Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃၀.၁.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. တ႐ုတ္၊ ကုလားကေလးမ်ားနဲ႔ တန္းတူ

*************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

တ႐ုတ္၊ ကုလားကေလးမ်ားနဲ႔ တန္းတူ

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

တစ္ေန႔သ၌ စာေရးသူ ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အနာဂတ္အေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေလးအနက္ဆင္ျခင္ရမည့္ အေရးတစ္ခုကိုသိေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသား တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူေရာက္ခဲ့သည့္ ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းတြင္ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုး ပညာသင္လူငယ္မ်ားမွာ ျမန္မာျပည္ဖြား တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုလားကေလးမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထုိကေလး မ်ားသည္ အထက္လႊာႏွင့္ လူလတ္တန္းစား အထက္လႊာတို႔မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ပညာေရးေကာင္း ရရွိရန္ႏွင့္ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားရန္ မပူရေသာအေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာကေလးမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုလားကေလးမ်ားထက္စာလွ်င္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားအရ နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဗဟုဝါဒ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားလွ်င္ စာေရးသူမွာ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြးတန္းတူရည္တူ ပညာသင္ၾကားႏုိင္မႈႏွင့္ အသြင္ကြဲ အဆင္ကြဲျဖစ္မႈကို အေလးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားေရးအထိုင္ေပၚက စဥ္းစားလွ်င္ေတာ့ စာေရးသူ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္အေရးကို ရင္ဘတ္ေပၚ ေက်ာက္ျပင္တင္ထားမိသလို ျဖစ္ေနမိေတာ့သည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္းေနလုိသည့္ စိတ္အခံမ်ားရွိသည့္အေလွ်ာက္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း နည္းပါးလာသည့္ အျဖစ္ကို ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ ေတြ႕ျမင္လာရသည္။ စာေရးသူတို႔၏ မိဘဘိုးဘြားမ်ား သြင္သင္ဆံုးမခဲ့သည့္ စကားတစ္ခု ရွိပါသည္။ “ဘယ္မင္း ပဲတက္တက္ ထမင္းစားရဖို႔ အေရးႀကီးသည္” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဆံုးမစကားမွာ ယခုလို ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၾကား တရားနည္းလမ္းက်မႈကို ဒီမုိကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္း တည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ ယခုလို အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ မွန္ကန္မႈရွိပါ ေတာ့၏ လားဟု သံုးသပ္မိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကမာၻႀကီးျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းမေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တံခါးပိတ္ၿပီး ေနခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေျမာက္ကိုရီးယားလိုႏုိင္ငံမ်ိဳးႏွင့္ တစ္တန္းထား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ တနည္း အပြင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို တဆင့္ျခင္း လုပ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္သို႔ အေျပာင္းတြင္ စိတ္အခံႏွင့္ စနစ္သစ္ႏွင့္အဟပ္ညီမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား တည္ေဆာက္ ထားႏုိင္မွာ တစ္မ်ိဳး သားလံုးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ ရမည့္ အမ်ိဳးသားေရးလိုျဖစ္လာေနၿပီ။

စနစ္သစ္တြင္ အသံုးဝင္မည့္ အရည္အခ်င္းကို ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား ျမႇင့္တင္ထားႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါလွ်င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနၿပီး အျခားႏုိင္ငံမွ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ႏွင့္ အ႐ုိးထုတ္ေက်နပ္ရမည့္သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူ တိုက္တြန္းလိုသည့္ အခ်က္မွာ “သခင္မ်ိဳးေဟ့ တို႔ဗမာ”ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ကိုပညာအေျခခံျဖင့္ တည္ေဆာက္ယူရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔မွ မဟုတ္လွ်င္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ေပါက္ေဖာ္ႀကီးမ်ားက သိမ္းပိုက္ထားသလုိ အေျခအေနမ်ိဳး စုိက္သြားႏုိင္ပါသည္။ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား၊ ေဆြးမ်ိဳးအဆက္အသြယ္မ်ား ေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕သည္ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးမ်ား၏ စီးပြားေရးစားက်က္လို ျဖစ္ေနေလၿပီ။ စာေရးသူႏွင့္သိေသာ တ႐ုတ္သူေဌးႀကီး တစ္ဦးဆိုလွ်င္ ဘံုေက်ာင္းမွ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ တ႐ုတ္ဆံပင္ညႇပ္ဆံတြင္သာ ဆံပင္ညႇပ္ေလ့ ရွိသည္။

စာေရးသူမွာ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အရင္းရွင္စနစ္၏ တရားကိုယ္သေဘာမ်ားကို ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကို အမွတ္ရမိပါသည္။

စာေရးသူ: “အရင္းရွင္စနစ္ဆိုတာ ေလာဘကို အေျခခံတာပဲ၊ မက္လံုကို အေျခခံၿပီး လူေတြကို ခုိင္းစားတာပဲ။ အဲဒါနဲ႔ လူေတြ အလုပ္လုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတက္ လာတာ”

သူငယ္ခ်င္း: “မင္းကလည္းကြာ မက္လံုးေပးတာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ၊ ခုိင္းစားတာဆုိတာကေတာ့ အရမ္းရင့္လြန္းပါတယ္၊ ဒါဆို အရင္းရွင္စနစ္ ေခတ္ဦးတုန္းက အလုပ္လုပ္တဲ့လူေတြမွာ ဘယ္မွာလဲ မက္လံုး”

စာေရးသူ: “အဲဒီတုန္းက အ႐ုိင္းေလ၊ အခုယဥ္လာတာ၊ ေလာဘအေျခခံတယ္ဆိုတာေတာ့ မေျပာင္းဘူး၊ အဲဒီတုန္းက အရင္းရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ ေလာဘေၾကာင့္ အရင္းရွင္စနစ္ကို လူမွန္းၾကတာေပါ့”

သူငယ္ခ်င္း: “ငါကေတာ့ အရင္းရွင္စနစ္ဆိုတာ လြတ္လပ္မႈရွိတဲ့ စနစ္လို႔ျမင္တယ္။ မင္းစဥ္းစားၾကည့္ေလ လြတ္လပ္မႈမရွိတဲ့စနစ္က ဘယ္မွာ ၾကာၾကာခံတုန္း၊ အရင္းရွင္စနစ္ေအာင္ျမင္လာတာ လြတ္လပ္မႈေၾကာင့္ေပါ့။ အခုလဲၾကည့္ေလ စြန္႔ဦးတီတြင္အလုပ္လုပ္တဲ့ နည္းပညာ ကုမၸဏီေတြက အရင္းႀကီးတဲ့လူေတြထက္ ပိုအလုပ္ျဖစ္ ပိုေအာင္ျမင္ၾကတယ္ မဟုတ္လား”

စာေရးသူ: “ မင္းေျပာတာက entrepreneur capitalism ဒါဟာ အ႐ုိင္းကေနအယဥ္ကို အဆင့္ဆင့္ကူးေျပာင္းသြားၿပီး အခု ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရာပဲ။ အရင္းရွင္စနစ္မွာ သေဘာတရားမွာ လြတ္လပ္မႈလည္းပါတယ္ကြ၊ ဆိုလိုတာကကြာ အရင္းရွင္စနစ္က ပညာ၊ ပညာတတ္ကို အေလးထားတယ္ကြ၊ ပညာတက္ဆိုတာက အေျခအေနမွန္ကို အစြဲကင္းကင္း ၾကည့္တတ္ေတာ့ ျပင္စရာရွိတာကို အခ်ိန္မေႏွာင္းမီ ျပင္တဲ့အတြက္ အခုလို ယဥ္ေက်းလာရတာ ေပါ့ကြာ”

သူငယ္ခ်င္း : “ ေအးကြာ၊ ငါတို႔ႏုိင္ငံမွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးလာတာေတာ့ ၾကာၿပီး အခုအခ်ိန္အထိ ေျခလက္၊ အဂါၤမစံုေသးဘူး၊ အရြယ္မေရာက္ေသးဘူးလို႔ေျပာလို႔ရတာေပါ့ကြာ၊ တကယ့္ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးဝင္လာရင္ ဘယ္လုိမ်ား အလုပ္လုပ္ၾကမလဲမသိဘူး။ ငါတို႔လည္း အရည္ အခ်င္း ျဖည့္ထားရမယ္၊ အဓိကကေတာ့ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ရမယ့္အေရးပဲ၊ ငါျမင္တာကေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာျဖစ္လာမယ့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝိုင္းမွာ ဝင္ၿပီး Play ႏုိင္ဖို႔ အရည္အခ်င္းအျပင္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္လည္း လိုမွာပဲကြ၊"

စာေရးသူ : “ ဟုတ္တာေပါ့ကြာ၊ ဒီအရည္အခ်င္း၊ ဒီစိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ရမွာေပါ့”

စာေရးသူ သူငယ္ခ်င္းမွာ ယခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကမာၻစီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားအတြက္ အရင္းရွင္စနစ္အေပၚ ႐ုိးသားစြာ ယံုၾကည္လို႔ မရေသးသည္ကို စာေရးသူအေနျဖင့္ နားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူျမင္သည္မွာ စီးပြားပ်က္ ကပ္ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေစ်းကြက္၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေၾကာင့္သာ ျဖစ္မည္။

အရင္းရွင္စနစ္ဆိုသည္မွာ ေလာဘကိုအေျခခံသည္ ဆုိေသာ္ျငားလည္း လူတို႔အဓိက လုိအပ္သည္မွာ လံုၿခံဳသည့္ လူမႈစီးပြားေရး ဘဝသာ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ကမာၻ႕စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရက႑ကို ျမႇင့္တင္သည့္ ကိန္းေဘာဂေဗဒ တနည္း ေရာင္းလိုအား ေဘာဂေဗဒကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မသင့္ဟု ျမင္မိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ စီးပြားက်ဆင္းလွ်င္ သံုးေလ့ရွိသည့္ ကိန္းေဘာဂေဗဒကို သံုးႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အမွန္တကယ္ အသက္ဝင္ လိုလွ်င္ ပုဂၢလိကက႑ကို ျမႇင့္တင္ရမည္၊ ေစ်းကြက္ကို လႊတ္ထားမွသာလွ်င္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ကဆိုသလို လူမႈ စီးပြားေရးဘဝ လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကိုေတာ့ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ခိုင္ခုိင္ခံ့ခံ့ တည္ေဆာက္ထားေပးဖို႔ လုိပါသည္။

စာေရးသူႏွင့္ စာေရးသူသူငယ္ခ်င္းမွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ကြဲလြဲမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိ ေသာ္ျငားလည္း တူညီသည့္အခ်က္မွာ အမ်ိဳး သားေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို တည္ေဆာက္ရမည္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ တုိင္ဝမ္၊ စကၤာပူအစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို ၾကည့္ပါက ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးရမည္ဆုိေသာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္အတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရယူႏုိင္ခဲ့ေသာ အာရွက်ား ႏုိင္ငံမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း အမ်ိဳးသားေရးစိတ္အခံျဖင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ကို စနစ္တက်တည္ေဆာက္ခဲ့လွ်င္ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္အတြင္း စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာမည္မွာ ဧကန္မလြဲပင္။ ထိုအခ်ိန္အခါ ေရာက္လွ်င္ ျမန္မာကေလးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကေလးကေလးမ်ားႏွင့္ တူတန္း ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမီ ေက်ာင္း မ်ားတြင္ သင္ၾကားႏုိင္ေတာ့မည္ကို လူႀကီးမိဘမ်ားအားလံုကို သိေစလိုပါသည္။

***************************************************************************************

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၃၀.၁.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. သံုးထပ္ပိုက္ျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းအား ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ
  2.  ပို႔ေဆာင္ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဦးစီး ၄ ခုအား အမ်ားကိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ေျပာင္းမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္
  2. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္
  3. ရွမ္းပါတီမ်ား ပူးေပါင္း၍ နယ္ေျမခြဲျခားလုပ္ကိုင္မည္

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

သံုးထပ္ပိုက္ျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းအား ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ

ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ငါးဖမ္း၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ ေရလုပ္သားမ်ား အဆင္ေျပႏိုင္ေစရန္ ငါးဖမ္းကိရိယာ (သံုးထပ္ပိုက္)ျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစည္းအေဝး၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္က ၎ သံုးထပ္ပိုက္ျဖင့္ ငါးဖမ္းယူမႈမ်ားကို ငါး၊ ပုဇြန္ သယံဇာတမ်ား ျပဳန္းတီးေစသည့္အတြက္ သက္ဆိုုင္ရာမွ အသံုးျပဳရန္ ပိတ္ပင္ထား ခဲ့ေသာ္လည္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်းလက္ေန ေရလုပ္သားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အေအးခန္း စက္႐ံုမ်ားအတြက္ ငါး၊ ပုဇြန္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားရရွိၿပီး ျပည္ပသို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေစရန္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ သံုးထပ္ပိုက္ျဖင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ပုဇြန္မ်ိဳး ေပါက္ဖြားခ်ိန္မ်ားျဖစ္ေသာ ေမလႏွင့္ ဇြန္လမ်ားတြင္ ငါးဖမ္းယူခြင့္မ်ားကိုမူ ဆက္လက္တားျမစ္ထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ေဒသမ်ားတြင္ သံုးထပ္ပိုက္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမွန္တကယ္မွာ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း သံုးထပ္ပိုက္မ်ားျဖင့္ ငါးဖမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ငါးျပဳန္းတီးျခင္းမပာုတ္ဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ VMS ငါးဖမ္းစနစ္ႏွင့္ ေက်ာ့ေကာင္ ငါးဖမ္းစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ငါးမ်ိဳးျပဳန္းတီးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရလုပ္သားတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပင္လယ္ျပင္အတြင္း သံုးထပ္ပိုက္ျဖင့္ ငါးဖမ္းယူမႈမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၌ တနသၤာရီ၊ ေကာ့ေသာင္း ေဒသမ်ားတြင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ပို႔