Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

သတင္းလႊာ စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ာ..

သတင္းလႊာ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၃၇) ကို ေပးပို႔လိုက္ပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ
၁။ KBZ ဘဏ္ဥကၠ႒ အဖမ္းခံရသည့္သတင္းမွာ ေကာလဟာလသတင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း KBZ ဘဏ္
ဒု-ဥကၠ႒ ေျပာၾကား
၂။ ကေမာၻဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထြက္ေပၚေနေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားသည္
အျဖစ္မွန္မဟုတ္ေၾကာင္း
ဗဟိုဘဏ္မွ ေျပာၾကား
၃။ ဆရာေတာ္ဦးေကာဝိဒဦးေဆာင္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရံုးေရွ႕တြင္ ထပ္မံဆႏၵျပမည္
၄။ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း ေျမေနရာတြင္ မေျပာင္းေရြ႕လိုသူမ်ား
ဆက္လက္ေနထိုင္ႏိုင္
၅။ ဒီမို ၁၀ပါတီတြင္ တိုင္းရင္းသား၅ ပါတီ ပူးေပါင္းမႈ ေလ်ာ့ခ်မည္
၆။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံရံုးေရွ႕၌ ရန္ကုန္ေရာက္ ရခုိင္ရဟန္းသံဃာအပါး ၈၀ေက်ာ္
ဆႏၵျပေတာင္းဆို
၇။ KNPP ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အား စီမံကိန္းနယ္ေျမမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ KCSN ေတာင္းဆို
၈။ ပါတီညီလာခံတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေရြးခ်ယ္မည့္သတင္း ဦးေဌးဦးျငင္းဆို
၉။ တရုတ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအား သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖင့္
ေနာက္ျပန္လွည့္ရန္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြထားဖို႔လိုေၾကာင္း ၈၈ ဆို
၁၀။ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းရန္
အေခါင္းမီး႐ိႈ႕ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သူမ်ား အေရးယူခံရ
စတ့ဲသတင္းေတြအျပင္
အင္တာဗ်ဴးက႑၊ ေဆာင္းပါးမ်ားက႑၊ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ားက႑ကိုလည္း
ထူးထူးျခားျခား ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

ေလးစားလွ်က္
သတင္းလႊာအဖြဲ႔
--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံသတင္းရေအာင္
ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္မူရင္းမီဒီယာမ်ား၏
အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။

The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be
reposted on the website named
http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။

The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၆.၁၀.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္လာေရး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္လာေရး

ကိုကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။

(ေအာက္တိုဘာ ၆ရက္ထုတ္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃၀) အမွတ္ (၅၈၉) မွ ထုတ္ယူထင္ျပခ်က္။)

ျမန္မာ့စီးပြားေရးတံခါး ဖြင့္ေပးလုိက္ျခင္းကို ေဒသတြင္း၌ ကစားကြက္ေျပာင္းျခင္းအျဖစ္ အမ်ားက ႐ႈျမင္ေနၾကသည္။ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးရွိျခင္း၊ သယံဇာတေပါႂကြယ္ဝျခင္း၊ လုပ္သားအင္အား ေတာင့္တင္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားၿပီး ဝင္ေငြျမင့္မားေသာ အျခား အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဆင့္သို႔ ကာလတုိအတြင္း ေရာက္ရွိႏုိင္စရာ အလားအလာမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

ေတာင့္တင္းႂကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအတြက္လည္း မ်ားစြာ အက်ဳိးျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ေရရွည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ လုိအပ္ေသာေပၚလစီမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကာလတုိႏွင့္ အလယ္အလတ္ကာလမ်ား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စိန္ေခၚ မႈမ်ဳိးစုံကို ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ကင္းမဲ့မႈသည္ မူဝါဒခ်မွတ္သူအဖို႔ ႀကီးမားေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားျဖစ္ေနသည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စုေဆာင္းေငြမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ကုန္ထုတ္အရင္းအႏွီးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးမည့္ ထိေရာက္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ရသည္။

ေရွးဆုိ႐ုိးစကားတစ္ခုရွိသည္။ စီးပြားေရးကို လူ႔ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ ပမာႏႈိင္းလွ်င္ ဘဏ္စနစ္သည္ လူ႔ႏွလုံးသားႏွင့္တူၿပီး ဘဏ္ေခ်းေငြသည္ ခႏၶာ အတြင္း လွည့္ပတ္စီးဆင္းေသာေသြးႏွင့္ တူသည္။ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ႏွလုံးသားႏွင့္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ ေသြးလည္ပတ္မႈမရွိဘဲ ဤခႏၶာကုိယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီး ထြားဖို႔ကိုအသာထား က်န္းမာဖုိ႔ပင္ ခက္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ အေျခခံမူလတန္းအဆင့္၌သာ ရွိသည္။ ေလာေလာဆယ္ ႏုိင္ငံပုိင္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ ၁၉ ခုသည္ စုစုေပါင္းမတည္ေငြ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ပင္ မျပည့္ေပ။ ထုိဘဏ္မ်ားတြင္ ဘဏ္ခြဲ ၃၃၀ခန္႔သာရွိရာ ဘဏ္ခြဲတစ္ ခုလွ်င္ ပ်မ္းမွ် လူ ၁၈၀,၀၀၀ကုိသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးဘဏ္ ၁၉ခုမွ ဘဏ္ခြဲ ၆,၃၀၀ခန္႔ရွိရာ တစ္ခု သည္ လူ ၁၁၀,၀၀၀ ကို ဝန္ေဆာင္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုဂၢလိကေခ်းေငြ စုစုေပါင္း (ကုမၸဏီႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသို႔ ေခ်းေငြ)သည္ ၂၀၁၀ ခု အမ်ဳိးသား ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖုိး၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိသည္။

ဗီယက္နမ္၌ ၁၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ မေလးရွား၌ ၁၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိသည္။ ဤသည္ကိုေထာက္လွ်င္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၏ အသည္းႏွလုံး ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့လက္ရွိဘဏ္စနစ္သည္ ခႏၶာကိုယ္သို႔ ေသြးလုံလုံေလာက္ေလာက္ ပို႔လႊတ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ပုဂၢလိက စုေဆာင္း ေငြမ်ားကို လည္ပတ္လႈပ္ရွားလာေစရန္လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ စြန္႔စားရမႈအတုိင္းအတာကို ခန္႔မွန္းအကဲျဖတ္ရန္လည္းေကာင္း၊ အရင္းအႏွီး မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေနရာခ်ထားရန္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ဘဏ္စနစ္ကို ထိေရာက္ထက္ျမက္သည့္ ေခတ္မီဘဏ္စနစ္ေပၚေပါက္လာေအာင္ အေရးတ ႀကီး လုိအပ္ေနပါသည္။

ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မူဝါဒအဆင့္၌ ခုိင္မာေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈကြန္ရက္ရွိေသာ ၾကံ့ခုိင္သည့္ ဗဟုိဘဏ္ရွိရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိမွ်မက လက္ရွိစီးပြားေရးဘဏ္မ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ စုစည္းအားျဖည့္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။

နည္းပညာစြမ္းရည္၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစြမ္းရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ အေရးေပၚလုိအပ္ေနသည္။ အျခားအဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ေငြ အပ္ႏွံသူမ်ားက ဘဏ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေသာ ဘဏ္ အက်ပ္အတည္းႀကီးကုိ လူထုက မေမ့ႏုိင္ၾကေသးေပ။ ထုိအက်ပ္အတည္းတြင္ ေငြအပ္သူအမ်ားအျပား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကရသည္။

ဘဏ္မ်ားရင့္က်က္လာေအာင္ ျပဳျပင္ေရးအတြက္ အေျခခံဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေငြအရင္းအျမစ္မွန္မွန္ ရရွိေရးအတြက္ ေငြအပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ရရွိေအာင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရွ႕မွသြားႏွင့္ ၾကေသာ ၎၏အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေအာင္ျမင္ေနေသာ ထြန္းသစ္စ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈအကူအညီကို ရယူ၍ ၎၏ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရွိန္အဟုန္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

အမွန္တကယ္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း စီးပြားေရးအလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာခဲ့ၾကသည့္ အေရွ႕ အာရွႏုိင္ငံမ်ားထံမွ ေကာင္းေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ပုိင္း ေငြေၾကးမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးကေသာင္းကနင္း ထိခုိက္ခံစား ခဲ့ရေသာ အေတြ႕အၾကံဳမွ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရယူႏုိင္ေပသည္။

ဤအေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့ၾကရေပရာ မၾကာမီကျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတြင္ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ေပသည္။

ေရရွည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ကြ်မ္းက်င္ထိေရာက္ေသာ ဘဏ္စနစ္သည္ ႀကိဳတင္ရွိေနရမည့္ အေရးႀကီး လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဤအစုိးရမ်ား ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ၾကသည္။ ထုိမွ်မက စိတ္မခ်ရေသာ၊ မကုိးစားရေသာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းေသာ ဘဏ္စနစ္သည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကို လမ္းေခ်ာ္သြားေစႏုိင္ၿပီး စီးပြားေရးတစ္ခုလုံး ပ်က္သုဥ္းသြားႏုိင္သည္ ဆုိသည္ကိုလည္း အေရွ႕အာရွအစိုးရမ်ား သိရွိနားလည္ ထားၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ဖြင့္ေပးခဲ့ရာတြင္ အေရွ႕အာရွအေတြ႕အၾကံဳကို ျမန္မာအတြက္ လမ္းၫႊန္သဖြယ္ အသုံးခ်ႏုိင္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အကာအကြယ္ေပးရင္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း ေခတ္မီတုိးတက္ေရးအတြက္လည္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ရာ ထုိအက်ဳိးစီးပြားႏွစ္ခုကုိ မွ်တေအာင္ ခ်ိန္ဆရာတြင္ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မုိဒယ္ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေလ့လာႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ဖက္စပ္လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေပၚအေျခခံ၍ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ခဲြျခမ္းစိတ္ပိုင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားမုိဒယ္ပံုစံမ်ား က်င့္သံုးျခင္း စသည္ျဖင့္ မည္သည့္ပံုစံနည္းလမ္းကိုပင္ သံုးသည္ ျဖစ္ေစ ရလဒ္မွာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပဘဏ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဖက္စလံုး အက်ဳိးရွိမည့္ပံုစံျဖစ္ဖုိ႔ လုိေပမည္။

အေရးအႀကီးဆံုးပန္းတုိင္မွာ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကို အက်ဳိးျပဳရေပမည္။ အသံုးျပဳေသာ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား ဖြင့္ေပး ေသာ အျမန္ႏႈန္းမွာ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ားအၾကား အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားျခားနားၾကေစကာမူ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားေၾကာင့္ ဤႏုိင္ငံ မ်ား၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ရင္းျမစ္ခဲြေဝခ်ထားမႈတြင္ မ်ားစြာတုိးတက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္မွာမူ ယံုမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေခ်။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္၊ သံုးဆယ္အတြင္း အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ား စီးပြားဖံြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက မ်ားစြာ အက်ဳိးျပဳခဲ့သည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ တြင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းသည္ ခႏၶာကုိယ္ကို ျဖည့္စြက္အာဟာရေပးသည္ႏွင့္ တူသည္။ သူတုိ႔ေၾကာင့္ ႏွလံုးၾကံ့ခုိင္သန္စြမ္းၿပီး ေသြး လွည့္ပတ္မႈ ေကာင္းေစသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အာဟာရမွ်တဖုိ႔ေတာ့ လုိသည္။ မွားယြင္းေသာ အာဟာရစားမိသည္ျဖစ္ေစ၊ ဗီတာမင္တစ္မ်ဳိးတည္း အလြန္အၾကဴး စားမိလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ျဖည့္စြက္စာမွား၍ ေရြးခ်ယ္မိသည္ျဖစ္ေစ၊ မမွ်မတျဖစ္ၿပီး ေရာဂါအေျခအေနဆုိးလွ်င္ ႏွလံုးေရာဂါေဖာက္သည့္အေျခ ဆုိက္သြားႏုိင္သည္။ အဆံုး တစ္ေန႔တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကသာ အဆံုးအျဖတ္ ေပးပါ လိမ့္မည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ၾကသည့္အဆင့္တြင္မူ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားေရာ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပါ "Bank for International Settle Ments" ေထာက္ခံ အတည္ ျပဳထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆီသုိ႔သာ မနီးယိုးစဲြ ဆံုစည္းလာၾကသည္။

ျမန္မာဘဏ္မ်ားသည္ ဤအေကာင္းဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆီသုိ႔သာ ဦးတည္လ်က္ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ားကို ခ်ိန္ဆလုပ္ကိုင္သြားရေပ မည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမန္ဆန္လြန္းလွ်င္ မလုိအပ္ဘဲ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြား ႏုိင္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ ေႏွးေကြးလြန္းလွ်င္လည္း လြန္စြာလုိအပ္ေနေသာ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို ၾကန္႔ၾကာသြားေစႏုိင္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေသအခ်ာ စဥ္းစားသံုးသပ္ထားေသာ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ လမ္းျပေျမပံုျဖင့္ လမ္းၫႊန္လုပ္ကိုင္လ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တုိင္းတြင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း၊ လုိအပ္ပါက ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားသင့္ေပသည္။

****************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011