Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ျမန္မာမူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္မႈ ႀကီးထြားလာေၾကာင္း ကုလသမဂၢေျပာၾကား

(Radio Australia News မွ 8 May 2013 ရက္စြဲပါ “Insurgencies prompting growth in Myanmar drug trade; UN” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားမူ၌တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ

(8 May 2012 ရက္စြဲပါ UPI မွ Tensions rising over Myanmar resettlements ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္။)


လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ျမန္မာမူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္မႈ ႀကီးထြားလာေၾကာင္း ကုလသမဂၢေျပာၾကား

(Radio Australia News မွ 8 May 2013 ရက္စြဲပါ “Insurgencies prompting growth in Myanmar drug trade; UN” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ကာလရွည္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈမ်ားသည္ ဘိန္းႏွင့္မီသုိင္း အင္ဖက္တာမင္း ထုတ္လုပ္မႈကို ႀကီးထြားလာေစခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာဌာန UNDOC က ေျပာၾကား လုိက္ပါသည္။

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ၅ ႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္မႈ ကင္းစင္ေရးေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္ ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္အေပၚ မ်ားစြာစုိးရိမ္မိသည္ဟု ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ေျပာၾကားခဲ့ ၾကသည္။

UNDOC ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစၥဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ခံ ဂ်ရမီး ေဒါက္ကလပ္စ္က “ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းနယ္ေျမေတြရဲ့ မတည္ၿငိမ္မႈဟာ ေရႊႀတိဂံလုိ႔ေခၚတဲ့ေဒသမွာ ပုိ၍ဆုိးလာပါတယ္။ ဒီမတည္ၿငိမ္မႈဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ စိုက္းပ်ဳိးေရးတစ္ခုတည္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းရတဲ့ ေတာင္သူေတြ ကလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ဘိန္းစိုက္တာဟာ သူတုိ႔အတြက္အစဥ္အလာဝင္ေငြရလမ္း ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာႀကီးထြားလာျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားနွင့္ တို္က္ရုိက္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟု ၄င္းက Radio Australia၏ Connect Asia အစီအစဥ္သုိ႔ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီမွာလႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအမ်ားစုဟာ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈကေန ဝင္ေငြ ရေအာင္ရွာေနၾက ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဘိန္းေကာ၊မီဆုိင္းအင္ဖက္တာမင္းေကာ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးလုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ေနတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေတြေပါ့” ဟု ၄င္းဆုိပါသည္။

လူထုလုံၿခံဳေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာေၾကာင္း ကုလသမဂၢက သတိေပးထားေသာ မူးရစ္ေဆးဝါး ျပႆနာဆုိးဝါးလာျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္၊ လာအုိ၊ ထုိင္း၊ ကေမာၻဒီယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတုိ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စုေဝးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္းက “မီသုိင္းအင္ဖက္တာမင္း ျပႆနာျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ႀကီးထြားေနတာကေတာ့ ရွင္းေနပါတယ္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ ႏုိုင္ငံတကာမႈးယစ္ေဆးဝါးဂိုဏ္းႀကီးေတြလည္း ပုိၿပီးမ်ားလာ ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾကာသပေတးေန႔ကက်င္းပေသာ အဆုိပါဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကိစၥဆုိင္ရာ ေဒသတြင္းေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဖဂန္နစၥတန္၏ေနာက္တြင္ ကမာၻ႕ဒုတိယအႀကီဆုံး ဘိန္းထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ ရပ္တည္ေန ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အင္ဖက္တာမင္းေဆးျပား ၅.၉ သန္းခန္႔ သိမ္းဆည္းမိခဲ့ရာ၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ အေရအတြက္ႏွစ္ဆတုိးလာေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ညႊန္ျပေနသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားမူ၌တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ

(8 May 2012 ရက္စြဲပါ UPI မွ Tensions rising over Myanmar resettlements ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္။)

Photo Credit  by Online

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ ရန္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရ ေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရက ေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရာတြင္ တင္းမာမူမ်ားျမင့္တက္လ်က္ ရိွပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဗုဒၶဘာသာေဒသခံရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေပးျခင္းေၾကာင့္ ယခုအပတ္တြင္ လမ္းေပၚထြက္၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ဟု DVB သတင္းဌာနက သတင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာက မြတ္ဆလင္ေနအိမ္မ်ားကုိ မီးရႈိ႕ခဲ့ၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာမ်ားေနထုိ္င္ရာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အနီးမွ ရခုိင္ရြာ သုံးဆယ္ခန္႕မွေနထုိင္သူမ်ားသည္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါသည္။

ေက်ာက္ျဖဴတြင္ေနထုိင္သူမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာရခုိင္မ်ားႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္မတူေသာ ကမန္မြတ္ဆလင္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႕သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႕က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂါၤလီမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ေၾကာင္း DVB သတင္းက ဆုိပါသည္။

အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရေသာ မူဆလင္အမ်ားစုသည္ အစြန္အဖ်ားရွိ ေရလႊမ္းႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ယာယီတဲမ်ားျဖင့္ ဆုိးရြားေသာအေျခအေနတြင္ ေနထုိင္ေနရပါသည္ဟု DVB ကပင္ ဆုိပါသည္။

“ေဒသခံ ရခုိင္ျပည္သူေတြဟာ ဒီေဒသမွာ ငါးဖမ္းျခင္းကုိမွီခုိေနရျပီး သူတုိ႕ေျမေတြကုိ အဆုံးအရႈံးမခံႏုိင္ပါဘူး။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ လက္မခံႏုိင္ပါဘူး” ဟု  ရခုိင္ေဒသခံတစ္ဦးက DVB သုိ႕ ေျပာပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ႏွင့္အနီးတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ (735000) ခန္႕ ေနထုိင္ေၾကာင္း National Endowment for Democracy က ေထာက္ပံံ့ထားေသာ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည့္ Arakan Project က ခန္္႔မွန္းပါသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ စစ္တေကာင္းဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာလူဦးေရႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။

ျမန္မာဥပေဒတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ျပီး ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ကုိ ကန္႕သတ္ထားရာ ႏုိင္ငံတကာ၏ စုိးရိမ္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။

မြတ္ဆလင္မ်ားနွင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာအၾကမ္းဖက္မူမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပင္ပသုိ႕ပင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ပါသည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္လူဦးေရ၏ ၅%ထက္နည္းပါသည္။

မတ္လက မိတၳီလာတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ဘာသာေရးအရ ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးအား သတ္ျဖတ္မူျဖင့္ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသား (၆)ဦးအား တရားစြဲထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာပါသည္။

အဓိကရုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္ ေသဆုံးၿပီး၊ ဘုန္းႀကီးမ်ားပါ၀င္ေသာ ျမန္မာလူအုပ္ႀကီးသည္ မြတ္ဆလင္မ်ားပုိင္ဆုိင္ေသာ ဆုိင္မ်ားကုိဖ်က္ဆီးၾကၿပီး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားအေတာ္မ်ားမ်ားက ေနာက္မွ ရပ္ၾကည့္ေနသည္ဟု ဆုိပါသည္။

မတ္လ (၂၀)ရက္ေန႕မွစတင္ျဖစ္ပြားေသာ အဆုိပါျဖစ္စဥ္တြင္ မြတ္ဆလင္(၁၂၀၀၀)ေက်ာ္ ေနအိမ္ မ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရပါသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယခုအပတ္တုိင္းျပည္သုိ႕ ေျပာၾကားေသာမိန္႕ခြန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးကုိ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး မြတ္ဆလင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကတိေပးခဲ့ပါသည္။

“ရခုိင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အစုိးရဟာ မူဆလင္မ်ားရဲ႕ အေျခခံရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႕ တာ၀န္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အျခားအုပ္စုမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကုိလည္း လ်စ္လ်ဴရႈထားမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၄င္းက ေျပာပါသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား ပုိမို၀င္ေရာက္လာမူကုိ စုိးရိမ္ေနခ်ိန္တြင္ ၄င္း၏မိန္႕ခြန္း ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္ ကုန္းလမ္းမွထြက္ေျပးလာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုကုိလက္ခံထားရရာ နယ္စပ္ ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည့္က်ပ္ေနပါသည္။

သုိ႕ေသာ္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ေလွမ်ားျဖင့္လည္း တုိး၍ထြက္ေျပးလွ်က္ရွိရာ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္မေလးရွား တုိ႔လည္း ပါ၀င္ပါသည္။

ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းက ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီသုိ႕အေရြ႕မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး အရ အေရးယူမူအမ်ားအျပားကုိ ရုတ္သိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။

သုိ႕ေသာ္ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ေသာ အေမရိကန္အစုိးရေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ခြင့္ကုိ စနစ္တက်ခ်ဳိးေဖာက္မူတြင္ တာ၀န္ရွိေသာ အစုိးရ(၁၅)ခုအား အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ အမည္မည္းစာရင္းသြင္းထားရာတြင္ ဆက္လက္ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ ပါသည္။

အဆုိပါေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ မူဆလင္အုပ္စုမ်ားကုိ ဆက္လက္ခြဲျခား ႏွိပ္ကြပ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေရးၾကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူေတြဟာ ဘာသာေရးအရ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္မႈ အေျခအေနကုိ အေရးပါစြာ တုိးတက္မူမရွိေသးပါဘူး” ဟု ေကာ္မရွင္က ေျပာပါသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာသံ႐ုံး ဗုံးခြဲရန္ ႀကံစည္မႈမွ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားလြတ္ေျမာက္

