Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၇.၁၀.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေလာသံုးဆယ္ဝင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဆူဗန္သတိေပး

(Bangkok Postမွ 6Oct 2012ရက္စြဲပါ “Suvan cautions against business rush to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

*********************************

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေလာသံုးဆယ္ဝင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဆူဗန္သတိေပး

(Bangkok Postမွ 6Oct 2012ရက္စြဲပါ “Suvan cautions against business rush to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာရန္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀၊ ၃၀ အခ်ိန္ယူရဦးမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေလာသံုးဆယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မျပဳသင့္ေသးေၾကာင္း ထိုင္းကုန္သြယ္ ေရး ဒုတိယ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဆူဗန္က ေျပာၾကား လိုက္သည္။

“လုပ္အားခေစ်းခ်ိဳ၍ အေျခခံ အေဆာက္အဦးစနစ္ ေကာင္းမြန္ေသာ လာအိုႏိုင္ငံသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ေၾကာင္း လာအိုက ေရေလွာင္တမံ မ်ားစြာရွိၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းနည္းေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပါမ်ားေၾကာင္း ေလာေလာဆယ္တြင္ လူမ်ားစုက ထားဝယ္ႏွင့္ လမ္ခ်ာဘန္ ဆိပ္ကမ္းကို ႏိႈင္းယွဥ္ေနေၾကာင္း ၊သို႔ေသာ္လန္ခ်ာဘန္ ဆိပ္ကမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း၅၊ ၆၀ၾကာခဲ့ေၾကာင္း ထားဝယ္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ေပါင္း၂၀၊၃၀ည အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊မိမိတို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ား မရွိေၾကာင္း ထားဝယ္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလွ်င္ အေၾကြးတင္သြား ႏိုင္ေၾကာင္း ”ဆူဗန္က အက်ယ္မတဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းကုမၸဏီမ်ား ျပည္ပ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထိုင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဘုတ္အဖြဲ႔က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ေဒါက္တာဆူဗန္က ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဘုတ္အဖြဲ႔ BOL ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗာဆာနာမူတူတာႏြန္ကမူ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စဥ္းစားေနၾကေသာ ထိုင္း ကုမၸဏီမ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးသည္။

ထိုင္းကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ BOL ကေပးမည့္ မက္လံုးမ်ား ကိ္ုေစာင့္ေမွ်ာ္မေနဘဲျပည္ပတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသင့္သည္ဟု သူမက ယူဆထားသည္။ “ျပည္ပမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အစိုးရက အခြန္အေကာက္ေတြဖယ္ရွားေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကုမၸဏီေတြက တစ္လြဲထင္ေနပံုရၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ ကေတာ့ သူတို႔သြားေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္ တိုင္းျပည္ေတြက အစိုးရေတြက လုပ္ေပးၿပီးသားပါ” ဟုမစၥစ္ ဗာဆာနာက ဆိုသည္။

ဥပမာအေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအထိ အျမတ္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ စက္ယႏၱ ရား ကုန္ၾကမ္း သြင္းကုန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိၾကသည္။

ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားအား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ BOLက စီစဥ္ထားသည္ဟု သိ ရွိရသည္။

ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္း ဥပေဒ လုပ္ငန္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾက သည္။

လာမည့္၃ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္အတြင္း BOC၏ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမ်ားသည္ အဆိုပါ၃ႏိုင္ငံကို အဓိက ထားမည္ဟု မစၥစ္ဗစ္စာနာက ေျပာၾကား သြားသည္။

*******************************************************************************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၇.၁၀.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခတ္သစ္မွ ဒီမိုကေရစီေရာင္းရင္းႏွစ္ဦး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခတ္သစ္မွ ဒီမိုကေရစီေရာင္းရင္းႏွစ္ဦး

ေအာင္ေက်ာ္စိုး

ေအာက္တိုဘာ၇ရက္ထုတ္ The Voice Weekyဂ်ာနယ္အတြဲ(၈) မွတ္(၄၀)တြင္ပါရွိသည့္ ေဆာင္းပါးကို ထုတ္ယူတင္ျပခ်က္။

အခုေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးမွာ နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ နယူးေယာက္တုိင္းမ္၏ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္ Bill Keller အင္တာဗ်ဴး တစ္ပုဒ္ အနက္မွ အခ်ိဳ႕ကုိ မီွျငမ္း ေကာက္ႏုတ္ ဘာသာျပန္ဆုိထားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ Bill Keller သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ သမုိင္းဝင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္တြင္ ၎ကုိ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ ေမးခြန္း အေတာ္မ်ားမ်ား ေမးျမန္းခဲ့သလုိ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ အဆုိပါ ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရင္း မတူညီသည္မ်ားကုိ ေဘးခ်ိတ္ၿပီး တူညီသည္မ်ားကုိ အေပးအယူ မွ်စြာျဖင့္ တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ Bill Kellerက 'The Burmese Odd Cople' ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည့္ေဆာင္းပါးကုိ 'ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခတ္သစ္မွ တစ္မူထူးျခားသည့္ ဒီမုိကေရစီ ေရာင္းရင္းႏွစ္ဦး' ဟု ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမႈ ျပဳလုိက္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္၏ ဂုိဘာေခ်ာ့ဗ္ႏွင့္ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလား

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကံၾကမၼာ အလွည့္အေျပာင္းမွာ အံ့အားသင့္ေလာက္ စရာေကာင္းေအာင္ ေကာင္းမြန္လွသည္ဟုပင္ ဆုိ၍ ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆုိပါ အလွည့္အေျပာင္းက လူႀကိဳက္မ်ား ထင္ရွားသည့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလား (ေတာင္အာဖရိက)ႏွင့္ မီေခးလ္ ဂုိဘာေခ်ာ့ဗ္(႐ုရွား) ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးကုိပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ထြက္ေပၚေအာင္ ဖန္တီးေပးလုိက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလားႏွင့္တူသူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ၿပီး ဂုိဘာေခ်ာ့ဗ္ႀကီးႏွင့္တူသူမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ ဤမွ်ေလာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလာက္စရာ လုိသေလာဟု ေမးလာလွ်င္ ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ လွပါသည္ဟုပင္ ေျဖရပါလိမ့္မည္။

အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ရပ္တည္ခဲ့သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ လြတ္လပ္မႈ ရွိေရးတုိ႔အတြက္ ကုိယ္ပုိင္ လြတ္လပ္ ခြင့္မ်ားကုိ လက္လြတ္ခံကာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔မွ် ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစု (အထူးသျဖင့္ အေနာက္ကမၻာႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား)၏ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိထားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားက 'တုိင္းျပည္ကုိ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ေမြးဖြားလာသူ' တစ္ဦးအျဖစ္ ရည္ညႊန္းၾကသည္။ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသိုလ္ထြက္၊ ႏုိဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္၊ ဘာသာစကား သုံးေလးမ်ိဳး ေျပာတတ္သူ အစရွိသည္ တုိ႔ကလည္း ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ျပယုဂ္ကုိ ပုိမုိရႊန္းလဲ့ ေတာက္ေျပာင္ေစသည္။

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွာ မူ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အသုိင္းအ၀ုိင္း တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေလာက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈ မရွိေသာ္ လည္း ၎သမၼတ ျဖစ္လာသည့္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အစြမ္းကုန္ လုပ္ကုိင္ျပႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုႏွင့္ ကမၻာ့ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ အံ့ၾသတႀကီး ခ်ီးမြမ္းမႈကို ခံထားရသူ ျဖစ္သည္။

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ အထင္ရွားဆုံးျပယုဂ္မွာ '႐ုိးသားမႈ'ပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရခ်ိန္က ေတာင္ကုိရီးယား သတင္းစာအခ်ိဳ႕က 'Mr.Clean- ဦးသန္႔ရွင္း' ဟုပင္ တင္စားေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသ ဟုိင္းႀကီးကြၽန္း အနီးရွိ ေက်းရြာေလး တစ္ခု၌ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ားမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ Bill Keller ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ "ကြၽန္ေတာ္ ဟာ အည တရ ဘဝက လာတာပါ" ဟု စတင္ေျပာဆုိသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္း မဆုိထားဘိ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းပင္ မရွိေသာ အဆုိပါ ေက်းရြာေလးတြင္ မူလတန္း ေအာင္ေသာအခါ ရြာႏွင့္ မုိင္ေပါင္း ၄၀ မွ ၅၀ ခန္႔ ေဝးကြာသည့္ ေနရာတြင္ ရွိသည့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း၌ သုံးႏွစ္ခန္႔ တက္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ သုံးႏွစ္ခန္႔ ေက်ာင္းတက္ ခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းၿပီးေသာအခါ စစ္တကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ဗုိလ္ေလာင္း သင္တန္းတြင္ ေလးႏွစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ရရွိကာ ဒုဗုိလ္ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူထားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည့္ အခ်က္မွာ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ တုိင္းျပည္ကုိ တင္းက်ပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ တပ္မေတာ္(စစ္ဘက္) အစိုးရမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သည့္တုိင္ အခ်ိန္ကာလတုိအတြင္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္ျပႏုိင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ေရး သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကည့္မည္ ဆုိပါက ဦးသိန္းစိန္သည္ နာမည္ေကာင္းတစ္လုံးကုိ အစဥ္အဆက္ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

တူညီေသာ အျမင္မ်ား

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ မတူညီေသာ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ္ျငား တုိင္းျပည္ ေကာင္းစားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေပၚ၌ တူညီေသာအျမင္မ်ား ရွိၾကသည္။ ယင္းမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ဆုိးဆုိးရြားရြား ထိခုိက္ေစသည္ဟူေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တုိင္းျပည္ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေပးထားေသာကတိမ်ားအတုိင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးဟူသည့္ကိစၥမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အရည္အေသြးမ်ား ေပၚတြင္ မူတည္မႈမရွိဘဲ အင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အေလ့အထ၊ ဒီမုိကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ အေပၚတြင္သာ မူတည္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးစလုံးက တူညီစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္မွာ အားရေက်နပ္စရာပင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အျမင္မ်ားမွာ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ား အတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ ၿပီး လက္ေတြ႕က်သည့္ အျမင္မ်ား ဟုလည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္သားစရာ အေကာင္းဆုံးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပယုဂ္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္ရျခင္းဟူသည့္ အေနအထားႏွစ္မ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားပုံကုိ အခ်ိန္တုိတြင္း လ်င္ျမန္စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားအားလုံး တရားမွ်တမႈ မရွိသည္ကုိသာ ျမင္ေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၏ ေကာင္းကြက္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သူမွာ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္မဟုတ္ပါေလာ။ တစ္ခ်ိန္က ေတာင္အာဖရိကမွ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားသည္ ႏွစ္ ေပါင္း ၂၇ ႏွစ္ခန္႔ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ ၂၇ ႏွစ္တိတိ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းက်ခံ႐ုံျဖင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံကုိ ကယ္တင္မႈ မျပဳႏုိင္ေပ။

မစၥတာ မင္ဒဲလားသည္ ၂၇ ႏွစ္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့မႈႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ အာဏာခြဲေဝေရးဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မႈ ႏွစ္ခုေပါင္းမွသာ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံကုိ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္တုိ ကာလပိုင္းအတြင္းမွာပင္ မိမိႏွင့္ မိမိ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အေနအထားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြး နက္နဲလွေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာ ေပါက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ကုိ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ေစသည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရး စီးေၾကာင္းထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕အတြက္ သူမအေနျဖင့္ တာဝန္ခံယူ၍ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ေပးႏုိင္သည္မ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းခဲ့ကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ယူသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ဧရာမ အဟန္႔အတား ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားေရးအတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢတုိ႔ကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ေန၍ ေဆာ္ၾသေပးသည္။

ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ အတိတ္ဆီက ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လက္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား လုံးဝ မရွိႏုိင္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ စစ္တပ္ဘက္က လက္သင့္ ခံလာေအာင္ လုပ္ကိုင္ရန္ လုိအပ္ပုံကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ လာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး တြင္ မည္သည့္ကိစၥက အႏၲရာယ္တစ္ရပ္သဖြယ္ ျဖစ္လာ ႏိုင္သနည္းဟု ေမးျမန္းရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အႏုိင္ ရယူလုိသူမ်ား၊ ရန္လုိသူမ်ားကုိ အႏၲရာယ္မ်ား စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆုံး၌ ထားရွိထားေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ပ႐ုိဂရမ္

သူတုိ႔ ႏွစ္ဦး စလုံး၏ သမုိင္းဝင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္တြင္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ထက္ ေဒၚ ေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကုိ အေမရိကန္ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သာမက ျပည္သူမ်ားကပါ ပုိ၍ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖႀကိဳဆုိၾကသည္မွာ နားလည္ေပး၍ ရႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတ ႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အာရပ္ ကမၻာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ေသြးထြက္ သံယုိျဖစ္မႈ၊ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မရွိေအာင္ လုပ္ကုိင္ျပႏုိင္ ခဲ့သည့္ အတြက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးျခင္းကုိ ခံခဲ့ရပါသည္။ သူသည္ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔မွ်သာ ရွိေသာ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေျမာက္အျမားကုိ လႊတ္ေပးျခင္း၊ အတုိက္အခံ အင္အားစုမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ လာေအာင္ ေကာင္းစြာ စည္း႐ုံးျခင္း၊ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ 'မင္းတုိင္ပင္အဖြဲ႕' ကဲ့သုိ႔ေသာ အသုိင္း အ၀ုိင္းတစ္ခုကုိ ထူေထာင္ျခင္း၊ အေနာက္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးတြင္ လုိက္ေလ်ာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့သျဖင့္ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုလုံး၏ ခ်ီးမြမ္း ေျပာဆုိမႈကုိ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္အတူ အလုပ္တြဲ လုပ္၍ရႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤမွ် ျမန္ဆန္စြာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚရသနည္း။ ယခင္ အတိတ္တုန္းက ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ အဘယ့္ ေၾကာင့္ ယခုမွ လုပ္ေဆာင္ရသနည္း။ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈ မ်ားေၾကာင့္ေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ အာရပ္ေႏြဦး ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ေလာ ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