိတယ္မလုံေလာက္မႈျပႆနာ ျမန္မာႀကံဳေတြ႕

(Monster and Critics မွ 30 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar faces hotel shortage as arrivals jump 26 per cent ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

*********************************************************************************************

ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ႏ်ဴကလီးယားရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာျငင္းဆုိ

(AFP သတင္းဌာနမွ 31 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar denies trying to obtain North Korean nukes ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ဟူေသာအခ်က္မွာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျငင္းပယ္ေျပာဆုိလုိက္ၿပီး ယင္းႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စြပ္စြဲေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ က်ိးေၾကာင္းခုိင္လုံမႈမရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံထံမွ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြရယူဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီစြပ္စြဲေျပာဆုိခ်က္ေတြဟာ က်ိဳးေၾကာင္း ခုိင္လုံမႈ မရွိသလုိ အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးတခ်ိဳ႕ရဲ႕ သံသယျဖစ္မႈေပၚမွာ အေျခခံတာပဲျဖစ္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က စင္ကာပူသုိ႔ ေလးရက္တာခရီးစဥ္အျဖစ္အလည္အပတ္ေရာက္ရွိစဥ္ The Straits Times သတင္းစာႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာ၌ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားအစုိးရသည္ ျမန္မာ၊ အီရန္၊ ဆီးရီးယား အစရွိသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထားေသာ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ တုိက္ခ်င္းပစ္ဒုံးလက္နက္ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးပုိ႔လ်က္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲေရးသားထားသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သမုိင္းဝင္ခရီးစဥ္အျဖစ္လာေရာက္ခဲ့စဥ္“ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ တရားမဝင္ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဝါရွင္တန္ႏွင့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး ထူေထာင္သင့္ေၾကာင္း” တုိက္တြန္းေျပာဆုိသြားသည္။

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢကခ်မွတ္ထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္ပါျပဳမူသြားမည္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ခုိင္မာသည့္ အာမခံခ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ကေျပာၾကားသည္။ ယခင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ဇြန္လအတြင္း အလားတူအာမခံခ်က္မ်ိဳးေပးခဲ့ဖူးသည္။ ထုိစဥ္က ျမန္မာစစ္အစုိးရက မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၿပံဳယမ္းအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ႏ်ဴကလီးယားဗုံးလက္နက္တီထြင္ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မရွိေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေရးႀကီးေသာ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရိပ္ အေယာင္မ်ား မေတြ႕ရေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ရာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ိဳးတီထြင္ထုတ္လုပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ျပဳမူေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အျခားေသာ ေခတ္မီႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိဦးတည္သည့္ ႏ်ဴကလီးယာသုေတသနအစီအစဥ္ကုိသာ ရုရွားႏုိင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ထူျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ကာ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူမ်ားကုိ အံ့အားသင့္ေစလ်က္ရွိသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလႊတ္ေပးကာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲသုိ႔ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အထင္ကရႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပးျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း၏ သံသယျဖစ္မႈမ်ားေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာအစုိးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာရရွိရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္။

တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ဦးသိန္းစိန္ကုိယ္တုိင္က မိမိတို႔အစိုးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတူျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ညစာစားပြဲ၌ ကတိေပးေျပာဆုိသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့အေျခအေနေတြဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ စာမ်က္ႏွာသစ္တစ္ရပ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ အတြက္ သစ္လြင္ေတာက္ပတဲ့အနာဂတ္တစ္ခုကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစခ်င္သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ေစခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ခုိင္မာတဲ့ဒီမုိကေရစီစနစ္ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္

ကၽြန္ေတာ္အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အသိေပးေျပာဆုိလုိပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္ကေျပာၾကားသည္။

***************************************************************************

အဆိုးဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားဟု KNU ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

(monster and critic မွ 31 January 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar rebel leader says ‘prepare for the worst’ ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ကရင္အမ်ိဳးသားယူနီယံ (KNU) အဖြဲ႕၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေစာတာမလာေဘာက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း အဆိုးဆံုးအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားရန္ ယင္း၏ ေနာက္လိုက္မ်ားကို ေျပာလိုက္သည္။

KNU သည္ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္က ကရင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘားအံတြင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေရွ႕ေျပး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ “ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ေရွ႕ဆက္ဖို႔ စလိုက္တဲ့ေျခလွမ္းေတြပါ။” ဟု ဦးေစာတာဘေလာက ဆိုသည္။

“ဆက္လုပ္ရမွာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။” ဟု ယင္းက ဆက္လက္ဆိုၿပီး “အားလံုးကိုသတိေပးခ်င္တာကေတာ့ အေကာင္းဆံုးအတြက္ သံသယမရွိ အသင့္ျပင္ထားပါ။ လက္စားေခ်ဖို႔ ဆႏၵေတြရွိပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အဆိုးဆံုး အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားပါ ဆိုတာပါပဲ။” ဟု ေျပာသည္။

KNU အဖြဲ႕သား ၂ဝဝ ေက်ာ္သည္ ယေန႔ ၃၁ ဇန္နဝါရီသည္ KNU အဖြဲ႕၏ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္သည့္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ Oo Kyay Kee ေက်းရြာတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ စုစည္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ KNU ေခါင္းေဆာင္က ဆက္လက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ သေဘာထားႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္မႈအေပၚ မူတည္ေနသည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

“ကရင္တို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးဟာ ၆၃ ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆက္ၿပီး ႀကိဳးစားရုန္းကန္ရပါဦးမယ္။ ကရင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို လိုလားတဲ့ ကရင္လူထုအားလံုးရဲ႕ဆႏၵေတြ မျပည့္ေျမာက္ေသးလို႔ပါ။” ဟု ယင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

အစိုးရက KNU ႏွင့္ ေရွ႕ေျပးၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္အျပင္ ရွမ္းႏွင့္ ခ်င္းတို႔ႏွင့္လည္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည္။ ကခ်င္ KIO အဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ေသးဘဲ ရွိေနသည္။

************************************************************************************************

ျမန္မာတံခါးဖြင့္လာျခင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္

(Reuters သတင္းဌာနမွ 30 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Southeast Asia airlines to profit as Myanmar opens ကုိဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေရးအရအထီးက်န္ျဖစ္မႈမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာသုိ႔ အလည္အပတ္သာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြားဦးေရျမင့္တက္လာရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ညံ့ဖ်င္းလွေသာ ျမန္မာ့အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားက ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ေႏွးေကြးသြားေစမည္ ျဖစ္သည္။

Burma ဟုေခၚေသာ ျမန္မာသည္ အာရွတြင္အထီးက်န္အျဖစ္ဆုံးေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ တာၾကာမွ် ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ္လည္း သမၼတသစ္ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးမႈအပါအဝင္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္း၏ ျပန္လည္အသိအမွတ္ျပဳႀကိဳဆုိျခင္းခံလာရသည္။

ထုိင္းေလေၾကာင္း(Thai Airways)၊ စင္ကာပူဆစ္ခ္အဲ(Silk Air)၊ အဲေအးရွား(Air Asia Bhd) ႏွင့္ ဂ်က္စတား(JetStar) အစရွိသည့္ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပးဆြဲပ်ံသန္းခဲ့ၾကၿပီး ယခုဆုိလွ်င္ ျမန္မာျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေနသည့္ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္းခံၾကရသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေလေၾကာင္းလုိင္းေတြအတြက္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈသစ္ကုိေဆာင္ၾကဥ္းေပးမယ့္ ဧရာမ ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ႏုိင္ငံပါပဲ၊ အထူးသျဖင့္ အခေၾကးေငြသက္သာတဲ့ ေလေၾကာင္းလုိင္းေတြအတြက္ေပါ့" ဟု Standard and Poor  မွ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ Analyst တစ္ဦးျဖစ္သူ Shukor Yusof က ေျပာၾကားသည္။ ယင္းေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းရန္ကုန္သုိ႔ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ေျပးဆြဲေပးျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနသည္ဟု ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာဆုိသည္။

မပ်က္မစီးေသးေသာ ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမရွိေသးေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေနရာေဒသမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္ ကမာၻ႔လွည့္ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ Tourist Desination တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ျပည္တြင္းသုိ႔တုိးရစ္ဝင္ေရာက္မႈမွာလည္း ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္(ဧၿပီလမွ မတ္လအထိ) ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ တုိးရစ္ဦးေရမွာ ၄၂၄၀၀၀

ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရသိရသည္။ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာမူ  အဆုိပါႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႔လွည့္ခရီးသည္ ဝင္ေရာက္မႈ ၁၉ သန္းခန္႔အထိ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ မေလးရွားအဲယားေအးရွား(Air Asia)မွ Thai Air Asia ေလေၾကာင္းလုိင္းအဆုိအရ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ယဥ္ေက်းမႈေဒသမ်ားသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲပ်ံသန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ Asia Asia သည္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ကြာလာလမ္ပူမွ ရန္ကုန္သုိ႔ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံက ၿမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္သစ္ေတြတုိးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စဥ္းစားေနပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိပဲေျပးဆြဲလ်က္ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ မႏၱေလးနဲ႔ ပုံဂံကုိ ထပ္မံေျပးဆဲြၾကည့္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္"ဟု Thai AirAsia မွ

စီအီးအုိျဖစ္သူ Tassapon Bijleveld က Reuters သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာၾကားသည္။ စင္ကာပူေလေၾကာင္းလုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Silk Air ႏွင့္ Qantas Airways Ltd ၏ လက္ခြဲေလေၾကာင္းလုိင္းျဖစ္သည့္ JetStar တုိ႔ကမူ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လတ္တေလာအေနအထားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ တုိးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲရန္အစီအစဥ္မရွိေသးေသာ္လည္း တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္မည့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူအေျခစုိက္ ေလေၾကာင္းစီးပြားဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္သူ John Rachmat က သံတမန္ေရးရာတင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့က်လာရုံျဖင့္ ကာလတုိအတြင္း ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ားတုိးခ်ဲ႕ရန္အေရးတႀကီးမလုိအပ္ေသးေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန နဂုိပုံစံထဲသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္း ရွိ၊မရွိဟူေသာအခ်က္ကုိ သိရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္သစ္ေျပးဆြဲတယ္ဆုိတာ ေလေၾကာင္းလုိင္းတစ္လုိင္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုပါပဲ။ အဲဒီအတြက္ လုိင္းေၾကာင္းလုိင္းေတြ အေနနဲ႔ အခက္အခဲေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ျခင္း ရွိ၊မရွိဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိထားဖုိ႔လုိပါတယ္" ဟု John Rachmat ကေျပာၾကားသည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦ အခက္အခဲ ႏုိင္ငံေရးအေရးကိစၥမ်ားကုိ အသာေဘးဖယ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ Capacity ကိစၥကုိ ျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဆုိလွ်င္လည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရမည္သာပင္ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားမွာ ညံ့ဖ်င္းလြန္းလွၿပီး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စစ္အစုိးရလက္ထက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလြဲမွားခဲ့ေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပတုိ႔၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိဆင္းရဲတြင္းနက္ေစခဲ့သည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ လူဦးေရ သန္းေျ(