Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Irrawaddy, By William Boot, 3rd April 2010

တ႐ုတ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ျဖတ္၍ ေဆာက္လုပ္မည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ ေရနံ ပိုက္လိုင္း အတြက္ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေျခစိုက္ ရခိုင္ သတင္း ဌာန ျဖစ္ေသာ Narinjara က ေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ China National Petroleum Corporation (CNPC) မွ တ႐ုတ္ အင္ဂ်င္နီယာ ၅၀ ေက်ာ္သည္ ကၽြန္းေပၚတြင္ ေျမျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္း ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ္မ်ားသည္ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားကို ၿဖိဳ၍ လမ္းေဖာက္ရန္ ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း အေျခခံမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေက်ာက္မ်ား စုေဆာင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကသည္။

ပိုက္လိုင္း တစ္ခုသည္ ေရႊသဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မွ ဝယ္ယူထားေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို သယ္ယူမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုက္လိုင္း တစ္ခုသည္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကမွ သယ္ယူလာေသာ ေရနံမ်ားကို ပိုက္လိုင္းထဲသို႔ ေမာင္းထည့္ကာ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

CNPC သည္ အဆိုပါ ပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ ရမ္းၿဗဲဆီ ဆိပ္ကမ္း အတြက္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံ သံုးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္မႈ ရပ္ကြက္မွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ရမ္းၿဗဲမွ အခ်ဳိ႕ေသာ ေျမမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ေသာ္လည္း ဘာကိုမွ် အစားေပးခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း Narinjara သတင္းဌာနက ေျပာသည္။

ေရႊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို ဦးေဆာင္ တူးေဖာ္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမွ ေဒဝူး အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Asia World ကုမၸဏီမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း အဆိုပါ လုပ္ငန္း ေဒသတြင္ ေတြ႕ရေၾကာင္း Narinjara သတင္းက ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Asianage.com, 2nd April 2010

အိႏိၵယ ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ အေရွ႕ဖက္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံငယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ စစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး၊ ခိုင္ၿမဲေရး မူဝါဒကို တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္၊ ေျဖးေျဖး မွန္မွန္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည္။ အဆင့္ျမင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ လာမည့္ အပတ္တြင္ လာေရာက္ရန္ ရွိၿပီး ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထိပ္တန္း အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္ သူပုန္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥသည္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ အိႏၵိယ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေျပးေလ့ ရွိေသာ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသ သူပုန္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားထံမွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရရွိရန္ အိႏၵိယက စိတ္ေစာ ေနသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ရင္းႏွီးမႈ ရွိသည္ဟု အၿမဲတမ္း ယူဆထားၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး ခိုင္ၿမဲေစရန္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံက လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း သတိႀကီးစြာ ထား၍ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ေတာင္အာရွ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၊ ခြဆံုတြင္ တည္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံအတြက္ လံုၿခံဳေရး ႐ႈေဒါင့္အရ အေရးႀကီးသည္။ လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကိုလည္း ျမႇင့္တင္လ်က္ ရွိသည္ဟု လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္သည့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ တစ္ပတ္ၾကာ ခရီးစဥ္ကိုလည္း လတ္တေလာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံက လက္ခံ ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္မ်ား အၾကား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

အလားတူပင္ အိႏၵိယ ႏွင့္ နီေပါ စစ္တပ္မ်ား အၾကား ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အေနျဖင့္ နီေပါ စစ္တပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္ကိုလည္း မၾကာမီက ဧည့္ဝတ္ျပဳ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

အိႏၵိယ တပ္မေတာ္၏ ဦးစီးခ်ဳပ္ အသစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး VK Singh က "မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရွ႕ဖက္ ေဒသ အေပၚ အသစ္ ျပန္လည္ စဥ္းစား သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္" ဟု ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By William Boot, 3rd April 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အနာဂတ္တြင္ ေဒသတြင္း ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အေရွ႕ အာရွႏိုင္ငံ ၁၃ ႏိုင္ငံ စုစုေပါင္း၍ တည္ေထာင္ထားေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၂၀ ရွိေသာ ရန္ပံုေငြ တစ္ရပ္တြင္ အနည္းငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ထည့္ဝင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရန္ပံုေငြကို ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားသည္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေငြေၾကး လဲလွယ္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္ ရည္ရြယ္၍ ထူေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕တြင္ အာဆီယံ ဆယ္ႏိုင္ငံ အျပင္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ ပါဝင္သည္။

စာရြက္ေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ႏွင့္ ညီေသာ ေငြမ်ားကို ခ်င္းမိုင္ အစျပဳ၍ သေဘာတူညီခ်က္ (Chiang Mai Initiative) အရ ထည့္ဝင္မည္ ျဖစ္ၿပီး မတ္လကုန္တြင္ စတင္ သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ နည္းေသာ ေငြပမာဏ ထည့္ဝင္ေသာ ႏိုင္ငံ ႏွစ္ခုမွာ ဘ႐ႈႏိုင္း ႏွင့္ လာအို တို႔ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ ေဒၚလာ ၃၈ ဘီလီယံစီ ထည့္ဝင္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေတာင္ကိုရီးယားက ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀ ထည့္ဝင္ကာ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားက ေဒၚလာ ၂၄ ဘီလီယံ ထည့္ဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြႏွင့္ ေဒၚလာကို လဲလွယ္ ယူႏိုင္ၿပီး၊ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည့္ ကာလကို (၂) ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

 

CNN News, 3th April 2010

စေနေန႔၌ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ျပည္သူ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ခ်ီတက္ကာ ၇ ရက္ သီတင္းပတ္ အတန္ၾကာေနၿပီ ျဖစ္သည့္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရ အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရး တပ္ဦး အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ရွိ အဆင့္ျမင့္ ေစ်းဝယ္ ကုန္တုိက္ႀကီးမ်ား အနီးမွ လမ္းဆံု လမ္းခြမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ကာ ဆုေတာင္း ရြတ္ဖတ္ ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

႐ွပ္နီမ်ားဟု လူသိမ်ားသည့္ အတိုက္အခံ အုပ္စုက လႊတ္ေတာ္ကို အျမန္ဆံုး ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေတာင္းဆိုေနသည္။

ထိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဗဲ့ဂ်ာဂ်ီဗား ႏွင့္ အတိုက္အခံ အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ား  ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ စေနေန႔တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ထပ္မံ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင့္ တနလၤာေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားမွာ ေသာင္မတင္ ေရမက် ျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔ ကခုန္ေနသည့္ ႐ွပ္နီ ဆႏၵျပပြဲမ်ား

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ မတ္လ ၁၄ ရက္က စတင္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝသည္ အထိ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ဟု ႐ွပ္နီ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက CNN သို႔ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေသြးေျမ မက် စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈတြင္ ျပည္ပသို႔ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေသာ ယခင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္ထရာကို ေထာက္ခံသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သက္ဆင္သည္ သက္တမ္းျပည့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖူးသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ၿပီး ယခုတိုင္ အႀကီးအက်ယ္ လူႀကိဳက္မ်ားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

၎အား အက်င့္ပ်က္ ျခစားသည္ဟု ဆိုကာ ခံု႐ံုးတင္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနရေသာ သက္ဆင္က ႏိုင္ငံေရး မနာလိုမႈေၾကာင့္ စြပ္စြဲ ခံရျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းလင္း ေျပာၾကားထားသည္။ လက္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဗဲ့ဂ်ာဂ်ီဗားသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် တင္ေျမႇာက္ခံရသူ မဟုတ္ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္ ျပန္လည္ က်င္းပရန္ ေတာင္းဆို ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံမွ လာေသာ ရထားတစ္စီးသည္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာရာ အာဏာရွင္ ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္ဂ်ဳံအီလ္သည္ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ျပည္သုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ ဟူေသာ ထင္ျမင္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကင္ဂ်ံဳအီလ္ အေနျဖင့္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ အမွန္တကယ္ ခရီး သြားေရာက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဟူသည္ကုိ မည္သူမွ် အတည္မျပဳႏုိင္ေသးေပ။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ တပ္ဆင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား အဆုံးသတ္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းပြဲသုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ တရုတ္ႏွင့္ အာရွေဒသတြင္း အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားက ဖိအားေပးေနျခင္းေၾကာင့္ မစၥတာ ကင္ဂ်ံဳအီလ္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ သြားသည့္ကိစၥမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ Yonhap သတင္းဌာနက ေျမာက္ကိုရီးယားမွ လာေသာ အထူးရထား တစ္စီးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ Dandong ၿမိဳ႕သုိ႔ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ အာရုံက်င္းခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း အမည္ မေဖာ္လုိေသာ ေတာင္ကုိရီးယား အစုိးရ အရာရွိတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပေရးသားသည္။ အဆုိပါ အရာရွိ၏ အဆုိအရ အထူးရထားတြင္ မစၥတာ ကင္ဂ်ံဳအီ လုိက္ပါလာႏုိင္ေၾကာင္း (သုိ႔မဟုတ္) အထူးရထားသည္ ေရွ႕ေျပး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္၊ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ရေသာ သတင္းကုိ Yonhap သတင္းဌာနက ကုိးကား ေဖာ္ျပရာ၌ အဆုိပါ မီးရထားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသာ တင္ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိျပန္သည္။ အျခားေသာ ေတာင္ကုိရီးယား မီဒီယာမ်ား ျဖစ္ေသာ YTN ရုပ္သံဌာနႏွင့္ JoongAng Ilbo သတင္းစာကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား ကုန္ရထားတစ္စင္း တရုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာသည္ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပၾကသည္။

သတင္း ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းကိစၥမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းေအဂ်င္စီက ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္သည္ အႏုပညာ သရုပ္ျပပြဲ တစ္ရပ္သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ခဲ့၍ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အႏုပညာ သရုပ္ျပပြဲ တက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတုိ႔ကုိ အတိအက် ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ထိပ္တန္း မီဒီယာက ကင္ဂ်ံဳအီလ္ ထင္ေၾကးေပး ေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတရုံးေတာ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားအရ ကင္ဂ်ဳံအီလ္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္မည့္ ကိစၥမွာ လြန္စြာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါ အသက္ ၆၈ ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ မစၥတာ ကင္ဂ်ံဳအီလ္သည္ ျပည္ပသုိ႔ခရီး သြားေရာက္လာျခင္း မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္။ ၂၀၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေလသင္တုန္း ေရာဂါ ခံစားခဲ့ရသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသးသည္။

ေတာင္ကုိရီးယား၏ ပင္မလွ်ိဳ႕ဝွက္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ (NIS) က ေျမာက္ကုိရီးယား ေခါင္းေဆာင္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဟူေသာ ကိစၥကုိ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းေနခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကင္ဂ်ံဳအီလ္ ခရီးသြားလာရာတြင္ လုံၿခံဳေရးကုိ အလြန္အမင္း တင္းၾကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္။ မစၥတာကင္ ပါဝင္ေသာ မီးရထားသည္ အျခားေသာ ရထားႏွစ္စင္းျဖင့္ အတူ ခုတ္ေမာင္းတတ္သည္။ ေရွ႕က ရထားတစ္စီးက ရထားလမ္းမ်ား အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈရွိ၊ မရွိကုိ သိႏုိင္ရန္ ဦးစြာ ခုတ္ေမာင္းၿပီး မစၥတာကင္ စီးနင္းေသာ ရထားေနာက္မွ ေန၍ ေနာက္ထပ္ ရထားတစ္စင္းက လုိက္ေလ့ ရွိသည္။ ေနာက္ရထားတြင္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား အျပည့္ လုိက္ပါေလ့ ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကားၿပီး Chosun Ilbo သတင္းစာက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

မစၥတာ ကင္ဂ်ံဳအီလ္ စီးနင္းေသာ ရထားသည္ လက္နက္ အျပည့္အစုံ တပ္ဆင္ထားၿပီး အစည္းအေဝး ခန္းမမ်ား၊ ဧည့္ခံ ခန္းမမ်ား၊ အိပ္ခန္းမ်ား၊ နံရံကပ္ တီဗီမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ား၊ အေရးႀကီးကိစၥမ်ား သိရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ အေရးႀကီး အမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္ေရးဖုန္းမ်ား ပါဝင္သည္ဟု အဆိုပါ သတင္းစာ အဆုိအရ သိရသည္။

မစၥတာ ကင္ဂ်ံဳအီလ္သည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ သေဘာထား တင္းမာမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာမႈ မူဝါဒႏွစ္မ်ိဳး က်င့္သုံးတတ္သူ ျဖစ္ရာ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ တရုတ္ အစုိးရက ကမကထ ျပဳက်င္းပေသာ လက္နက္ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝုိင္းသုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ကတိစကားကုိ သံတမန္ေရး လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးေကာင္း ေပးလာႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံအတြင္း ဆုိးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္ရုိက္မႈ မ်ားအတြက္ တရုတ္ျပည္မွ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ရယူႏုိင္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။

မစၥတာ ကင္ဂ်ံဳအီလ္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ေၾကးေပး ေျပာဆုိမႈမ်ား ဧၿပီ လဆန္းပုိင္းတြင္ ထြက္ေပၚလာရျခင္းမွာ တရုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ သံတမန္ေရးရာ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္သမၼတ ဟူဂ်င္းေတာင္းသည္ ႏ်ဴကလီယာ လုံၿခံဳေရး ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္တုိ႔တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား ပါလီမန္ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။