Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

economictimes.indiatimes.com, 23rd March 2010

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကားစင္းေရ ၅၀၀၀ တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အႀကီးစား ကုန္တင္ယာဥ္ စက္႐ုံတစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္သူ Tata Motors က တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္္သည္။

အိႏိၵယ အစိုးရထံမွ ေခ်းေငြ အစီအစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ အနီး မေကြးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ကားစက္႐ုံ ကို ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ေနာက္ဆံုး ေလးလပတ္တြင္  စတင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု Tata Motors က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာ အစိုးရ စက္မႈ ဝန္ႀကီး႒ာန လက္ေအာက္မွ ျမန္မာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဒီဇယ္ လုပ္ငန္း MADI ႏွင့္ Tata Motors တို႔အၾကား ကန္ထ႐ုိက္ စာခ်ဳပ္ကို တနလၤာေန႔တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

''၂၀၁၀-၂၀၁၁ ေနာက္ဆံုး ေလးလပတ္ ကာလမွာ တစ္ႏွစ္ကို ကားစင္းေရ ၁၀၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ စတင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားကို စင္းေရ ၅၀၀၀ အထိ တိုးျမႇင့္ႏုိင္ပါတယ္'' ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ဆိုသည္။

မေကြးစက္႐ုံတြင္ ယာဥ္ေမာင္းခန္း ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဆးသုတ္ျခင္း၊ အတြင္းခန္း တပ္ဆင္ျခင္း တို႔အျပင္ ကား ေအာက္ခံထည္ႏွင့္ ဖရိမ္ တပ္ဆင္ေရး လိုင္းမ်ားလည္း ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

gas and oil .com, 22nd March 2010

ရခိုင္ ကမ္း႐ုိးတန္းတြင္ ျမန္မာ တ႐ုတ္ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳ တိုင္းထြာျခင္း လုပ္ငန္းကို Petrol Myanmar ႏွင့္ ကိုးရီးယား Daewoo တို႔က စတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ ဟု တရားဝင္ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆာေဗး ဆင္းသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ရခိုင္ ကမ္းလြန္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း အနီးႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အနီးတဝိုက္ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္။ တိုင္းထြာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆာေဗး သေဘၤာ MV Teknif Putra ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဆာေဗး လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ရက္မ်ား အတြင္း အဆိုပါ နယ္ေျမ၌ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ား၊ ေလွမ်ား အပါအဝင္ ေရယာဥ္မ်ား အားလံုး သြားလာမႈကို အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္ထားသည္။ ဆာေဗး လုပ္ေနသည့္ ၄ ကီလိုမီတာ နယ္ေျမ အတြင္း မလာရန္ ေရယာဥ္မ်ားကို တားျမစ္ထားသည္ဟု ေက်ာက္ျဖဴမွ ငါးဖမ္းစက္ေလွ ပိုင္႐ွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ဆက္သြယ္မည့္ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္းကို ျမန္မာ အာဏာပိ္ုင္မ်ားက ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ အာဖရိကႏွင့္ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေရာက္လာမည့္ ေရနံမ်ားကို တ႐ုတ္သို႔ သယ္ပို႔မည့္ ပိုက္လိ္ုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းကို ျဖတ္သန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု ပိုက္လိ္ုင္း ၿပီးသြားလွ်င္ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံမ်ားကို တ႐ုတ္သို႔ ပို႔ရာ၌ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို ေရနံတင္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္း ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ေရလမ္းေၾကာင္း လိုအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဴ႕နယ္ မေဒးကၽြန္းေပၚတြင္ ေရနံပိုက္လုိင္း တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားက ႐ြာသားမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္း သတင္းမ်ား အရသိ႐ွိရသည္။ အလားတူပင္ တ႐ုတ္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္မည့္ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္း ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ သာဘန္းေခ်ာင္း ရပ္ကြက္မွ ေနအိမ္ အခ်ိဳ႕ကို ဖယ္႐ွားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း အတြက္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံႏွင့္ ေရနံ ပိုက္လိုင္း အတြက္ ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီယံ အသီးသီး ရင္းႏွီး ၿမႇဳပ္ႏွံမည္ဟု သိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

