Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ပါက လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံႏုိင္ေရးအတြက္ Twitter Account တစ္ခု ဖြင့္လုိသည္ဟု ေျပာဆုိေၾကာင္း ၎၏ ေရွ႕ေနက ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။

ႏုိဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၆၅ ႏွစ္) သည္ Twitter ေခတ္ မေပၚထြန္းမီ ကလည္းက ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပစ္ဒဏ္ သက္တမ္းမွာ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္ ဟုလည္း ထင္ေၾကးေပး ေျပာဆုိခံထားရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ စစ္အစုိးရက သူမ၏ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။

လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရမည္ မဟုတ္ေပ။ "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လတ္တေလာ ဆႏၵကေတာ့ သူလြတ္ေျမာက္တာနဲ႔ Twitter အေကာင့္ ဖြင့္ခ်င္တယ္ ဆုိတာပါပဲ" ဟု သူမ၏ ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

"ျမန္မာ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပက မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕မႈ ရဖုိ႔အတြက္ Twitter အေကာင့္ ဖြင့္ခ်င္တယ္လုိ႔ ေဒၚစုက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာပါတယ္။ Twitter ကို ေန႔တုိင္း အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး အားလုံးနဲ႔ ထိေတြ႕မႈ ရေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္ လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္တြင္ တယ္လီဖုန္း မရွိသလုိ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈလည္း မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ သူမတြင္ လက္ပေတာ့ တစ္လုံး ရွိသည္ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဆုိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားအရ သူမအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ား၊ ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏုိင္သလုိ ေရဒီယုိႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ ရုပ္သံမ်ားလည္း ၾကည့္ရႈခြင့္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿဂိဳလ္တုစေလာင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား ရုပ္သံဌာနမ်ား၏ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို မၾကည့္ရႈႏုိင္ေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ အနည္းငယ္ခန္႔ ရွိရာ ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္ဝင္းလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ သူမ်ားမွာ သူမ၏ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံျခားမွ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားအား လာေရာက္ ၾကည့္ရႈ ေလ့လာခြင့္ ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားက ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္း၌ ေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ၾကည့္ရႈ ေလ့လာခြင့္ ျပဳမည္ဟု ဆုိသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲ ေန႔ရက္တြင္ သံတမန္ႀကီးမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မဲရုံမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား မဲေပးမႈကို ၾကည့္ရႈ ေလ့လာရန္ ဖိတ္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ ၎တုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္" ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးသိန္းစုိးက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

"ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားရန္ မလုိအပ္ေတာ့ေပ" ဟု ၎က ဆုိသည္။ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး ျဖစ္သည္။

"လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိမည္ ျဖစ္သည္" ဟု ဦးသိန္းစုိးက ဆုိသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အတုိက္အခံ ပါတီ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရရွိေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ စံခ်ိန္ စံႏႈန္းကုိ ေမးခြန္း ထုတ္လ်က္ ရွိသည္။ စစ္အစုိးရက ယခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ဆုိပါက သူမအား ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒမ်ားအရ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေပ။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ NLD က ဝင္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

"တကယ္လုိ႔ မဲမေပးဘဲ ေနမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးသိန္းစုိးက သတိေပး ေျပာဆုိသည္။

Monster Critics မွသတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ဒုတိယသမၼတ Xi Jinping ကုိ ၾသဇာ အာဏာ ႀကီးမားေသာ စစ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယ ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာက ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ရာထူး ခန္႔အပ္လုိက္ျခင္းသည္ သမၼတ ဟူဂ်င္ေတာင္း ေနရာကုိ ဆက္ခံရန္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။

ဒုတိယ သမၼတအား စစ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဒုတိယ ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္မႈသည္ ေဘဂ်င္း ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္ပတ္လည္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆုံး ေန႔ရက္၌ ျဖစ္ေၾကာင္း Xinhua သတင္းဌာနက ဆုိသည္။ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိေသာ မစၥတာ Xi Jinping သည္ ယင္းသုိ႔ ရာထူး တုိးျမႇင့္ျခင္း ခံရလိမ့္မည္ဟု ကာလ ၾကာရွည္စြာ ထင္ေၾကး ေပးခံခဲ့ရသူျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ရာထူး တုိးျမႇင့္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေရး ေကာ္မရွင္တြင္ သမၼတ ဟူဂ်င္ေတာင္ ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ မစၥတာ ဟူဂ်င္ေတာင္မွာ လာမည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကီးအကဲႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတရာထူးမွ အနားယူဖြယ္ ရွိသည္။

မစၥတာ Xi Jinping သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ ကုိးဦးပါ ႏုိင္ငံေရးဗ်ဴရုိသုိ႔ ရာထူး တုိးျမႇင့္ေပးျခင္း ခံရၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ မစၥတာ Xi သည္ တရုတ္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ သားျဖစ္ကာ နာမည္ေက်ာ္ Pop အဆိုေတာ္ တစ္ဦး၏ ခင္ပြန္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ယခင္က တရုတ္ျပည္ အေရွ႕ပုိင္း Fujian ႏွင့္ Zhejiang ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ပါတီ ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အတူ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕၏ ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္လည္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

မစၥတာ Xi သည္၎၏ မိသားစု မ်ိဳးႏြယ္ေၾကာင္ "တရုတ္ျပည္၏ မင္းသားႀကီး" ဟု သတ္မွတ္ ေခၚဆုိခံထားရသူ ျဖစ္သည္။ မစၥတာ Xi ယခုလုိ အဆင့္ျမင့္ ရာထူး တုိးျမႇင့္ခံရသည္မွာ တစ္ခ်ိန္က ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတုန္းႏွင့္အတူ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ သူ၏ ဖခင္ ေတာ္လွန္ေရး ေျပာက္က်ား Xi Zhongxun ေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ဟု ယူဆရသည္။

မစၥတာ Xi သည္ သမၼတ ဟူဂ်င္ေတာင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး မဟုတ္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက ယခင္ သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္းႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ား၏ စီစဥ္မႈေၾကာင့္ ယခုလုိ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္းသည္ ရာထူးမွ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ျဖစ္သည့္တုိင္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ၾသဇာအာဏာ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနေသးသည္ဟု ဆုိသည္။

AFP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(အယ္ဒီတာထံ ေပးစာ)

The Nation, 16th October 2010

ရည္ညႊန္းခ်က္ ။         "စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပို႔ေရးအေၾကာင္း ေျပာျခင္းလား။ Kasit ၏ မီးႏွင့္ ကစားေနျခင္း" ေခါင္းႀကီးပိုင္း ေအာက္တုိဘာ (၄) ရက္

ေနရာ အတည္တက် မ႐ွိေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ က႑ကို သင္၏ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ မွတ္ခ်က္ ျပဳထားရာ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔က နယူးေယာက္႐ွိ Asia Society ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kasit Piromya ၏ မွတ္ခ်က္ကို မတိမက် အဓိပၸာယ္ ေကာက္ထားပံု ရသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ကူညီခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး အတြက္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကို ေ႐ွ႕ဆက္သြားရာတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ျပန္သြားသူမ်ား အပါအဝင္  ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အဓိပၸာယ္႐ွိ႐ွိ ပါဝင္ခြင့္ ရ႐ွိေရးသည္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ေျပာခဲ့သလို အားလံုး ျပည့္စံုေသာ အစီအစဥ္မ်ား လိုအပ္သည့္ အေလ်ာက္ ျပင္ဆင္ရန္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ ျမင့္မားေရး တို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ကူညီမည္ ျဖစ္သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ၎တို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားကိုးႏုိင္ေရး၊ သိကၡာ႐ွိစြာ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားႏိုင္ေရး၊ အေျခအေန အခြင့္ေကာင္း ျဖစ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း ျပန္သြားႏုိင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး တို႔ကို ရည္႐ြယ္သည္။ ထို႔အတြက္ ျပန္ရမည့္ ရက္ကို အခ်ိန္ အတိအက် သတ္မွတ္ ေပးထားျခင္း မ႐ွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနရာ အတည္တက် မ႐ွိေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား အတြက္ ျပန္ပို႔ေရး အစီအစဥ္အတြက္ သင္၏ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား မလိုအပ္ေသးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္႐ွိအားျဖင့္ ထိုအစီအစဥ္ မ႐ွိေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား လိုအပ္သည္ဟု သင္ေဖာ္ျပခဲ့မႈမွာ မွန္ကန္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အတူ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘဝမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား တိုးတက္ရန္ အကူအညီမ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပးသင့္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အနာဂတ္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ပါဝင္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

( Vimon Kidchob ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘန္ေကာက္)

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

CNN News, 18th October 2010

လာမည့္လ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၾကည့္႐ႈမည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားကို ျမန္မာ အစိုးရက ခြင့္မျပဳဟု သိ႐ွိရသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္က "ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အႀကံဳေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါတယ္၊ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္ပ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ မလိုအပ္ပါဘူး" ဟု ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအား တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"သူတို႔ တိုင္းျပည္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ သံအမတ္ေတြ အားလံုး ႐ွိေနၿပီးသား ဆိုေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေလ့လာမယ့္ အထူး အဖြဲ႕ေတြကို ဖိတ္ေခၚဖို႔ လိုမယ္ မထင္ပါဘူး၊ ဒီမွာ႐ွိတဲ့ သံအမတ္ အားလံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ ေစာင့္ၾကည့္လို႔ ရပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ကမာၻတြင္ BURMA ဟုသာ လူသိမ်ားၿပီး ၁၉၆၂ ကပင္ စစ္ဖက္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး က်င္းမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီကို ဗန္းျပ လွည့္စား ဖန္တီးရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက သတ္မွတ္ ထားၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ အတြက္ သီးသန္႔ေနရာ ဖယ္ေပးထားေသာ အေျခခံ ဥပေဒသည္ တိုင္းျပည္တြင္း စစ္ဖက္အစိုးရ ေျခကုတ္ ၿမဲရန္ ရည္႐ြယ္ ေရးဆြဲထားသည္ဟုလည္း ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္႐ွားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးမည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။ သူမ၏ ပါတီက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ ရ႐ွိေသာ္လည္း စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ၎တို႔ လိုလားေသာ ရလဒ္ မဟုတ္၍ အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ယခု အႀကိမ္တြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ အႀကံဳးအဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဥပေဒကို အစိုးရက သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္ တရားမွ်တမႈ မ႐ွိဟု သူမက ေဝဖန္ထားသည္။

သူမ၏ အင္းလ်ားေစာင္း ေနအိမ္သို႔ အျငင္းပြားဖြယ္ အေမရိကန္ တစ္ဦး ေရကူး ဝင္ေရာက္လာမႈကို လက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပစ္ဒဏ္ကာလတြင္ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု အစိုးရက စြပ္စြဲကာ ၂၀၀၉ ၾသဂုတ္လတြင္ သူမအား ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

သူမအား ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာလ အထိ ထိန္းသိမ္းထားမည္ ျဖစ္ရာ သူမ၏ အယူခံလႊာကိုလည္း တရား႐ုံးက ၿပီးခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္ သူမအား ဖယ္႐ွားထားရန္ အတြက္ ယင္းသို႔ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူမအား ေထာက္ခံသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီအား "သူမကို ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဆက္လက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖင့္ ပါတီ တရားမဝင္ ေၾကညာခံရသည့္ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္မလား၊ (သို႔မဟုတ္) သူမကို ထုတ္ပယ္ကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္မလား" တစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ဖိအား ေပးခဲ့သည္။

NLD ပါတီက ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ မၿပိဳင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 18th October 2010

အီရန္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ နည္းပညာ အေပၚ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ကူညီေနမႈ ရပ္တန္႔ေအာင္ ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တ႐ုတ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ကုလသမဂၢ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာတြင္ ပါဝင္သည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ ကုမၸဏီမ်ား စာရင္းကို ဝါ႐ွင္တန္က ေဘဂ်င္းသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု ဝါရင့္ အေမရိကန္ တာဝန္႐ွိသူ တစ္ဦးက ဘီဘီစီသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ အေရးယူမႈမ်ားအား  အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးကို  တာဝန္ယူေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ကိစၥကို စံုစမ္း စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဘဂ်င္းက ကတိျပဳခဲ့သည္ဟု တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ႏ်ဴကလီယာဗံုး ျပဳလုပ္ရန္ အီရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ယံုၾကည္ေနၿပီး ယင္းကိစၥကို အီရန္က ျငင္းဆိုထားသည္။

အီရန္က ယူေရနီယမ္ သန္႔စင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ျငင္းဆန္မႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ယင္းႏုိင္ငံကအေပၚ ၄ ခ်ီေျမာက္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဇြန္လက ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ယူေရနီယမ္ သန္႔စင္သည့္ နည္းပညာ သည္ ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္ ေလာင္စာအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သကဲ့သို႔ ႏ်ဴကလီယာဗံုး ထုတ္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ ယူေရနီယမ္ကို သန္႔စင္ရာတြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အီရန္ကမူ ၎၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးျပဳရန္သာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဗဟိုခြာ လည္ပတ္မႈစနစ္

တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဝါ႐ွင္တန္ပို႔စ္က သတင္း ေဖာ္ျပရာ၌ အီရန္အေပၚ အထူးသျဖင့္ ဒံုးက်ည္ အစီအစဥ္အတြက္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးက ယံုၾကည္လ်က္ ႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ယူေရနီယမ္ သန္႔စင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ဗဟိုခြာ လည္ပတ္မႈစနစ္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ကာဗြန္ ဖိုက္ဘာ ႀကိဳးမွ်င္ကို တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားက အီရန္သို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ကို ေတြ႕႐ွိထားသည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာ တာဝန္႐ွိသူ ေနာက္တစ္ဦးက ဝါ႐ွင္တန္ပို႔စ္သို႔ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကလည္း ဗဟိုခြာ လည္ပတ္မႈ လုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဖိအားတိုင္း ကိရိယာ ၁၀၈ ခုကို တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အီရန္က ရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း အခိုင္အမာ သိ႐ွိရသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ အီရန္အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ေလ့လာေနသူ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာန တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္ Robert Einhorn ၏ ယခင္လ ေဘဂ်င္းခရီးစဥ္  အတြင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ အစိုးရ တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္က တနလၤာေန႔တြင္ ဘီဘီစီသို႔ ေျပာၾကားသည္။

အီရန္အေပၚ ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ တာဝန္႐ွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ အစိုးရက ကတိျပဳခဲ့ၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမွန္သမွ် ရပ္ဆိုင္းသြားေစမည့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ဝါ႐ွင္တန္က ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း အဆိုပါ တာဝန္႐ွိသူက ေျပာၾကားသည္။

"ပုဂၢလိကပိုင္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စိုးရိမ္စရာ သတင္းေတြကို တ႐ုတ္အစိုးရထံ ေပးပို႔ထားတယ္။ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္ေတြက စံုစမ္း စစ္ေဆးမယ္လို႔ အာမခံထားပါတယ္" ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိသူ PJ Crowley က ညေနပိုင္းတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ကုမၸဏီမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈကို တ႐ုတ္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း မ႐ွိဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္း ဝါ႐ွင္တန္မွ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ Kim Ghattas က ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ၌ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီက အေရးယူ  ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အီရန္မွ ဆုတ္ခြာသြားသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား၏ လစ္လပ္ သြားေသာ ေနရာတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ယူလိမ့္မည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စ)