(Jakarta Globe မွ 7 May 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar Embassy Bomb Witness Freed ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ကမာၻ႕တတိယအႀကီးဆုံး ေနစြမ္းအင္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံကို ျမန္မာပိုင္ဆုိင္ဖြယ္ရွိ

(PV TECH NEWS မွ 7 May 2013 ရက္ဆြဲပါ “Myanmar to host world’s third largest solar plant” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

  1.  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီ ဆက္လက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူမ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပး

(VOA မွ 8 May 2013 ရက္စြဲပါ  “ Encouraging further democratic reforms in Burma “ ေခါင္းႀကီးပိုင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)


ျမန္မာသံ႐ုံး ဗုံးခြဲရန္ ႀကံစည္မႈမွ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားလြတ္ေျမာက္

(Jakarta Globe မွ 7 May 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar Embassy Bomb Witness Freed ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

Photo Credit by AFP

ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ သံ႐ုံးအား ဖုံးေဖာက္ခြဲရန္ ႀကံစည္ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု သံသယရွိသူ ၅ ဦးကုိ အင္ဒုိနီရွားအမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕ Densus 88 က လႊတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ သံသယရွိသူ ၅ ဦးကုိ ယင္းအမႈတြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသက္သက္သာျဖစ္သည္ဟု စဥ္းစားၿပီးေနာက္ ယင္းသုိ႔ လႊတ္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဆီဂစ္အင္ဒရာဂ်စ္ ရဲ႕မိသားစုဝင္ ေလးဦးကုိ လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ မိန္းမ၊ မိခင္၊ သားနဲ႔ ေယာက္ဖ တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ရာဖလီအမ္မာက တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားသည္။

အျခားသံသယရွိသူတစ္ဦး၏ ဇနီးျဖစ္သူ ဆီဖာရီယာႏုိ(၂၉ ႏွစ္) ကုိလည္း လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဆီဂစ္အင္ဒရာဂ်စ္ (၂၃ ႏွစ္) ဆုိသူသည္ ျမန္မာသံ႐ုံးဗုံးေဖာက္ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု သံသယရွိခံထားရသူျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ယခုအခါ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေတာင္ပုိင္း တန္ဂါရန္းျပည္နယ္ ပမ္မူလန္းၿမိဳ႕ရွိ ၎၏ ေနအိမ္ကုိ ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ၂ ဦးမွာ ဆီဖာႏွင့္ အက္မက္(၂၂ ႏွစ္)တုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ က ဂ်ကာတာေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ ပုိက္ဗုံး ၅ လုံးသယ္ေဆာင္ကာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျဖင့္သြားလာစဥ္ ဖမ္းဆီးခံ လုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

၎တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားအား လက္တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ျမန္မာသံ႐ုံးကုိဗုံးေဖာက္ခြဲရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထုိသုိ႔ဗုံးေဖာက္ခြဲမည့္ အစီအစဥ္ကုိ အခ်ိန္မီၿဖိဳခြင္းလုိက္ႏုိင္ရျခင္းမွာ ၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အဆုိပါေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

အင္ဒုိနီးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေထာက္လွမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ယခုကဲ့သုိ႔ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ သမားသစ္မ်ား ထပ္မံေပၚထြန္းလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒသမားမ်ားက ရဲအာဏာပုိင္မ်ားကုိ ေဝဖန္ေျပာဆုိလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာသံ႐ုံးအား ဗုံးခြဲရန္ႀကံစည္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားမွာ အသက္အရြယ္ ငယ္ရြယ္လြန္းလွသည္ဟု ၎တုိ႔ကဆုိသည္။

“အၾကမ္းဖက္သမားလုိ႔ သံသယျဖစ္လုိ႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလုိက္ရတဲ့သူေတြရဲ႕ အသက္ဟာ အင္မတန္ ငယ္ရြယ္လြန္း ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သေဘာကေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ေမြးထုတ္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ဟာ အင္မတန္ေခ်ာေမြ႕ၿပီး ေအာင္ျမင္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါပဲ”ဟု အင္ဒုိနီးရွား ျပည္သူ႔ အတုိင္ပင္ခံလႊတ္ေတာ္မွ ဒုတိယဥကၠဌ ဟာရီရန္တုိတုိဟာရီက ေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Densus 88 သည္ အၾကမ္းဖက္သမားဟု သံသယရွိသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းရာတြင္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားထက္ေအာင္ျမင္မႈရွိေသာ္လည္း အစြန္းေရာက္သေတာတရားမ်ား ၿဖိဳခြင္းေရး အစီအစဥ္မွာမူ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ Densus 88 သည္အျခားေသာ  အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမႈကုိ ကာကြယ္ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဖမ္းဆီးတာေတြေတာ့ ဆ&