Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၂၈.၉.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းသို႔ဝင္ေရာက္ရန္ ျမန္မာ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသး
  2. လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ လာဘ္ထိုးရလွ်င္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းေန
  2. ဂ်ပန္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံရွိ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ပါလီမန္အမတ္မ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

  1. စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းႏွင့္ သမိုင္းသင္ခန္းစာ

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းသို႔ဝင္ေရာက္ရန္ ျမန္မာ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသး

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း AEC သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ လတ္တေလာ ေလ့လာဆန္းစစ္ မႈမ်ားအရ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ အေနအထားမွာ နည္းပါးေနေသးသည္ဟု ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဌာနမွ ပါေမာကၡ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေဒၚစႏၵာဦးက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုလိုက္သည္။

“ စီမံ/ စီးပြားက တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီဆန္းစစ္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ အဲဒီမွာေတြ႕ရတာက အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ ရွိမေနတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ပညာရွင္ပိုင္းက ေျပာရလွ်င္ ပိုမိုပူးေပါင္းဖို႔ လိုေနပါၿပီ ” ဟု ေဒါက္တာ ေဒၚစႏၵာ ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္ အဝန္းအတြက္ မျဖစ္မေန လက္ခံက်င့္သံုးရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ကုန္စည္မ်ားစီးဝင္လာပါက ျပည္တြင္းတြင္ရွိသည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တည္ႏိုင္မႈအေျခအေနမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရွိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္တစ္ဆက္တည္း ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား ေတာင့္မခံႏိုင္ပါက ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း အလုပ္ရွင္ဘဝမွ အလုပ္သမားဘဝသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ေၾကာင္းကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕မွ သံုးသပ္ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို သိရသည္။

အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ အေကာက္ခြန္ သုညျဖစ္သြားပါက ႏိုင္ငံတကာမွ ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာ မည့္ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲလာၿပီး၊ မၿပိဳလဲရန္အတြက္ အစြမ္းကုန္ တည့္မတ္ ေနၾကရေတာ့မည့္ အေျခအေနရွိလာႏိုင္သည္ကို ထည့္သြင္းစိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၇၈ ခု ရွိသည့္အနက္ ဇြန္လကုန္ထိ ၈၄ ခု ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ လာဘ္ထိုးရလွ်င္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ လာဘ္ထိုးရ၊ လာဘ္ေပးရလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အသိေပး ႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေတြ ရဖို႔အတြက္ လာဘ္ထိုးရတယ္၊ လာဘ္ေပးရတယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္မေရြးေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအတြက္ လိုင္စင္ရဖို႔ ေငြမ်ားစြာ ကုန္ရတယ္ဆိုတာ အလြန္တရာ နားကေလာတယ္။ ဒီေခတ္မွာ မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုတည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ အဆိုျပဳလာေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း ေငြေၾကး ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ေျမအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားအတိုင္း လိုက္နာသြားရန္၊ ဘဏ္တြင္ စာရင္းဖြင့္ကာ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမ်ား အတိအက်ထားရွိဖို႔ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ား ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးပါက အဆင္သင့္ရရွိႏိုင္ လုပ္ေဆာင္ထားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ စက္ရံု (၁၅) ရံု၊ စိစစ္ဆဲစက္ရံု (၇) ရံု၊ အဆိုျပဳစက္ရံု (၁၃) ရံု၊ ထပ္မံတိုး ခ်ဲ႕ စက္ရံု (၆) ရံု ႏွင့္ အသစ္စီမံကိန္းစက္ရံု (၄) တို႔ ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Ref : 7 Days

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းေန

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား ကို (အမိန္႔အမွတ္ ၂၃/၂၀၁၁) ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား ေရးရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာႏွင့္ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ရံုးခန္းမရရွိေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေခတၱလာေရာက္ ေနထိုင္သူ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအား လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေနအထားမွာ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ ေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကရင္တိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေစာထြန္းေအာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂ (စ်) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ညိႇႏိႈင္း၍ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရ တိုင္း( သို႔မဟုတ္ ) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီး မ်ားအားလည္းေကာင္း အျခားဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္မ်ားကိုလည္း ပူးတြဲတာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို လိုခ်င္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလးေတာ့ ေပးေစခ်င္တယ္။ ကိုယ့္တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳးစုကိစၥႏွင့္ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကိစၥေတြကို ျမင့္တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိလာရင္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမႈလည္း ရွိလာမယ္ ” ဟု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားသာမက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမရွိပဲ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို မသိရွိျဖစ္ေနပါသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဂ်ပန္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံရွိ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ပါလီမန္အမတ္မ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းတုိးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္အဖြဲ႕ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ USDP ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး Mr.Ing Bun Hoaw ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ က လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီး ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္  လာေရာက္ေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑၌ အျပန္အလွန္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လိုလားေနသည့္အျပင္ တျခားေသာက႑မ်ား၌ပါ စိတ္ပါဝင္စားေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔အတူပင္ ဂ်ပန္မွလႊတ္ေတာ္ပါလီမန္ အမတ္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ကပါ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္သတၱဳစြမ္းအင္ အစရွိသည့္က႑မ်ား၌ပါ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလုိၾကၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကလည္း ထုိနည္းအတုိင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံသိရသည္။

Ref: Popular News

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

ေမး- အခုလို ကားတင္သြင္းခြင့္ကို အတိုင္းတစ္ခုနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခြင့္ျပဳလိုက္တာက ကားေစ်းကြက္အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑ႀကီးတစ္ခုလံုးအေပၚေကာ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈေတြရွိလာႏိုင္တယ္လို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ သံုးသပ္မိလဲ။

ေျဖ- အမ်ားႀကီးသက္ေရာက္မႈရွိတာေပါ့။ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေရရွည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ အတြက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ပီျပင္ေအာင္သြားဖုိ႔ အႀကံေပးေနၾကတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆိုတာကေတာ့ မွ်တတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေပါ့ေလ။ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရဖို႔ကို ဥပေဒနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့အေျခအေနတစ္ခုေရာက္ဖုိ႔၊ ၿပီးရင္ Rule and Regulation ေတြက အမ်ားအတြက္ လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္။ အခုလုပ္ေနတဲ့ ကားသြင္းခြင့္ျပဳလိုက္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးက လူအမ်ားစုကိုေပးလိုက္တာ။ လူအမ်ားစုေပးလိုက္တယ္ဆို တစ္ဖက္မွာ ေစ်းကြက္စီး ပြားေရးကို သြားခ်င္တဲ့ပံုစံတစ္ခု၊ အားလံုးလက္ခံႏုိင္တဲ့ ပံုစံတစ္ခု လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ အမ်ားႀကီးေရွ႕ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အကန္႔အသတ္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးလို႔ ေျပာရင္ လူအမ်ားလက္ခံၿပီး လူအမ်ားအလုပ္လုပ္လို႔ရတဲ့ အေနအထားျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

စက္တင္ဘာ ၂၉ ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ အတြဲ (၇) အမွတ္ (၃၇) တြင္ပါသည့္ “ကားတင္သြင္းသည့္လုပ္ငန္းကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးလွေမာင္ေရႊႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း” ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေမး- ျပည္သူေတြက စီးပြားေရးတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတာေလးကို (STABLE) ျဖစ္ခ်င္ၾက တာေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာ အန္တီစုအေနနဲ႔ ဘယ္လို ပံ့ပိုးေပၚႏုိင္မလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ- ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ တည္ၿငိမ္မႈဟာ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေပၚမွာ တည္တယ္။ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈဆိုတာကလည္း ႏုိင္ငံေရးေပၚမွာ တည္တယ္။ ဥပမာဆိုလို႔ရွိရင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔လိုအပ္ခ်က္ကဘာလဲ။ အလိုအပ္ဆံုးတစ္ခုက ယံုၾကည္မႈပဲ။ စီးပြားေရးအရယံုၾကည္မႈ မရွိလို႔ရွိရင္ ဘယ္လိုမွတိုးတက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ တိုးတက္မႈ မရွိဘဲနဲ႔လည္း တည္ၿငိမ္တယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈရွိဖို႔ဆိုတာက ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈလည္း ရွိဖို႔လိုတယ္။ တခ်ိဳ႕က စီးပြားေရးေကာင္းရင္ ေတာ္ပါၿပီဆိုေပမယ့္ စီးပြားေရးေကာင္းဖို႔ကို ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို လစ္လ်ဴ႐ႈလို႔ မရဘူးဆိုတာ အမ်ားျပည္သူက ပိုၿပီးေတာ့လက္ခံနားလည္ဖို႔ လိုမယ္ ထင္တယ္။

စက္တင္ဘာ ၂၉ ထုတ္ NEWSWEEK အတြဲ (၂) အမွတ္ (၉၇) တြင္ပါသည့္ “ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ တည္ၿငိမ္မႈက အဓိကအား ျဖင့္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေပၚမွာ တည္တယ္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈဆိုတာလည္း ႏုိင္ငံေရးေပၚမွာ တည္တယ္ဆိုတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း” မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒမူၾကမ္းျပဳစုကတည္းကိုက ဒါက လက္ရွိႏုိင္ငံရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ေတာင္သူ လယ္သူ ေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ဒီအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒဆက္စပ္ဥပေဒ ေတြ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ လယ္ေျမေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြကို တက္ကၽြမ္းနားလည္သူေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ေလ့လာၿပီးမွ အသံုးအႏႈန္းကအစ အမွားအယြင္းအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ယူၿပီး ျပဳစုထားတာပါ။ ဒီအတြက္ ေတာင္သူေတြကို အမ်ားႀကီး အကာအကြယ္ ေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္”

စက္တင္ဘာ ၂၉ ထုတ္ POPULAR NEWS အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃၈) တြင္ပါသည့္ “လယ္ယာေျမ တရားဝင္လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့မည္ဟုဆို” သတင္းမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေမး- အရင္က လႊတ္ေတာ္ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတာ ေျဗာင္မဲေပးစနစ္ေရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ေရာရွိတယ္။ အခု ေျဗာင္ မဲေပးစနစ္ပဲျဖစ္သြားၿပီ။ အဲဒါေကာင္းလား။

ေျဖ- သာမန္အဆိုေတြ ေမးခြန္းေတြ ဥပေဒၾကမ္းေတြကိုေတာ့ ေျဗာင္မဲေပးတဲ့စနစ္နဲ႔ ဆႏၵယူတာ ေကာင္းပါတယ္။ အေရး ႀကီးတဲ့ဟာေတြက်ေတာ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးတာ ေကာင္းတာေပါ့။ သာမန္ဥပေဒေလာက္ကို ေျဗာင္မဲ ေပးတာလည္းေကာင္း တာေပါ့။ တစ္မ်ိဳးတည္းထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္မေကာင္းဘူး။ ဖဆပလလက္ထက္ တုန္းကေတာ့ ခလုတ္ႏွိပ္ မဲေပးတာ မရွိဘူး။ ေဟာခန္းႀကီး ၂ ခန္းရွိတာေပါ့။ ေထာက္ခံနဲ႔ ကန္႔ကြတ္ ၂ခန္း ရွိတာေပါ့။ ေထာက္ခံအခန္းထဲမွာ ဘယ္ႏွစ္ ေယာက္လဲ၊ ကန္႔ကြတ္ အခန္းထဲမွာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိလဲ ေရတာ ေပါ့။

စက္တင္ဘာ ၂၉ ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၆၂) တြင္ပါသည့္ “ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသုေဝႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး” ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ေဆာင္းပါးက႑

စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းႏွင့္ သမိုင္းသင္ခန္းစာ

စိတ္ခံမႈကို ဦးစားေပးတတ္ျခင္း၊ စိတ္အလိုကိုလိုက္တတ္ျခင္းတို႔မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ေမြးရာပါ ဂုဏ္သတိၱမ်ားဟု ဆိုရ ေပလိမ့္မည္။ စိတ္ရွည္သီးခံ ဇြဲရွိရန္၊ လဘက္ေကာင္းစားလိုလွ်င္ ပေလာင္ေတာင္တက္ေႏွး၊ တစ္ေန႔ တစ္လံ ပုဂံ မေရြ႕ဟု ႏႈန္းစံမ်ားျဖင့္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ထားရွိရန္ စကားပံုမ်ား၊ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း စိတ္ျမန္လက္ျမန္ ရွိ သည့္ ေနရာတြင္လည္း စံခ်ိန္တင္ေလာက္ေအာင္ ျမန္သည့္ လူမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ဤကား ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ စိတ္ရွည္မႈ မရွိျခင္းဟူေသာ စိတ္ေနသဘာဝကို ေဖာ္ျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ အျခားစိတ္ေနသေဘာသဘာဝတစ္ခုမွာ သူရဲေကာင္းကို ျမတ္ႏိုးတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  ျမန္မာ လူမ်ိဳးဟုစေပၚတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္စစ္တိုက္လာရေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ပင္ တိုင္းရင္း သားအေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီမ်ားအေရး စသည္ျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္တိုက္ပဲြဆင္ႏႊဲလာခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ စစ္စိတ္စစ္ မာန္ျပည့္ဝေနေသာ လူမ်ိဳးသည္ တိုက္ခ်င္ခိုက္ခ်င္စိတ္ႏွင့္ သူရဲေကာင္းျဖစ္လိုစိတ္ ကိန္းေအာင္းေနသည္မွာ အဆန္း တက်ယ္ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ေပ။  ျမန္မာတို႔သဘာဝအရ သူရဲေကာင္းျဖစ္ခ်င္သည္။ သူရဲေကာင္းျဖစ္လွ်င္ သားစဥ္ေျမး ဆက္ ဂုဏ္တက္မည့္အျပင္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ အရိုးစဲြလာသည့္ အာဇာနည္ဟူေသာ ဂုဏ္ထူးဝိေသသကို ပိုင္ဆိုင္မည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူရဲေကာင္းျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလိုၾက သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ အမ်ား အက်ိဳးေဆာင္၊ ကိုယ့္အက်ိဳးေအာင္၊ အမ်ားအတြက္စံြ႕ဝံ့သူ စသည္ျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးတြင္ သံမိႈစဲြေအာင္ ရိုက္ႏွိပ္ထားျခင္း ခံရေသာ ၾသဝါဒမ်ားေၾကာင့္လည္း မိမိရပ္ရြာ၊ မိမိေဒသ၊ မိမိ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္စြန္႔ရန္ ဝန္မေလးေတာ့ေပ။

ထုိသို႔ေသာ စ