Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၂.၆.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ဓါတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရး ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္သစ္ ျမန္မာလက္မွတ္ထိုး

(IANS News မွ 11 June 2012 ရက္စြဲပါ ‘Myanmar gas exploration contract linked’ သတင္းကို ဘာသာျပန္သည္)

  1. ျမန္မာအစိုးရ၏ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္း စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ပံုကို အီးယူခ်ီးက်ဴး

(Reuters သတင္းမွ 11 June 2012 ရက္စြဲပါ "EU welcomes measured Myanmar response to rotating" သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

                                                 ****************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ဓါတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရး ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္သစ္ ျမန္မာလက္မွတ္ထိုး

(IANS News မွ 11 June 2012 ရက္စြဲပါ ‘Myanmar gas exploration contract linked’ သတင္းကိုဘာသာျပန္သည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္းတြင္းဓါတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရး ကန္ထ႐ိုက္တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးသည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ႏုိင္ငံပိုင္ MOGE၊ စကၤာပူ Istech Energy EPS  ႏွင့္  ျမန္မာပုဂၢလိက Smart Technnical Services တို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ထုတ္လုပ္ခြဲေရးစာခ်ဳပ္အရ အင္ပင္တယ္ႀကီးကုန္းေဒသ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္တြင္ ဓါတ္ေငြ႕ရွာေဖြမည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းက ဆိုုသည္။

ျမန္မာအစိုးရ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၈ ကြက္တြင္ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ရွာေဖြရန္ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဤစာခ်ဳပ္သည္ ၆ ခုေျမာက္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ မြန္၊ ရခိုင္၊ တနၤသာရီေဒသမ်ားရွိ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၄၉ ခုႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၂၆ ခုေျမာက္တြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည္။

ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွာ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါ၊ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏိၵယ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ မေလးရွား၊ ႐ုရွား၊ စကၤာပူ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေပါၾကြယ္ဝေသာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ားသည္ ကမ္းလြန္ေဒသမ်ားတြင္ အဓိကတည္ရွိၿပီး၊ အဓိကကမ္းလြန္စီမံကိန္း ၃ ခုႏွင့္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၉ ခုတို႔တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ အရံဓါတ္ေငြ႔ ၈၉.၇၂၂ ထရီလီယံကုဗေပရွိသည့္အနက္ ၁၈.၀၁၂ ထရီလီယံကုဗေပမွာ ျပန္လည္ျဖည့္တင္း ႏိုင္သည့္ အရံဓါတ္ေငြ႕သိုက္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ေရာင္းရေငြသည္ ယခင္တစ္ႏွစ္က (၂၀၁၀-၂၀၁၁ဘ႑ာေရးႏွစ္) ေဒၚလာ ၂.၅၂၂ ဘီလ်ံမွ မႏွစ္က (၂၀၁၁-၂၀၁၂)တြင္ ေဒၚလာ၂.၉၄၇ ဘီလ်ံသို႔ တိုးျမင့္လာခဲ့သည္ဟု တရားဝင္စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕က႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၁ ႏိုဝင္ဘာလကုန္တြင္ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၀၄ ခုအတြက္ ေဒၚလာ ၁၃.၈၁၅ ဘီလ်ံသို႔ ေရာက္ရွိကာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနယ္ပယ္တြင္ ၃၄.၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ေနာက္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

*******************************************

မန္မာအစိုးရ၏ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္း စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ပံုကို အီးယူခ်ီးက်ဴး

(Reuters သတင္းမွ 11 June 2012 ရက္စြဲပါ "EU welcomes measured Myanmar response to rotating" သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ၿပီးခဲ႔ေသာသတင္းပတ္ကုန္တြင္ အေနာက္ဖက္ေဒသၿမိဳ႕မ်ား၌ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ မြတ္ဆလင္၊ ဗုဒၶဘာသာ အဓိက႐ုဏ္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံက စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ခဲ့ျခင္းကို ေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢက တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြတြင္ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းဖန္တီးေသာ လူစုမ်ားက လူေနအိမ္ေျခမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေသနတ္မိုးေပၚေထာင္ပစ္ေဖာက္ တားဆီးခဲ့ၿပီး ဆူပူေသာင္းက်န္းသူ မြတ္ဆလင္မ်ား အိမ္နီးျခင္း ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏိုင္ငံထံသို႔ ထြက္ေျပးသြားၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဝါဒီ အစိုးရသစ္ မႏွစ္က အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း အေနာက္အုပ္စု Sanctions ႐ုတ္သိမ္းသြားေအာင္ စည္း႐ံုးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေပးမႈ၊ တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုျဖစ္ရပ္မွာ အဆိုးဝါးဆံုးလူထုအၾကမ္းဖက္ အဓိက႐ုဏ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဘရပ္ဆယ္အေျခစိုက္ အီးယူက ဤအေနအထားေျပာင္းလဲသြားျခင္းကို မယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး မဆံုးႏိုင္ေသာမုန္းတီးမႈျဖင့္ လက္စားေခ်၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တနဂၤေႏြေန႔က ကန္႔ကြက္သတိေပး ေျပာၾကားေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ စနစ္တက်တုန္႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္မႈကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ့သည္။