Mizzima News, 22nd March 2010

ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ ယေန႔ က်င္းပမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္႐ွိအေနအထား အေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ ျပႆနာ အေပၚ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေနအထားအေၾကာင္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မွ အသိအမွတ္ျပဳ ပညာ႐ွင္မ်ားက ေဟာေျပာရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

''ျမန္မာျပည္တြင္းေရး တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား'' ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ား၊ပညာ႐ွင္မ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈ၊ ဝါ႐ွင္တန္၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အလားအလာမ်ား အေပၚ ၎တို အျမင္ကို ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေဟာေျပာပြဲကို ၂ ပိုင္းခြဲထားၿပီး ပထမပိုင္း ျဖစ္ေသာ ''ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လက္႐ွိ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ား'' ကို Myanmar EGRESS တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာ ေနဝင္းေမာင္၊ Euro Burma မွ ဒါ႐ုိက္တာ ဟန္ေယာင္ေဝ၊ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းေဆာင္းပါး႐ွင္ Larry Jagan ႏွင့္ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ေအာင္ေဇာ္ တို႔က ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယပိုင္း ျဖစ္ေသာ ''ႏိုင္ငံျခား အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က႑ႏွင့္ ဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္မႈ'' အေၾကာင္းကို ကေနဒါ သံအမတ္ႀကီး H.E. Ron Hoffmann၊ အေမရိကန္ သံ႐ုံး ႏိုင္ငံေရး ေကာင္စစ္ဝန္ George Kent ႏွင့္ London School of Economics မွ ပညာ႐ွင္ ေဒါက္တာဇာနည္ တို႔က ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ေန႔တာ ေဟာေျပာမည့္ အစီအစဥ္ကို ၈း၃၀ တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရး ႒ာန ISIS ႏွင့္ အာ႐ွ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္ ASP တို႔က ပူးတြဲ ကမကထျပဳ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

The Gulf Times, 22nd March 2010

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့္ ေရပိုင္နက္ အတြက္ အသစ္ ထပ္မံ သတ္မွတ္ေရး အတြက္ အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေရေၾကာင္း ပိုင္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္သည္ အိႏိၵယႏွင့္ စကားေျပာလ်က္ ႐ွိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္သည္ အိႏိၵယႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ လည္းေကာင္း အျငင္းပြားေနမႈ ကိစၥအား ကုလသမဂၢသို႔ တင္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဆိုျပဳထားေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး နယ္နိမိတ္ မ်ဥ္းသည္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္၏ အေ႐ွ႕ေျမာက္ St. Martin ကၽြန္းအထိ ေရာက္သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့သည္ဟု New Age သတင္းစာက ေျပာသည္။ အမည္အေဖာ္လိုသူ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ တာဝန္႐ွိသူ တစ္ဦးက ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို စဥ္းစားလ်က္ ႐ွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

The Irrawaddy, By Ko Htwe, 22nd March 2010

ႏိုင္ငံေရး ပါတီႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ (GSUM) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု (UMNPF) တို႔သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ တနလၤာေန႔က ပထမဆံုး မွတ္ပံုတင္မည့္ ပါတီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အဆိုပါ ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္သြားေရာက္ရာတြင္ GSUM သည္ ပထမဆံုး မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ျဖစ္လာသည္။

UMNPF မွ ဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္က ဧရာဝတီသို႔ တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ ''သူမ်ား ထက္စာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္က ေျခလွမ္းေတြ ေနာက္က်ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ အဲဒီ ျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔ အခု အခြင့္အေရး ရတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

UMNPF ႏွင့္ GSUM တို႔သည္ ရင္းႏွီးေသာ သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ဦးေအးလြင္၏ ညီျဖစ္သူ ဦးရဲထြန္းသည္ GSUM ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ဖြယ္ ႐ွိသည္။

GSUM ပါတီသည္ မူလက ယခု ေထာင္ထဲတြင္ ေရာက္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေသာ ထင္႐ွားေသာ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ မင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ ကိုကိုႀကီးတို႔ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ သစ္ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။

