Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(CNN : 30 - 10 - 2009)

          တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အထီးက်န္ေနေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong IL ကို ၎အဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႕လာေရာက္လည္ပတ္ေစလိုေၾကာင္း  ဖိတ္ေခၚ ထားသည္ဟု ႏွစ္ႏုိင္ငံ၊ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းဌာနမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

          ေျမာက္ကိုရီးယား၊ Workers' Party မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး တ႐ုတ္ျပည္သို႕ အစည္းအေ၀း၊ ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႕ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ China Daily က ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႕သည္ အႏွစ္(၆၀)ေျမာက္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးအတြက္ အခမ္းအနား က်င္းပေနျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ပါတီႏွင့္ အစိုးရသည္ ကိုရီးယား ရဲေဘာ္ရဲဘက္တို႕ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး၏ အခန္းက႑သစ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဒသအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ၿပီး၊ အက်ဳိးတူတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Wen Jiabao လဆန္းပိုင္းက တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလိုျခင္းႏွင့္ ()ႏိုင္ငံ ႏ်ဴကလီးယား ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ျပန္လာရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႕သည္ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

          ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အနီးဆံုးတည္ရွိၿပီး အစဥ္အလာအားျဖင့္ မဟာမိတ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ ၿပီး၊ စီးပြားေရး အေထာက္အပံ့မ်ားကို အဓိကေပးေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပေဟဠိ၏ ေသာ့ခ်က္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ပါသည္။

          ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ စီးပြားေရးအားျဖင့္ က်ဆင္းေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိဘဲ၊ သံတမန္ေရးရာအားျဖင့္လည္း အထီးက်န္ေနပါသည္။ အတိ္တ္ကာလအတြင္းက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ရန္လိုမႈကို တလွည့္စီက်င့္သံုးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါ သည္။

         


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

(Philippines : 29 - 10 - 2009)

          ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္းပါးတစ္ခုက အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎၏ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာ လွ်င္ လွည့္ဖ်ားလိမ္ညာမႈကို ျပဳလုပ္ေနၿပီး၊ သူရဲေဘာေၾကာင္ေနၾကသည္ဟု ေ၀ဖန္လိုက္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအေရး ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။

 အာဆီယံ ထိပ္တန္းအစည္းအေ၀းတြင္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားက၊ အာဆီယံသည္ တေန႕တြင္ ဥေရာပသမဂၢကဲ့သို႕ပင္ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အနာဂတ္အျမင္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္လာမည္ဟု ၾကြား၀ါေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ အဆိုပါအိမ္မက္မွာ အလြန္ရီစရာေကာင္းေသာ ျပက္လံုးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသအတြင္း နိမ့္က်ေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသြင္သ႑ာန္မ်ားႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အျပစ္မွ ကင္းလြတ္ေအာင္ ဖံုးကြယ္ေပးသည့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္သာ တူေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

          အာဆီယံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ကိုယ္စားလွယ္ျပဳမႈ၊ လုပ္ငန္း ေဖၚေဆာင္မႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈ၊ ေဒသအတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ားအေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္မ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးေစရန္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အားေပးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ား မည္သို႕ရွိလာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ရန္ ရွိပါသည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

အနည္းဆံုး()ႏွစ္တာၾကာသည္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ဥပေဒအႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားကလည္း အထူးဂ႐ုျပဳလ်က္ ေစာင့္ ၾကည့္ရန္လိုေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးတြင္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀းကာလ အတြင္း ထုတ္ေဖၚေဆြးေႏြးျခင္းပင္ မျပဳခဲ့ျခင္းသည္ အဆိုပါ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ေဒသ ဆိုင္ရာ ဟိတ္ဟန္ေကာင္းသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလွာင္စရာျဖစ္ ေနေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

          အာဆီယံအဖြဲ႕တြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရး မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေပၚလစီေၾကာင့္  အာဆီယံသည္ ျမန္မာအစိုးရကို ထိေရာက္ေသာ ဖိအားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း ေဖၚျပထား သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ပင္လွ်င္ အေလ်ာ့ေပးလာၿပီျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  မေက်မလည္ဆက္ဆံၿပီးမွ အထီးက်န္ေနေသာ အစိုးရကို ျပန္လည္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးလို ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က အာဆီယံကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအားဆက္လက္ ေပးေစလိုမႈကို ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ပါသည္။

          ကၽြႏု္ပ္တို႕ အာဆီယံလူထုသည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး လိမ္လည္လွည့္မႈမ်ား ရပ္ရန္လိုၿပီ ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံကပင္လွ်င္ ျမန္မာကို ဖိအားေပးရန္ တြန္႕ဆုတ္ေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္လည္း တရားဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈ၊ ဥပေဒျပဌာန္းမႈမရွိျခင္း၊ ဖမ္းဆီးထိန္းခ်ဳပ္ထားစဥ္ ကာလအတြင္း ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း အကာအကြယ္အတြက္ မလိုအပ္ဘဲ ေရရွည္ဖမ္းဆီးထားျခင္း၊ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္သူ လာဘ္စားျခစားေနေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲမ်ားအား အေရးယူမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ေလာင္းကစားဒိုင္မ်ားအား အေရးယူျခင္းမရွိျခင္း စသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္ ဟု ယင္းေဆာင္းပါး တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 --
Posted By icypress to Sensible Rumour at 11/01/2009 02:50:00 AM

(From VOA News)

30 - Oct - 2009

          အေမရိကန္အစိုးရ ၀ါရင့္တာ၀န္ရွိသူႏွစ္ဦးသည္ ေရွ႕လာမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ ျမန္မာ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ေသာၾကာေန႕က ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

          အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Kurt Campbell ႏွင့္ သူ၏လက္ေထာက္ Scot Marciel တို႕သည္ ရက္ၾကာခရီးစဥ္အျဖစ္ လာမည့္အဂၤါေန႕တြင္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနေျပာခြင့္