Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

*

*

၃၀.၁.၂၀၁၃

သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“စစ္ပြဲေတြၿငိမ္းခ်မ္းသြားေသာ္လည္း ဒီစိတ္ဒဏ္ရာကေတာ့ ရွိေနဦးမွာပဲ။ အဲ့ဒါကို ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ ကုသေပးႏိုင္တာကေတာ့ NGO ေတြပဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ မယံုတဲ့သူေတြသြားၿပီး ေဆးကုေပးလည္း လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူးေလ။ သူတို႔ယံုစားသူေတြကုေပးမွပဲ ဒီစိတ္ဒဏ္ရာက သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း မွာေလ။”

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News Journal အတြဲ (၅) အမွတ္ (၅) တြင္ပါရွိေသာ “စစ္ပြဲလြန္ကာလ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စိတ္ဒဏ္ရာကုစားေရး NGO မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီး” သတင္းမွ ဦးေအာင္မင္း ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

----------------------------------------------------------------------

“မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံအနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရည္ ျမင့္မားေစဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီနဲ႔ အေတြ႕ အႀကံဳေတြရယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်း လက္ ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးတို႔ကို ရည္႐ြယ္ၿပီး လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္ကစၿပီး ဘတ္ဂ်တ္ခြဲေဝမႈမွာ ပညာေရးက႑အတြက္ အဆမ်ားစြာ တိုးျမႇင့္ သံုးစြဲဖို႔စီမံ ေဆာင္႐ြက္ ထားပါတယ္။”

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၃၁) တြင္ပါရွိေသာ “ပညာေရးက႑ ဘတ္ဂ်က္ တိုးျမႇင့္မည္” သ တင္းမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-----------------------------------------------------------------------------------

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ၿပီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်ရင္ ျပည္သူမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ေပး လိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ တက္လာမယ္။ အဲဒီ အစိုးရကို ျပႆာနာေတြနဲ႔ မထားခဲ့ခ်င္ဘူး။ သူတို႔ေတြကိုလည္း ဒီကိစၥေတြကို မလုပ္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး။ တိုင္းျပည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးဖို႔အတြက္ လုပ္ရမွာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။”

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၃၁) တြင္ပါရွိေသာ “၂၀၁၅ မတိုင္မီ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္မည္” သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

--------------------------------------------------------------------

“လႊတ္ေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာေနတာပဲ။ တစ္ကယ္တမ္း လြတ္တဲ့အခါမွပဲ လြတ္တယ္လို႔ေအာက္ေမ့ရမွာပဲ။ ေနာက္တစ္ခါ သူတို႔အဲဒီလိုမ်ိဳး ထုတ္ေျပာ ေနတာက အဲဒီမွာရွိတဲ့ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြနဲ႔  မိသားစုဝင္ေတြကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈေတြ ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ သတိထားဖို႔လိုတယ္”

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၃၁) တြင္ပါရွိေသာ “၂၀၁၅  ခုႏွစ္မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သားမ်ား ထပ္လႊတ္ဖြယ္ရွိ” သတင္းမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ AAPP မွ ကိုဘိုၾကည္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

--------------------------------------------------------------------------

“ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ေရးထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို တစ္သက္လံုးရာထူးဆက္ခံခြင့္မရေအာင္ ရည္႐ြယ္ ၿပီးေရးဆဲြထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပင္ဆင္လို႔မရေအာင္ အေသေရးဆဲြထားတဲ့အရာလို႔ ကၽြန္မမထင္ပါဘူး”

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News Journal အတြဲ (၅) အမွတ္ (၅) တြင္ပါရွိေသာ “အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ခံမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယံုၾကည္” သတင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

 **************************************************************

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2013
Document yangonchronicle 2013

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013

 

*

*

၃၀.၁.၂၀၁၃

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

  1. ျမန္မာရဲမ်ား ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘာသာစကား လိုအပ္ခ်က္သည္ အဓိက အတားအဆီးျဖစ္
  2. သမၼတမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ရန္ အားေပးသာ္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားအသင္း ဖြဲ႔ခြင့္မရ
  3. ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေငြေခ်းထားရ
  4. KNU ထိပ္သီးအေျပာင္းအလဲတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရး ၾကန္႕ၾကာဖြယ္ရွိ

***********************************************************************************

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

ျမန္မာရဲမ်ား ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘာသာစကား လိုအပ္ခ်က္သည္ အဓိကအတား အဆီးျဖစ္

photo credit - internet

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားအျပင္ ကုလသမဂၢ ႐ံုးသံုးဘာသာ စကားတစ္ခုကိုပါ ထပ္မံ တက္ေျမာက္ရမည္ ဆိုေသာ အခ်က္သည္ အဓိကအတားအဆီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႔စီမံေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရဲမွဴးႀကီး ဦးဝင္းေခါင္က ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခၚယူမႈမ်ား ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခၚယူျခင္းမရွိပဲ ယခု ျပန္လည္ ေခၚယူကမ္းလွမ္းလာေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အျမန္လမ္းႏွင့္ ယဥ္ထိန္းရဲ စသည့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အသစ္ ထပ္မံဖြဲ႔စည္းရန္ စီစဥ္ထားကာ အျမန္လမ္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မႈခင္းႏွင့္ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားအပါအဝင္ ရဲတပ္ဖြဲ တစ္ဆယ့္ငါးဖြဲ႔ ရွိကာ အင္အား တစ္သိန္း ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းမည္ဆိုပါက ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အား တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔တိုးခ်ဲ႕လာ ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

YC

---------------------------------------------------------------------

သမၼတမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ရန္ အားေပးသာ္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားအသင္း ဖြဲ႔ခြင့္မရ

 

Photo:Ministry of Agriculture and Irrigation

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္လူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္အားေပးေနခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမား  အသင္းဖြဲ႔ရန္အတြက္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအရ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆယ္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္း မရွိ သည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္မရေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္း ကေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအသင္းအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို အမွန္တကယ္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ဆိုပါက ေထာက္ခံအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္က တံုျပန္ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားစုစည္း ေတြ႔ဆံုမိပါက ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္မွာစိုးရိမ္သည့္အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္မေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတာင္သူလယ္သမား အသိုင္းအဝိုင္းမွ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးၾကသည္။

အဆိုပါဝန္ႀကီးအေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြဆံုရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္ရွိရင္းစြဲ အေၾကြးမ်ား ျမန္ျမန္ေက်ေအာင္ ဆပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထမင္းတနပ္ ေလ်ာ့စားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝိုင္းဝန္း ေဝဖန္ျခင္းခံရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အရပ္ဘက္လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးပါမႈအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ဝန္ႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္မႈ သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ေထာက္ခံမႈမျပဳေသာ္လည္း မိမိတို႔အဖြဲ႔သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္း၏ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည