Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၃ဝ.၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပုိင္း(၁)

  1. ျမန္မာက အင္ဒုိနီးရွားသုိ႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းခန္႔ေရာင္းမည္

(Asiaone Business မွ 28 January 2012 ရက္စဲြပါ Reuters ၏ Myanmar to Sell Indonesia up to 200000 tonner rice a year ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

(Reuters သတင္းဌာနမွ 29 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Suu Kyi calls for changes to constitution ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ဥေရာပက ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေရး ထုိင္းကုိ တံခါးေပါက္သဖြယ္႐ႈျမင္

(30 January 2012 ရက္စဲြပါ Bangkok Post မွ Europeans see Thailand as gateway for Push into Myanmar ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

**********************************************************************************************

ျမန္မာက အင္ဒုိနီးရွားသုိ႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းခန္႔ေရာင္းမည္

(Asiaone Business မွ 28 January 2012 ရက္စဲြပါ Reuters ၏ Myanmar to Sell Indonesia up to 200000 tonner rice a year ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံပိုင္ပစၥည္းဝယ္ယူေရးေအဂ်င္စီ Bulog သည္ စေနေန႔တြင္ ျမန္မာ့ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈအဖဲြ႕ (MRIA) ႏွင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းမွ ႏွစ္သိန္းဝယ္ယူရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ MRIA တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

Bulog သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အိႏိၵယတုိ႔မွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁.၉ သန္းတင္သြင္းခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဇန္နဝါရီလ(၅)ရက္ခန္႔က Bulog က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္မတင္သြင္းလုိေၾကာင္း၊ ၁၉၈ဝ ႏွစ္မ်ားဆီကကဲ့သုိ႔ မိမိဘာသာဖူလံုေရးကုိ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ "Bulog နဲ႔ MRIA တုိ႔ဟာ ဒီညေနမွာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ပါမယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္အရ အင္ဒုိနီးရွားဟာ ႏွစ္စဥ္ ျမန္္မာႏုိင္ငံကေန ၅% အက်ဳိးအေၾက ပါတဲ့ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းကေန ႏွစ္သိန္းအထိ ဝယ္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။" ဟု MRIA မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က Reuters သုိ႔ေျပာသည္။

၅% အက်ဳိးပါေသာ အဆုိပါ ဆန္အမ်ဳိးအစားကုိ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၅ဝဝ (စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၆၄၂ ) ရသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ “ပထမဆံုးအသုတ္အေနနဲ႔  ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းကုိ သေဘာတူညီခ်က္တုိင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ ပုိ႔ပါမယ္”ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၂၅% အက်ဳိးပါေသာ ဆန္မ်ားကုိသာ တင္ပုိ႔ေလ့ရွိသည္။ MRIA ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁ ၊ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အဆုိပါဆန္အမ်ဳိးအစား ၅၃၇၀၀၀ တန္ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိမတုိင္မီႏွစ္က ၈၉၇၀၀၀ တန္တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ေၾကာ္ငး သိရွိရသည္။

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔အထိ ဆန္ ၅၃၃၀၀၀ တန္ေက်ာ္ေက်ာ္တင္ပုိ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ “ပံုမွန္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အဲဒီ ၂၅ မွတ္ ဆန္ႏွစ္စဥ္ တန္ ၇ သိန္းေလာက္ပုိ႔ရပါတယ္။ ဒီႏွစ္ လည္း အဲဒီဝန္းက်င္ေလာက္ ရွိလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီလက္ထက္က ကမၻာေပၚတြင္ ဆန္အမ်ားဆံုးတင္ပုိ႔သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍ စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ အဆုိပါက႑ယုိယြင္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကမၻာထိပ္တန္းဆန္တင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ဝ သန္းခန္႔တင္ပုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ တင္ပုိ႔သည့္ ပမာဏ က်ဆင္းႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစုိးရက လယ္သမားမ်ားကုိ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ ဆန္ဝယ္ယူေရးစီမံခ်က္ လုပ္ေဆာင္ေနရာ ဆန္ေစ်းသည္ ဆန္တင္ပုိ႔သည့္ ေစ်းကြက္ထက္ျမင့္သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထုိင္းဆန္တင္ပုိ႔မႈက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ အိႏိၵယကုိအက်ဳိးျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း အသာစီး ရယူႏုိင္ေသာ္လည္း ၎၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးကုိ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

**********************************************************************

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

(Reuters သတင္းဌာနမွ 29 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Suu Kyi calls for changes to constitution ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာစစ္အစုိးရ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္း ေျပာၾကားလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ သပိတ္ေမွာက္မႈ အဆုံးသတ္ကာ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ထားဝယ္ခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မုိင္ေပါင္း ၃၈၀ အကြာအေဝးတြင္ရွိသည့္ ထားဝယ္သုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စီးနင္းလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္း ျဖတ္သန္းစဥ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက "အေမစု က်န္းမာပါေစ၊ သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစ" ဟူ၍ ေၾကြးေၾကာ္ကာ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သၾကသည္။ ယင္းခရီးစဥ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ စတုတၳအႀကိမ္ ခရီးစဥ္လည္းျဖစ္သည္။ "ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့ ဥေပေဒေတြရွိေနပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒေတြကုိ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ႀကိဳးပမ္းသြားမွာပါ" ဟု ထားဝယ္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ရုံးခြဲမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

NLD ကုိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကသိၾကေသာ္လည္း ပါတီအေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနသည္။ NLD သည္၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္စစ္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ မသိက်ိဳးႏြံျပဳကာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

NLD သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပသည့္ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ ကုိလည္း သပိတ္ေမွာက္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံပါတီက မဲလိမ္မႈမ်ားျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က "ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒရဲ႕ အခ်ိဳ႕အပုိင္းေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္"ဟု ဆုိၿပီး မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ႏုိင္သည့္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္သြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အကူအညီေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္သူပုန္မ်ားအၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။ "မတူကြဲျပားျခားနားတာဟာ ေၾကာက္စရာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔လက္သင့္ခံရမယ့္ကိစၥပါ" ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီ္းျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ၈ ႏွစ္တာအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျမန္မာအစုိးရေပး (CNA သတင္းဌာနမွ 28 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Open door Myanmar offers 8-year tax break to foreign firms ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္) ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရွစ္ႏွစ္တာ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလုိက္ သည္။ ယခုအခါ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ကာ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စုိင္းျပင္းလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ယခုလုိ ရွစ္ႏွစ္တာမွ် အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေျခလွမ္းမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အလြန္အမင္း စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ဒါဗုိ႔စ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖုိရမ