Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(BBC သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

အေမ ရိကန္ မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေလေၾကာင္းမွ သာမက ေရျပင္ မွပါ ဒုံးက်ည္မ်ား၊ ေရာ့ကက္ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ မႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ အရပ္ သားမ်ား ေသဆုံး ခဲ့ၾက ရေၾကာင္း လစ္ဗ်ား အစုိးရက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသည္။ မဟာမိတ္တုိ႔ လစ္ဗ်ားကုိ စတင္ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈ သုံးရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ထရီ ပုိလီရွိ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကဒါဖီ၏ အေဆာက္ အအုံမ်ား ထိခုိက္ ပ်က္စီး သြားသည္။

လစ္ဗ်ားတြင္ အစုိးရက အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး ေၾကညာ ထားသည့္ တုိင္ ကဒါဖီကုိ သစၥာ ခံေသာ အင္အားစု မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူ သူပုန္မ်ား အၾကား တုိက္ခုိက္ မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ လစ္ဗ်ား အေရွ႕ပုိင္း အက္ဒါ ဘီးယား ၿမိဳ႕ အျပင္ဘက္တြင္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားက သူပုန္ မ်ားကုိ ႏွိမ္နင္း တုိက္ထုတ္ ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ တတိယ အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ မီဆရာတာ ၿမိဳ႕တြင္ တပ္စြဲ ထားေသာ သူပုန္မ်ား သည္လည္း ကဒါဖီ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ထုိးစစ္ ဆင္မႈ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရေၾကာင္း ဘီဘီစီ သတင္း ဌာနက ဆုိသည္။

ဤအေတာ အတြင္း မွာပင္ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမားက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ လစ္ဗ်ား အေရ အတြက္ ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ ေနေသာ အခန္း က႑ အား ရက္ပုိင္း အတြင္း လႊဲေျပာင္း ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမ ရိကန္ အေနျဖင့္ လစ္ဗ်ား ေခါင္းေဆာင္ ကဒါဖီ ရာထူးမွ ဖယ္ရွား ေပးသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ လုိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယခု ထုိးစစ္ ဆင္ တုိက္ခုိက္ မႈသည္ လစ္ဗ်ား ျပည္သူ မ်ားအား အကာ အကြယ္ ေပးေရး ကုိသာ အဓိက အာရုံ စုိက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ထရီပုိလီ အေျခစုိက္ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ အဆို အရ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေကာင္းကင္ယံ၌ ဒုံးက်ည္မ်ား၊ ေရာ့ကက္ မ်ားကို မၾကာ ခဏ ေတြ႕ျမင္ သည္ဟု ဆိုသည္။ AFP သတင္း ဌာန ေရးသားခ်က္ အရ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကဒါဖီ ေနထုိင္ေသာ ဝင္း အနီးတြင္ ေပါက္ကြဲ သံမ်ား ၾကားရေၾကာင္း သိရသည္။ လစ္ဗ်ား ႏုိင္ငံပုိင္ ရုပ္သံ ဌာနက ၿမိဳ႕ေတာ္ ထရီပုိလီသည္ ရန္သူမ်ား ဗုံးႀကဲ တုိက္ခုိက္ မႈျဖင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရ သည္ဟု ထုတ္လႊင့္ ေဖာ္ျပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ား မွာလည္း တုိက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယင္းတုိက္ ခိုက္မႈ မ်ားက လစ္ဗ်ား ျပည္သူ မ်ားကုိ ေျခာက္လွန္႔ ေစႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရုပ္သံ ဌာနက ဆုိသည္။

လစ္ဗ်ား အစုိးရ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ ရွိသူ Moussa Ibrahim က ေတာင္ပုိင္း ေဒသရွိ ဆီဘား ၿမိဳ႕လည္း မတ္လ ၂၂ ရက္ ေန႔တြင္ တုိက္ခုိက္ ခံရေၾကာင္း၊ မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားသည္ ထရီပုိ လီၿမိဳ႕ အနီးရွိ တံငါ ဆိပ္ကမ္း ကုိလည္း တုိက္ခုိက္ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။ AFP သတင္း ဌာန ေရးသားခ်က္ အရ ထရီပိုလီၿမိဳ႕ အနီးရွိ လစ္ဗ်ား ေရတပ္ အေျခစုိက္ စခန္းလည္း ဗုံးႀကဲ ခံရသည္။ Aljazeera ရုပ္သံ ဌာနက ဘန္ဂါဇီၿမိဳ႕ရွိ ေလတပ္ စခန္း ႏွစ္ခု တုိက္ခုိက္ ခံရပုံ မ်ားကုိ ထုတ္လႊင့္ ျပသသည္။ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ တုိက္ခိုက္မႈသည္ အရပ္သား အေတာ္ မ်ားမ်ားကုိ ထိခုိက္ ေစခဲ့ၿပီး အရပ္သုံး ေလယာဥ္ကြင္း တစ္ခုလည္း ပ်က္စီး သြားသည္ဟု မစၥတာ Ibrahim က ဆုိသည္။

မ်က္ျမင္ သက္ေသ မ်ားက Reuters သတင္း ဌာနကုိ ေျပာျပ ခ်က္ မ်ားအရ ကဒါဖီ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားက တူနီးရွား နယ္စပ္ ေဒသရွိ ဇင္တန္ၿမိဳ႕ကုိ ကဒါဖီ၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အေျမာက္မ်ား၊ တင့္ကား မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ ခဲ့ရာ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဗလီ တစ္ခု ပ်က္စီး သြားသည္။ အဆုိပါ ၿမိဳ႕ကုိ တင့္ကား စီးေရ ၄၀ ခန္႔ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လစ္ဗ်ား အေရွ႕ပုိင္း ေဒသ တြင္လည္း ကဒါဖီ သစၥာခံ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားက အတုိက္ အခံ အင္အားစု မ်ားကုိ တင့္ကား မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ ခဲ့ရာ ထိခုိက္ ေသဆုံးမႈ မ်ားျပားသည္ဟု ဆုိသည္။

လစ္ဗ်ား အေရွ႕ ပုိင္းတြင္ အေျခ စုိက္ေသာ သူပုန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကုလ သမဂၢ အရာရွိ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထား ေသာ အကူ အညီမ်ား ကိစၥ ေဆြးေႏြးသည္။ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ အဆုိ အရ စားနပ္ ရိကၡာ မ်ားကို လတ္တေလာ ကာလ အတြင္း အီဂ်စ္ ႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး အေျခ အေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မသိရ ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အေမ ရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမားက အေမ ရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ မူဝါဒသည္ မြမ္မာ ကဒါဖီ ႏုတ္ထြက္ သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟာမိတ္ မ်ား၏ စစ္ဆင္ ေရးသည္ အရပ္ ဘက္ ျပည္သူ မ်ားကုိ အကာ အကြယ္ ေပးရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(မတ္လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ AFP သတင္း မွ "Gaddafi compound strike hit control centre" သတင္း ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ထရီ ပိုလီ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ မြမ္မာ ကဒါဖီ၏ ေနအိမ္ အပါ အ၀င္ ၿခံ၀င္း အတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေဆာက္ အဦကို ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ လစ္ဗ်ား အာဏာရွင္၏ ကြပ္ကဲ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဌာနခ်ဳပ္ကို ဖ်က္ဆီး ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံစံု တပ္ေပါင္းစု တာ၀န္ ရွိသူက AFP သို႔ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထရီပိုလီရွိ ကဒါဖီ၏ ေနအိမ္ တည္ရွိရာ ၿခံ၀င္း အတြင္းမွ စီမံကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ အေဆာက္ အဦကို ဒံုးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ အမည္ မေဖာ္လိုေသာ အဆိုပါ တာ၀န္ ရွိသူက မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ႏိုင္ငံစံု တပ္ေပါင္းစုဟာ ကုလ သမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ UNSCR အမွတ္ ၁၉၇၃ ကို အာဏာ တည္ေအာင္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီ မစ္ရွင္ ရဲ႕ တာ၀န္ အရ အျပစ္မဲ့ လက္နက္မဲ့ လစ္ဗ်ား ျပည္သူ ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ မပ်ံ သန္းရ ဇံု အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈကို တိုက္ခိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနတဲ့ ပစ္မွတ္ ေတြကို ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ သြားမွာပါ" ဟု အဆိုပါ တာ၀န္ ရွိသူက ဆိုသည္။

ပံုမွန္ အားျဖင့္ ကဒါဖီ ဧည့္သည္ မ်ားကို ေတြ႕ဆံုေလ့ ရွိသည့္ ရြက္ဖ်က္တဲႏွင့္ မီတာ ၅၀ အကြာရွိ စီမံ ကြပ္ကဲမႈ အေဆာက္ အဦမွာ ဒံုးက်ည္ ထိမွန္ မႈေၾကာင့္ လံုး၀ ၿပိဳက် သြားသည္။

ကဒါဖီ၏ စံအိမ္ အနီး တ၀ိုက္တြင္ ၾကားရသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ေပါက္ကြဲသံ မ်ားေၾကာင့္ တနဂၤေႏြေန႔က ထရီပိုလီ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လြန္စြာ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ သြားခဲ့ ၾကသည္။

ေလယာဥ္ပစ္ ေသနတ္မ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ စံအိမ္ေတာ္ႏွင့္ ထရီပိုလီ ေတာင္ဖက္ ဘက္အယ္ အဇီဇီယာ တပ္စခန္းမွ မီးခိုးမ်ား လံုးတက္ ေနသည္ကို AFP သတင္း ေထာက္က ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ကမာၻ႔ စံခ်ိန္တင္ ျမန္မာ့ဘဏ္တုိးႏႈန္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ရန္ ခက္ခဲ

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၂။

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ဘဏ္ေခ်းေငြ အေပၚတြင္ရယူေနေသာ အတိုးႏႈန္းသည္ ကမာၻ႕အမ်ားဆံုး သံုးႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ထိုသို႔မ်ားလြန္းေနသျဖင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေန ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) မွ ထိပ္တန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့့့့ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ လက္ရွိရယူေနသည့္ ဘဏ္ေခ်းေငြအတိုးနႈန္းမွာ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ယင္းႏႈန္းထားကို ယူေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာ၊ ဘရာဇီးႏွင့္ အျခားတစ္ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။

ထုိသုိ႔ အတိုးႏႈန္းအလြန္အမင္းျမင့္မားျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္မား၍ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ အနည္းဆုံး ဆယ္ဂဏန္း (Two Digits) အထက္တြင္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အတြက္အရင္းအႏွီး (capital)ကို အမ်ားဆံုး ဘဏ္ေခ်းေငြကေနပဲ ရပါတယ္။ အခုဘဏ္တိုးက ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေနေတာ့ လုပ္ငန္းသစ္ေနေတြ စတင္ဖို႔ အႏၱရာယ္ႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဘဏ္တိုးကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲႀကိဳက္ပါတယ္" ဟု ထိပ္တန္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးက လက္ရွိျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခက္အခဲကို ေျပာျပသည္။

ျမန္မာအိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ စကၤာပူတို႔၏ ဘဏ္ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္း မွာ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အတုိးႏႈန္းမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ တင္းက်ပ္ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားအျပင္ ထုုိကဲ့သို႔ ဘဏ္တိုးႏႈန္း ျမင့္မားလြန္းျခင္းေၾကာင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

"ဘဏ္အတိုး ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ရွာရတာေတာ္ေတာ္ကိုခက္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ဖို႔ တကယ့္ကို ခက္လြန္းပါတယ္"ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္းမွာ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အပ္ေငြအတိုးႏႈန္းမွာ ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြါးေရးပညာရွင္တစ္ဦးက "ႏိုင္ငံတကာမွာ ဘဏ္ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းကို တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ ေငြေဖာင္းပြမႈေတြကိုၾကည့္ၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ အတက္အက် လုပ္ေပး ပါတယ္။ ဒီမွာကေတာ့ ပံုေသပဲ လုံးဝအတက္အက် မရွိဘူး။ အဲဒါ စီးပြါးေရးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ခက္ခဲတယ္"ဟု သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဘဏ္တိုးႏႈနး္အား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စတင္သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕စီိးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ကာလတြင္စကၤာပူအစိုးရသည္ ဘဏ္တိုးမ်ား၊ အခြန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ ခ်ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည့္၏ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းရမည့္ အေျခအေနမွ ကယ္တင္ကာ ျပည္တြင္း စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး (GDP)ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္တက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ စီးပြါးေရးပညာရွင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑သည္ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိး၏ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေသးေၾကာင္း စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ GDP ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈနး္ခန္႔မွာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့စီးပြာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဟု ႏိုင္ငံတကာအျပင္ လုပ္ငန္းရွင္ အသုိင္းအဝိုင္းက မွန္းဆေနေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔ လက္လြဲေတာ့မည္ဆဲဆဲအခ်ိန္ မတ္လ တတိယအပတ္အထိ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ေသာ ဂတိကဝတ္မ်ိဳးမွ် မၾကားရေသးေခ်။

ဟန္ေဇာ္ (BHO News)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ဆက္သြယ္ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္မည္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၂။

           အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား