Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

      ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေမရိကန္အစုိးရက ျမန္မာ စစ္အစုိးရႏွင့္ တုိက္ရုိက္ေစ့စပ္ ွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟူေသာ မူ၀ါဒသစ္ကုိ ေထာက္ခံၿပီး မၾကာမီ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္မည့္ အေမရိကန္ ထိပ္တန္းသံတမန္ႏွစ္ဦး၏ ခရီးစဥ္ကိုလည္း  ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္ထားေၾကာင္း သူမ၏ ေရွ႕ေနက ေျပာၾကားသည္။

      အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကတ္ကမ္းဘဲလ္ႏွင့္ အႀကီးတန္း အရာရွိ တစ္ဦးတုိ႔သည္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။ တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ခရီးစဥ္အတြင္း စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အဆုိပါ ခရီးစဥ္သည္ အေမရိကန္ အစုိးရ၏  ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိေသာ မူ၀ါဒသစ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ သမတဘြတ္ရွ္ လက္ထက္က မူ၀ါဒႏွင့္ ကြဲလြဲသည္။

      မစတာ ကတ္ကမ္းဘဲလ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမဂ အေထြေထြညီလာခံအတြင္း ျမန္မာစစ္ အစုိးရ၏ ထိပ္တန္း အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ယခုႏုိ၀င္ဘာ ခရီးစဥ္အတြင္း ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္ သည္။ ယခု ကတ္ကမ္းဘဲလ္ႏွင့္ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံမႈသည္ ဆယ္ စုႏွစ္ တစ္ခုအတြင္း ပထမဆုံးျဖစ္သည္။

      "အေမရိကန္ ထိပ္တန္းသံတမန္ေတြ ျမန္မာျပည္ လာမယ့္ကိစကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အသိ ေပးထားပါတယ္" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေန ဦးာဏ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။" အေမရိကန္ သံတမန္ေတြ စစ္အစုိးရ အပါအ၀င္ အတုိက္အခံ အင္အားစုေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတယ္ ဆုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆႏရွိခဲ့တဲ့ကိစပါ" ဟု  ဦးာဏ္၀င္း ကေျပာသည္။

      အေမရိကန္ အစုိးရ၏ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရး မူ၀ါဒကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အထီးက်န္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီး ကြၽမ္း၀င္မႈကုိ ေမွးမွိန္ေစၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ပုိမုိရရွိေစရန္ ဖန္တီးေပး ေနသလုိ ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။ မစတာ ကတ္ကမ္းဘဲလ္က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေစ့စပ္ွိႏႈိင္းပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆႏသေဘာထားမ်ားကုိ ပုိမုိေလ့လာ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

      ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္  ဖိႏွိပ္မႈတုိ႔ကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ဟုသုံးသပ္သည္။ အေမရိကန္ အစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တင္းၾကပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ကမာ ႏုိင္ငံမ်ားက ယင္းသုိ႔ ပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးမထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀ျပည့္ ႏွစ္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီေရြး ေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ အာဏာလႊဲ ေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

      ဦးာဏ္၀င္း၏ အဆုိအရ ယခုအခါ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ အေမရိကန္ သံရုံးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာမည့္ ၀ါရွင္တန္အစုိးရ၏ အထူးသံတမန္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံႏုိ္င္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအပီသတင္းဌာန၏ Official says US envoys in Myanmar unlikely to meet military chief ကုိဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္--
Posted By icypress to Sensible Rumour at 11/02/2009 03:40:00 AM

1/Nov/2009

Earthtimes-org

       အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတဘားရတ္ အိုဘားမားသည္္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦး တို႕အား လာမည္႕နွစ္တြင္ ၀ါရွင္တန္သို႕ ဖိတ္ေခၚရန္ စီစဥ္ေနျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသနွင္႕ ဆက္ဆံမႈမ်ား ဆက္လက္ ခိုင္ျမဲသြားရန္ ရည္ရြယ္သည္ media reports က တနဂၤၤေႏြ ေန႕တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မၾကာမီ စကၤာပူတြင္ က်င္းပမည္ အာဆီယံ အေမရိကန္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အိုဘားမားက တရား၀င္ ဖိတ္ၾကားမႈကို ျပဳလုပ္လိမ္႕မည္ဟု အေရွ႕အာရွနွင္ပစၥဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ Kurt Campbell က ၀ါရွင္တန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကြန္ဖရင္႔သို႕ တက္ေရာက္လာသည္႕ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကြန္ဖရင္႔သို႕ တက္ေရာက္လာသည္႕ ႏိုင္ငံတကာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း Nation သတင္းစာက ေဖာ္ျပပါသည္။

       ၁၉၉၇ခုနွစ္ကပင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ခဲ႔ေသာ အထီးက်န္ ႏိုင္ငံနွင္႔ "၀ါရွင္တန္၏" ျပန္လည္ေစ႕စပ္ ညိွႏိႈင္းေရး မူ၀ါဒကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ Campbell သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ယခုသီတင္းပတ္ အတြင္းသြား ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

       အိုဘားမားသည္ စကၤာပူတြင္က်င္းပမည္႕  APEC ဖိုရမ္ကို တက္ေရာက္ျပီးေနာက္ နို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ ၇ဦးနွင္႔ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ပါသည္။

အာရွပစၥဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး (APEC) အဖြဲ႕၀င္()ဦးတြင္ ၾသစေတးလ်၊ ဘရူနိဳင္း၊ ကေနဒါ၊ ခ်ီလီ တရုတ္ ေဟာင္ေကာင္ အင္ဒိုနီးရွား ၊ဂ်ပန္ ေတာင္ကိုရီးယား မေလးရွား မကၠဆီကို နယူးဇီလန္ ပါပူ၀ါ နယူးဂီဦး ဖိလစ္ပိုင္၊ ပီရူး ရုရွား စကၤာပူ တိုင္ေပ ထိုင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႕ ပါ၀င္သည္။ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ကေမၻာဒီးယား လာအို ျမန္မာ တို႕APEC တြင္မပါ၀င္ပါ။

ဇန္န၀ါရီလက အိ္မ္ျဖဴေတာ္တြင္ တာ၀န္လြဲေျပာင္းယူခဲ႕ျပီးေနာက္ အိုဘားမားက အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသနွင္႕ ျပန္လည္ညိွနိွဳင္း ေဆြးေႏြးေရး မူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ၾကိဳးပမ္းခဲ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဒသသည္ အာရွဘီလူးၾကီးတရုတ္ႏွင္႕ အိႏၵိယတို႔၏ စီးပြားေရးလ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ျဖိဳးလာမွဳႏွင္႕ သံတမန္ ၾသဇာထူေထာင္မႈ တို႕ေၾကာင္႕ ေဘးစည္းသို႕ ေရာက္ေနေသာ ေဒသျဖစ္သည္။

          စကၤာပူတြင္ က်င္းပမည္႕ အာဆီယံ-အေမရိကန္ အစည္းအေ၀းက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနွင္႕အေရွ႕ေတာငအာရွေဒသအတြင္း လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိႏိုင္မည္႕ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားရန္ ေမ်ွာ္လင္႕ထားသည္ဟု The Nations ကဆိုပါသည္။

 

 --
Posted By icypress to Sensible Rumour at 11/02/2009 02:17:00 AM

Japan Today, 30th Oct, 09

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ ပထမေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ၾကာသပေတးေန႔က ေထာက္ခံတင္ျပခဲ႔သည္။ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက တင္ျပလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏ်ဴကလီယာလက္နက္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႔ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံက အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ကန္႔ကြက္ခဲ႔ၾကသည္။ တ႐ုတ္၊ က်ဴးဘား၊ ျပင္သစ္၊