ဦးေအးလြင္သည္  အသက္ ၄၆ ႏွစ္႐ွိ ႏိုင္ငံေရး  အက်ဥ္းသား သမားေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ၎၏ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးလခန္႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎၏ အစိုးရ တာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္႐ွိမႈအား လူငယ္ႏိုင္ငံေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားက သေဘာမေတြ႕ၾကေပ။ လူငယ္မ်ားက ၎အား အစိုးရထံမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရယူေနသည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း ႐ွိသည္။

ပါတီ အခ်ိဳ႕ကလည္း သတ္မွတ္ရက္ မတိုင္မီ မွတ္ပံုတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသုေဝက ၎ပါတီ၏ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔က ေနျပည္ေတာ္သို႔ မွတ္ပံုတင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ေစလႊတ္ေရး အတြက္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီမွ ဦးဟန္ေ႐ႊကလည္း သတ္မွတ္ရက္ မတိုင္မီ မွတ္ပံုတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕ကလည္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုးတက္ေရး ပါတီ (KSPP) တည္ေထာင္ရန္ KIO တြဲဖက္ ဥကၠ႒ အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သူ မနမ္တူးဂ်ာ ကလည္း ၎တို႔၏ KSPP သည္ ဧၿပီလ သႀကၤန္ မတိုင္မီ မွတ္ပံုတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထင္႐ွားေသာ ႐ွမ္းေခါင္းေဆာင္္ ဦးေ႐ႊအုန္း ကလည္း သူ၏ ပါတီကို အမည္မေပးရေသးေသာ္လည္း ေနာက္ (၁၀) ရက္ အတြင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္္း ေျပာခဲ့သည္။

ယခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္သံုးသိန္း ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္း ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

The Irrawaddy, By Saw Yan Naing, 22nd March 2010

အင္ဒိုနီး႐ွား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Marty Natalegawa သည္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားအား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အေၾကာင္း၊ ၎၏ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ေရး အတြက္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္မ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ ႐ွိသည္ဟု အင္ဒိုနီး႐ွား သတင္း႒ာနက Antara News ၏ အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။

မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ ကတိျပဳထားေသာ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ပါတီစံု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစေရး အတြက္ ယခု ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္  လက္ေတြ႕က်ေသာ ရလဒ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း ႐ွိမ႐ွိ သိ႐ွိလိုေၾကာင္း Marty က ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ သူမသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီး႐ွား အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီ နည္းမက်ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံေနရသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ သူမ၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ပါက ပါတီမွ သူမအား ဖယ္႐ွားျခင္း ခံရရန္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။

အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ထို္င္းႏိုင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွား ႏိုင္ငံတို႔မွ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးေရးသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ လက္ခံမႈႏွင့္ လိုအပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး တို႔အတြက္ တိုးတက္မႈရလဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္က ေသာၾကာေန႔က BBC World Service သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိေရာ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကပါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္လိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ အစိုးရ ထုတ္ျပန္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို အိမ္နီခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားက စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ၾကရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Alberto Romulo က ေျပာၾကားရာတြင္ အကယ္၍ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးျခင္း မ႐ွိဘဲ၊ သူမ၏ ပါတီအားလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါေစပါက မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔၏ ဒီမိုကေရစီ လမ္းညႊန္ေျမပံုႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

အာဆီယံ၏ အခ်ိဳ႕ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္တြင္ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ဘ႐ူႏိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အာဏာ႐ွင္ စနစ္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈအား မွ်ေဝခံစားလ်က္ ႐ွိၿပီး လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရန္ ေျပာဆိုေရးကို ေရငံု ႏႈတ္ပိတ္ေနလ်က္ ႐ွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း Surin Pitsuwan က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားလက္ခံၿပီး၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရန္ အာဆီယံက ေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔ အဖြဲ႕ႀကီး အေနျဖင့္ အေသးစိတ္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

မည္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု မ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ စတင္ရန္သာ လိုရင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ျမန္မာ အစိုးရက စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ကုန္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမည္ဟု ၎တို႔က ကတိေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း Surin က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.