Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္တြင္ ရွပ္နီဝတ္ ဆႏၵျပသမားမ်ားက သံလမ္းေပၚတြင္ ပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ တာယာမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးရန္ သေဘာတူလုိက္ၿပီးေနာက္ ေကာင္းကင္ ရထားမ်ား ပုံမွန္အတုိင္း ျပန္လည္ ေျပးဆြဲေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ BTS ေကာင္းကင္ရထား အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕က ရွပ္နီဝတ္ ဆႏၵျပအုပ္စုႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရွပ္နီမ်ားက ခ်စ္လုံမ္ဘူတာ သံလမ္းတြင္ ပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ တာယာမ်ားကုိ  ဖယ္ရွားေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေစာပုိင္း အခ်ိန္တြင္ ရွပ္နီမ်ား၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေကာင္းကင္ရထား ဘူတာရုံမ်ားအား ပိတ္ပင္ထားရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ရသည္။ ရွပ္နီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ Rajprasong ရပ္ကြက္တြင္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ရွပ္နီအုပ္စု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရွပ္နီ ဆႏၵျပသူမ်ားက ခ်စ္လုံမ္ဘူတာသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး ရထားသံလမ္းေပၚသုိ႔ တာယာမ်ား ပစ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အမ်ားစုမွာ ၿမိဳ႕တြင္း ခရီး သြားလာေရးအတြက္ ေကာင္းကင္ ရထားကုိသာ အမ်ားဆုံး အမွီသဟဲ ျပဳၾကေလ့ ရွိရာ အဆုိပါေန႔က လြန္စြာ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ The Nation သတင္းစာ အဆုိအရ ထုိေန႔တြင္ မိုးမ်ား သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ရာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အမ်ားစုက ေကာင္းကင္ရထား စီးရန္ ဘူတာရုံသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေကာင္းကင္ရထားမ်ား ရပ္နားထား၍ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရွပ္နီ ဆႏၵျပ သမားမ်ားသည္ ဘူတာရုံတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ စီစီတီဗီ ကင္မရာမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ရုိက္ကူးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိ ေၾကာင္း Skytrain အမႈေဆာင္ အရာရွိ Anat Apapirom က ရုပ္သံ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားသည္။

The Nation သတင္းစာမွ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ယခုအခါ ကမာၻ႔ဘဏ္ (World Bank) သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၾသဇာ ႀကီးထြားလာမႈကုိ အသိအမွတ္ ျပဳလုိက္ၿပီး တရုတ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ၿပီးလွ်င္ ကမာၻ႔ဘဏ္ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း မဲေပး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေပးႏုိင္မည့္ ပါဝါကို ရယူရန္လည္း သေဘာ တူညီလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ အပါအဝင္ အေနာက္ကမာၻမွ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ား၏ အထက္သုိ႔ တရုတ္ ႏုိင္ငံအား တင္ပို႔လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ေခါင္းေထာင္လာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအား ကမာၻ႔ဘဏ္၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကုိ ပုိမုိ သိရွိ နားလည္ေစရန္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္အတြင္း ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အရင္းအႏွီးကုိ ေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ အထိ တုိးျမႇင့္ရန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ အရင္းအႏွီး တုိးျမႇင့္ျခင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အစုရွယ္ယာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မဲေပးခြင့္ အာဏာ သည္ ၂ ဒႆမ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄ ဒႆမ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္သြားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး အင္အား အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ နံပါတ္ ၁ ေနရာတြင္ ရွိၿပီး ၁၅ ဒႆမ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ကာ ဗီတုိ အာဏာ သုံးခြင့္လည္း ရရွိထားသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ၆ ဒႆမ ၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအား ကမာၻ႔ဘဏ္က ယင္းသုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေပးလုိက္မႈကုိ တရုတ္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး Xie Xuren က ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

"ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံေတြ မဲေပးခြင့္ အာဏာ ညီတူမွ်တူ ရရွိေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ အဆင့္တစ္ဆင့္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေလးထားမိပါတယ္" ဟု Xie Xuren ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ Xinhua သတင္းဌာနက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားက လႊမ္းမုိး ျခယ္လွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္ကုိ တရုတ္၊ ဘရာဇီး၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ရုရွား စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားက မေက်နပ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း အလြတ္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ရယူထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ အရ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ဘဏ္ဥကၠ႒ ေနရာကုိ ရယူခဲ့ၿပီး ဥေရာပက ညီေနာင္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ကုိ ဦးေဆာင္သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ ဥကၠ႒ Robert Zoellick က ယခုကဲ့သုိ႔ မဲေပးခြင့္ အာဏာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းသည္ တတိယကမာၻ ဟူေသာ သေဘာ တရားမ်ိဳးမ်ား ပယ္ေဖ်ာက္ လုိ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ကမာၻသည္ ဝင္ရုိးစုံ စီးပြားေရးဆီသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ခ်ီတက္သြားေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ မူဝါဒေရးရာ ခ်မွတ္ေရး ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး အၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ မစၥတာ Robert Zoellick က ယင္းသုိ႔ ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမာၻလုံး ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး နာလန္ထူေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ စီးပြားေရး တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဝယ္လုိအားသည္ လြန္စြာ အေရးပါသည့္ စီးပြားေရး ရင္းျမစ္ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔ စီးပြားေရးတြင္ ဝင္္ရုိးစုံ တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း တူရကီႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ ေပးပါမည္ ဟူေသာ ကတိ ကဝတ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Oxfam က ေျပာၾကားသည္။

"အာဖရိကတုိက္က ဆာဟာရ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၇ ႏုိင္ငံရဲ႕ သုံးပုံတစ္ပုံဟာ ကမာၻ႔ဘဏ္မွာ ရပုိင္ခြင့္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ပါတယ္" ဟု Oxfam ၏ ေျပာခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ David Theis က အဆုိပါ ကိစၥသည္ လြဲမွားေသာ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ  အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား၏ ရွယ္ယာမွာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အရင္းအႏွီးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ အနာဂတ္ ကာလတြင္ ေငြထုတ္ေခ်းမႈမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရမည့္ အေရးကိစၥတုိ႔ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္ ဥကၠ႒ Robert Zoellick က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ဆုိက္သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေဒၚလာ ၁၀၅ ဘီလီယံ ေထာက္ပံ့ ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္ ဥကၠ႒ Timothy Geithner က ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ အရင္း ျမင့္တက္လာေရး အတြက္ ခုိင္မာၿပီး မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥကုိ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

VOA News, By Laurel Bowman, 26th April 2010

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုအခါ ျပည္နယ္တုိင္း အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္၊ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပ ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဝဖန္မႈ မ်ားစြာ ခံရေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒသည္ အဓိက အတုိက္အခံ ပါတီကုိ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မပါဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေစျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ အမ်ားစု အေနျဖင့္ ဝမ္းနည္းၿပီး၊ စိတ္မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ၾကရသည္။

          ယခု အေၾကာင္းအရာသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ျမန္မာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။

          "ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ စစ္အစုိးရဟာ ျပည္သူေတြကုိ လိမ္ညာေနတာပါ" ဟု ဆႏၵျပသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

          ျမန္မာအစုိးရကမူ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးမည္ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေမရိကန္ သံ႐ုံးတြင္ မစ္ရွင္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသူ Priscilla Clapp က ေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒသည္ စစ္တပ္၏ အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကုိ ေသခ်ာေစခဲ့ရာ၊ ယခု ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ထုိလမ္းကုိ လုိက္မည့္ ေျခလွမ္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

          "စစ္ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုဟာ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ၿပီး စည္း႐ုံးေရး ဆင္းဖုိ႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါၿပီ" ဟု Priscilla Clapp က ေျပာသည္။

         ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ပါတီတြင္ ပါဝင္ခြင့္ကုိလည္း ကန္႔သတ္ထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဓိက အတုိက္အခံ ပါတီ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူမ၏ ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

          "NLD အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခံစားေနရေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး လိပ္ျပာ သန္႔ႏုိင္ပါ့မလဲ" ဟု Jared Genser က ေျပာသည္။

          Jared Genser သည္ ဝါရွင္တန္မွ ေရွ႕ေန ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံတကာ ေရွ႕ ေနျဖစ္ပါသည္။ ၎က ျမန္မာ အစုိးရ၏ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာစရာ အမ်ားႀကီး ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အေကာင္းတစ္ခုမွ် မပါေၾကာင္း ေျပာသည္။

