Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

သတင္းလႊာ စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ာ..

သတင္းလႊာ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၄၀) ကို ေပးပို႔လိုက္ပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ-

၁။         အေနာက္ဘက္က ေန၀င္းနီနီ

၂။         ေၾကးနီစီမံကိန္းအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြင့္ခ်ခဲ့သည့္ ရဲဝန္ထမ္းႏွစ္ဦး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္သို႔     ေျပာင္းေရႊ႕ခံရ

၃။         အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈသတင္းစာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

၄။         ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေရးဥပေဒပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အဆိုတင္သြင္း

၅။         ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေၾကြးၿမီ မည္မွ်ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းေမးျမန္း

၆။         ပံုစံ ၁၇၊ ၁၉ ပယ္ဖ်က္ေတာ့မည္

၇။         ပါတီေထာင္မည္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚမႈ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ာ ျငင္းဆို

၈။         မြန္ပါတီႏွစ္ခု ပူးေပါင္းေရး ႏွစ္ပါတီပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

၉။         ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အမွန္တကယ္ လံုးဝရပ္ဆိုင္းၿပီ

၁၀။       တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကုန္သြယ္ခြင့္ကတ္ ထုတ္ေပးရန္စီစဥ္

၁၁။       အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ျပည္ပကုမၸဏီသံုးခုရရွိ

၁၂။       ဝါဝါဝင္းကုမၸဏီအား လယ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ

၁၃။       ပထမဆံုးအႀကိမ္ ညလံုးေပါက္ဆႏၵျပပဲြႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒကို စိန္ေခၚသံ

၁၄။        လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ အျခားအဆင့္ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ဦးတို႔ အေမးအေျဖျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဖဖ္းဆီးစစ္ေဆးမႈ ခံေနရ

စတ့ဲသတင္းေတြအျပင္

ေဆာင္းပါးမ်ားက႑၊  ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားက႑ကိုလည္း

ထူးထူးျခားျခား ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ 

ေလးစားလွ်က္

သတင္းလႊာအဖြဲ႔

--

Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံသတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာမ်ား၏ အာေဘာ္သာျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။

The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

yangonchronicle2011 Op-Ed
Document yangonchronicle2011 Op-Ed

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၇.၁၀.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အာဏာရွင္စနစ္ ဇာတ္သိမ္းၿပီေလာ။

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အာဏာရွင္စနစ္ ဇာတ္သိမ္းၿပီေလာ။

ႏိုင္ေမာ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ေလ့လာၾကေသာအခါ အာဏာရွင္စနစ္ဟူေသာ စနစ္တနည္း (Authoritarian) အေၾကာင္း ၾကားဖူးၾကေပ လိမ့္မည္။ အဆိုပါစနစ္အရ အာဏာရွင္ လူတစ္စု၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္က တိုင္းျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးတို႔ကို မိမိတို႔လိုသလို ကိုင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပရာ တိုင္းသူျပည္သားတို႔မွာ အာဏာရွင္တို႔၏ သေဘာေဆာင္ရာ မူဝါဒမ်ားအတိုင္း လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ ေနရေပ သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္လည္း အာဏာရွင္ဟုေခၚႏိုင္သည့္ လူတစ္စုတ္ဖြဲ႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေခတ္ကာလမ်ိဳး ရွိခဲ့ေပသည္။ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၁၉၆၂ေနာက္ပိုင္းကာလမွ ၂၀၁၀ မတိုင္ခင္အထိ ကာလျဖစ္ေပသည္။ (အဆိုပါကာလအတြင္းျဖစ္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုမူ အက္ေၾကာင္းထပ္ေနၿပီျဖစ္ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျပန္မေျပာလိုေတာ့ေပ။)

ထိုကာလမ်ားအတြင္းက တိုင္းျပည္၏ ေရးရာကိစၥမ်ားကို ဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာတြင္ လူထု၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳေပ။ “ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ”ဟု သေဘာထားမ်ိဳးရွိခဲ့သည္။ မူဝါဒမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒအသြင္ျဖင့္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ အစိုးရအာဏာပိုင္ရပ္ဝန္းရွိ လူတစ္စု၏ အက်ိိဳးကိုသာေဆာင္သည့္ မူဝါဒမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ လူထုကို အကာအကြယ္ေပးသည္မဟုတ္ ၎တို႔လူတစ္စု ၏ စည္းစိမ္၊ တန္ခိုး ၾသဇာကိုသာ ကာကြယ္ေပးသည့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကို ဦးေဆာင္ေသာ ဥပေဒမ်ိဳးသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဥပေဒ၏အထက္တြင္ လူရွိေနခဲ့ၿပီး မိမိတို႔စိတ္တိုင္းက် ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ိဳးရွိသည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည့္ ျပစ္မႈမ်ိဳးတြင္ အေတြ႔ရမ်ားသည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးမထားဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥမ်ားသည္ သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ကာလတြင္ တစ္ဖက္မွ မည္သို႔မွ် တုန္႔ျပန္ရန္ မစြမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းငုတ္ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါကိစၥသည္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း တြင္တက္လာေသာ ဒီမိုကေရစီအစုိးရလက္ထက္တြင္ မ်ားစြာ အခက္ေတြ႔လာေစခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ျပည္သူသည္သာ အာဏာပိုင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဏာရွင္တို႔လုပ္ခဲ့သည့္ ကိစၥသည္ အစိုးရသစ္တို႔ ကိုင္ တြယ္ရာတြင္ ခက္ခဲရေလေတာ့သည္။

ျမစ္ဆံုကိစၥဆိုလွ်င္ အာဏာရွင္တို႔လက္ထက္က စခဲ့ေသာစီမံကိန္းျဖစ္ရာ အစိုးရသစ္တက္လာေသာအခါ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္လာရသည္။ အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း အင္အားၾကီးသည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားကို လိုက္နာရေသာေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထား သည့္တ႐ုတ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာပ်က္ရသည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သတ္၍ အစိုးရ ခ႐ိုနီကုမၸဏီမ်ားအား ေရာင္းခ်လုပ္ကုိင္ရန္ လယ္သမားမ်ားပိုင္ေျမယာမ်ားကို ေရာင္းစားသည္။ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ား လယ္ေျမမ်ား ဆံုး႐ံႈးရသည္။ လယ္သမားႏွင့္ ပုဂၢလိကအၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ရသည္။ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ လယ္ယာေျမ အျငင္း ပြားမႈမ်ား ျဖစ္ရသည္။ ေနာက္ဆံုး လႊတ္ေတာ္မွ လယ္ယာေျမကိစၥစံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔၍ပင္ ျပည္သူမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္လာရသည္ ကို ေတြ႔ ရသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္မွလည္း “လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူရဲ႕လိုလားခ်က္ လႊတ္ေတာ္မွ ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္”ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေနၾကၿပီ။ အဆိုမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ တင္သြင္းေနၾကၿပီ။

အစိုးရမွလည္း ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ ျဖစ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ။ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားကို အထူးတ စိုက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လာသည္။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေရးအတြက္ ေခတ္ေဟာင္းက ေနာက္ျပန္လွည့္လိုသည့္ အေတြးအေခၚရွိသူမ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး တကယ္လက္ေတြ႔ စြမ္းရည္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို လည္ပတ္ေနေပၿပီ။ လူျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ မူျဖင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ျပ႒ာန္း ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ကို အသက္သြင္းလာၿပီ။

တစ္ဖက္က ျပည္သူမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားကလည္း လူထုမနစ္နာေစေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးအားေပး ေဆာင္ရြက္လာသည္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကလည္း ျပည္သူမ်ား တန္းတူမွ်ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္လာေရးကို ေဆာင္ ရြက္ေနၾကေပၿပီ။ အတိုက္အခံပါတီကလည္း ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လာၿပီ။ ျပည္သူကိုေစာ္ကားေသာစကား မဟမိေလႏွင့္ ဟမိလွ်င္ ထိုသူနာဖို႔အထိရွိသည့္ အေနအထားမ်ိဳး၊ ျပည္သူကိုမေလးစားလွ်င္ ေနရာမရွိႏိုင္ေတာ့၊ အစိုးရကလည္း ျပည္သူ႔အတြက္၊ ရဲကလည္း ျပည္သူ႔အတြက္၊ တပ္ မေတာ္ကလည္း ျပည္သူ႔အတြက္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လာေပၿပီ။ အမွန္စင္စစ္ ေခတ္ေျပာင္းသြားေလၿပီတကား၊ ၂၀၁၀အေက်ာ္ ၂၀၁၂ ျမန္မာျပည္သည္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစလာေပၿပီ။ ျပည္သူမလိုလားလွ်င္ OICပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးစိုက္၍မရႏိုင္ေပ။ ျပည္ သူ႔ဆႏၵႏွင့္ အရာရာကိုခ်ိန္ညွိေနရသည့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနေလၿပီ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကလည္း ျပည္သူ႔အတြက္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးကလည္း ျပည္သူ႔အတြက္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ျပည္သူ႔အ တြက္ဟူ၍ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနေလၿပီ။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေလၿပီ၊ တရားေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔သည္ လည္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေနေပၿပီ၊ တစ္ဘက္အမွားကို တစ္ဘက္မွ ျပင္ေပေတာ့မည္၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္ ျဖဳတ္ခ်ေပ ေတာ့မည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ငါတေကာ ေကာ အာဏာရွင္အေငြ႔အသက္ရွိသူမ်ား ေဟာက္စားလုပ္၍မရေတာ့။ သူတို႔အတြက္ေနရာမရွိျဖစ္ရေပၿပီ။ အာဏာရွင္တို႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေကာင္းစားေရး ဝါဒမွသည္ ျပည္သူ႔လူထုေကာင္းစားေရးဝါဒသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေပၿပီ။ အာဏာရွင္မွ အရပ္ဘက္သို႔ ေျပာင္းလာသူတို႔ ဒီမိုကေရစီနီတိမ်ား သင္ၾကားလာၾကၿပီ၊ ႏႈတ္ကေနလည္း ဒီမိုကေရစီကို ဆိုလာၾကၿပီ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵဟု ဆိုလာၾကေပၿပီ။

သို႔ျဖစ္ရာ အာဏာရွင္စနစ္ကား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဇာတ္သိမ္းခန္းေနဝင္ခ်ိန္သို႔ပင္ ေရာက္လာၿပီ။ ျမန္မာျပည္၏ အာဏာရွင္ဇာတ္သိမ္းခန္းကား သိမ္းေမြ႔လွသည္တကား။ အာဏာရွင္တို႔သည္ကား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္အား ေျဖရွင္းရာ  ျပႆနာတစ္ပံုတစ္ပင္ႏွင့္ ထားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

***************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၂၇.၁၀.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ျမန္မာလုပ္သားအင္အား စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္
  2. ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပာာင္းမ်ားေရးဆြဲသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျပဳရန္ ညီလာခံက်င္းပမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. တိုင္းရင္းသားမ်ား မိမိေဒသမိမိ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေတာ့မည္
  1. ရခိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ NDPD မွေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ျမန္မာလုပ္သားအင္အား စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုတိက်မႈရွိေစရန္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္းတစ္ရပ္ ေကာက္ယူႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက လုပ္သားအင္အားစစ္တမ္း ေနာက္ဆံုးေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းအား ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မ်ားျပားလွသည္ပာုမဆိုႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

တစ္ကမၻာလံုးရွိ ႏွစ္စဥ္ရရွိေသာ လူဦးေရတိုးႏႈန္းအေပၚအေျချပဳ၍ လုပ္သားအင္အားတိုးႏႈန္းကို  တြက္ခ်က္ရယူၿပီး စစ္တမ္းမွေကာက္ယူခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွီတည္၍ လုပ္သားအင္အား၊ အလုပ္လက္မဲ့၊ အလုပ္လက္ရွိႏႈန္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းႏွင့္ လုပ္သာအင္အားပါဝင္မႈႏႈန္းတို႔ကို ခန္႔မွန္း၍ တြက္ခ်က္ရာတြင္ စပိန္ႏိုင္ငံမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ၂၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပထမေနရာကိုဦးေဆာင္၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ အလုပ္ လက္မဲ့ႏႈန္း ၁၀.၂%ျဖင့္ ဒုတိယလိုက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမူ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္္တြင္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္ ၇ ေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ မၾကာမီကာလအတြင္း ျပည္တြင္းသို႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တရွိန္ထိုးဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းမ်ားရႏိုင္သည့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား ေပၚလာေရး ဦးစီးေပးႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုပါက အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထားမ်ားမွာလည္း ယခုထက္ပို၍ ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

YC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပာာင္းမ်ားေရးဆြဲသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျပဳရန္ ညီလာခံက်င္းပမည္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပာာင္းမ်ားမွ ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားေပာာင္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပာာင္းေတြ စုၿပီးေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကို အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ညီလာခံကို သံုးရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပမွာ ပါ။ ဒီညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႏိုဝင္ဘာမွာ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ က်င္းပဦးမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ဒီညီလာခံမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပာာင္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ပံုေငြရရွိဖို႔အတြက္လည္း ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပာာင္းမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပာာင္းေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေပာာင္းမ်ား ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ ရွိအခ်ိန္တြင္ ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”အခုလက္ရွိ ေထာင္ထဲမွာရွိေနေသးတဲ့ က်န္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအတြက္လည္း ဆက္ၿပီး ႀကိဳးစားေပးဦးမွာပါ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေန႔ သတ္မွတ္ဖို႔အတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီညီလာခံမွာ အဲ့ဒီကိစၥေတြကို တင္ျပႏိုင္လိမ့္မယ္္လို႔ ထင္ပါတယ္”ပာု ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် ခံရာမွ အစိုးရသစ္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အျပင္ ယခင္အစိုးရေပာာင္း လက္ထက္က ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေတာ္မ်ားမ်ားကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

YC

******************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

တိုင္းရင္းသားမ်ား မိမိေဒသမိမိ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေတာ့မည္

တိုင္းရင္းသားမ်ားကေတာင္းဆိုထားသည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိေဒသမိမိ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးႏိုင္ေရးအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာ ၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“တိုင္းရင္းသားေတြ လိုလားတဲ့၊ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ဖယ္ဒ)