Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

From Reuters 22nd Oct, 09

By Jason Szep

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားသည္ စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လာမည့္ႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးေရးႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးေရးတုိ႔ကို ၾကာသပေတးေန႔က ပိုမို၍ ဖိအားေပးတိုက္တြန္းခဲ႔ပါသည္။ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ၁၄ ႏွစ္ခန္႔ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံရေသာ ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနာက္ထပ္ ၁၈ လျပစ္ဒဏ္ ထပ္မံခ်မွတ္ျခင္းေၾကာင္႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လာမည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႐ိုးသားမႈ႐ွိလိမ္႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆထားၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ လာမည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အားလံုးပါဝင္ေစရမည္ဟုလည္းေကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္ကို ေစာင္႔ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kasit Piromya က အာဆီယံ ၁ဝ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ပင္လယ္ကမ္းေျခၿမိဳ႕ Hua Hin တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ဆက္လက္၍ ၂ဝ၁၅ တြင္ အာဆီယံအသိုင္းအဝုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ တူညီခ်က္တြင္ ျမန္မာအစိုးရလည္း လတ္မွတ္ေရးထိုးထားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးကိစၥမ်ားတြင္ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ကတိျပဳၿပီးသကဲ႔သို႔ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အဆိုပါကိစၥမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင္႔ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ ႐ိုးသား၍ ေႏြးေထြးမႈ႐ွိေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသြားပါသည္။

၎က ဆက္လက္၍ အာဆီယံ၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကိုမူ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက အခ်ိဳ႕ေသာ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ လူထု၏ အသနားခံမႈႏွင္႔အတူ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရပ္တည္ေတာင္းဆိုရန္ အာဆီယံသို႔ တိုက္တြန္းခဲ႔ဖူးပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဘာမွ် ျဖစ္မလာခဲ႔ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက အာဆီယံ၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္တည္လာေသာ သူတပါး၏ ျပည္တြင္းေရးကိစၥကို ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး မူဝါဒကို ဆန္႔က်င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ၍ ျငင္းဆုိခဲ႔ၾကပါသည္။

လူ႔အခြင္႔အေရးေစာင္႔ၾကည့္အဖြဲ႕

ၿပီးခဲ႔သည့္ ဩဂုတ္လက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင္႔ ေနစဥ္ အေမရိကန္တစ္ဦး သူမ၏ အိမ္သို႔ ေရကူးဝင္ေရာက္ခဲ႔မႈတြင္ အျပစ္႐ွိေၾကာင္း အစိုးရေျပာ၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ႔ပါသည္။

အဆိုပါကိစၥသည္ ႏိုင္ငံတကာကို မေက်မနပ္ ျဖစ္ေစၿပီး လာမည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါဝင္ႏိုင္ရန္ ဆင္လံုးလုပ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။

Kasit က အထက္ပါ ေဝဖန္ ေျပာၾကားသူမ်ားကို အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား လူ႔အခြင္႔အေရးေစာင္႔ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ႀကီး မစတင္မီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက အဆိုပါအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေၾကာင္႔ မစမီကပင္ သိကၡာက်ေနခဲ႔ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ က်င္႔သံုးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ႔ၾကပါသည္။

ထိုအဖြဲ႕သစ္ကို ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights ဟု ေခၚၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အာဏာမ႐ွိသည့္အျပင္ လူ႔အခြင္႔အေရး အကာအကြယ္ေပးေရးထက္ လူ႔အခြင္႔အေရးကို ပိုမိုတိုးျမွင္႔အေလးထားေရးကိုသာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ အထီးက်န္ အပယ္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ဝဝဝ ခန္႔ လြတ္ေျမာက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚ ဘာမွ် ဩဇာ႐ွိမည့္ပံု မ႐ွိေၾကာင္း ယူဆၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ၿပီးခဲ႔သည့္လက ဝါ႐ွင္တန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မူဝါဒအသစ္ႏွင္႔ ဆက္ဆံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ညာအၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေနာက္ႏိုင္ငံမွ သံတမန္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုခြင္႔ျပဳခဲ႔ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ၎တုိ႔၏ ဒီမိုကေရစီလမ္းျပေျမပံု ေနာက္ဆံုးအဆင္႔ျဖစ္ေသာ လာမည့္ႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အသံေကာင္းဟစ္လ်က္ ႐ွိေနပါသည္။

 --
Posted By icypress to Sensible Rumour at 10/27/2009 12:06:00 PM

23 Oct, 09

News 4 U, News Desk

ဆယ္စုႏွစ္၂ စုမွ် ဆက္ဆံေရးေအးစက္ေနခဲ႔ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္သည့္အေနႏွင္႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၎၏ ထိပ္တန္းသံတမန္တစ္ဦးကို လာမည့္အပတ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ၿပီး မူဝါဒအသစ္အရ အိႏိၵယႏွင္႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင္႔လည္း ထိေရာက္စြာ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းမည္ ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ေႏြးေထြး သင္႔ျမတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ေႏွးေကြး၍ ထိခိုက္မႈမ်ား ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း ဝါ႐ွင္တန္က စိုးရိမ္ပူပန္သည့္အတြက္ အေ႐ွ႕အာ႐ွႏွင္႔ ပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kurt Campbell ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ျခင္း