"ဒီလိုခက္ခဲတဲ့ လူထုအၾကမ္းဖက္ အဓိက႐ုဏ္းကို လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြက မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေနတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡအားလံုးအေပၚ အေလးထားညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းမႈ ကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္"ဟု အီးယူအႀကီးအကဲ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မာဂ်ာကိုစီဂ်န္နစ္ ကေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာကို လႊတ္ေပးျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္တားျမစ္မႈအခ်ိဳ႕ကို႐ုတ္သိမ္းေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အီးယူကလည္း အေရးယူဒဏ္ခတ္ထားေသာ Sanction အမ်ားစုကို ဆိုင္းငံ့ေပးလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အီးယူသည္ ယခင္က ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၀၀၀ နီးပါး၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔အား ဥေရာပဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔တြင္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕မွစတင္ကာ စစ္ေတြႏွင့္ ေဒသတြင္းသို႔ လွ်င္ျမန္စြာျပန္ႏွံ႔ ကူးစက္သြားခဲ႔ေသာ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားအၿပီးတြင္ အနည္းဆံုး ၈ ဦးေသဆံုး၍ လူေပါင္းမ်ားစြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

တနဂၤေႏြညပိုင္းတြင္မူ စစ္ေတြ၊ ခရီးသြားကမ္းေျခတည္ရွိရာ သံတြဲႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ဆိပ္ကမ္း ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တို႔တြင္ ညမထြက္ရ၊ ကာျဖဴးအမိန္႔ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံက ေၾကညာခဲ႔သည္။

ကုလသမဂၢလည္း ယင္းေဒသမွ ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းမ်ားကို စတင္ေခၚယူလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တနလၤာေန႔တြင္ ေၾကညာသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အပိတ္ခံေလွာင္ခံဘဝမွ ႐ုန္းထြက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင္႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ကို ထိခုိက္သြားေစႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးႀကီးမားမား လုိအပ္ေနေသာ က်န္းမာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ အိမ္ယာ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ အျခား အေျခခံအေဆာက္အဦးက႑မ်ားတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ စိတ္အားထက္သန္ လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မထုတ္ယူရေသးေသာ သယံဇာတမ်ား အေျမာက္အမ်ားက်န္ရွိေနၿပီး ကမာၻ႔ဆန္ႏွင့္ သစ္အဓိကတင္ပို႔သူျဖစ္လာရန္ အလားအလာရွိေနသည့္အျပင္ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး ေစ်းကြက္ႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ အိမ္နီးျခင္း တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔အၾကားတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ (ထို႔အျပင္ အာဆီယံေစ်းကြက္ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ဦးမည္ ျဖစ္၍) အာရွ၏ေနာက္ဆံုးေပၚ ေစ်းကြက္တစ္ခုအျဖစ္ ေရပန္းစားေနသည္။

ယခင္ကပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ား မတည့္ပဲ အတူေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားက အိမ္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားက ရရာလက္နက္ဆြဲကိုင္ကာ ေစာင့္ၾကပ္ေနၾကသည္။

စစ္ေတြမွာဖ်က္ဆီးခံေနရတဲ့ ႐ြာေတြနဲ႔ေလဆိပ္ကိုကာကြယ္ဖို႔ တပ္ဖြဲ႕ေတြကို ညႊန္ၾကားၿပီးပါၿပီ၊ တစ္ျခားၿမိဳ႕ေတြမွာလည္း ကာျဖဴးအမိန္႔ထုတ္ျပန္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္ဟု သမၼတ႐ံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ႐ိုက္တာသတင္းသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ယခု အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားစြာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား ေဒသခံ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက လက္ခံလိုျခင္းမရွိၾကပါ။

တနလၤာေန႔ နံနက္က ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၁၀၀ ခန္႔စက္ေလွျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးလာေသာေၾကာင္႔ ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္က ေျပာၾကားသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ကလည္း စက္ေလွငါးစင္းျဖင့္ ထြက္ေျပးလာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၂၀၀ ခန္႔ကို ပင္လယ္ျပင္သို႔ ျပန္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ဟု နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွဴး အန္ဝါဟူစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အေရအတြက္ ၄၀၀,၀၀၀ ေနထိုင္ေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ၎တို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ယခင္ကပင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာေခၚ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဖက္မွ တရားမဝင္လာေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္ကာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ထားသည္။ တစ္ဖက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကလည္း ၁၉၉၂ မွစ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဒုကၡသည္ အဆင့္အတန္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ လူစုလူေဝးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းအတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ျပစ္တင္ေဝဖန္ထားေသာ္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကမူ ေဒသခံရခိုင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္စြပ္စြဲေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။