Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၅.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1.   ထိပ္တန္းဆန္တင္ပို႔သူ သရဖူကို ထိုင္းႏိုင္ငံ လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈး             

(Buisiness Report မွ 4 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Thailand's loses top rice exporter title"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကိုထိန္းသိမ္းရန္ ျမန္မာကိုတ႐ုတ္တိုက္တြန္း

(Ximhua News မွ 4 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "China urges Myanmar to maintain stablity"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  ထိပ္တန္းဆန္တင္ပို႔သူ သရဖူကို ထိုင္းႏိုင္ငံ လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈး

(Buisiness Report မွ 4 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "Thailand's loses top rice exporter title"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းဆန္တင္ပုိ႔သူအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ ၃ ခုၾကာထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ သရဖူကို မႏွစ္ကဆံုး႐ံႈးသြားၿပီး၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဗီယက္နမ္ သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ပာု ဆန္စပါးသတင္းရပ္ကြက္က ေသာၾကာေန႔ကေျပာၾကားသည္။

ဗီယက္နမ္သည္မႏွစ္ကထက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးကာ ၂၀၁၂ တြင္ ၇.၆ သန္းတင္ပို႔ခဲ့သည္ပာု ၾကာသပေတးေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသည္လည္း ၂၀၁၂ တြင္ဆန္တန္ခ်ိန္ ၉.၅ သန္းတင္ပို႔ခဲ့သည္ပာု အေမရိကန္စိုက္ပ်ိဳးေရး ကိန္းဂဏန္းဌာနအဆိုအရ သိရွိရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၀.၇ သန္းတင္ပို႔ခဲ့ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာမူ ၂၀၁၂ တြင္ ၃၅.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းကာ တန္ခ်ိန္ ၉.၆ သန္းမွ်သာတင္ပို႔ႏိုင္ ခဲ့သည္ပာု ထိုင္းဆန္တင္ပို႔သူအသင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဌာန ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါတန္ခ်ိန္ ၉.၆ သန္းထဲမွ တန္ခ်ိန္ ၁.၇ သန္းအား အစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီမႈျဖင့္ တင္ပို႔ေၾကာင္းမွတ္သားထားျခင္းကို ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႕ သံသယရွိေနသည္ပာုဆိုသည္။

အသင္းဥကၠ႒ ခ်ဴကီရတ္အိုဖာဆမ္က "၂၀၁၂ အေစာပိုင္းမွာ အစိုးရခ်င္းသေဘာတူညီခ်က္အရ အင္ဒိုနီးရွားကို တန္ခ်ိန္ ၃ သိန္းပို႔တဲ့ အေထာက္ အထားကိုပဲေတြ႕ရပါတယ္။ က်န္တန္ခ်ိန္ေတြကေတာ့ အေထာက္အထားမေတြ႕ရလို႔ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနပါတယ္"ပာု ေျပာၾကားသည္။ ထိုင္းဆန္တင္ပို႔သူ အသင္းက ယခုကဲ့သို႔ ဆန္ပို႔ကုန္က်ဆင္းျခင္းသည္ အစိုးရ၏ဆန္ျဖဴ စပါးတစ္တန္လွ်င္ ဘတ္ ၁၅,၀၀၀၊ အဆင့္ျမင့္ စပယ္ဆန္တစ္တန္ ဘတ္ ၂၀,၀၀၀ ျဖင့္ပံုေသေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ဝယ္ယူမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ပာု အျပစ္တင္ထားသည္။ ၎အစီအစဥ္သည္ အာဏာရ ေဖ့ထိုင္းပါတီ၏ ၂၀၁၁ ဇူလိုင္လေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္သည့္ မူဝါဒတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိုးရကမူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ ယင္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၃ တြင္ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ဦးမည္ပာုဆိုပါသည္။

၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာလက အစီအစဥ္စတင္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းအစိုးရက ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္းဝယ္ယူသိုေလွာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းဆန္ေစ်းႏႈန္း သည္ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားထက္ ေဒၚလာ ၁၀၀ မွ ၂၀၀ ခန္႔အထိ ပို၍ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မႏွစ္ကေလွာင္ထား ေသာဆန္မ်ားကို ယေန႔လက္ရွိေပါက္ေစ်းျဖင့္ ခ်ေရာင္းမည္ဆိုပါက ဘတ္ေငြ ၁၁၅ ဘီလီယံဆံုး႐ံႈးလိမ့္မည္ပာု ကမၻာ့ဘဏ္က ယခင္လက ခန္႔မွန္းထား သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတြင္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ပွ်မ္းမွ်ဆန္ေစ်းသည္ မႏွစ္ကတစ္တန္လွ်င္ ၅၈၀ ေဒၚလာမွယခု ႏွစ္တြင္ ၅၂၀ ေဒၚလာသို႔က်ဆင္းသြားလိမ့္မည္ပာု ကမၻာ့ဘဏ္က မွန္းဆထားသည္။ ထိုင္းဆန္တင္ပို႔သူအသင္းဥကၠ႒ ခ်ဳကီရတ္က "ဒီႏွစ္မွာ တ႐ုတ္က ဆန္ဝယ္ယူတင္သြင္းမႈေလွ်ာ့ၿပီး အိႏၵိယက တင္ပို႔မႈဆက္လက္တိုးျမႇႈင့္မွာျဖစ္လို႔ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လိမ့္မယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံပာာလည္း အက်ပ္အတည္းဆက္ ျဖစ္လိမ့္မယ္"ပာု မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုသြားသည္။

                                        ****************************************************

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကိုထိန္းသိမ္းရန္ ျမန္မာကိုတ႐ုတ္တိုက္တြန္း

(Ximhua News မွ 4 Jan 2013 ရက္စြဲပါ "China urges Myanmar to maintain stablity"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း နယ္စပ္ေဒသ တ႐ုတ္ပိုင္နက္ထဲသို႔ ဗံုးသံုးလံုးက်ေရာက္ေပါက္ ကြဲခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဖိအားေပး ေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လိုက္ပါသည္။ "အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေတြ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးဖို႔ ထိေရာက္တဲ့အစီအစဥ္ေတြ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ပါလို႔ ျမန္မာဖက္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေတာင္းဆိုထားပါတယ္" ပာုတ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ပာြာခ်န္ရင္းက ေသာၾကာေန႔ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕တို႔အၾကားတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားစဥ္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖက္သို႔ ဗံုးသံုးလံုးက်ေရာက္ခဲ့သည္ပာု သူမကအတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖက္တြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိပာု သိရွိရသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္မွ နယ္စပ္ေဒသခံမ်ား တ႐ုတ္ပိုင္နက္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာခ့ဲျခင္း မရွိပာုလည္း ျမန္မာနယ္ေျမႏွင့္ ကပ္လ်က္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ အာဏာပိုင္မ်ာေသာၾကာေန႔ တြင္ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ပာြာခ်န္ရင္းက "ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းက ျပႆနာပာာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရး ကိစၥပါ။ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈကတစ္ဆင့္ျပႆနာကို ဂ႐ုတစ္စိုက္ မွန္ကန္စြာေျဖရွင္းၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ ေဒသေတြရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ပာု ေျပာၾကားသြားသည္။

        ********************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၅.၁.၂၀၁၃

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ကိုယ္ပိုင္အခြန္စည္းၾကပ္စနစ္ ယခုႏွစ္မွစတင္၍ နယ္ပယ္သတ္မွတ္၍ စမ္းသပ္ေကာက္ခံမည္
  2. ေမွာင္ခိုႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ား အကန္႔အသတ္မရွိဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

  1. လာမည့္လႊတ္ေတာ္စည္းေဝးပြဲတြင္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာဥပေဒသံုးခု ျပ႒ာန္းမည္
  2. ပြိဳင့္ ၁၇၇ ေတာင္ကုန္းႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း ထုတ္ျပန္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ကိုယ္ပိုင္အခြန္စည္းၾကပ္စနစ္ ယခုႏွစ္မွစတင္၍ နယ္ပယ္သတ္မွတ္၍ စမ္းသပ္ေကာက္ခံမည္

လက္ရွိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္၍ ကိုယ္ပိုင္အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္စနစ္ကို နယ္ပယ္တစ္ခုသတ္မွတ္ကာ စမ္းသပ္ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ နယ္ပယ္အလိုက္ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္စနစ္အား စမ္းသပ္က်င့္သံုးရာတြင္ ပထမဆံုးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားေကာက္ ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားမွသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာထိ တိုးခ်ဲ႕၍ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇန္နဝါရီလမွစတင္၍ စတင္က်င့္သံုးေတာ့မည့္ အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္းၾကပ္သည့္စနစ္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး ေန႔စဥ္ရသံုးေငြစာရင္း ကိုျပဳစုထားရွိ၍ တစ္ႏွစ္အသားတင္အျမတ္ေငြမွ ဝင္ေငြခြန္ကို ငါးသိန္းက်ပ္အထိ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၀ သိန္းက်ပ္အထိ ေလးရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္္ရမည့္စနစ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစနစ္အား က်င့္သံုးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီအခ်ိဳ႕၏ အခြန္တိမ္းေရွာင္ေနမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာစစ္ေဆးေကာက္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္လည္း အခြန္ပိုမိုရရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ နည္းပါးရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း တစ္ခ်က္အပါအဝင္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အခြန္လံုးဝတိမ္းေရွာင္ေနျခင္း၊ အ႐ံႈးျပကာ အခြန္တိမ္းေရွာင္ေနျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ကာ အခြန္ေရွာင္တိမ္းျခင္း၊ အခြန္ေဆာင္ ေလ့မရွိ၍ အခြန္စနစ္ျဖင့္ မရင္းႏွီးျခင္းႏွင့္ ေပးေဆာင္သည့္အခြန္မ်ားအား မည္သည့္ေနရာတြင္ အသံုးခ်သည္ကို ထင္သာျမင္သာ မရွိျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အခြန္ဆုိင္ရာ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္မ်ားေပးထားမႈမ်ားေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ နည္းပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ အခြန္စုစုေပါင္း ၁၆၀၀ ဘီလ်ံေကာက္ခံႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနမွ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အခြန္က်ပ္ ၁၅၀၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

------------------------------------------------------------

ေမွာင္ခိုႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ား အကန္႔အသတ္မရွိဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္

                ျပည္တြင္း၌ တရားမဝင္ေမွာင္ခုိ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ႏိုင္ေစရန္ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုမွန္ကန္သည့္ မည္သည့္ပုဂၢလိက ကုမၸဏီကိုမဆို တရားဝင္ေငြလဲေကာင္တာမ်ား အကန္႔အသတ္မရွိဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဗပာုိဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာ ၾကားသည္။

ထိုသို႔ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးရာတြင္ လိုင္စင္မ်ားကဲ့သို႔ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးရျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတုိးျခင္းမ်ားရွိမည္မဟုတ္ ဘဲမွတ္ပံုတင္စနစ္သာ က်င့္သံုး သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေကာင္တာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္မွ သက္မွတ္ထားေသာ ေငြလဲႏႈန္းအ တိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေငြလဲေကာင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဗပာုိဘဏ္မွ Today Top Star ကုမၸဏီႏွင့္ Farmer Phoyarzar ကုမၸဏီတို႔ကို ေငြလဲေကာင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၁၀၀ ခန္႔ကလည္း ေငြလဲေကာင္တာမ်ားဖြင့္လွစ္ခြင့္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားလ်က္ရွိၿပီး အခ်က္အလက္ ျပည္စံုမွန္ကုန္သည့္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရး ေကာင္တာဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွစတင္၍ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရးေကာင္တာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးလက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရးေကာင္တာ ၈၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

YC

***********************************************************************************

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

လာမည့္လႊတ္ေတာ္စည္းေဝးပြဲတြင္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာဥပေဒသံုးခု ျပ႒ာန္းမည္

လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား&#