          "ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္၊ ၁၉၉၀ တုန္းက ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တရားမွ်တစြာ က်င္းပေပးခဲ့ေတာ့၊ သူတုိ႔ ႐ႈံးတယ္ေလ။ အဲဒီ သင္ခန္းစာေၾကာင့္ အခု အဲလုိ ထပ္ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ခြင့္ျပဳ လိမ့္မယ္ မထင္ဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

          Genser သည္ ဝါရွင္တန္ရွိ ကမၻာအႏွံ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အဖဲြ႕ ျဖစ္သည့္ Freedom Now ၏ ဥကၠဌ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ မၾကာေသးမီက ျမန္မာလူမ်ဳိး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား ညီညီေအာင္ ေခၚ ေက်ာ္ေဇာလြင္အား လြတ္ေျမာက္ရန္ ကူညီခဲ့သည္။

          "ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္စိေရွ႕မွာ ေဆးကု မခံရ၊ ေရေတာင္ မေသာက္ရတဲ့ ေသလုဆဲဆဲ လူေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ခဲ့ရတယ္" ဟု ညီညီေအာင္က ေျပာသည္။

          ညီညီေအာင္က ေျပာၾကားရာတြင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပစဥ္က အစုိးရက အာဏာလဲႊ ေျပာင္းရန္ ျငင္းဆန္ ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ အမ်ားစုက ယခု ေရြးေကာက္ပဲြသည္လည္း အလိမ္အညာ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္မည္ဟု ခံစားေနရသည္ဟု ဆုိသည္။ ဒီမုိကေရစီအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္းမွ  ရပ္တည္ခ်က္ မေလ်ာ့ေရးႏွင့္ ဖိအား ဆက္တုိက္ ေပးေနေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

          "ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အမႈကုိပဲ ၾကည့္ပါ။ အေမရိကန္ အစုိးရရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အခုလုိ ကြန္ဂရက္ေရွ႕မွာ ထုိင္ေနႏုိင္တာေပါ့" ဟု ၎က ေျပာသည္။

          ညီညီေအာင္ႏွင့္ အျခား ျမန္မာ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ နည္းပါးေၾကာင္း ေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က Obama အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒသစ္ကုိ ေက်ညာခဲ့သည္။ ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားက ျမန္မာ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတကာ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္မႈ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ အာဆီယံအတြင္းမွ ျမန္မာ မဟာမိတ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ဆုိသည္။

          ဂ်ပန္ႏွင့္ မေလးရွားသည္ မၾကာေသးမီက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တၿပီး အားလံုး ပါဝင္ေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ သံအမတ္ႀကီး Clapp က အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္လည္း လုပ္ေပးႏုိင္သည့္ ကတိကဝတ္မ်ား ပါဝင္ေန ေသးသည္ဟု ထင္ျမင္ေနသည္။

          "သူတုိ႔ ေနရာ တစ္ခုကေန စေတာ့ စေနပါၿပီ၊ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈေတြကုိ အဆင့္တစ္ခု အထိ ခြင့္ျပဳလာရမွာပါ။ အခုကေတာ့ ဘာမွ လုပ္ခြင့္ မျပဳဘူးေလ" ဟု Priscilla Clapp က ေျပာသည္။

         ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ခ်ိန္က အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ အခ်မ္းသာဆံုး ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္ေနရၿပီး ဒီမုိကေရစီအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာမူ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy News, 27th April 2010

ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ အျခား ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦး အတြက္ သီးသန္႔ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေလယာဥ္ ၂ စင္းကို ဆင္ျဖဴေတာ္ဟု အမည္ေပးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆိုအရ အျဖဴေရာင္ သုတ္ထားေသာ ATR 72-500 အမ်ဳိးအစား ေလယာဥ္ ၂ စင္းကို ထိပ္တန္း စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္ ငါးဦး ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔ အသံုးျပဳၾကမည္ဟု သိရသည္။

ကံေကာင္းျခင္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အဆိုပါ နာမည္ကို ေဗဒင္ဆရာမ်ားက အႀကံေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေလယာဥ္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရၿပီး လံုၿခံဳေရး တင္းၾကပ္ထားေသာ အထူးဂိုေဒါင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၂၀၀၉ ႏိုဝင္ဘာ သီရိလကၤာ ခရီးစဥ္တြင္ Myanmar Airways International ပိုင္ ေလယာဥ္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။