Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၃.၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. မ်ိဳးဆက္တစ္ခု၏အင္အား

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

မ်ိဳးဆက္တစ္ခု၏အင္အား

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

၁၉၈၈ လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီးမွာ ေခတ္သစ္ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံခဲ့ရသည့္ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ကို ၈၈ ေတာ္လွန္ေရးမွ စတင္သည္ဟုသံုးသပ္၍ ရႏုိင္ပါသည္။ ယင္းဆႏၵျပပြဲႀကီးတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ခဲ့ သည့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔မွာ ေခတ္ေျပာင္း လႈပ္ရွားမႈအတြက္ လူငယ္တုိ႔၏အားမာန္ျဖင့္ ႐ုိးသားစြာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈကပင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေမြးဖြားေပး ခဲ့သည္။

ခါးသီးသည့္ အမွန္တရား

သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ အမ်ားထင္မွတ္ထားသလိုေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ ျပည္သူအားလံုး၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝသြားေလမည္ဟု ကံ ေသ ကံမ ေျပာလို႔မရႏုိင္ေပ။ လူထုေတာ္လွန္ေရးနည္းျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ၿဖိဳခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မားကို(စ္)လက္ထက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၏ လူထုလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ယေန႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ အာဏာရွင္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈတို႔မွာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲ ကို ႐ုတ္ျခည္းျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားလိုလားေသာ လြတ္လပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ လြယ္လင့္တကူ ကူးေျပာင္း သြားႏုိင္သည္ေတာ့ မဟုတ္။ ျပည္သူ႔ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ခဲ့သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွာ ယခုအခါတြင္ အစိုးရအတြင္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမ်ား ရွိေနေသးသလို၊ အီ ဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္လည္း ဘာသာေရးအေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ မူဆလင္ညီအကိုေတာ္မ်ားအဖြဲ႕သည္လည္း ႏုိင္ငံျဖစ္စဥ္သစ္တြင္ ယခင္ ထက္ ၾသဇာႀကီးမားလာခဲ့သည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဟူေသာ ခါးသီးသည့္ အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ထားသည္ျဖစ္ရာ ေရာဂါရင့္လာမွ ေဆးခါးႀကီးကိုေသာက္ဖို႔ အသိရခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာေနာက္က် က်န္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးရင့္က်က္မႈရွိလာ

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမွာ အဆိုပါ ေဆးခါးႀကီးကိုေသာက္ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတည္ ေဆာက္ေရးကို ယခုမွစတင္၍ လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ၈၈ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမွ ေမြးထုတ္ေပးလုိက္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား သူတို႔၏ ငယ္ရြယ္ပ်ိဳ မ်စ္ေသာအရြယ္ကို ေပးစပ္စေတးခဲ့ၾကသူမ်ားသည္။ အစိုးရသစ္မွ အားလံုးပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ သူတို႔ကို လြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းကို စာေရးသူမ်ားစြာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရပါသည္။ သူတို႔တြင္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳသည့္ ႐ုပ္အသြင္မ်ိဳးမရွိေတာ့။ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ လည္း ေက်ာင္းသားအရြယ္မဟုတ္ေတာ့ဟု ေျပာၾကားလာသည္။ ယခင္လို ရဲရဲေတာက္ေျပာၾကားျခင္းမ်ားထက္ တစ္စံုတစ္ရာ ႏုိင္ငံေရးရင့္က်က္မႈရွိသည့္ ေျပာၾကားမႈမ်ားလည္း ေတြ႕လာရသည္။ သူတို႔မွာေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူခ်စ္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္သည့္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

ပညာျဖင့္ ႏုိင္ငံကိုတည္ေဆာက္ခ်င္သူမ်ား

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားသူမ်ားထဲတြင္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ တခ်ိဳ႕က လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕က ပါတီဖြဲ႕၍ ႏုိင္ငံေရးကိုဆက္လုပ္ၾကသည္။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကရက္တစ္ေက်ာင္းသားတပ္ေပါင္းစုႏွင့္ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီတို႔ျဖစ္ပါ သည္။ သူတို႔မွာလည္းအစပထမတြင္ ေတာ္လွန္ေရး ႐ုိးသားမႈမ်ားျဖင့္ တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပါဝါသရဖူ၏ ယစ္မူးမႈ ေနာက္တြင္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ အင္အားစု အနည္းငယ္သာက်န္ရွိေတာ့သည္။ ျပည္ပထြက္ခြာသြားၾကသူမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သူတို႔မွာ ယခုႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အမိျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ၿပီးမွ ျပန္လည္ေျခခ်ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ႏုိင္ငံကိုပညာျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကလွ်င္

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္လာၾကသူေရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခြင့္ရခဲ့ၾကသူမ်ားပါ ၈၈ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီးမွ ေမြးဖြားလာ ခဲ့ၾကသည့္ ညီအကိုမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္လာၾကသူမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ႏိုင္ငံေရးအသိမ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡ မ်ားကို ဘဝႏွင့္ရင္း၍ သင္ၾကားတက္ေျမာက္လာခဲ့သလို ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားလာခဲ့ရသူမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အတက္ပညာကို အထူးကၽြမ္းက်င္ တက္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သူတို႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အလြန္ေရးပါသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတည္ေဆာက္ရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား သေဘာေပါက္ သိရွိရမွာျဖစ္သ လို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရးအသိမ်ားလည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား တက္ေျမာက္လာသူမ်ားမွ မတက္ေျမာက္သူမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမသင့္သလို လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရးကို တက္ကၽြမ္းနား လည္သူမ်ားကလည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို အခြင့္အေရးသမားမ်ားဟု ျမင္၍မသင့္ပါ။ ကိုယ့္မွာမရွိသည့္ အရည္အခ်င္းမွာ သူ႔မွာရွိသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတည္ ေဆာက္ေရးကို ပူးေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကို အမီလိုက္ရန္ အစြမ္းကုန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာအသိျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ ႏုိင္ငံအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာထက္ အေျမာက္လကၡဏာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ေတြ႕ႀကံဳလာမည္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုကို အင္အားမ်ား အေဟာသိကံ ျဖစ္သြားမည္ကို မလုိလားပါ။ ၈၈မ်ိဳးဆက္သည္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို အင္အားအျပည့္ျဖင့္ အားသြန္ ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို စာေရးသူအပါအဝင္၊ ျပည္သူမ်ားပါ ေတြ႕ျမင္လုိလားသည္ကို သိေစခ်င္ပါသည္။

*****************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၃.၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ဆန္တင္ပို႔သူ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမည္
  2. ျမန္မာ့သစ္အား ဂ်ပန္ႏွင့္ ကေနဒါမွ ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္း

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. လစာတိုးေပးျခင္းအဆိုႏွင့္ ပက္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာအား ထပ္မံေပးပို႔ခဲ့ဟု သူရေရႊမန္းေျပာၾကား
  2. ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ တစညပါတီဝင္ေပာာင္းတစ္ဦး ဝင္မည္
  3. ေဒၚေနရီဗေဆြအား NLD မွ ပါတီဝင္အျဖစ္ လက္ခံ

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား          

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ဆန္တင္ပို႔သူ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမည္

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေရနံတင္ပို႔သူႏိုင္ငံမ်ား (OPEC)ကဲ့သို႔ ဆန္တင္ပို႔သူႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕  OREC(Organization of Rice Export Countries) ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ Park Royal ပာိုတယ္၌ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆန္တင္ပို႔သူႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ဆန္အဓိက တင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ကဲ့သို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားပါဝင္ၿပီး ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ ႏိုင္ငံတာရွိ ေတာင္သူမ်ား ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ဆန္တင္ပို႔မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆန္တင္ပို႔သူႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးေလ့လာေနသူတစ္ဦးက “ဆန္တင္ပို႔သူ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕လိုက္ၿပီးၿပီ ဆိုရင္ လက္ရွိ ေတာင္သူေတြ ေတြ႕ၾကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အ ဓိကတင္ပို႔ေနတဲ့ ဆန္စပါးေတြလည္း ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ ေစ်းရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” ပာု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တစ္ဆင့္တင္ပို႔လ်က္ရွိေသာ ၂၅မွတ္တန္ဆန္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္မွ စတင္၍ ဝယ္လိုအား တက္လာသည့္အတြက္ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၇ ထိ ေစ်းေကာင္းရရွိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

                YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့သစ္အား ဂ်ပန္ႏွင့္ ကေနဒါမွ ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္း

ျမန္မာ့သယံဇာတထြက္ပစၥည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့သစ္အေခ်ာထည္ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္နားထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဂ် ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔မွ ျပန္လည္ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ သစ္အေခ်ာထည္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ တူရကီႏိုင္ငံ၊ အစၥေရးႏိုင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ကေနဒါ ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀ႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆံုးဝယ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ၎ဝယ္ယူမႈမ်ားကို ျပန္လည္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ပို႔လ်က္ရွိသည့္ သစ္ေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ကာလမ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ အေကာင္းဆံုး အေနအထား တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၎ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းမၿငိမ္သက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္း ေငြလဲႏႈန္းက်ဆင္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ သစ္ေတာပညာရွင္မ်ားမွ စုေပါင္း၍ ေရးဆြဲထားသည့္ ျမန္မာ့သစ္ေတာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာတမ္း ၁၂ေစာင္ အား ယခုႏွစ္အတြင္း တင္သြင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ သစ္ေတာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

သစ္ေတာပညာရွင္မ်ားမွ ေရးဆြဲထားသည့္ သစ္ေတာႏွင့္  ပတ္သက္ေသာ သုေတသနစာတမ္း ၁၂ေစာင္တြင္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သစ္ေတာ ျပဳစုထိန္းသိမ္းမႈ အေထာက္အကူျပဳစာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ စာတမ္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သစ္ေတာ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာတမ္း ၂၂၁ေစာင္အား တင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။

                YC

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

လစာတိုးေပးျခင္းအဆိုႏွင့္ ပက္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာအား ထပ္မံေပးပို႔ခဲ့ဟု သူရေရႊမန္း ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ရက္ေန႔ မနက္ ၉နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းမွ ၎အေနျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ခလစာတိုးေပးေရး အဆိုတင္သြင္းမႈကိစၥရပ္အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ယခုလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ သဝဏ္လႊာအား ထပ္မံေပးပို႔ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္သူမ်ားအား အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားသာ ဆက္လက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ ခ်၍ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသဝဏ္လႊာထဲတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးလစာအျဖစ္ က်ပ္တစ္သိန္းစတင္၍ ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ လစာပမာဏ နည္း ပါးျခင္းကို အေၾကာင္းခံကာ လၻက္ရည္ဖိုးေတာင္းျခင္းႏွင့္ အလွဴေငြေကာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ လုခလစာအား မျဖစ္ မေန တိုးေပးသင့္ေၾကာင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသဝဏ္လႊာထဲတြင္ ပါရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းအဆိုအား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္စား ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းမွ ထိုသို႔ လစာတိုးေပးျခင္းမွာ ယခုႏွစ္ဘ႑ာေရးတြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ အကယ္၍ လစာတိုးေပးပါက ျပည္တြင္းဘတ္ဂ်က္လိုေငြမွာ က်ပ္ဘီလီယံ ေထာင္ခ်ီသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ စီးပြာေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥအား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္သာ စဥ္းစားမည္ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ ယင္းအဆိုအား ပယ္ခ်ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ သူရဦးေရႊမန္း၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ေျပာသည့္မိန္႔ခြန္းအား အစိုးရပိုင္မီဒီယာမ်ားမွ စကားအသံုးအႏႈန္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျဖတ္ေတာက္ခံခဲ့ရသည္ဟုလည္း သတင္းတစ္ခ်ိဳ႕၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရ သည္။

ထို႔ေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ အစိုးရပိုင္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း လယ္/ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း ၄၁ခုမွ မႏၱေလးတိုင္း စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလွံဗိုလ္ ျမစ္ေရတင္စီမံ ကိန္းကိုသာ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထိုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားစုစုေပါင္း ၂၀၀ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားအရသိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ တစညပါတီဝင္ေပာာင္း တစ္ဦး ဝင္မည္

ယခင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦးတင္စိုးမွ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လစ္လပ္ေနရာ ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳး ပါတီကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစညကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္႐ံႈးနိမ့္ ခဲ့ၿပီး တစ္လခန္႔အၾကာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္ခƞ