Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

*

*

၃၀.၁.၂၀၁၃

သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“စစ္ပြဲေတြၿငိမ္းခ်မ္းသြားေသာ္လည္း ဒီစိတ္ဒဏ္ရာကေတာ့ ရွိေနဦးမွာပဲ။ အဲ့ဒါကို ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ ကုသေပးႏိုင္တာကေတာ့ NGO ေတြပဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ မယံုတဲ့သူေတြသြားၿပီး ေဆးကုေပးလည္း လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူးေလ။ သူတို႔ယံုစားသူေတြကုေပးမွပဲ ဒီစိတ္ဒဏ္ရာက သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း မွာေလ။”

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News Journal အတြဲ (၅) အမွတ္ (၅) တြင္ပါရွိေသာ “စစ္ပြဲလြန္ကာလ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စိတ္ဒဏ္ရာကုစားေရး NGO မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီး” သတင္းမွ ဦးေအာင္မင္း ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

----------------------------------------------------------------------

“မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံအနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရည္ ျမင့္မားေစဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီနဲ႔ အေတြ႕ အႀကံဳေတြရယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်း လက္ ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးတို႔ကို ရည္႐ြယ္ၿပီး လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္ကစၿပီး ဘတ္ဂ်တ္ခြဲေဝမႈမွာ ပညာေရးက႑အတြက္ အဆမ်ားစြာ တိုးျမႇင့္ သံုးစြဲဖို႔စီမံ ေဆာင္႐ြက္ ထားပါတယ္။”

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၃၁) တြင္ပါရွိေသာ “ပညာေရးက႑ ဘတ္ဂ်က္ တိုးျမႇင့္မည္” သ တင္းမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-----------------------------------------------------------------------------------

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ၿပီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်ရင္ ျပည္သူမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ေပး လိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ တက္လာမယ္။ အဲဒီ အစိုးရကို ျပႆာနာေတြနဲ႔ မထားခဲ့ခ်င္ဘူး။ သူတို႔ေတြကိုလည္း ဒီကိစၥေတြကို မလုပ္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး။ တိုင္းျပည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးဖို႔အတြက္ လုပ္ရမွာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။”

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၃၁) တြင္ပါရွိေသာ “၂၀၁၅ မတိုင္မီ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္မည္” သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

--------------------------------------------------------------------

“လႊတ္ေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာေနတာပဲ။ တစ္ကယ္တမ္း လြတ္တဲ့အခါမွပဲ လြတ္တယ္လို႔ေအာက္ေမ့ရမွာပဲ။ ေနာက္တစ္ခါ သူတို႔အဲဒီလိုမ်ိဳး ထုတ္ေျပာ ေနတာက အဲဒီမွာရွိတဲ့ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြနဲ႔  မိသားစုဝင္ေတြကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈေတြ ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ သတိထားဖို႔လိုတယ္”

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၃၁) တြင္ပါရွိေသာ “၂၀၁၅  ခုႏွစ္မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သားမ်ား ထပ္လႊတ္ဖြယ္ရွိ” သတင္းမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ AAPP မွ ကိုဘိုၾကည္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

--------------------------------------------------------------------------

“ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ေရးထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို တစ္သက္လံုးရာထူးဆက္ခံခြင့္မရေအာင္ ရည္႐ြယ္ ၿပီးေရးဆဲြထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပင္ဆင္လို႔မရေအာင္ အေသေရးဆဲြထားတဲ့အရာလို႔ ကၽြန္မမထင္ပါဘူး”

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News Journal အတြဲ (၅) အမွတ္ (၅) တြင္ပါရွိေသာ “အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ခံမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယံုၾကည္” သတင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

 **************************************************************

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2013
Document yangonchronicle 2013

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013

 

*

*

၃၀.၁.၂၀၁၃

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

  1. ျမန္မာရဲမ်ား ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘာသာစကား လိုအပ္ခ်က္သည္ အဓိက အတားအဆီးျဖစ္
  2. သမၼတမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ရန္ အားေပးသာ္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားအသင္း ဖြဲ႔ခြင့္မရ
  3. ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေငြေခ်းထားရ
  4. KNU ထိပ္သီးအေျပာင္းအလဲတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရး ၾကန္႕ၾကာဖြယ္ရွိ

***********************************************************************************

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

ျမန္မာရဲမ်ား ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘာသာစကား လိုအပ္ခ်က္သည္ အဓိကအတား အဆီးျဖစ္

photo credit - internet

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားအျပင္ ကုလသမဂၢ ႐ံုးသံုးဘာသာ စကားတစ္ခုကိုပါ ထပ္မံ တက္ေျမာက္ရမည္ ဆိုေသာ အခ်က္သည္ အဓိကအတားအဆီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႔စီမံေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရဲမွဴးႀကီး ဦးဝင္းေခါင္က ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခၚယူမႈမ်ား ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခၚယူျခင္းမရွိပဲ ယခု ျပန္လည္ ေခၚယူကမ္းလွမ္းလာေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အျမန္လမ္းႏွင့္ ယဥ္ထိန္းရဲ စသည့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အသစ္ ထပ္မံဖြဲ႔စည္းရန္ စီစဥ္ထားကာ အျမန္လမ္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မႈခင္းႏွင့္ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားအပါအဝင္ ရဲတပ္ဖြဲ တစ္ဆယ့္ငါးဖြဲ႔ ရွိကာ အင္အား တစ္သိန္း ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းမည္ဆိုပါက ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အား တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔တိုးခ်ဲ႕လာ ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

YC

---------------------------------------------------------------------

သမၼတမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ရန္ အားေပးသာ္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားအသင္း ဖြဲ႔ခြင့္မရ

 

Photo:Ministry of Agriculture and Irrigation

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္လူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္အားေပးေနခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမား  အသင္းဖြဲ႔ရန္အတြက္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအရ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆယ္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္း မရွိ သည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္မရေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္း ကေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအသင္းအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို အမွန္တကယ္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ဆိုပါက ေထာက္ခံအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္က တံုျပန္ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားစုစည္း ေတြ႔ဆံုမိပါက ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္မွာစိုးရိမ္သည့္အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္မေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတာင္သူလယ္သမား အသိုင္းအဝိုင္းမွ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးၾကသည္။

အဆိုပါဝန္ႀကီးအေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြဆံုရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္ရွိရင္းစြဲ အေၾကြးမ်ား ျမန္ျမန္ေက်ေအာင္ ဆပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထမင္းတနပ္ ေလ်ာ့စားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝိုင္းဝန္း ေဝဖန္ျခင္းခံရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အရပ္ဘက္လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးပါမႈအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ဝန္ႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္မႈ သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ေထာက္ခံမႈမျပဳေသာ္လည္း မိမိတို႔အဖြဲ႔သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္း၏ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အသင္းဖြဲ႔စည္းရန္မွတ္ပံုတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးေသာ္လည္း အဆိုပါအသင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ရာေက်ာ္မွ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ အသင္းဝင္အျဖစ္ ေလ်ာက္လႊာတင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

YC

--------------------------------------------------------------------------

ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေငြေခ်းထားရ

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေသးစားေငြေခ်း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစီအမံမ်ား အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ေငြေခ်းယူျခင္းျဖင့္ အကူအညီရယူထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ ေခ်းေပးရျခင္းအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွလည္း အက်ိဳးအျမတ္အေနျဖင့္ အတိုး ၁ က်ပ္ခြဲႏႈန္းရရွိ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားထံ အတိုး ၂ က်ပ္ခြဲႏႈန္းျဖင့္ ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အေသးစားလုပ္ငန္း ေခ်းေငြေကာ္မတီအျပင္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြဖန္တီးေရးေကာ္မတီကိုပါ ဖြဲ႕စည္းထား ေၾကာင္း၊ အေသးစားလုပ္ငန္း ေခ်းေငြေကာ္မတီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္မ်ားမွ အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေခါင္းရြက္ဗ်တ္ထိုးေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ တြံေတး၊ တိုက္ႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တႏိုင္တပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ကိုပါထုတ္ေခ်းေပးေၾကာင္း သိရသည္။

YC

--------------------------------------------------------------------------------------

KNU ထိပ္သီးအေျပာင္းအလဲတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရး ၾကန္႕ၾကာဖြယ္ရွိ

photo credit - internet

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း KNU ထိပ္သီးအေျပာင္း အလဲမ်ားေၾကာင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကန္႕ၾကာဖြယ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

KNU ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ယခုမွ ၿပီးကာစ အေျခအေနျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေျပာင္းလဲသြားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္ျဖည့္ရမည့္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ သာမိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

ကရင္၊ ကယား၊ ကခ်င္၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ပဲခူးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသတို႕တြင္ အနည္းဆံုး ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ခု၌ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအပါအဝင္ မိုင္းအႏၱရာယ္မ်ား ရွိေနၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ဘက္ျခမ္းေဒသမ်ားတြင္ မိုင္းအႏၱရာယ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အစီရင္ ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အေတာ္အသင့္ ခိုင္မာလာၿပီျဖစ္ေသာ ကရင္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔တြင္ မိုင္းရွင္းလင္းေရး ေဆာလ်င္စြာ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု NGO မ်ားကသံုးသပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမကိုစစ္ ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ မိုင္းရွင္းလင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ KNU ႏွင့္ ေနာ္ေဝအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ NPA တို႕ ေဆြးေႏြး သေဘာတူထားၿပီး ယခု KNU ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ေႏွာင့္ေႏွးဖြယ္ရွိသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေနာ္ေဝႏွင့္ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကူ အညီမ်ား ေတာင္းထားခဲ့ၿပီး Myanmar Peace Center လက္ေအာက္တြင္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ Myanmar Mine Action Center ကိုဖြဲ႕စည္းထားကာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးစံညႊန္းတစ္ရပ္ေရးဆြဲေနသည္ဟု သိရသည္။

YC

*************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၃၀.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံု

(The National News မွ 30 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “ South Korea and Myanmar is Women Leaders meet” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာတို႔၏ ဆီးဂိမ္း ကစားနည္းေ႐ြးခ်ယ္ပံုကို ၿပိဳင္ပဲြဝင္ႏိုင္ငံမ်ား စိတ္ပ်က္

(AFP News မွ 30 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar annoys rivals with SEA Games Picks” သတင္းကို ဘာသာျပန္ ပါသည္)

  1. တယ္လီကြမ္းလိုင္စင္အဆိုျပဳလႊာတင္ရန္ေနာက္ဆံုးရက္ကိုျမန္မာထပ္ဆုတ္ေပး

(Total Telecom News မွ 28.Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar extends deadline“ သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာတြင္ ၾသစေၾတးလ် ကုန္သြယ္ေရးရုံးသစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္

(AP သတင္းဌာနမွ 29 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Austrade office to open in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံု

(The National News မွ 30 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “ South Korea and Myanmar is Women Leaders meet” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

photo credit - internet

ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံခံရမႈေၾကာင့္ သူတို႔ဖခင္မ်ားကို ဆုံး႐ံႈးခဲ့ၾကေသာ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးလံုးသည္ ေၾကကဲြ ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ ေယာက်ၤားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးထားေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး သူတို႔ ဖခင္မ်ား ၏ ႏိုင္ငံေရး အေမြကို ဆက္ခံခဲ့ၾကသည္။