Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ Egyptian troubles paralleled in Burma သတင္းကို တိုက္႐ိုက္ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

တန္းစီေနေသာ သတင္းထူးမ်ားတြင္ ၂ ပတ္ ဆက္တိုက္ ပါ၀င္ေနေသာ သတင္းမွာ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းမွ အာဏာရွင္ စနစ္ ၿပိဳလဲမႈပင္ ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္ သမၼတ ေဟာ့စနီမူဘာရတ္ သည္ တူနီးရွား အာဏာရွင္ ဇိုင္အယ္အဘီဒင္း ဘင္အလီ၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း တူလိမ့္မည္ဟု ေျပာရန္ အနည္းငယ္ ေစာေသးေသာ္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ားက ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကို မေန႔က ထိန္းခ်ဳပ္ ထားလိုက္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ မစၥတာ မူဘာရတ္ကမူ သူ အဖယ္ရွား ခံရမည္ မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ထားကာ သူ႔ဖက္က စစ္တပ္ ရပ္တည္ ေနသ လဲၿပိဳဦးမည္ မဟုတ္ေပ။

ယခု အေနအထားသည္ အစိုးရ၏ ေျပာင္းလဲမႈကို ျမင္ေတြ႕ရမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အလွမ္း ေ၀းကြာလြန္းလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း တူညီေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ ပို စိတ္ဆင္းရဲစရာ ေကာင္းသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာလက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အတုမွတဆင့္ အရပ္ဖက္ အစိုးရထံ အာဏာ လႊဲေျပာင္း သကဲ့သို႔ ဟန္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အာဏာ ရွိသူမွာ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံ လႊတ္ေတာ္က မနက္ျဖန္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေတာ့မည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယင္းတို႔ အဆိုျပဳ သမွ် အားလံုးကို တံဆိပ္တံုး ထုေပးရမည့္ အဆင့္သာ ေသခ်ာေပါက္ ကန္႔သတ္ ထားပါလိမ့္မည္။

အီဂ်စ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္းေကာင္း အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ေရး ကို ေတာင္းဆိုေသာ လူထု ေတာ္လွန္ေရးတြင္ စစ္တပ္ ေအာက္ေျခ အဆင့္မ်ား၊ စစ္တပ္ကို ေက်ာခိုင္းကာ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ပါ၀င္လာၾကဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုတစ္ပတ္ Spectrum က႑တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတြင္း "ယခု ႐ုပ္ရွင္တြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အတြင္းမွ သေဘာထား ကြဲလြဲ ဆန္႔က်င္မႈကို ျဖတ္ကနဲ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္" လူအမ်ား ယူဆေနသကဲ့သို႔ အလွမ္း မေ၀းလွေတာ့ပါ။

ျမန္မာႏွင့္ အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံေရး အေနအထားမ်ားတြင္ အျခားတူညီခ်က္မ်ားလည္း ရွိေန ပါေသးသည္။ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ မိုဟာမက္ အယ္ဘာရာေဒး မိခင္ အီဂ်စ္သို႔ ျပန္လာကာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း မခံရမွီ ၾသစေၾတးလ်ား အင္တာဗ်ဴး တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ မ်ားစြာ တူညီလ်က္ ရွိသည္။ အီဂ်စ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လခန္႔က လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစ အဆံုး လိမ္ညာလွည့္ျဖား ထားျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ဘာရာေဒးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတ ေဟာ့ဇနီမူဘာရတ္ ၏ ပါတီသည္ အတိုက္အခံ ပါတီကို ၃%မွ်သာ အသာရရွိခဲ့သည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ယင္းေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ပ်က္ အံ့အားသင့္ရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ စိတ္ပ်က္ တုန္လႈပ္မိသည္ဟု သာ ေျပာႏိုင္ၾကျခင္းကိုပင္ စိတ္ပ်က္မိပါသည္။ စကားလံုးသည္ အီဂ်စ္ ျပည္သူမ်ား ခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ားကို လံုလံု ေလာက္ေလာက္ ေဖာ္ျပ ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ" ဟု ယင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အကယ္ ျမန္မာ ေနရာကို အီဂ်စ္၊ အာဆီယံ ေနရာကို အေမရိကန္ျဖင့္ အစားထိုး ၾကည့္ပါက ဆင္တူေသာ ဇာတ္လမ္း တစ္ခုကို ျမင္ေတြ႕ ရပါမည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ေပ်ာ့ေျပာင္း ေသာ ေ၀ဖန္မႈ အခ်ိဳ႕ကို မၾကာခဏ ဖိႏွိပ္ေသာ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သိကၡာ အပြန္းခံ ေရတို လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခင္ကပင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ေအာက္တိုဘာလက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ပဲ့ဂ်ာဂ်ီဗား ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ေနပံုကို ဓာတ္ပံု အ႐ိုက္ခံခဲ့စဥ္က ယင္းသည္ ဓာတ္ပံု အသက္ ၀င္ျခင္း မရွိပဲ စိတ္ႏွင့္လူ တစ္ျခားစီ ရွိပံုကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မ်က္ႏွာတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္သည္ စိတ္မသိုးမသန္႔ ျဖစ္မႈ မွန္သမွ်ကို ေဘးဖယ္ထားကာ အစား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အင္ဒါမန္ ပင္လယ္မွ ထား၀ယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ လုပ္ကိုင္ေရး ကန္ထ႐ိုက္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႀကီးမားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈတို႔မွ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားထံ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကိုသာ ေခါင္းထဲ ထည့္ ထားခဲ့သည္။ မစၥတာ အဘီဆစ္သည္ အလားတူ စီးပြားေရးအရ ေစ်းတြက္တြက္ခဲ့ေသာ ယခင္ ထိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကြာျခားျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ဘားရက္ အိုဘားမားသည္လည္း အီဂ်စ္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တန္ဖိုးခ်ခဲ့သည့္ ယခင္ သမၼတ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျခားနားျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၏ က႑တြင္မူ စဥ္းစား သံုးသပ္ ဆင္ျခင္မႈမ်ားမွာ စီးပြားေရး အရသာမကပဲ လံုၿခံဳေရး အရပါ မ်ားစြာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရသည့္ သေဘာရွိသည္။

ေျပာလိုသည့္ အခ်က္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းမႈမွတဆင့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ႀကိဳစားလွ်င္ ထိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း မွန္သမွ်အတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ စံညႊန္းမ်ား ကိုက္ညီေအာင္ ေတာင္းဆိုလွ်င္ ပို ေကာင္းမြန္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ျခင္း မရွိပဲ အမွန္အမွား ခြဲျခားသိသည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဆြစ္ဇာလန္ ဒါဗို႔စ္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္ တက္ေရာက္သူမ်ားထံ အသံသြင္း ႏႈတ္ ဆက္လႊာ ေပးပို႔ တိုက္တြန္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ သူမ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုသည့္ အခ်က္မွာ ဥပေဒ ေလးစားေရးကိစၥ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ လူမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရးႏွင့္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးေရး ကိစၥမ်ား အေပၚ ဦးစားေပး အေလးထားၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္ ဟု သူမက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုင္းအစိုးရက "ယင္းတို႔သည္ နယ္ပယ္မ်ားကို ဦးစားေပး အေလးထားရန္ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရား၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ငန္းမ်ား မွန္သမွ် အတြက္ ေျပာၾကားျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို မသဲကြဲ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(AFP သတင္းဌာနမွ 29 January 2011 ရက္စြဲပါ Secrecy swirls as Myanmar prepares new parliament သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

တနလၤာေန႔ မနက္ ၈ နာရီ ၅၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ပြင့္သစ္စ လႊတ္ေတာ္ကို တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ အတြက္ ယူနီေဖာင္းဝတ္ စစ္သား ရာဂဏန္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္တို႔  ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အတူတကြ စုေဝးၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အစိုးရ ယံုၾကည္လြန္းေသာ ေဗဒင္ နကၡတ္ ပညာ၏ ထြက္ကုန္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္ တိုင္မင္ ကိုက္မႈသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္တြင္ နာလံ မထူ ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ညိႈးေရာ္ေနေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြက္ ထူးျခားမႈ တစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္၏ သြင္ျပင္ လကၡဏာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါဝင္ျခင္းႏွင့္ လိမ္ညာမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အေထာက္ အထားမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ ပ်က္ခဲ့ရေသာ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ သစ္အတြင္းမွ အမည္ခံ လူတစ္အုပ္ႏွင့္ အတူ စစ္အစိုးရက ဆက္လက္ စံစား ေပ်ာ္ေမြ႕ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ ေလးပံု တစ္ပံုကို မဲေပးပြဲ မတိုင္မီကပင္ တပ္မေတာ္ အတြက္ သီးသန္႔ ဖယ္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္ အျပင္ တပ္မေတာ္ ေနာက္ခံ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကလည္း ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာေပါင္း ၁၁၅၄ ေနရာတြင္ ၈၈၂ ဦး အႏုိင္ ရရွိကာ ေအာင္ပြဲခံ ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဒသလႊတ္ေတာ္ ၁၄ ခုကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေခၚယူ စည္းေဝးျခင္းသည္ စစ္အစိုးရက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ "စည္းကမ္း ျပည့္ဝသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ လမ္းညႊန္ေျမပံု" ၏ ေနာက္ဆံုး အဆင့္သို႔ ႏိုင္ငံကို ဦးလွည့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ အာဏာရ စစ္ဖက္ အစိုးရက ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ ျပင္ဆင္ ေနခဲ့ခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ကိုယ္တိုင္မွာမူ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တစ္ဦး ျဖစ္လာလွ်င္ လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ "ေပ်ာက္ေသာ လမ္းမွာ စမ္းတဝါးဝါး" ျဖစ္ေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(AFP သတင္းဌာနမွ 30 January 2011 ရက္စြဲပါ China Blocks Egypt Online ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္ ႏိုင္ငံက တိုင္းျပည္ အႏွံ႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ လူႀကိဳက္မ်ား အသံုးျပဳၾကသည့္ Twitter ကဲ့သို႔ အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ "Egypt" ဟူေသာ စကားလံုးကို ပိတ္ထားလိုက္ သည့္အျပင္ အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း ေဖာ္ျပမႈကို ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာတြင္ တင္းတင္း ၾကပ္ၾကပ္ တားျမစ္ထားသည္။

တရုတ္ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ လူထု အံုႂကြမႈကို လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္သည့္ အလား အလာ မွန္သမႇ်ကို ဆတ္ဆတ္ ထိမခံ အကဲဆတ္ လြန္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ ႏိုင္ငံ၏ Micro-Blogging service တြင္ အီဂ်စ္ ဟူေသာ စာလံုးကို ရိုက္ႏွိပ္ ရွာေဖြ ပါက "သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား အရ ရွာေဖြသည့္ အေၾကာင္း အရာကို ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳ" ဟူေသာ စာတမ္း ထြက္ေပၚလာသည္။ တရုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ Twitter ကို အသံုး ျပဳသူ အေရအတြက္ သန္းငါးဆယ္ ေက်ာ္သည္ဟု သိရသည္။

သမၼတ ေဟာ့စနီ မူဘာရက္ အာဏာရွင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ ေသြးစြန္းေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံပိုင္ CCTV ႏွင့္ Xinhua စင္ဟြာ သတင္းဌာနမ်ားက သတင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အဓိက သတင္း Website မ်ားတြင္ အီဂ်စ္ ဆႏၵျပပြဲ သတင္းမ်ားကို စာပိုဒ္ အနည္းငယ္ႏွင့္ ဓာတ္ပံု အနည္းငယ္ မွ်သာ ထည့္သြင္းရန္ ကန္႔သတ္ ထားသည္။

အီဂ်စ္ အေရးအခင္းကို မွတ္ခ်က္ ေပးရန္ ယမန္ေန႔က ေတာင္းဆိုမႈကို တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက တံု႔ျပန္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

အီဂ်စ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ႏုိင္ငံတြင္း အင္တာနက္ႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္း အသံုးျပဳမႈမ်ားကို ေသာၾကာေန႔က စ၍ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ www.haveer.com.mv တြင္ David Stephens ေရးသားေသာ Maldives condemns Burma's rights record at UNHRC review ကို တိုက္႐ိုက္ ဘာသာျပန္သည္)

ဂ်ီနီဗာရွိ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ ေမာ္လ္ဒိုက္ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ Iruthisham Adam က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ား အေပၚ ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး သိသာ ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေျပာင္းလဲရန္ အဆိုျပဳ တင္ျပေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပမ္းမႈ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ကြန္ဗင္းရွင္း ကဲ့သို႔ေသာ အဓိက ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အတိုက္အခံႏွင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈ လမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕မွ ေထာင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေရး သေဘာ တူညီ ခ်က္အသစ္ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။

Ms. Adam က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ တရားမွ်တျခင္း မရွိသျဖင့္ လက္မခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီ လမ္းညႊန္ ေျမပံု (၇)ခ်က္သည္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္း၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ အားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္မႈ ရွိျခင္းတို႔ မရွိပါက ေအာင္ျမင္မႈ မရႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သူမသည္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူႏွင့္ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ ေကာင္းခ်ီး ေပးခဲ့သည္။

Ms. Adam က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အားေကာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဆက္သြယ္ေရး ဒါ႐ိုက္တာ Irushada Sattar က ေျပာၾကားရာတြင္ ေမာ္လဒိုက္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစား လိုက္နာရန္ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္သည္ အာရွအတြက္ သာမက ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုး အတြက္ပါ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

Mrs. Saltar က ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို အစည္းအေ၀း အၿပီး တနလၤာေန႔တြင္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ လိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

ေမာ္လ္ဒိုက္သည္ ျမန္မာအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္ အတြက္သာ ႀကီးၾကပ္သူ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ St.Kitts and Nevis, Australia, Nauru, နီေပါ၊ ရ၀မ္ဒါ တို႔အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(AFP သတင္းဌာနမွ 30 January 2011 ရက္စြဲပါ Death Toll from Egypt Protests passes 100 source ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ငါးရက္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာ အနည္းဆံုး လူ ၁၀၂ ဦး ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး စေနေန႔ တစ္ရက္တည္း ၌ပင္ ေသဆံုးသူ ၃၃ ဦး ရွိသည္ဟု လံုၿခံဳေရး သတင္းရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေဆးရံု သတင္း ရပ္ကြက္မ်ားက စေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ကိုင္ရို ေတာင္ဘက္ ၁၄၀ ကီလိုမီတာ အကြာရွိ ဘင္ႏိုဆြတ္ ၿမိဳ႕တြင္ ၁၀ ဦးေက်ာ္ ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိၿပီး အဆိုပါ ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ရဲစခန္းကို မီးရႈိ႕ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေသဆံုးသူ ၂၂ ဦးအထိ ရွိခဲ့သည္ဟု မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဂၤါေန႔က ဆႏၵျပပြဲမ်ား စတင္ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၉၂ ဦး ေသဆံုး ခဲ့သည္ဟု အေစာပိုင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ စေနေန႔က ကိုင္ရိုတြင္ ေနာက္ထပ္ သံုးဦး ေသဆံုးၿပီး ဂါဇာ နယ္စပ္မွ ရာဖာ ၿမိဳ႕တြင္ သံုးဦးႏွင့္ စူးအက္ တူးေျမာင္း အေနာက္ဖက္ ကမ္း၌ အစၥမာလီၿမိဳ႕တြင္ သံုးဦး ေသဆံုး ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

သမၼတ ေဟ