Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၃၁.၃.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ တရားမွ်တမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေရးပါဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

(CNN မွ 30 March 2012 ရက္စြဲပါ Paula Hancocks ႏွင့္ Jethro Mullen တို႔ ေရးသားေသာ Myanmar Elections not free and fair but still significant, Suu Kyi says ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း

(IRIN News မွ 29 March 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar: Overview သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

*****************************************************

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ တရားမွ်တမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေရးပါဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

(CNN မွ 30 March 2012 ရက္စြဲပါ Paula Hancocks ႏွင့္ Jethro Mullen တို႔ ေရးသားေသာ Myanmar Elections not free and fair but still significant, Suu Kyi says ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

မနက္ျဖန္ က်င္းပေတာ့မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သူမ၏ ပါတီသည္ ေနရာမ်ားစြာ အႏိုင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဆႏၵမဲေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မူမမွန္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု သူမယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ တာဝန္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တရားမဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေသာၾကာေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ေနအိမ္ေရွ႕သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ၿပီး သူမက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းကို ေနာင္တ မရေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြင္း ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္မ်ား ပိုမို တိုးတက္လာေစျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

ကမၻာတစ္ဝွမ္းကလည္း ထိုေရြးေကာက္ပဲြကို အာရံုျပဳလ်က္ ရွိရာ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကတိကဝတ္မ်ားကို စမ္းသပ္မည့္ စမ္းသပ္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္လည္း ရႈျမင္ထားၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ၄၅ ေနရာအနက္ ၄၄ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတႀကီးသည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လိုလားသူဟု ယံုၾကည္ေသာ္လည္း ယင္းအား စစ္တပ္၏ ေထာက္ခံမႈ မည္မွ်ထိရရွိမည္ကို ေသခ်ာစြာ မသိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ အဆိုျပဳလာပါက သူမအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဆင့္ကို တစ္မွ တစ္ဆယ္အတြင္း အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေပးရန္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာအခါ သူမက ကၽြန္မတို႔ အဆင့္ တစ္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္ ဟု ခ်က္ခ်င္း တု႔႔ံျပန္ခဲ့သည္။ မၾကာမီက NLD ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းအေပၚ သူမအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေစခိုင္း၍ လုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးခ်င္း က်ဴးလြန္မႈဟုသာ ထင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအတြက္ ေကာ့မႉးမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ရာ သံုးသပ္သူမ်ားက သူမ အႏိုင္ရမည္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားမွာ တစ္ပတ္ အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

****************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း

(IRIN News မွ 29 March 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar: Overview သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ဧၿပီ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို မနက္ျဖန္တြင္ ျမန္မာျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ မဲေပးၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း ျမင့္မားလ်က္ ရွိသည္။ အစိုးရက ေနာက္ျပန္မလွည့္ပါဟု ကတိျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈလႈိင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပပါ ယခင္က မရွိဖူးေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရွိလာခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အပယ္ခံစည္းထဲမွ ဆင္းရဲမြဲေတစြာ ရွင္သန္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံကို ဆြဲထုတ္ရျခင္းမွာ လြယ္ကူေသာကိစၥကား မဟုတ္ေခ်။ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း မေအာင္ျမင္ေသာ ၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ၂ဝဝ၈ နာဂစ္အလြန္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးထိခိုက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာ၏ သတင္းဆိုးမ်ားသည္ ကမၻာတစ္လႊား ေရွ႕တန္းေခါင္းႀကီးပိုင္း သတင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူမႈမ်ား ခံေနရကာ ေထာက္ပံ့မႈ အနည္းဆံုး အဆင့္သာ ရရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တစ္ကမၻာလံုး၏ အျမင္ေစာင္းမႈကို ေျပာင္းလဲရန္ မေမာႏိုင္ မပန္းႏိုင္ အားထုတ္ခဲ့သည္။ သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၂ဝ၁၁ ဩဂုတ္က သမိုင္းဝင္ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီးတြင္ ထိုႏွစ္အေစာပိုင္းအထိ ျပည္သူမ်ား စိတ္ကူးယဥ္ႏိုင္ျခင္းပင္ မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အစိုးရသစ္က ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲအတြက္ မ်ားစြာ အေရးပါသည္ဟု ရႈျမင္ထားေသာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လိုသည့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကဲခတ္အခ်ိဳ႕ကို အာဏာပိုင္မ်ားက လက္ခံ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အစေကာင္းေသာ တာထြက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အျမစ္တြယ္ေနေသာ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးမွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ခက္ခဲစြာ ကူးေျပာင္းရျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အတန္ၾကာ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။

ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အေရအတြက္ သိန္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ေဒသခံမ်ား အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ မတ္လဆန္းက ထုတ္ျပန္ေသာ HRW အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။

ကုလသမဂၢကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ ကနဦး အဆင့္၌သာ ရွိေသးသည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။ ကုလဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဗီေဂ် နမ္ဘီယာက "ဒီကနဦး ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက သက္ဆိုင္တဲ့ အင္အားစု၊ အုပ္စုအားလံုး ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ေက်ေအာင္ လုပ္ေပးၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ေႏြဦးဟု ေခၚေဝၚေနၾကေသာ အေျပာင္းအလဲ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားေကာ၊ အစိုးရပါ တာဝန္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ႏွစ္ဖက္ စလံုး သိရွိနားလည္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ IRIN သတင္းဌာနက ျမန္မာတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ မည္သည့္ အေျပာင္းအလဲကိုမဆို ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ကသာ ျပဳလုပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံျခင္းထက္ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္ခံႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာသာ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ပါသည္။

***************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၃၀.၃.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. မိထၳီလာမဲဆႏၵနယ္တြင္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးအား ေထာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ
  2. ခ်ေပးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ မဲရံုမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရ
  3. မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္  NLD အႏုိင္ရဖို႔မ်ားဟု ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားမွ ေဟာကိန္းထုတ္
  4. ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ တစ္ပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္
  5. အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒျပ႒ာန္း
  6. ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္း

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

မိထၳီလာမဲဆႏၵနယ္တြင္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးအား ေထာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ

မိထၳီလာ၊ မတ္၃၀။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၄၈)ေနရာမွ တစ္ေနရာျဖစ္သည့္ မႏၱေလတုိင္ေဒႀကီးအတြင္းမွ မိထၳီလာမဲဆႏၵနယ္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ပါတီ ၃ခုႏွင့္ တသီးပုဂၢလတစ္ခုတို႔မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD) မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ပထမကေတာ့ ပါတီ ၃ခုေပါ့။ ေနာက္မွ တသီးပုဂၢလ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးက ဝင္ၿပိဳင္တာ။ အဲဒီေတာ့ စုစုေပါင္း ေလး ခုေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ NLDပါတီက ေက်းရြာေတြမွာလည္း ရံုးခြဲေတြလည္း ထားရွိထားပါတယ္။ စည္းရံုးေရးေတြလည္း ဆင္းေနပါတယ္။ ၂၉ရက္ေန႔က ဆိုရင္ ည ၁၁နာရီ ေလာက္ မွ စည္းရံုးေရးဆင္းတာျပီးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီကေနၿပီး ဝင္ၿပိဳင္တာကေတာ့ ဗိုလ္ႀကီေဟာင္း ဦဝင္းထိန္က ဝင္ၿပိဳင္တယ္။ ဒီမိထၳီလာမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏုိင္မွာပါ။ ႏိုင္ဖို႔လည္း မ်ားပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကလူေတြ မ်ားတဲ့နယ္ဆိုေပမယ့္ သူတို႔ကလည္း NLDကိုပဲ မဲေပးမွာပါ။ အေျခအေနေတာ့ ေကာင္းပါ တယ္။ ၿပီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ မဲရံုမွဴးေတြပါ”ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မွ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ တစ္သီးပုဂၢလ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးသည္ ပါတီစည္းရံုးေရးမ်ားကို ေက်ရြာတိုင္းလိုလို မဲဆြယ္ေဟာေျပာ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎ေနာက္တြင္ လိုက္ပါစည္ရံုးေရဆင္းသူ ဦးေရမွာလညး္ ရာဂဏန္းနီးပါးေလာက္ ရွိသည္ဟု သိရၿပီး ၎အား ေစ်းသူေစ်းသား မ်ားကလည္း ေထာက္ခံၾကသည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

“ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးက ၈၈ၿပီးကတည္းက NLDပါတီအေနနဲ႔ ဒီၿမိဳ႕နယ္မွာ အက်ဥ္သားလြတ္ေျမာက္ေရး ဆုေတာင္းပြဲေတြ လုပ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေစ်းသူးေစ်းသားေတြဆီက စည္ပင္ကေန အခြန္တိုးေကာက္တဲ့ကိစၥကိုလည္း ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။  လယ္ယာေျမကိစၥေတြလည္း လုပ္ေပး ပါတယ္။ သူ႔ကိုေထာက္ခံတဲ့လူလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတယ္။ သူက ၾကားျဖတ္ေရြေကာက္ပြဲမွာ ၿမိဳ႕ေပၚေကာ ေက်းရြာေတြပါလိုက္ၿပီး စည္းရံုးေရးဆင္း ေဟာေျပာမႈေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ သူစည္းရံုးေရမဆင္းရေသးတဲ့ေနရာဆိုတာ ၂၀ေက်ာ္ ေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာလည္း ဆင္းၿပီးသြားၿပီ။ ေက်းရြာ ေတြက ရာနဲ႔ခ်ီရွိတာဆိုေတာ့ က်န္ရင္ ဆယ္ဂဏန္းဝန္းက်င္ေလာက္ပဲ က်န္မွာပါ”ဟု ယင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ NLDအား မဲမထည့္ရန္ႏႈိေဆာ္မႈမ်ား ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားကို ယင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေကာလိပ္တစ္ခုမွ ကထိက တစ္ဦးက ၎ထံရွိ ေက်ာင္းသား မ်ာအား ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ျပႆနာရွိေသးၿပီ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက္သို႔တင္ျပရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး လက္ရွိ လူအင္ အားမွာ NLDပါတီမွ လူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းအား လိုက္လံ ကူညီပါက လူတစ္ဦးအား တစ္ေန႔လွ်င္ ေန႔စားစ ရိတ္အျဖစ္ ၂၀၀၀မွ ၄၀၀၀အထိ ေပးလ်က္ရွိေသာ ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ၎ေနာက္မွလိုက္သည့္ လူဦးေရမွာမ်ားေနရေၾကာင္းကိုလည္း မိထၳီလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ NLDပါတီမွ စည္းရံုးေရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္ အရ သိရသည္။

ယင္းမိထၳီလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသား မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီတို႔မွလည္း စည္းရံုးေရးမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ဆင္းေနၾကၿပီး ယင္းၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ မဲရံုေပါင္း ၂၇၈ရံု ရွိၿပီး မတ္လ ၂၅ရက္ေန႔အထိ မဲေပးႏိုင္သူဦးေရ ၂၀၄,၄၂၉ဦး ရွိသည္ဟုလည္း NLDပါတီမွ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ခ်ေပးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ မဲရံုမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရ

မိထၳီလာ၊ မတ္၃၀။

မိထၳီလာမဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ မဲရံုမ်ားအား မဲရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ခ်ေပးမႈပမာဏမွာ ေလာက္ ငွျခင္းမရွိပဲ အလြန္နည္းေသာေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္သာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိထၳီလာ မဲဆႏၵနယ္မွ ေက်းရြာေကာ္မရွင္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က ခ်ေပးတာက မဲရံုတစ္ရံုကို ၃၀၀၀က်ပ္ပဲခ်ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ၃၀၀၀က ဘယ္ လိုမွမေလာက္ ဘူး။ အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ ကုန္က်စရိတ္ရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းေတြမွာပဲ ပိတ္ကာေတြကာၿပီး မဲရံုလုပ္ရမွာပါ။ သိတဲ့လူေတြဆီကေန ဟိုဟာ ငွားဒီဟာငွားနဲ႔ လုပ္ရမွာပါ” ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မွ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ မဲရံုမ်ားအား ေက်းရြာမ်ား၌ ေက်းရြာႏွစ္ရြာလွ်င္ တစ္ရံု သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာသံုးရြာလွ်င္ တစ္ရံုဟူ၍ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမဲဆႏၵ နယ္ တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၂၀ေက်ာ္တည္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မဲရံုေပါင္း ၉၀ထားရွိမည္ဟုလည္း သတင္းရရွိသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္  NLD အႏုိင္ရဖို႔မ်ားဟု ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားမွ ေဟာကိန္းထုတ္

တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ မဲဆႏၵနယ္ (၄) နယ္ရွိသည့္အနက္ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ NLD ပါတီမွ အႏုိင္ရဖို႔ မ်ား ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေဟာကိန္းမ်ား ထုတ္ခဲ့သည္။

မဂၤေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ ပါတီ္သစ္ႏွင့္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂရက္ပါတီတို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) ေရြးေကာက္ပြဲ စည္း႐ုံေရးမွဴးမွ “ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ သိပ္မေမွ်ာ္လင့္ဘူး၊ အမ်ိဳးသားပဲ ႏုိင္မွာေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသြား သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္မွ စည္း႐ုံးေရးမွဴးမွလည္း “လူေတြအခု အရမ္း ႀကိဳက္ေနတာကေတာ့ NLD ေပါ့။ သိပ္စဥ္းစားစရာမလုိပါဘူး။ NLD အႏုိင္ရဖို႔မ်ားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ NLD အႏုိင္ရရွိႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ ေရး ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးႏွင့္ ပါတီကို လူထုသိေစဖုိ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။

“ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ေမးမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပိဳင္ရင္ ဘယ္သူႏုိင္မလဲ၊ အေျဖကထြက္ၿပီးသားပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ၿပိဳင္ တယ္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ဦးအေနနဲ႔၊ ႏုိင္ငံေရးသမား ပီသသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာျဖစ္တယ္” ဟု ျမန္မာဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂရက္ ပါတီမွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေကာင္ျမတ္ထြဋ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္သည္ မဲ႐ုံ (၆၈) ႐ုံရွိၿပီး မဲေပးႏုိင္သူ ဦးေရ ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

MMN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ တစ္ပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၈။

လာမည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လစ္လပ္ေနရာ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အ႐ႈံး၊ အႏိုင္ ရလဒ္မ်ားကို တစ္ပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက မတ္လ ၂၈ ရက္ ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေကာ္မရွင္႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တစ္ပတ္အတြင္း ေၾကညာေပးသြားမွာပါ။ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္ေတြ ကေတာ့ မဲလက္မွတ္ေရတြက္ၿပီးတာနဲ႔ ေၾကညာေပးသြားမွာပါ”ပာု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေလ့လာမည့္သူ ၁၅၉ ဦးကို ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ႀကိဳတင္မဲကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကကဲ့သို႔ မိမိလက္ထက္တြင္ မျဖစ္ေစရပာု ၎က ကတိေပးေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ ၃ ခုတြင္လည္း နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အေျခအေနရွိလာသည္ႏွင့္ ျပန္လည္က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ဆိုသည္။

လာမည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္(၄၅)ေနရာရွိၿပီး ၎ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၁၇) ခုမွ  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

                YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒျပ႒ာန္း

အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကားရွိ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေစရန္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒ ၂၀၁၂ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္္ ဥပေဒအမွတ္ ၅ ကို ၂၀၁၂ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ျပ႒ာန္းေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒတြင္ အခန္း(၁၀)ခန္းပါရွိၿပီး ၎အခန္းမ်ားမွာ အမည္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ အလုပ္သမား ေရးရာလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈ ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္း ခံုသမာဓိအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အျငင္း ပြားမႈေျဖရွင္းေရး ခံုသမာဓိေကာင္စီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈအား ေျဖရွင္းျခင္း၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြအခန္းတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အလုပ္ရွင္(သို႔) အလုပ္သမား တစ္ဖက္ဖက္သည္ မိမိ၏ နစ္နာခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ဦးခ်င္းအျငင္းပြားမႈကို ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဖ်န္ေျဖေပးမႈကို မေက်နပ္ပါက မေက်နပ္သူကိုယ္တိုင္ကျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္လႊဲအပ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ စီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ တရား႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားပါက သက္ဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕သည္ တိုင္ၾကားမႈကို လက္ခံရရွိသည့္ေန႔ရက္မွ သံုးရက္အတြင္း(တရားဝင္ ႐ံုးပိတ္ရက္မပါ)အတြင္း ေျပၿငိမ္းေစရန္ ဖ်န္ေျဖေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕မွ ေျဖရွင္းႏိုင္ ျခင္းမရွိသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ခံုသမာဓိအဖြဲ႕သို႔ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

                သက္ဆိုင္ရာ ခံုသမာဓိအဖြဲ႕၏ ေျဖရွင္းမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါက အျငင္းပြားသူမ်ားသည္ ခံုသမာဓိအဖြဲ႕မွ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ ခုႏွစ္ရက္အတြင္း ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခံယူရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ အလုပ္ပိတ္ျခင္း(သို႕) သပိတ္ေမွာက္ ျခင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိ&