Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၉.၆.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္

(7 June 2012 ရက္စြဲပါ CNN News မွ Myanmar opens doors to business ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ၾသစေၾတးလ်က ျမန္မာ့ပညာေရး ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈကို ေဒၚလာ သန္း ၈၀ အထိ တိုးျမႇင့္မည္

(WA Today မွ 9 Jun 2012 ရက္စြဲပါ “Burma education aid to total $80 m: Carr”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ရန္ မစ္ဆုအိကုမၸဏီ စိတ္အားထက္သန္

(Daily Yomiuri News မွ 9 Jun 2012 ရက္စြဲပါ “Mitsui eager to diversify Myanmar business” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္

(7 June 2012 ရက္စြဲပါ CNN News မွ Myanmar opens doors to business ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ တံခါးပိတ္ထားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းလာေသာအခါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယၾကား ေပ်ာက္ေနေသာ အဆက္အစပ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီေလာဟု စဥ္းစားလွ်က္ရွိသည္။

ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန္႔ စစ္တပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးအရ အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး၊ အာရွတြင္ အခ်မ္းသာဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ စီးပြားေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အတူ တြဲလ်က္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိရာ အရပ္သား အစိုးရသစ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာသို႔ သက္ေသျပရန္ စိတ္အားထက္သန္လွ်က္ ရွိသည္။

မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပေသာ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ကြန္ဖရင္႔သည္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြရွာရန္ စဥ္းစားလွ်က္ ရွိၾကသည္။

အေမရိကန္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ USR တူးေဖာ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီကို David La Prade က ဦးေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း ကုမၸဏီတစ္ခုအား ေရနံရွာေဖြေရးႏွင့္ တူးေဖာ္ေရး နည္းပညာမ်ား ေပးရန္ ညႇိႏိႈင္းလွ်က္ရွိသည္။ ၄င္းက အက်ိဳးအျမတ္က အႏၱရာယ္ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း ဆိုသည္။

“ေစာေစာဝင္လာရင္ေတာ့ အမွားလုပ္မိမွာပါပဲ။ အလားအလာေကာင္းတဲ့ ေစ်းကြက္သစ္မွာ စီးပြားေရး လုပ္တဲ့အခါ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းလို အႏၱရာယ္ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစာေစာဝင္လာႏိုင္မွ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ရမွာပါ”ဟု ၄င္းက CNN ၏ Paula Hancocks ကေျပာသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေျခအေနမ်ားမွာ အေသအခ်ာ တိုးတက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ ကိုလည္း ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ရာ၊ အျမတ္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေျမအသံုးခ်မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အလားအလာ ေကာင္းေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းေသာ တရားဝင္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ဧၿပီလက ၄င္း၏ ေငြေၾကး ျဖစ္ေသာ “က်ပ္”ေငြကို စီမံခန္႔ခြဲမည့္ ႏႈန္းရွင္ ေမွ်ာထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခင္က တရားဝင္ႏႈန္းသည္ ေမွာင္ခို ေစ်းကြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးထက္ အဆ ၁၀၀ ခန္႔ မာေနျခင္းေၾကာင့္ တရားဝင္စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ပိုမိုကုန္က်ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ခ်က္ျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ရန္ မဟုတ္ေသးေပ။

“စီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေတြ အမ်ားႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မလုပ္ၾကေသးပါဘူး။ လာမယ့္ လအနည္းငယ္အတြင္း ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ဦးမယ္လို႔ အေၾကာင္းျပ ၾကပါတယ္”ဟု ကမၻာ့အိမ္ျခံေျမ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Colliers International မွ Tony Picon ကေျပာသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ၾကၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳလွ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ သည္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ သြားေရာက္ခဲျ့ခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ သက္တမ္းရွိ ေရႊတိဂံု ဘုရားႀကီးကို ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ျပမႈေၾကာင့္ အမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခင္ထက္ပို၍ ဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ လွ်က္ရွိသည္။

“ဟီလာရီက ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလာခင္ လာသြားတယ္ေလ။ သူက သြားသင့္တယ္ထင္လို႔ သြားတာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သြားဖို႔ဆံုးျဖတ္တာ လံုေလာက္တဲ့ ဥပမာပါ”ဟု အစၥေရးႏိုင္ငံမွ ခရီးသြား Gladys Blank ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ခရီးသြား ဦးေရသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး တက္လာ သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနက ေျပာသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ ျပႆနာမွာ ဧည့္သည္ တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္ ဟိုတယ္ခန္း မလံုေလာက္မႈ ျဖစ္သည္။

“ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါၿပီ။ အစိုးရကလဲ စိုးရိမ္ေနတယ္။ ဟုိတယ္ေတြ ကိုယ္တိုင္က  ဧည့္သည္ေတြ ျပန္ထြက္သြားမွာ စိုးရိမ္ေနပါၿပီ။ ခရီးသြားက႑ကို ထိခိုက္လာမွာပါ။ စီးပြားေရးအရလာတဲ့ သူကေတာ့ လာမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ခရီးသြားက႑ကို သြားထိမွာပဲ” ဟု Picon ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအထိ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝကို အနည္းငယ္သာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနပါေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၃၀% ေက်ာ္သည္ ဆင္းရဲမြဲေတလွ်က္ ရွိေနေသးေၾကာင္း CIA World Factbook ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအရ စီးပြားေရးအရ တံခါးဖြင့္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အမွန္တကယ္ အကူအညီ လိုအပ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားထံ ေရာက္ရွိရန္ ႏွစ္အတန္ ၾကာမည္ ျဖစ္သည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ၾသစေၾတးလ်က ျမန္မာ့ပညာေရး ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈကို ေဒၚလာ သန္း ၈၀ အထိ တိုးျမႇင့္မည္

(WA Today မွ 9 Jun 2012 ရက္စြဲပါ “Burma education aid to total $80 m: Carr”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

မူလတန္းေအာင္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား အေရအတြက္ တိုးပြားလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အေနျဖင့္ လာမည့္ ၄ ႏွစ္အတြင္း ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံက ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေထာက္ပံ့သံုးစြဲသြားမည္ပာု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾသစေၾတးလ် ေထာက္ပံ့ေသာ ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားကို စေနေန႔က သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစဥ္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဘာ့ဘ္ကားက ေထာက္ပံ့ေရး စီမံခ်က္အသစ္ကို ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မူလတန္းေက်ာင္းတက္တဲ့ ကေလးေတြထဲက ၅ ႏွစ္စလံုး ၿပီးစီးေအာင္ တက္ႏိုင္သူက ထက္ဝက္ေတာင္ မျပည့္ပါဘူးပာု ေဘာ့လ္ကားက စေနေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီအခ်က္က ဒီကေလးငယ္ေတြပာာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ မိဘေတြထက္ ပညာေရး အဆင့္နိမ့္တဲ့ ပထမဆံုးမ်ိဳးဆက္ ျဖစ္လာ ေတာ့မယ္ဆိုတာကို ညႊန္ျပေနပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္မသြားေအာင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္”ပာု ေဘာ့ဘ္ကားက စိုးရိမ္တႀကီး ေျပာဆိုသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက လွဴဒါန္းေသာ ပညာေရးရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေဝးလံ ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာကူညီျခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ သံုးစြဲမည့္အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရႏွင့္ မိလႅာသန္႔ရွင္းမႈစနစ္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ အေရအတြက္မွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ဝက္ပင္ မရွိပါပာုလည္း ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ပူပင္ေၾကာင့္ၾကစြာ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ေတာ္၌ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည့္ ၾသစေၾတးလ်ားတကၠသိုလ္ အေရအတြက္ကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၂၀ မွ ၂၀၁၅ တြင္ ၅၀ အထိ တိုးျမႇင့္သြားမည္ပာု သိရသည္။

ယခု သီတင္းပတ္ အေစာပိုင္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လမ္းေလွ်ာက္တက္စ ဒီမိုကေရစီေျခလွမ္းကို အားေပးရန္အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဒဏ္ခတ္မႈ Sanctions မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးလိုက္ၿပီပာု ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ရန္ မစ္ဆုအိကုမၸဏီ စိတ္အားထက္သန္

(Daily Yomiuri News မွ 9 Jun 2012 ရက္စြဲပါ “Mitsui eager to diversify Myanmar business” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

နာမည္ေက်ာ္ ဂ်ပန္ မစ္ဆူအိကုမၸဏီအုပ္စု အႀကီးအကဲ မာဆာမီအီဂ်ီးမားက မိမိတို႔ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႔က်က္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနသည္ပာု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံပာာ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပုဇြန္လို စားေသာက္ကုန္ေတြ၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေတြ၊ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ေရေပးေဝေရး အစရွိတဲ့ လူမႈအေျခခံအေဆာက္အဦး လုပ္ငန္းေတြ၊ အထည္အလိပ္နဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ အပါအဝင္ လုပ္ကိုင္စရာ စက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္လို႔ေကာင္းမယ့္ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္”ပာု မစ္ဆူအိကုမၸဏီ အႀကီးအကဲက ျမန္မာအစိုးရ ႐ံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၌ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဆန္ႏွင့္ သၾကားတင္ပို႔ျခင္းကို ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း စတင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး၊ မၾကာမီ အေတာအတြင္း မိမိတို႔ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဆန္ကို စကၤာပူသို႔ အစမ္းသေဘာ တင္ပို႔ရန္ စီစဥ္ေနသည္ပာု မစၥတာ အီဂ်ီးမားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ဆန္ကို မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး ျဖန္႔က်က္ျခင္း၏ နမူနာေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳေနသည္ပာု အီဂ်ီးမားက ဆိုသည္။

ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ရွာေဖြေပးေသာ အသံုးဝင္သည့္ လက္နက္ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္၍၊ မိမိတို႔ မစ္ဆူအိကုမၸဏီအေနျဖင့္ သစ္အပါအဝင္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ား တင္ပို႔မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ ေပးသြားမည္ပာု မစၥတာ အီဂ်ီးမားက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလားအလာကို ထင္ေၾကးေပးရာတြင္ မစၥတာအီဂ်ီးမားက “ေျဖရွင္းရမယ့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္”ပာု ေျပာၾကားသည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးက႑ တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမည့္ ဥပေဒစနစ္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ လုိအပ္သည္ပာု ၎က မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကားသြားသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed