Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

          ဘားရက္ဟူစိန္အိုဘားမားသည္ အေမရိကန္သမၼတရာထူးကုိ စတင္ထမ္း ေဆာင္စဥ္ကတည္းက အေရွ႕အာရွေဒသမွ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ၀ါရွင္တန္ဆက္ဆံေရးကုိ တုိးျမႇင့္လုိသည္ ဟု အခ်က္ေပးခဲ့ရာ ယခု တစ္ပတ္အတြင္း အေရွ႕အာရွေဒသသုိ႔ ပထမဆုံးလာေရာက္မည့္ခရီးစဥ္တြင္ အဆုိပါ သေဘာထားမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ သည္။

          သမၼတအိုဘားမားဦးေဆာင္သည့္ အေမရိကန္အစိုးရက အေရွ႕အာရွေဒသ ႏွင့္ထားသည့္ ဖုိးကပ္စ္အသစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ထိပ္ဆုံးမွ ပါ၀င္သည္။ အာရွေဒသတြင္ တရုတ္ျပည္က စီးပြား ေရးသာမက စစ္ေရးအရပါ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးထြားေနျခင္းသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ လြန္စြာ ပတ္သက္မႈရွိသည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယူက  "တကယ္လုိ႔ ၀ါရွင္တန္သာ အေရွ႕အာရွ ေဒသမွာ ေသခ်ာတဲ့ ေနရာတစ္ေနရာ မယူထားဘူးဆုိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး" ဟု ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိ ေနခုိက္ သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

          သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အေရွ႕အာရွေဒသတြင္ ကုန္သြယ္ေရးကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးပါသည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြလ်က္ ရွိသည္။ "အေရွ႕အာရွေဒသနဲ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ တဲ့ကိစၥဟာ အနာဂတ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္" ဟု အေမရိကန္လက္ ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ိမ္းစ္ စတိန္းဘတ္ဂ္ကေျပာၾကားသည္။

          သမၼတအိုဘားမားသည္ အာရွေဒသ သုိ႔ ၁၀ ရက္တာမွ် သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ ျဖစ္သည္။ အိုဘားမားခရီးစဥ္ အစီအစဥ္အရ သူသည္လာမည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ ဒဗလ်ဴဘြတ္ရွ္ လက္ထက္က အီရတ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးကုိ အာရုံစုိက္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုသမၼတအိုဘားမားက အာရွေဒသကုိ အေလးအနက္ထား ဖုိး ကပ္စ္လုပ္လ်က္ရွိသည္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေတြ႕ ရွိႏုိင္သည္။

          အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္၏ ပထမဆုံးအာရွ ခရီးစဥ္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ (အာဆီ ယံ) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကြန္ဒုိလီဇာရုိက္စ္ လက္ထက္က အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ တက္ ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ကြန္ဒုိလီဇာရုိက္စ္ က အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကုိ လ်စ္လ်ဴ ရႈခဲ့ေသာ္လည္း ဟီလာရီကလင္တန္က အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္သာမက အာရွေဒသတစ္ခုလုံးတြင္ အေမရိကန္အတြက္ ေနရာတစ္ေနရာ ရယူလုိပါသည္ ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ဦးစားေပးဖုိးကပ္စ္လုပ္ မည့္ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ ေဒသ ႀကီးေလးခုမွာ တရုတ္၊အိႏိၵယ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔ျဖစ္ၾက သည္။ သတင္းဌာနမ်ား၏ ေရးသားခ်က္ အရ အေရွ႕အာရွေဒသကုိ ဖုိးကပ္စ္လုပ္ သည့္ အုိဘားမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ မူ၀ါဒကုိ ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႀကိဳဆုိၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အိုဘားမားကုိယ္တုိင္က အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္ရာ အာရွယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လြန္စြာစိမ္းသူမဟုတ္္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟာဆန္ ၀ီရာဂ်ဴဒါက "ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ အုိဘားမားဟာ ဘြတ္ရွ္လုိမဟုတ္ဘူးဆုိ တာကုိေကာင္းေကာင္းေတြ႕လုိက္ရပါ တယ္" ဟုေျပာသည္။ မြတ္စလင္ဦးေရ သန္း ၂၄၀ ခန္႔ရွိသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္  အုိဘားမား ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္မႈရွိျခင္းသည္  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အာရွေဒသႏွင့္သာမက မြတ္စလင္ကမၻာႏွင့္ပါ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရန္ အလားအလာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဟုေထာက္ျပေျပာဆုိ သည္။

 

Washington Posts သတင္းစာမွ Obama Emphasis on East Asia is welcomed by the region's Leader ကုိ ဘာသာျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။--
Posted By icypress to Sensible Rumour at 11/09/2009 06:11:00 AM

5 Nov 2009

Bangkok Newsroom

        စစ္ဖက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ စုအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ၂၀၁၀ တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေခၚဆုိေနသည့္ ဒီမုိ ကေရစီလမ္းျပေျမပံု၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ပါသည္။

ယမန္ႏွစ္က ဆႏၵခံယူပဲြတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒအရ လမ္းညႊန္မႈအခ်ဳိ႕ရွိေနၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရသည္ မဲေရြးပဲြမ်ား မည္သုိ႔က်င္းပမည္ဆုိသည္ကုိ ယခုတုိင္ စတင္ဆဲ အဆင့္၌သာ ရွိေနပံုရပါသည္။

ေဝဖန္သူမ်ားက ယခုေရြးေကာက္ပဲြသည္ ဥပေဒအရ တရားဝင္ျဖစ္ရန္ လိမ္ညာမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ စုၾကာၿပီျဖစ္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ သက္ဆုိးရွည္ရန္ ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။

ဘာေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပဲြကုိ က်င္းပသလဲ။

အေရ&